І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь


Скачати 54.55 Kb.
НазваІ НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Дата27.03.2013
Розмір54.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Б Ю Л Е Т Е Н Ь

6 , 2012


Випуск затверджено на засіданні Інформаційно-аналітичного відділу

педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України (Протокол № 11 від 08.11.2012 р.)

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

НАПН України

Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (зарубіжний досвід)Нова парадигма освіти тісно пов’язана з розвитком інформаційного суспільства в умовах глобалізації суспільних процесів. Важливим стає створення такого навчального середовища, що має забезпечувати якісну освіту, орієнтуватися на розвиток ключових компетентностей впродовж життя, відповідати новим тенденціям в освіті й суспільстві.

Особливого значення набувають Веб-технології, які значно розширюють можливості користувачів, зокрема вчителів. При цьому можна виокремити такі основні напрямки у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності щодо використання Веб-технологій, а саме: дослідження, мовна грамотність; створення дидактичних матеріалів, співробітництво та комунікація; публікація особистих робіт, ведення дистанційного навчання.

Сучасні Веб-технології, що є найбільш популярними серед вчителів, - це Веб 2.0, серед яких виділяють: блоги (blogs), вікі (wikis), мультимедійні послуги, (multimedia sharing services: YouTube (video), Flickr (photographs) and Odeo (podcasts), послуги синдикації контентів (content syndication services), подкастинг і послуги розмітки контентів (podcasting and content tagging services) [1, 2].

Наприклад:

 • створення веб-сайтів ― Google Sites;

 • ведення календаря, робочого графіка, складання навчальних планів тощо ― Google Calendar;

 • створення документів різних форматів, сумісне редагування тощо ― Google Document ;

 • електронна пошта з пошуковою системою і захистом від спаму ― Google mail (Gmail);

 • створення  3D-моделей ― SketchUp

 • ведення щоденників навчальних проектів ― Blogger;

 • створення фотоальбомів, редагування фотографії, сумісна робота з іншими програмами редагування графічних файлів ― Picasa;

 • аналіз відвідування сайтів, блогів тощо ― Google Analytics;

 • автоматичне перекладання веб-сторінок із різних мов ― Google translate.

Нижче на рисунку 1 зображений скрiншот сторінки компанії Google, на якій користувачам пропонуються основні соціальні сервіси.


Рис. 1. Основні сервіси, що пропонуються компанією Google.
Слід відмітити проект компанії TechExpert, яка пропонує використання сервісів Microsoft Office 365, що раніше мали назву «Microsoft Live@edu», в навчальному процесі ЗНЗ та при підвищенні кваліфікації вчителів. Експерти Microsoft [4] характеризують хмарні технології Microsoft Office 365 як «безкоштовне рішення для організації спільної роботи учасників процесу навчання завдяки програмному забезпеченню як послуги Інтернет» (Software as a Service [SaaS]). На рисунку 2 показаний скрiншот сайту Microsoft, на якому компанія пропонує інноваційні освітні програми для вчителів з приводу використання ІКТ у професійній діяльності.


Рис. 2. Сторінка сайту компанії Microsoft, на якій пропонуються навчальні програми для вчителів з приводу використання ІКТ у професійній діяльності.
Компанією забезпечуються такі послуги:

 • послугу Microsoft Exchange Online, що дозволяє організацію електронної пошти в домені навчального закладу, доступної в будь-якому браузері, мобільному телефоні, або поштовому клієнті, що використовує стандарти Exchange, Imap, POP3; планувальника завдань, менеджера контактів, записної книжки тощо організацію онлайн-розкладу уроків, що є доступним безпосередньо з пошти; складання плану завдань тощо;

 • послугу Microsoft SharePoint Online, що надає можливість організації особистих та загальних файлових архівів та бібліотек; створення простору для спільної роботи учасників навчання, зокрема сумісне редагування документів різних форматів;

 • послугу Microsoft Lync Online, яка відповідає за комунікації між користувачами, та реалізує контактнорієнтованний інтерфейс для користувачів, у якому відразу видно індикатори всіх присутностніх у системі осіб;

 • послугу Microsoft Office Professional Plus, що включає до себе веб-додатки Office, які дозволяють переглядати та редагувати документи Word, Excel, PowerPoint і OneNote через веб-браузер.

Компанія Microsoft пропонує впровадження своїх продуктів у систему навчання загальноосвітніх навчальних закладів за такою схемою [4]. Вона базується на взаємодії вчителів і учнів із використанням основних сервісів у хмарі, а саме, системи електронної пошти, календарей і контактів Outlook Line; Веб-додатків і архивів SkyDrive; системи обміну міттєвими повідомленнями Lync Online; міні сайти для організації сумісної роботи тощо. Схема цієї взаємодії зображена на рисунку 4.


Рис. 4. Схема впровадження продуктів Microsoft у систему навчання загальноосвітніх навчальних закладів.
При цьому можна виокремити такі основні напрямки у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності щодо використання технологій Веб 2.0: дослідження, мовна грамотність; створення дидактичних матеріалів, співробітництво та комунікація; публікація особистих робіт, ведення дистанційного навчання.

Слід відмітити, технологію Веб-квест, яка дозволяє створити умови для самостійної розумової та творчої діяльності учнів і підтримується їх ініціатива [3].

Ця технологія включає до себе такі обов'язкові частини:

- вступ (тема і обґрунтування цінності проекту): надається основна інформація, вводяться ключові поняття, а також окреслюються питання, над якими будуть міркувати учні;

- завдання (мета, умови, проблема та шляхи її вирішення): ставлять завдання, які мають направляти дії учнів для вирішення проблеми;

- процес (поетапний опис ходу роботи, розподіл ролей, обов'язків кожного учасника, посилання на інтернет-ресурси, кінцевий продукт): надаються вказівки щодо порядку виконання завдання;

- оцінка (шкала для самооцінки та критерії оцінки вчителя): оголошуються критерії оцінки виконаного завдання у відповідності з певними стандартами;

- висновок (узагальнення результатів): підводиться підсумок і заохочується рефлексія і подальші дослідження з проблеми;

- Веб-сторінки для вчителя (додатково): надається інформація для допомоги іншим викладачам, які будуть використовувати веб-квест.

Наприклад, значний архів проектів за технологією Веб-квест представлений на сайті EducationWorld (http://www.educationworld.com/), скрiншот сторінки якого показаний на рисунку 5.


Рис. 5 Сторінка сайту EducationWorld.
Таким чином, Веб-технології значно розширюють можливості вчителів як у навчальному процесі, так і у самонавчанні та є одним із елементів комп’ютерно орієнтованого середовища навчання, авторська схема [5] якого пропонується на рисунку 6.Рис. 6. Схема комп’ютерно орієнтованого середовища навчання.
Використана література:

 1. Ramanau R. Web 2.0 technologies in learning with the Open University in the UK / R. Ramanau // E-learning PRO Magazine.— 2009. — № 2. — Р. 1—3.

 2. David Randall, Pascal Salembier. From CSCW to Web 2. 0: European Developments in Collaborative Design : Selected Papers from COOP08 Computer Supported Cooperative Work. Springer, 2010. – 220 р.

 3. March T. Criteria for Assessing Best WebQuests. 2002-2003. -http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp

 4. Justin Reich, Thomas Daccord, Alan November. Best Ideas for Teaching with Technology: A Practical Guide for Teachers, by Teachers. New York: M.E. Sharpe, 2008. ― 291 p.

 5. Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Н. В. Сороко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - К. : [б. и.], 2012. - 20 с.

Матеріал підготувала: Сороко Н.В., м.н.с.

Адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9

тел/факс: (044) 440–96–27

http://ime.edu-ua.net e-mail: admin@ime.edu-ua.net


Схожі:

І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь

І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Он-лайн ресурси та видання з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВАРІАНТИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
«Карти ІКТ грамотності» для суспільствознавчих дисциплін загальноосвітньої школи США
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Використання навчальних ресурсів інформаційних освітніх мереж для викладання дисциплін гуманітарного циклу в країнах зарубіжжя
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Саме тому у даний час особливий наголос ставиться на аналіз проблем мотивації слухачів до очно-дистанційного навчання
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Україні; вона відкриває не тільки можливості вибору навчальних програм, а й широкого доступу всіх верств населення до якісної освіти...
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Співробітники Інституту засобів навчання АПН України запрошують Вас скористатись можливістю ознайомитись з поширеними інформаційними...
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Представництва Банку в різних країнах світу займаються реалізацією його програм, підтримують зв’язок з урядом і цивільним суспільством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка