РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"


Скачати 258.1 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
Сторінка1/3
Дата13.04.2013
Розмір258.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


Державний комітет зв'язку та інформатизації України

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування

та моделювання РЕЗ"


Київ – 2005

Державний комітет зв'язку та інформатизації України

Міністерство освіти і науки України


Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

"Затверджую"
Декан факультету інформаційних технологій

І.В. Смірнов

"___" ___________ 2005 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: "Основи комп’ютерного проектування

та моделювання РЕЗ"

напряму підготовки: "Радіотехніка"

освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр
Програму рекомендовано Узгоджено з кафедрами:

кафедрою Технічної електроніки Радіотехнологій

Протокол № 6 Завідуючий кафедрою

від "27" січня 2005 року Булгач В.Л.

Завідуючий кафедрою

Уваров Р.В. Радіомоніторингу та

радіочастотного менеджменту

Завідуючий кафедрою

Олійник В.Ф.
Узгоджено

Начальник навчально-методичного відділу

Гніденко М.П.

"____" __________ 2005 року


Київ- 2005

I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1. Метою вивчення навчальної дисципліни є:
комп'ютерне проектування і моделювання з застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для автоматизованого проектування радіоелектронних засобів.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні задачі:

  • визначення цілей, способів, задач і процесів автоматизованого комп'ютерного проектування і моделювання;

  • вивчення математичних основ комп'ютерного моделювання компонентів РЕЗ різного рівня складності;

  • ознайомлення з алгоритмами комп'ютерного аналізу й оптимізації аналогових і цифрових пристроїв;

  • ознайомлення із сучасними пакетами прикладних програм для автоматизованого комп'ютерного проектування РЕЗ і методами їхнього використання.


Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:
- описувати РЕЗ на вхідних мовах пакетів прикладних програм (ППП) для автоматизованого комп'ютерного проектування;

- складати і розраховувати математичні моделі РЕЗ із застосуванням ППП.
II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ІІ.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова

атестація

Лекц.

Лабор.

Практ.

Семін.

МК

СРС

4

72

18

162

36

Залік

Усього

72

18

162

36

II.2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять


Номери та найменування тем

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Лекц.

Лабор.

Практ.

Семін

МК

СРС

МОДУЛЬ 1


Розділ 1. Лінійні аналогові електронні пристрої

32

8

71

16

Тема 1. Попередні підсилювачі

16

4

4


8

Тема 2. Кінцеві підсилювачі

16

4

31

8

МОДУЛЬ 2


Розділ 2. Нелінійні аналогові електронні пристрої

40

10

91

20

Тема 3. Формуючі пристрої

16

4

4


8

Тема 4. Перетворюючі пристрої

24

6

51

12

Усього:

72

18

162

36


3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи

Дисципліна вивчається в 6-м семестрі

Вид навчальної роботи


Усього

годин

Загальна трудомісткість дисципліни

122

Аудиторні заняття

60

Лекції

20

Практичні заняття (ПЗ)

4

Лабораторні заняття (ЛЗ)

36

Самостійна робота

60

Підсумковий контроль

2


4. Зміст дисципліни
4.1. Розділи дисципліни і види занять


№ п/п

Розділ дисципліни

Лекції

ПЗ

ЛР

1

Мета, способи, задачі і процеси автоматизованого комп'ютерного проектування РЕЗ

*2

Математичні основи комп'ютерного моделювання компонентів РЕЗ різного рівня складності й електромагнітних полів

*3

Алгоритми комп'ютерного аналізу й оптимізації аналогових і цифрових пристроїв

*4

Використання пакетів прикладних програм для автоматизованого комп'ютерного проектування РЕЗ
*

*ІII. ЗМІСТ

  1   2   3

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Основи комп’ютерного проектування...
ПП. 046), програмне забезпечення комп’ютерного аналізу та проектування РЕЗ (ПП. 047)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
Предметом дисципліни є комп'ютерне проектування та моделювання з застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для автоматизованого...
Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
Вміти виконувати основні технологічні операції проектування та моделювання. Розуміти роль проектування та моделювання в електронній...
Авторські побажання
Ви відкрили інтерактивний електронний посібник Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Конструювання та технологія...
Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП. 040), конструювання та компоновка...
1. Вступ. Загальні поняття
РЕЗ, аналогових пристроїв, основи цифрової техніки. Вміти виконувати проектування та моделювання електронних приладів на основі базових...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з предмету...
При її виконанні вони повинні застосувати набуті теоретичні та практичні знання і вміння для розв’язку поставленої задачі, зрозуміти...
Програма вивчення дисципліни „ Сходинки до інформатики” /2 4
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка