ПРАВИЛА


Скачати 498.67 Kb.
НазваПРАВИЛА
Сторінка1/4
Дата15.04.2013
Розмір498.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
Додаток до рішення

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці
І. Загальні положення
Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону Української радянської соціалістичної республіки «Про мови в Українській РСР», Закону України «Про засади держаної мовної політики», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» від 26 травня 2004 р. № 693, та іншими нормативними актами діючого законодавства України, які визначають термінологію, умови використання та порядок розміщення засобів зовнішньої реклами.

Ці Правила регулюють правові відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та спеціалізованими підприємствами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами у місті Кременчуці, та визначають порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів на тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в тимчасове користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.
ІІ. Термінологія
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками.

Виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами на підставі дозвільних документів.

Вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою».

Вулиця - транспортний зв'язок у житловій забудові (ДБН 360-92*).

Вказівник - рекламний засіб, який несе незмінну інформацію щодо розміщення об’єкту (особи).

Демонтаж - комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування до місця її подальшого зберігання. Демонтаж спеціальних конструкцій є заходом усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці відповідно до діючих на момент демонтажу нормативно-правових актів.

Договір та додаткова угода до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності – це господарське зобов’язання, яке виникає на основі вільного волевиявлення сторін шляхом узгодження істотних умов договору та обов’язкового виконання взятих сторонами зобов’язань.

Дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (в подальшому – виконкому міської ради), який дає право на розміщення зовнішньої реклами визначеного розміру на певний строк та у певному місці;

Дорога - транспортний зв'язок поза житловою забудовою (ДБН 360-92*).

Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. До зовнішньої реклами також відносяться рекламні оголошення, афіші, об'яви, друковані листівки та інша інформація що відповідає терміну реклама.

Місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

Особа - фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

Пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком.

Прострочена заборгованість - заборгованість розповсюджувача реклами за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за укладеними договорами та (або) додатковими угодами на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу, що перевищує три розрахункових періоди, тобто розповсюджувач не вносить в повному обсязі плату за користування місцем розташування рекламного засобу протягом трьох місяців, стаття 782 Цивільного кодексу України, при цьому наявність такої заборгованості по будь-якій з додаткових угод вважається простроченою заборгованістю за основним договором.

Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламна площа - площа поверхні рекламного засобу, на якій розміщується реклама.

Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

Розповсюджувач реклами (в подальшому розповсюджувач) - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

Самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування, та у місці, яке не відповідає місцю, визначеному дозвільними документами. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб, протягом часу розгляду заяви про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення за такою заявою.

Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Спеціальні конструкції - пересувні та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності.

Евакуація – переміщення самовільно встановленого рекламного засобу як захід, який передбачає відокремлення спеціальної конструкції без основи від місця її розташування та транспортування до місця його тимчасового зберігання без завдання матеріальної шкоди у вигляді пошкодження рекламного засобу.

Терміни, що не визначені у цих Правилах, вживаються у значенні визначеному законодавством України.
ІІІ. Порядок розміщення зовнішньої реклами
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, оформлених робочим органом та виданих замовнику через Єдиний дозвільний офіс згідно з рішенням виконкому міської ради (без втручання у форму та зміст реклами) у відповідності до цих Правил.

3.2.Видача зазначених дозволів виконавчими органами міської ради здійснюється безоплатно.

3.3. Реклама розповсюджується на території міста відповідно до законодавства України про мови.

3.4. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, в серединні приміщень, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається зовнішньою рекламою.

3.5. У випадках розміщення реклами на транспортному засобі регулюється Законом України «Про рекламу», стаття 18. Реклама на транспорті.

Вказівник - розміщується в місцях з транспортними або пішохідними потоками як окремий елемент зовнішньої реклами. Використовується для вказівки напряму руху до підприємств, установ, організацій та т.п. Вказівник виконується у відповідності до чинних державних стандартів та технічних умов.

3.6. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Вивіска повинна бути оформлена належним чином, у відповідності до вимог РСТУ 1846-79 «Вивіска. Класифікація» та РСТУ 1892-80 «Вивіски художньо-шрифтові та з накладними буквами і елементами. Технічні умови».

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

Не оформлена належним чином вивіска, або така, що не відповідає діючим нормативно-правовим документам, вважається рекламою.

3.7. До зовнішньої реклами не відноситься інформаційний матеріал, в якому не привертається увага до конкретної особи чи товару і який розміщено на фасаді будинку (будівлі) або на спорудах, встановлених у відповідності до проекту в межах відведеної земельної ділянки, де знаходиться особа - розповсюджувач інформації, якщо ця ділянка, фасад будинку (будівлі) або споруда не належить до комунальної власності міста.

3.8. У разі розміщення вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі «Довідки про реєстрацію вивіски», яка погоджується з управлінням містобудування та архітектури, реєструється та видається комунальним підприємством «Міськоформлення».

3.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням «Правил благоустрою території міста Кременчука, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових будинках», затверджених рішенням сесії Кременчуцької міської ради.
ІV. Повноваження робочого органу та

Ради по дизайну міського середовища та рекламі
4.1. Повноваження з питань регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами покладаються за рішенням Кременчуцької міської ради на один із виконавчих органів виконкому міської ради (далі - робочий орган). Робочим органом з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м. Кременчуці є управління контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

4.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

4.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які здійснюють діяльність у сфері реклами. У м. Кременчуці громадським органом є Рада по дизайну міського середовища та рекламі, яка діє на громадських засадах у відповідності до «Положення про раду по дизайну міського середовища та рекламі», затвердженого рішенням сесії Кременчуцької міської ради.

4.4. Виконавчим комітетом міської ради можуть враховуватись рекомендації, які від імені громадськості надає Рада по дизайну міського середовища та рекламі.

4.5. До повноважень робочого органу належать:

- впровадження встановленого цими Правилами порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. Кременчука;

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання або скасування дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами консультацій по розташуванню рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Полтавській області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- винесення на розгляд виконавчого органу Кременчуцької міської ради пропозицій щодо встановлення мораторію на розміщення рекламних засобів;

- подання до відповідних спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які мають відповідні повноваження, переліку рекламних засобів, що підлягають евакуації або демонтажу, у випадках, передбачених цими Правилами;

- визначає межі прилеглої території для санітарного утримання.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
V. Порядок встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами
Встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами:

5.1. Для одержання дозволу заявник подає заяву встановленого зразку про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами через Єдиний дозвільний офіс на ім'я міського голови м. Кременчука, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу (на бланку встановленого зразку);

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням по рекламному засобу (на бланку встановленого зразку);

- копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - для юридичних осіб. Копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер фізичної особи - для фізичних осіб-підприємців;

- викопіювання з плану міста або ситуаційний план відповідного масштабу з точним нанесеним місцем розташування рекламного засобу виконаний проектною організацією, яка має відповідну ліцензію (за необхідністю) наданий замовником в триденний термін.

5.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом.

5.3. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє зазначене у заяві місце розташування рекламного засобу на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

5.4. Після перевірки місця та рогляду заяви на розміщення зовнішньої реклами на Раді по дизайну міського середовища та рекламі, керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

5.5. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно погодити примірники до дозволу встановленого зразку і Єдиний дозвільний офіс видає заявнику їх для оформлення.

Примірники до дозволу видаються замовнику за умови повної комплектності отриманих від нього матеріалів, які відповідають вимогам цих Правил.

5.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочим органом готується мотивована відповідь. Письмове повідомлення про відмову надається через Єдиний дозвільний офіс суб'єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення у строк, встановлений для видачі документа дозвільного характеру.

    1. У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

- вже встановлено пріоритет іншому заявнику на заявлене місце розташування рекламного засобу або вже наданий дозвіл рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на заявлене місце іншій особі.

- оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим рішеннями виконавчого комітету вимогам, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та типології елементів місцевого середовища;

- ділянка запланованого місця розміщення за рекомендацією Ради по дизайну міського середовища та реклами перенасичена елементами зовнішньої реклами;

  • у заявника існує прострочена заборгованість зі сплати за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу за існуючим договором та додатковими угодами до договору;

- заявником не надані робочому органу оформлені належним чином примірники до дозволу у строк встановленого пріоритету на місце розташування рекламного засобу, визначений пунктом 5.8 цих Правил за попередньою поданою заявою на це ж саме місце розташування рекламного засобу;

- існують обмеження по розташуванню спеціальних конструкцій згідно з «Архітектурно-містобудівними вимогами щодо розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами».

- Радою по дизайну міського середовища та рекламі не рекомендовано розміщення реклами по вагомим причинам викладеними у “протоколі засідання”.

5.8. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.

5.9. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку встановлення пріоритету у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації за письмовим повідомленням від заявника;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

5.10. Пріоритет достроково скасовується рішенням керівника робочого органу у разі:

- не укладання замовником договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності у відповідності до п.п. 5.14; 5.16 цих Правил, а також у разі коли зазначений договір та (або) додаткова угода до договору не набрали чинності;

- за заявою заявника на ім’я міського голови через Єдиний дозвільний офіс.

5.11. Рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні такого пріоритету передається державному адміністратору Єдиного дозвільного офісу для видачі заявнику.

5.12. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, визначеному законодавством.

5.13. Протягом строку встановленого пріоритету, зазначеного у пункті 5.8 цих Правил, заявник оформлює та подає в приміщені Єдиного дозвільного офісу до робочого органу примірники до дозволу встановленого зразку, викопіювання з плану м. Кременчука або ситуаційний план відповідного масштабу з погодженнями визначених зацікавлених органів (осіб) та проект спеціальної конструкції або ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням в комплекті документів визначеними «Архітектурно-містобудівними вимогами щодо розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами» (за необхідністю) погоджений з управлінням містобудування та архітектури.

В присутності заявника перевіряється комплектність документів та додержання вимог до їх оформлення. Некомплектні або оформлені з порушенням вимог цих Правил документи не приймаються.

5.14. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності заявник протягом трьох днів укладає договір та (або) додаткову угоду до договору на тимчасове користування цим місцем.

У разі надання заявником нотаріально завіреної копії Державного акту на право власності (користування) на земельну ділянку або документу, який встановлює право власності (користування) на місце розташування рекламних засобів, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається без укладання договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу за рішенням виконавчого комітету. Договір та (або) додаткова угода до договору не укладається, якщо заявником є комунальне підприємство, засновником якого є Кременчуцька міська рада, за умови, якщо таке підприємство рекламує виключно себе або товари, які воно виробляє.

5.15. Протягом строку встановленого пріоритету перші три місяці згідно з пунктом 5.8 цих Правил, щомісяця справляється сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, в розмірі 25 відсотків від загальної суми сплати за умови відсутності встановленого рекламного засобу.

У разі продовження строку встановленого пріоритету для оформлення дозволу на наступні три місяці відповідно до пункту 5.9 цих Правил, щомісячна сплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків сплати, розрахованої згідно з пунктом 10.2. цих Правил. Також при розміщеному рекламному засобі, після отриманого в установленому порядку дозволу, сплата за тимчасове користування місцем справляється в розмірі 100 відсотків сплати.

5.16. Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, заявник повертає другий екземпляр укладеного ним договору та (або) додаткової угоди до договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної сплати авансового платежу за користування місцем на весь термін встановленого (продовженого) пріоритету.

У разі не внесення авансового платежу в повному обсязі зазначений договір та (або) додаткова угода до договору вважаються такими, що не набрали чинності.

Невиконання умов цього пункту є підставою для скасування пріоритету.

У разі прийняття рішення керівника робочого органу про дострокове скасування пріоритету договір та (або) додаткова угода до договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності втрачає чинність з моменту прийняття цього рішення. При цьому отримані авансові платежі за користування місцем по встановленому пріоритету не повертаються.

5.17. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, зараховується до бюджету територіальної громади міста Кременчука керуючись статтею 8 Господарського Кодексу України.
  1   2   3   4

Схожі:

Безпека руху безпека життя
Мета: поглибити знання учнів про правила дорожнього руху; повторити основні правила пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів, пасажирів,...
Календарно-тематичне планування
Поняття про технологію. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Уроку з Охорони праці. Тема: Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій
Мета: навчити учнів дотримуватися правила безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях
ПРАВИЛА благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання...
Правила розроблені на підставі чинного законодавства України, у т ч таких нормативно-правових актів, як
ПРАВИЛА утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Правила утримання домашніх собак та котів в м. Миколаєві(далі – Правила) регулюють права й обов’язки громадя в галузі наведення порядку...
Законом N 2709-IV 2709-15
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені...
ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого...
Правила визначають основні обов'язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин
«ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ – ЦЕ ЗАКОН ЖИТТЯ»
Обладнання: кросворд, посібник «Правила дорожнього руху України», ілюстрації дорожніх знаків, відеозапис мультфільму, міліцейська...
Офіційні правила участі в Акції «Спортивний місяць з «Сільпо»
Учасниками Акції (далі «Учасник») можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконали Правила цієї Акції, зазначені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка