Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/5
Дата18.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5


Програма поглибленого вивчення інформатики

(8-11 класи)

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань


Практичні роботи:

«Векторний добуток, напрямок повороту вектора»

«Перетворення координат у площині та у просторі»
Лабораторні роботи:

«Визначення площі багатокутника»

«Визначення перетину відрізків та визначення положення точки відносно простого багатокутника»

«Побудова опуклої оболонки»

«Визначення пари найближчих та найвіддаленіших точок»


називає: елементи векторної алгебри та алгоритми їх застосування для розв’язування задач обчислювальної геометрії

наводить: приклади задач, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри

розпізнає: задачі, для розв’язування яких використовуються елементи векторної алгебри

характеризує: особливості застосування та реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

описує: загальні формули векторної алгебри, що лежать в основі реалізації алгоритмів обчислювальної геометрії

пояснює: основні ідеї, що є базовими для задач обчислювальної геометрії

формулює: основні принципи застосування елементів векторної алгебри для розв’язування задач обчислювальної геометрії

обґрунтовує: доцільність використання алгоритмів обчислювальної геометрії для розв’язування запропонованої задачі

порівнює: ефективність використання елементів векторної алгебри та традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них традиційними методиками розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри

аналізує: відмінність між використанням традиційних методик розв’язування задач обчислювальної геометрії та використанням елементів векторної алгебри у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів, що базуються на елементах векторної алгебри

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму обчислювальної геометрії у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів обчислювальної геометрії

11 клас (175 годин (166+9 рез.), 5 год. на тиждень, 9 год. резервного часу)

Інформаційно-комунікаційні технології

І семестр 2 год. на тиждень (30+2 рез.),

ІІ семестр 3 год. на тиждень (54+3 рез.)

Всього 89 год. (84+5 рез.час)

Алгоритмізація та програмування

І семестр 3 год. на тиждень(46+2 рез.)

ІІ семестр 2 год. на тиждень (36+2 рез).

Всього 86 год. (82+4 рез.час)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

І семестр (32 год. (30+2 рез.) год., 2 год. на тиждень )

І семестр (48 год. (46+2 рез.), 3 год. на тиждень )

Розділ «Технології обробки графічної інформації», 30 годин

Розділ «Об’єктно-орієнтоване програмування», 46 годин

Тема: «Комп’ютерна графіка. Векторна графіка. Векторний графічний редактор, 14 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки; кольорові моделі (RGB, CMYK; HSB); кольорові палітри; індексна, фіксована, «безпечна» палітра; формати графічних файлів; особливості стандартних векторних форматів; методи стиснення графічних даних; перетворення файлів з одного формату у інший; векторний графічний редактор; робочий екран; призначення пунктів головного меню; знайомство з інструментами; малювання прямих ліній; властивості створених об’єктів; збереження малюнка; основи роботи з об’єктами; видалення, переміщення, обернення, перенесення, копіювання та дзеркальне відображення об’єктів; створення малюнків за допомогою простих геометричних примітивів; заливки малюнків; допоміжні режими роботи (лінійка, сітка, направляючі); створення малюнків за допомогою кривих; операції перетворення кривих; методи упорядкування та об’єднання об’єктів; особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів; перетин та виключення об’єктів; поняття перспективи; методи створення тривимірних об’єктів на площині; ефект перетікання; перетікання вздовж будь-якого контуру; створення ефекту рельєфу; робота з текстами; імпорт та експорт зображень в векторному графічному редакторі;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Створення малюнків за допомогою графічних примітивів»

«Використання заливок всіх типів. Створення малюнків з кривих»

«Особливості групування, комбінування та зварювання об’єктів»

«Методи створення тривимірних об’єктів на площині»

«Ефект перетікання. Створення ефекту рельєфу. Створення тексту. Спеціальні ефекти для фігурного тексту»
Лабораторні роботи:

«Створення малюнків за допомогою графічних примітивів. Використання заливок всіх типів»

«Створення малюнків за допомогою кривих. Робота з текстом»називає: види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; роздільну здатність екрана, принтера, зображення; формати графічних файлів, пункти головного меню векторного графічного редактора

наводить: приклади графічних зображень, форматів графічних файлів

розпізнає: графічні зображення, види комп’ютерної графіки, формати графічних файлів

характеризує: особливості видів комп’ютерної графіки, кольорових моделей графічних зображень, форматів графічних файлів, призначення пунктів головного меню векторного графічного редактора

описує: загальні підходи до створення графічних зображень, використання можливостей векторного графічного редактора для створення графічних зображень

пояснює: основну ідею, що лежить в основі перетворення графічних файлів з одного формату у інший, роботу пунктів головного меню векторного графічного редактора

формулює: основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки

обґрунтовує: доцільність використання графічних зображень

порівнює: якість графічних зображень, створених з різною роздільною здатністю, у різних форматах

класифікує: графічні зображення за їх роздільною здатністю, за форматами

аналізує: відмінність між графічними зображеннями, створеними з різною роздільною здатністю, у різних форматах

оцінює: результати роботи по створенню графічних зображень у векторному графічному редакторі

висловлює судження: щодо коректності вибору виду, роздільної здатності, формату конкретного заданого графічного зображення

розв’язує: завдання по створенню графічних зображень

спостерігає: за процесом створення графічних зображень

використовує: коректно і ефективно можливості векторного графічного редактора

дотримується правил: створення графічних зображень за допомогою векторного графічного редактора

показує на комп’ютері: результати виконання завдань по створенню графічних зображень у векторному графічному

редакторі

Тема: « Основи мови об’єктно-орієнтованого програмування. Базові алгоритмічні структури», 20 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

Основні особливості середовища розробки, візуальне конструювання, структура проекту; структура модуля;

події; збереження та запуск проекту; компіляція; етапи розробки проекту; етапи проектування форми; алгоритм проекту як сукупність алгоритмів процедур обробки подій; кодування; налагодження; тестування; типи даних; змінні; константи; стандартні функції; функції перетворення; введення та виведення даних; умовні оператори; команда повторення; оператори циклу; масиви; введення та виведення масиву; багатовимірні масиви; динамічні масиви; записи; символи та рядки; операції з рядками; файли; оголошення файлу; файлова змінна; виведення у файл; обробка помилок відкриття файлу; закриття файлу; введення даних різних типів з файлу; використання процедур та функцій; поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Створення, збереження, запуск, налагодження та тестування проекту.»

«Умовні оператори та оператори циклу»

«Масиви»

«Багатовимірні масиви»

«Робота з файлами»

«Процедури та функції»
Лабораторні роботи :

«Створення власного проекту з використання схеми лінійного алгоритму, умовних операторів та операторів циклу»

«Обробка багатовимірних масивів»


називає: поняття про візуальне конструювання програм,можливості створення програм під різні платформи, складові середовища, етапи розробки проекту; етапи проектування форми, поняття про об’єкт, властивості та події, арифметичні операції, стандартні функції, команди присвоювання, введення ті виведення інформації, оператори присвоювання, компоненти для введення та виведення інформації, типи даних

наводить: приклади лінійних алгоритмів , арифметичних виразів, оператора присвоювання, компонентів для введення і виведення інформації, типів даних

розпізнає: приклади програм, реалізованих у середовищі розробки, компонентів для введення та виведення інформації, змінні за типами даних

характеризує: особливості використання мови об’єктно-орієнтованого програмування , типів даних

описує: загальний вигляд середовища програмування, структури проекту .

пояснює: правила оформлення проекту, коректність використання різних типів змінних

формулює: етапи розробки проекту, етапи проектування форми, означення арифметичного виразу, лінійного алгоритму

обґрунтовує: доцільність використання середовища програмування для розробки проектів

порівнює: програми, розроблені за допомогою середовища об’єктно-орієнтованого програмування та без його використання

класифікує: арифметичні операції, стандартні функції

аналізує: переваги та недоцільність використання середовища об’єктно-орієнтованого програмування

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді проекту розробленого алгоритму для власних тестів у середовищі програмування

висловлює судження: щодо доцільності та коректності використання середовища програмування для конкретних задач

розв’язує: завдання по створенню та тестуванню лінійних алгоритмів з використанням операторів присвоювання, компонентів введення і виведення інформації, арифметичних виразів у середовищі програмування.

спостерігає: за покроковим виконанням реалізованих у вигляді проекту розроблених лінійних алгоритмів, за реалізацією проекту у середовищі програмування.

використовує: можливості середовища програмування для створення та налагодження проектів, коментарі у тексті програми, при введенні початкової інформації та при виведенні результуючої інформації

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів у вигляді проекту у середовищі програмування.

показує на комп’ютері: виконання створеного проекту, компоненти для введення початкової інформації, виведення результуючої інформації, виконання проекту для власних розроблених тестів у середовищі програмування .


Тема:«Комп’ютерна графіка. Растрова графіка. Редактор растрової графіки»,

16 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

растрова графіка; основні поняття; редактор растрової графіки ; робочий екран редактора; призначення пунктів головного меню; знайомство з інструментами; робота з панелями; робота з виділеними областями; виділення фрагментів зображень; масштабування, обертання, переміщення, дублювання меж виділеної області; кадрування зображень; робота з виділеними областями довільної форми; інструменти групи Lasso; маски та канали; корекція виділення у режимі швидкої маски; збереження виділеної області у якості маски; завантаження збереженого виділення; основи роботи з шарами; зображення, створене з кількох шарів; створення нового шару; виділення, демонстрація, приховування, зміна порядку слідування шарів; об’єднання шарів з метою зменшення об’єму файлу; малювання та розфарбування; вибір основного та фонового кольорів; розмір та параметри інструментів малювання; створення зображень інструментами малювання; розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій; перетворення кольорових фото в чорно-білі або однокольорові; робота з шарами; робота з текстом; спеціальні ефекти для шарів; текстові ефекти; монтаж фотографій; створення колажів; основи корекції тону; розподіл яскравості пікселів у вигляді гістограми; аналіз яскравості зображення; ретушування фотографій; підвищення різкості зображень; виділення дрібних дефектів; освітлення, затемнення зображень; обмін файлами між графічними програмами;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Робота з виділеними областями. Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування»

«Розфарбування чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або однокольорові»

«Робота з текстом. Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти»

«Ретушування фотографій. Підвищення різкості зображень. Виділення дрібних дефектів. Освітлення, затемнення зображень»
Лабораторні роботи:

«Створення колажів за допомогою редактора растрової графіки .»

«Обробка фотографій та збереження їх у різних форматах»

називає: види комп’ютерної графіки; основні поняття про растрову та векторну графіку; роздільну здатність екрана, принтера, зображення; формати графічних файлів, пункти головного меню редактора растрової графіки

наводить: приклади графічних зображень, форматів графічних файлів

розпізнає: графічні зображення, види комп’ютерної графіки, формати графічних файлів

характеризує: особливості видів комп’ютерної графіки, кольорових моделей графічних зображень, форматів графічних файлів, призначення пунктів головного меню редактора растрової графіки

описує: загальні підходи до створення графічних зображень, використання можливостей редактора растрової графіки для створення графічних зображень

пояснює: основну ідею, що лежить в основі перетворення графічних файлів з одного формату у інший, роботу пунктів головного меню редактора растрової графіки

формулює: основні поняття про растрову та векторну графіку; основні поняття комп’ютерної графіки

обґрунтовує: доцільність використання графічних зображень, створених у редакторі растрової графіки

порівнює: якість графічних зображень, створених з різною роздільною здатністю, у різних форматах у редакторі растрової графіки

класифікує: графічні зображення за їх роздільною здатністю, за форматами

аналізує: відмінність між графічними зображеннями, створеними з різною роздільною здатністю, у різних форматах у редакторі растрової графіки

оцінює: результати роботи по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

висловлює судження: щодо коректності вибору виду, роздільної здатності, формату під час створення графічного зображення у редакторі растрової графіки

розв’язує: завдання по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

спостерігає: за процесом створення графічних зображень у редакторі растрової графіки

використовує: коректно і ефективно можливості редактора растрової графіки

дотримується правил: створення графічних зображень за допомогою редактора растрової графіки

показує на комп’ютері: результати виконання завдань по створенню графічних зображень у редакторі растрової графіки

1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка