РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ“ Київ 2006


Скачати 283.81 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ“ Київ 2006
Сторінка1/3
Дата08.05.2013
Розмір283.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ“


Київ - 2006

Міністерство освіти і науки України


Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

“Затверджую”
Декан факультету Інформаційних технологій

М.Г.Твердохліб
“___” ________ 2006 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ

освітньо-кваліфікаційного рівня – Бакалавр

напряму підготовки: 0907 “Радіотехніка”

освітнього рівня Базова вища освіта

кваліфікації 3114 – “Технік-конструктор (електроніка)”

з узагальненим об’єктом діяльності: дослідження та розробка засобів, виробництво та технічне обслуговування пристроїв, систем та комплексів для генерування, формування, управління, випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль.
Програму рекомендовано: Узгоджено з кафедрами:

кафедрою Технічної електроніки, Радіотехнологій

протокол № Завідуючий кафедрою

від “__“_______2006 року Булгач В.Л.

Завідуючий кафедрою Радіомоніторингу та

Уваров Р.В. радіочастотного менеджменту

Завідуючий кафедрою

Олійник В.Ф.

Узгоджено:

Начальник навчально-методичного відділу

Гніденко М.П.

"___" __________ 2006 року

Київ – 2006
Розробники робочої навчальної програми:

доцент Чаповський М.З.в.о. доцента Власенко В.М.1. Предмет, мета та завдання дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є:

принципи комп’ютерного моделювання та проектування (ПП.046), програмне забезпечення комп’ютерного аналізу та проектування РЕЗ (ПП.047).

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

Професійна підготовка студентів в області основ комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ.

Завданням навчальної дисципліни є формування:

здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності в частині

наступних умінь:

В процесі технічного проектування в умовах конструкторського бюро (відділу, спеціалізованої лабораторії), використовуючи ТЗ, структурну і електричну схеми виробу :

а) визначити алгоритм функціонування РЕЗ в частині ймовірністних моделей кіл, пристроїв та систем (ПФ.Д.01.ПР.О.01.02);

б) розробити ТЗ на схемотехнічне проектування РЕЗ з допомогою пакетів автоматизованого проектування РЕЗ (ПФ.Д.01.ПР.О.03.05).

2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
2.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять


Семестр

Кредити

Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова

атестація

Лекц.

Лабор.

Практ.

СРС

3

3

180

20

26

4

120

Захист комплексного завдання

Всього

3

180

20

26

4

120

2.2. Розподіл навчального часу за темами і видами занять

Модулі та розділи (змістовні модулі)

Шифр

змістовних модулів

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Лекц.

Лабор.

Практ

СРС

МОДУЛЬ 1Розділ 1 Принципи комп’ютерного моделювання та проектування (ПП.046)

ПФ.Д.01.ПР.О.01.02

ПФ.Д.02.ЗР.О.04.02

60

8

10

2

40

МОДУЛЬ 2Розділ 2 Програмне забезпечення комп’ютерного аналізу та проектування РЕЗ (ПП.047)

ПФ.Д.01.ПР.О.03.05

ПФ.Д.02.ЗР.О.04.04

120

12

26

2

80

Всього
180

20

36

4

120
  1   2   3

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
РЕЗ на вхідних мовах пакетів прикладних програм (ППП) для автоматизованого комп'ютерного проектування
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни "Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ"
Предметом дисципліни є комп'ютерне проектування та моделювання з застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для автоматизованого...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Конструювання та технологія...
Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП. 040), конструювання та компоновка...
Принципи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
Вміти виконувати основні технологічні операції проектування та моделювання. Розуміти роль проектування та моделювання в електронній...
Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з предмету...
При її виконанні вони повинні застосувати набуті теоретичні та практичні знання і вміння для розв’язку поставленої задачі, зрозуміти...
Авторські побажання
Ви відкрили інтерактивний електронний посібник Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕС
1. Вступ. Загальні поняття
РЕЗ, аналогових пристроїв, основи цифрової техніки. Вміти виконувати проектування та моделювання електронних приладів на основі базових...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
Програма вивчення дисципліни „ Сходинки до інформатики” /2 4
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка