План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 133.69 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата31.03.2013
Розмір133.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи

План навчального проекту




Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Базелюк Олександр Миколайович

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Місце проживання автора проекту:

Вінницька обл. м.Козятин вул.Кутузова 41/57




Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кізім Світлана Степанівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського


Дати проведення тренінгу:

09.02.2012 – 20.04.2012



Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні




Опис проекту

Назва проекту:

Творець усіх творців

Основні питання:

Ключове питання:

Природа для нас, чи ми для природи?

Тематичні питання:

Чи можна жертвувати природою заради суспільних благ?

Якою ціною ми забезпечуємо собі комфорт?

Чи доцільно використовувати деревину?

Чи є деревина екологічно чистим матеріалом?

Чи замінить деревина усі інші матеріали у виробництві?

Чи є потреба відновлювати ліса на землі?


Змістові питання:

Який природній матеріал найлегше обробляти?

З яких частин складається дерево?

Які існують властивості деревини?

Що виготовляють з деревини?

Де застосовується деревина?

Які породи деревини відносяться до твердих та дуже твердих порід, а які до м’ягких?

Які вироби виготовляють із деревини?

В яких умовах зберігають деревину?

Які існують дефекти деревини?


Стислий опис:

У ході виконання проекту учні будуть досліджувати які вироби застосовуються у домашньому побуті, що виготовляють з деревини та в яких галузях вони застосовується, також мають дослідити які є властивості деревини та як це в подальшому впливає застосування деревини у різних галузях. Дослідивши різні види деревини учні мають виокремити найкращі породи для виготовлення виробів. Учні мають дослідити та оцінити значення лісів для нашої планети та рідного краю, для екології в цілому.

Також проведуть дослідження, провівши опитування, на найкращі підставки під гарячий посуд.

Також заплановане проведення дослідження на що звертають люди, коли обирають собі виріб виготовлений із деревини.


Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

ІНФОРМАТИКА

Операційні системи

 • правила використання програм-архіваторів;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами;

Графічний редактор

 • основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора;

 • правила роботи з графічними файлами в середовищі графічного редактора;

Текстовий редактор

 • основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • правила зміни параметрів символу та абзацу;

 • правила зміни параметрів сторінки;

Глобальна мережа Інтернет.

 • запускати на виконання програму-браузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-браузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися на сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • змінювати вид кодування при перегляді гіпертекстових сторінок;

користуватися тематичними каталогами, пошуковими та метапошуковими системами для здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

Комп’ютерні презентації.

 • створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами;

 • здійснювати перегляд слайдів;

налагоджувати, зберігати і запускати презентації.

З освітньої галузі «Технологія»

Види перетворюючої діяльності, її результати і наслідки впливу на особистість, культуру, природу і суспільство.

Технологія як процес взаємодії природних, суспільних і технічних закономірностей.

Предмети праці: речовини, матеріали, сировина напівфабрикати, заготовки.

Знаряддя праці: ручні, механізовані, автоматизовані. Способи і засоби впливу на предмети праці з метою зміни їхнього стану, властивостей, якостей.

Універсальність графічних зображень як засобу передачі технічної інформації.

Типологія графічних документів та їх характерні ознаки.

Способи утворення графічних зображень.

Зворотність та раціональність графічних зображень.

Інструментальні побудови на графічних зображеннях.

Графічне зображення геометричних характеристик предмета об'ємної форми на площині.

Методи розв'язання творчих проблем.

Проектна діяльність як основа творчого процесу. Етапи і способи проектної діяльності. Конструювання та моделювання як складові проектної діяльності а

Функціональні та естетичні вимоги до об'єктів проектної діяльності. Художнє оформлення виробів.
БІОЛОГІЯ

 • середовища існування рослин;

 • основні життєві форми рослин (дерева, кущі, трави);

 • основні екологічні групи рослин;

 • основні типи рослинних угруповань;

 • рідкісні рослини свого регіону;

 • основні етапи розвитку рослинного світу;

 • природоохоронну діяльність людини, що має на меті збере­ження природного біорізноманіття;

 • про життєдіяльність рослин, вплив чинників середовища на ор­ганізм для обґрунтування заходів з охорони видів рослин і рос­линних угруповань;

 • про ускладнення рослинного світу як результат довготривало­го історичного розвитку;

 • будову організмів як ре­зультат їх пристосування до умов середовища;

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 • особливості будови рослин і тварин;

 • основні властивості організмів (подразливість, дихання, живлення, обмін речовин, розмноження, ріст, розвиток);

 • умови, необхідні для росту і розвитку організмів;

 • типи живлення;

 • речовини, необхідні для живлення організмів;

 • пристосування організмів до умов існування;

 • природні екосистеми;

 • - зв’язків між видами в екосистемі;

 • екосистем своєї місцевості;

 • рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України;

 • взаємодії людини з біосферою;

 • зміни середовища внаслідок діяльності людини; компоненти природи;

 • взаємозв'язки у природі;

 • науки, що вивчають природу (астрономію, біологію, географію, екологію, фізику, хімію);

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різання, штампування, лиття, ліплення. Особливості процесу різання різних матеріалів.

Правила розмічання деталей виробів для вирізання.

Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів (зв’язуванням, зшиванням, скручуванням, склеюванням, за допомогою гвіздків, заклепок, гвинтів тощо). Ручні знаряддя праці для з’єднання матеріалів. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Техніка безпеки у процесі монтажних робіт.

Відомості про види оздоблень виробів із різних конструкційних матеріалів (різьблення, вишивання, лакування, випалювання, художній розпис тощо). Ручні знаряддя праці для оздоблювальних робіт.

Загальні відомості про українські народні традиції в оздобленні виробів.

Відомості про властивості конструкційних матеріалів: геометричні (ширина, довжина, товщина), механічні (міцність, розтяжність, пластичність, зминальність тощо), оптичні (блиск, прозорість, колір), технологічні (опір різанню, обсипальність, тощо).

Урахування властивостей матеріалів у процесі їх вибору для виготовлення виробів.

Поняття розкладка. Економна розкладка деталей виробу на матеріалі. Використання відходів матеріалів.

Відомості про застосування механічних знарядь праці для різання матеріалів.

Оцінка геометричних розмірів об’єкту праці. Вимірювальні інструменти для контролю і оцінки геометричних розмірів деталей виробів. Поняття дійсний розмір і номінальний. Особливості вимірювання геометричних розмірів деталей із різних матеріалів.



Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

 • В учнів має розвинутись високий рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь, застосуванні цих знань в практичній роботі та нестандартних ситауціях;

 • Учні вчитимуться аналізувати та здійснювати пошук потрібної інформації, аналізувати її, користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримуватись технічних вимог процесу виконання роботи (якість виробу); організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; сформують трудові прийоми і уміння виконувати технологічні операції (а саме столярна справа); навчаться дотримуватись правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

 • Учні сформують та підвищать рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявленні елементів творчості у процесі виконання дослідження.

 • Учні логічно, усвідомлено відтворюють навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізують і розкривають закономірності живої природи, оцінюють біологічні явища, закони; виявляють і обґрунтовують причинно-наслідкові зв’язки;

 • Учні логічно і повно розкривають вивчений програмовий матеріал; аналізують і розкривають взаємозв’язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей та зображають їх схематично; усвідомлюють значення охорони навколишнього середовища;

 • ретельно виконують фенологічні спостереження і роблять записи з малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводяь досліди, зіставляють їх результати



Учні поділяються на 3 групи, кожна з яких отримує окреме завдання.

І група досліджує питання «Чи доцільно використовувати деревину?» тобто що виготовляють з деревини, де вона застосовується, які основні найпопулярніші види деревини є, на які властивості дерева звертають перш за все увагу при виготовленні меблів, які її переваги перед іншими матеріалами. Результати своєї діяльності учні мають презентувати у вигляді презентації.

ІІ група досліджує питання «Чи можна жертвувати природою заради суспільних благ? Якою ціною ми забезпечуємо собі комфорт?», тобто розглядають основні проблеми лісів та екології в цілому, до чого морже призвести подальша вирубка лісів, наслідки життя на планеті без дерев. Результати представляють у вигляді публікації.

ІІІ група має дослідити «Яким чином вироби із деревини забезпечують наш комфорт і затишок в оселі?», а саме, провести дослідження на що звертають увагу при виборі виробів із деревини та провести опитування.

Також під час проведення дослідження оголошується конкурс на кращу фотографію з пейзажем лісу.

По завершенню роботи, через 1 місяць, на захисті проектів, усі учні демонструють результати своїх досліджень та оцінюють роботу одне одного.



Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 місяць

Вхідні знання та навички:

Знання теоретичних відомостей про деревину, дизайн.

Вміння працювати з столярними інструментами (практичні навички).

Базові знання з використання текстового редактора та програм для створення презентацій, веб-сайтів та публікацій

Уміння користуватися ресурсами Інтернету та здійснювати пошук інформації


Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

Підручники, енциклопедії , журнали

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Деревина, столярні інструменти

Ресурси Інтернету:



Інше:




Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Обрати певний вид підставки яка б була виготовлена за однаковою конструкцією, але з різних порід деревини та проаналізувавши її здійснити порівняння відстоявши думку, що одна одиниця краща за іншу, опираючись при цьому на властивості деревини, матеріальні затрати на виготовлення виробу, а також на технологічний процес виготовлення.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання проводиться як під час створення проекту, для заохочення учнів, так і після його закінчення.

Ключові слова:

Деревина, види деревини, підставки, властивості дерева



Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищені



Схожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка