Яке з цих положень не має відношення до визначення предмету економічної теорії?


Скачати 193.01 Kb.
НазваЯке з цих положень не має відношення до визначення предмету економічної теорії?
Дата03.04.2013
Розмір193.01 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Географія > Вопрос
Орієнтовні тестові завдання, які виносяться до олімпіади

1. Яке з цих положень не має відношення до визначення предмету економічної теорії?

а) Ефективне використання ресурсів.

б) Необмежені виробничі ресурси.

в) Максимальне задоволення потреб.

г) Матеріальні і духовні потреби.

д) Рідкість блага.
2. Потреба в самовираженні відноситься до:

а) потреб вищого рівня.

б) проміжним потребам.

в) потребам нижчого рівня.

г) фізіологічним потребам.
3. Вивчення потреб споживача виробниками продукції необхідне перш за все для відповіді на питання:

а) що виготовляти?

б) як виготовляти?

в) у чиїх інтересах виготовляти?

г) з чого виготовляти?
4. Продукт має корисність, якщо він:

а) вимагає зростаючої кількості ресурсів для виробництва;

б) відображає закон попиту;

в) здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача;

г) є доступним за ціною для споживача.
5. Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар приводить до двопроцентного збільшення об'єму попиту на нього, то цей попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно нееластичний;

д) абсолютно еластичний.
6. Зросли ціни на квитки для проїзду в приміських електричках. Це може викликати зміни в попиті на:

а) поїздки міжміським автобусним транспортом

б) поїздки в міському транспорті

в) авіаперевезення

г) правильна відповідь відсутня
7. На пропозицію певного товару безпосередньо не впливає

а) зміна витрат виробника

б) зміна кількості продавців

в) зміна ставки податку на доходи громадян

г) правильна відповідь відсутня
8. Еластичність пропозиції за ціною — це:

а) швидкість реагування виробника на зміну цін

б) можливість виробника змінити обсяг виробництва при змiнi ціни

в) ступінь зміни обсягу пропонованого товару залежно від зміни ціни

г) правильна відповідь відсутня
9. Чи вплине входження товару в моду на величину його рівноважного обсягу (інші параметри ринку не змінюються):

а) обсяг залишиться незмінним, але ціна рівноваги зросте

б) обсяг зросте з одночасним зростанням ціни рівноваги

в) обсяг зросте через збільшення попиту та зменшення пропозиції

г) правильна відповідь відсутня
10. Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

а) значне число фірм випускають стандартні товари;

б) є багато покупців, що набувають цього товару за поточною ціною;

в) всі продавці і покупці мають повну інформацію про ринок;

г) має місце вільний вхід на цей ринок і вихід з нього;

д) всі попередні відповіді вірні
11. Термін «недосконалий конкурент» в ринковій економіці відноситься до продавця, який:

а) діє поза системою спеціалізації цін;

б) пропонує достатній об'єм товарів, щоб впливати на ціни;

в) намагається зруйнувати споживчий стандарт споживчих переваг;

г) свідомо або несвідомо використовує неефективні способи виробництва.
12. Прикладом природної монополії є:

а) ОПЕК – міжнародний нафтовий картель;

б) КРАЗ;

в) банк «Аваль»;

г) «Приватна газета»;

д) міський тролейбусний парк.
13. Що не відноситься до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама;

б) сезонний розпродаж товарів;

в) надання гарантійного обслуговування;

г) надання споживчого кредиту.
14. Головною ознакою сучасної ринкової економіки є:

 1. наявнiсть натурального виробництва яке доповнює товарне;

 2. поєднання натурального і товарного виробництва;

 3. наявнiсть ринкового та державного регулювання економіки без переваги одного над іншим;

 4. поєднання ручного машинного та автоматизованого елементів у технологічному способи виробництва.


15. Земля, капітал, праця – базова класифікація факторів виробництва. Чи можна віднести до капіталу?

а) гроші, акції, облігації.

б) тільки акції і облігації

в) гроші і акції, але не облігації.

г) ні гроші, ні акції, ні облігації не відносяться до капіталу.

16. Гроші служать:

а) засобом обігу.

б) засобом збереження цінності.

в) рахунковою одиницею.

г) Всі попередні відповіді вірні.

д) Всі попередні відповіді невірні
17. Хто володіє найбільшими правами по відношенню до певного об'єкту

а) користувач;

б) розпорядник;

в) власник.
18. Товарне виробництво — це:

а) сучасна форма діяльності господарських одиниць

б) застаріла форма ведення господарства

в) форма господарювання, що використовується лише приватними підприємствами
19. До функцій підприємницької діяльності не належить

а) ресурсне забезпечення

б) організація виробництва

в) розробка статуту підприємства та формування господарського законодавства

г) творчість
20. Хто серед перелічених нижче суб’єктів не є підприємцем?

а) власник кафе

б) фермер

в) власник 50% акцій акціонерного товариства

г) власник облігацій підприємства
21. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, частково урядом, то економіка:

а) командна;

б) ринкова;

в) натуральна;

г) змішана.
22. Межі та напрямки державного регулювання в системі змішаної економіки визначаються:

а) амбіціями державних службовців

б) нездатністю ринку ефективно регулювати деякі економічні процеси

в) необхідністю координації попиту та пропозиції з метою регулювання цін

г) правильна відповідь відсутня
23. Податки - це:

а) грошові суми, які сплачуються тільки економічно активним населенням

б) грошові і натуральні платежі, які людина сплачує державі

в) грошові суми, які стягуються державою з прибутку та заробітної плати

г) обов’язкові платежі юридичних та працюючих фізичних осіб до бюджету держави

д) правильна відповідь відсутня
24. Дефіцит державного бюджету утворюється в тих випадках, коли:

а) сума активів держави перевищує розміри його зобов'язань;

б) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;

в) витрати держави зменшуються;

г) сума податкових надходжень скорочується;

д) зобов'язання держави перевищують його активи.
25. До функцій центрального банка не відноситься:

а) здійснення грошової емісії

б) формування валютних резервів держави

в) регулювання грошового обігу

г) визначення нормативів діяльності комерційних банків

д) визначення мінімальної відсоткової ставки на вклади населення до комерційних банків
26. До методів кредитно-грошового регулювання, яке здійснює центральний банк, не відноситься:

а) зміна обов’язкової резервної норми

б) зміна облікової ставки

в) проведення операцій на відкритому ринку

г) формування державного бюджету та його перерозподіл

д) правильна відповідь відсутня
27. До форм регулювання державою зовнішньої торгівлі не належать

а) мито

б) квоти

в) ліцензії

г) правильна відповідь відсутня
28. Кiлькiснi обмеження на ввіз або вивіз відповідних товарів, що запроваджуються на певний час

а) акцизний збір

б) квоти

в) мито

г) адвалерне мито

д) правильна відповідь відсутня
29. Антидемпінгова політика держави — це:

а) діяльність держави, що перешкоджає реалізації товарів за цінами нижчими їхньої собівартості або істотно нижчими їхньої ринкової вартості

б) діяльність держави, яка пов’язана із субсидуванням відповідних виробників експортних товарів

в) діяльність держави, що спрямована на активну підтримку експортного сектора економіки та обмеження імпортних операцій

г) діяльність держави, що пов’язана з обмеженням іноземної конкуренції на світових ринках

д) правильна відповідь відсутня
30. Вільно конвертована валюта - це:

а) режим національної валюти, який характеризується відсутністю валютних обмежень щодо поточних та фінансових операцій

б) валюта країни, в якій у даний момент спостерігається економічне зростання

в) валюта зі стійким або зростаючим ринковим курсом і купівельною спроможністю

г) ціна відповідної валюти, виражена в іншій валюті

д) офіційно встановлені межі, в яких може змінюватися курс національної валюти
1.Термін "комплекс маркетингу" охоплює:

  1. дослідження ривку:

  2. ціноутворення;

  3. товар;

  4. методи збуту;

  5. стратегічне планування;

  6. методи просування товару.

2.Сегментація ринку це:

   1. розподіл споживачів на однорідні групи відповідно до їх характеристик;

   2. визначення місця для свого товару в ряду аналогів.

3. Комплексне дослідження ринку передбачає:

 1. вивчення поведінки споживачів;

 2. маркетинговий контроль;

 3. аналіз ринкових можливостей;

 4. визначення місткості ринку;

 5. маркетингові комунікації.

4. Основні фактори макросередовища:

 1. економічні умови;

 2. демографічні дані;

 3. політичні фактори;

 4. споживачі;

 5. природні умови;

 6. можливості підприємств - виробників

5.До якого методу комплексного дослідження ринку належить робота з довідниками та статистичною літературою:

 1. "кабінетні" дослідження;

 2. "польові" дослідження.

6.Основні переваги вторинної інформації - це:

  1. відсутність суперечливих даних із різких джерел;

  2. методологія збирання даних відома і є контрольована компанією;

  3. низька ціна;

  4. оперативність одержання;

  5. отримання найсвіжішої інформації.

7. Основні недоліки первинної інформації:

  1. можлива наявність застарілих даних;

  2. можлива. відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження;

  3. збирання даних може забрати багато часу та коштів.

8.Реальна оцінка ситуації з допомогою систематичного обліку поведінки об'єкта без словесної або іншої комунікації і без вплив) на об'єкт спостереження не:

 1. опитування;

 2. спостереження;

 3. експеримент;

 4. імітація.

9.Об'єктом спостереження є:

 1. ринки чи їх сегменти.

 2. товари;

 3. ціни;

 4. процеси збуту;

 5. споживач, Його поведінка, Його реакція на ті чи інші події;

 6. все разом.

10.З'ясування позиції окремих людей чи отримання від них справи? будь-якого літання проводиться за допомогою:

  1. опитування;

  2. спостереження;

  3. експерименту;

  4. імітації.

11. Визначте вид маркетингового дослідження, коли:

  1. використовуються особисті контакти, первинна інформація;

  2. використовуються офіційні друковані джерела інформації, методи економічного аналізу в поєднанні з елементами економетрики і математичної статистики;

  3. проводиться апробація нової продукції, методів її продажу.

12. З перерахованих понять виберіть ті, які відносяться до дослідження продукту:

 1. характеристики (параметри) продукту;

 2. реакції на введення нового товару;

 3. упаковка та етикетка;

 4. рівень обслуговування (після продаж кий сервіс);

 5. дослідження та прогнозування кон'юнктури;

 6. сегментація;

 7. гарантія;

 8. визначення місткості ринку;

 9. торгівельна марка;

 10. вивчення практики діяльності конкурентів.

13. Дослідження кон'юнктури ринку передбачає:

 1. аналіз попиту і пропонування;

 2. аналіз результатів господарської діяльності фірми;

 3. дослідження конкурентоспроможності продукції та фірми в цілому;

 4. визначення місткості ринку,

 5. сегментування ринку;

 6. дослідження іміджу фірми та її продукції.

14. Дослідження фірми передбачає:

 1. визначення місткості ринку;

 2. сегментування ринку;

 3. аналіз результатів господарської діяльності фірми;

 4. дослідження конкурентного середовища;

 5. дослідження конкурентоспроможності продукції та фірми в цілому;

 6. дослідження іміджу фірми та її продукції.

15.Головними складниками маркетингового середовища можна назвати:

  1. цільові ринки;

  2. канали маркетингу;

  3. канали розподілу продукції;

  4. імідж товару;

  5. конкурентів;

  6. контактні аудиторії;

  7. організаційні форми маркетингу;

  8. банківські, страхові, науково-дослідні організації;

  9. все разом.

16.Скяадові маркетингової інформаційної системи:

 1. система внутрішньої звітності;

 2. система збирання поточної зовнішньої інформації;

 3. система маркетингових досліджень;

 4. ганалітична система маркетингу;.

 5. усі раніше перелічені.

17.Аналітична система маркетингу містить:

 1. статистичний банк даних;

 2. систему внутрішньої звітності;

 3. банк моделей;:

 4. систему збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації.

18. Географічні фактори сегментації включають:

 1. регіональну демографію;

 2. адміністративний розподіл;

 3. чисельність та щільність населення;

 4. вік та стать населення;

 5. релігійні переконання та національність.

19.Демографічні фактори сегментації включають:

 1. чисельність та щільність населення;

 2. вік та стать населення;

 3. етап життєвого циклу сім'ї;

 4. релігійні переконання та національність;

 5. належність покупців до певного соціального класу;

 6. стиль життя.

20.Психографічні фактори сегментації включають:

 1. чисельність та щільність населення;

 2. вік та стать населення;

 3. належність покупців до певного соціального класу;

 4. стиль життя;

 5. статус потенційного клієнта;

 6. адаптованість споживачів до нового товару;

 7. ступінь лояльності до торгової марки.

21.Як розглядається товар згідно з концепцією маркетингу?

 1. як уявлення споживача про властивості товару;

 2. усе те, що може задовольнити потребу споживача;

 3. набір чітких характеристик, який відповідає певному рівню якості.

22.До основних класифікаційних груп споживчих товарів належать:

 1. товари повсякденного попиту;

 2. ділові послуги;

 3. товари пасивного попиту;

 4. товари особливого попиту;

 5. д) товари виробничого призначення.

23.На якому етапі життєвого циклу товару основними клієнтами підприємства є аутсайдери?

 1. впровадження;

 2. зростання;

 3. зрілості;

 4. спаду.

24.На якому етапі життєвого циклу товару підприємство отримує максимальний прибуток?

 1. впровадження;

 2. зростами;

 3. зрілості;

 4. спаду.

25.На якому з етапів пронесу розроблений нового товару приймають рішення щодо його конструкції, технології виробництва, матеріалів, з яких його виготовлятимуть:

 1. генерації ідея;

 2. фільтрації Ідей;

 3. розроблення концепції товару та її перевірки;

 4. економічного аналізу;

 5. розроблення товару;

 6. пробного маркетингу;

 7. комерційного виробництва1. Структура підприємства це:

а) відносини з постачальниками і споживачами продукції, а також з кредиторами і державними органами

б) склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій, складових єдиний господарський об'єкт

в) ступінь спеціалізації і кооперації підприємства з іншими підприємствами

г) взаємодії компонентів внутрішнього середовища із зовнішньою.
2. Внутрішнє середовище підприємства – це:

а) люди (персонал)

б) відносини з кредиторами і державними органами

в) засоби виробництва

г) відносини з постачальниками і споживачами продукції

д) гроші і інформація
3. Зовнішня сторона діяльності підприємства – це:

а) люди (персонал)

б) відносини з кредиторами і державними органами

в) засоби виробництва

г) відносини з постачальниками і споживачами продукції

д) гроші і інформація
4. Чому сприяє збільшення концентрації виробництва?

а) кращому використанню основних і оборотних фондів, робочої сили

б) зниженню дефіциту продукції

в) розвитку монополізму

г) оптимальному поєднанню крупних, середніх і малих підприємств
5. Статутний фонд підприємства включає:

а) борги споживачів

б) основні засоби підприємства

в) кредити Нацбанку

г) оборотні кошти підприємства
6. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:

а) в межах внесків, що належать їм, і майном в цілому

б) в межах внесків, що належать їм

в) всім майном, що належить їм

г) в межах внесків, що належать їм, і майном в розмірі, кратному внескам

д) частина учасників – всім майном, а частина – в межах внесків, що належать їм
7. Акціонерне суспільство, об'єднуюче діяльність декількох фірм, для досягнення їх загальної мети або захисту привілеїв, і як юридична особа, несе відповідальність за всі вхідні в нього підприємства – це:

а) корпорація

б) холдингові компанії

в) концерн

г) консорціум

д) конгломерат

е) картель

ж) синдикат
8. Форма договірних крупних об'єднань, зазвичай монопольного типу, що дозволяє використовувати можливості великомасштабного виробництва, союз, в який об'єднуються як окремі підприємства, так і їх об'єднання різних галузей виробництва за наявності одного провідного напряму, на основі загальнийфінансової залежності від головної компанії – це:

а) корпорація

б) холдингові компанії

в) концерн

г) консорціум

д) конгломерат

е) картель

ж) синдикат
9. Тимчасове добровільне об'єднання підприємств, організацій, утворюване для вирішення конкретних завдань і проблем, здійснення крупних інвестиційних, науково – технічних, соціальних, екологічних проектів – це:

а) корпорація

б) холдингові компанії

в) концерн

г) консорціум

д) конгломерат

е) картель

ж) синдикат
10. Крупне об'єднання різно-великих фірм і виробництв, не зв'язаних ні технологією, ні ринком і що не мають профілюючої спеціалізації, – це:

а) корпорація

б) холдингові компанії

в) концерн

г) консорціум

д) конгломерат

е) картель

ж) синдикат
11. Що характеризує показник фондовіддачі

а) кількість оборотів предметів праці

б) рівень технічної оснащеності праці

в) розмір обсягу товарної продукції, що доводиться на 1 грн. ОПФ

г) питомі витрати основних фондів на 1 грн. планової продукції
12. Амортизація основних фондів – це:

а) грошовий вираз зносу основних фондів

б) відновлення основних фондів

в) процес перенесення вартості основних фондів на готовий продукт

г) витрати на утримання і експлуатацію основних фондів
13. Основний капітал:

а) є грошовою оцінкою устаткування, будівель, споруд, транспортних засобів і інших елементів, які використовуються протягом тривалого часу і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах, протягом терміну служби;

б) забезпечує безперервність роботи підприємства, включає грошову оцінку витрат на придбання предметів праці, наймання робочої сили, реалізацію готової продукції і відшкодовується повністю, після реалізації готової продукції;

в) правильної відповіді немає;

г) грошові кошти, вкладені в придбання чинників виробництва, для виготовлення продукції.
14. Оборотний капітал:

а) є грошовою оцінкою устаткування, будівель, споруд, транспортних засобів і інших елементів, які використовуються протягом тривалого часу і переносять свою вартість на вартість готової продукції по частинах, протягом терміну служби;

б) забезпечує безперервність роботи підприємства, включає грошову оцінку витрат на придбання предметів праці, наймання робочої сили, реалізацію готової продукції і відшкодовується повністю, після реалізації готової продукції;

в) грошові кошти, вкладені в придбання чинників виробництва, для виготовлення продукції;

г) правильної відповіді немає.
15. Невиробничі основні фонди:

а) грошові кошти, вкладені в нематеріальні об'єкти, які тривалий час використовуються в господарській діяльності і приносять дохід;

б) функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь в процесі виробництва, поступово зношуються, а вартість свою переносять на вартість продукту, що виготовляється, по частинах, у міру їх використання;

в) правильної відповіді немає.
16. На фізичне зношування основних фондів впливають такі чинники:

а) якість матеріалів та комплектуючі, з яких виготовлені основні фонди;

б) площа, яку займають основні фонди;

в) технологічна структура основних фондів;

г) частота ремонтів основних фондів;

д) режим роботи і їх завантаженість;

е) захищеність від впливу зовнішнього середовища.
17. Під моральним зносом основних фондів слід розуміти:

а) втрату основними фондами споживчих властивостей унаслідок інтенсивного використання;

б) поява на ринку імпортних основних фондів аналогічного призначення;

в) втрату вартості основними фондами унаслідок появи на ринку дешевших або продуктивніших основних фондів.
18. Собівартість продукції — це:

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

в) виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

г) витрати на виробництво і прибуток підприємства.
19. Яка з відповідей правильна:

а) собівартість продукції вища за її вартість;

б) вартість продукції вища за її собівартість;

в) собівартість продукції дорівнює її вартості;

г) собівартість може бути вище, нижче або дорівнювати вартості продукції
20. Ціна — це:

а) норма обміну товару на гроші;

б) грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і збут продукції;

в) грошовий вираз суми витрат виробництва, прибутку і непрямих податків.
21. Заробітна плата – це:

а) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих з суспільних фондів споживання;

б) сума доплат грошових коштів, отриманих працівником пропорційно до кількості і якості його роботи;

в) грошова винагорода, яка за трудовою угодою власник виплачує працівникові за виконану роботу.

22. Професія – це:

а) вид трудової діяльності;

б) різновид трудової діяльності в межах спеціальностей;

в) різновид трудової діяльності в межах кваліфікації;
23. Спеціальність – це:

а) вид трудової діяльності;

б) різновид трудової діяльності в межах спеціальностей;

в) різновид трудової діяльності в межах кваліфікації;
25. Продуктивність праці характеризується:

а) обсягом випущеної продукції;

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції з розрахунку на одного робітника;

в) кількістю продукції, яка повинна бути виготовлена за одиницю часу;

г) немає правильних відповідей.
26. Сертифікат продукції – це документ, який:

а) свідчить рівень якості продукції;

б) свідчить право власності на продукцію;

в) підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції.
27. Рентабельність продукції – це:

а) відношення витрат до прибутку;

б) відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів і матеріальних оборотних коштів

в) відношення прибутку від реалізації до витрат на її отримання.
28. Виробнича потужність підприємства – це:

а) перелік всіх асортиментних позицій продукції підприємства;

б) продуктивність всього оснащення підприємства;

в) пропускна спроможність основних виробничих цехів підприємства;

г) максимальний обсяг продукції, який виготовлений основними цехами;

д) максимально можливий обсяг випуску продукції підприємством впродовж встановленого проміжку часу за певних організаційно-технічних умов.
29. Точка беззбиткової – це:

а) такий обсяг реалізації, коли доходи більше витрат;

б) такий обсяг реалізації, коли доходи менше витрат;

в) такий обсяг реалізації, коли доходи рівні витратам;
30. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

а) паралельності

б) ритмічності

в) автоматичності

г) гнучкості

д) безперервності
31. Одночасність виконання частини виробничого процесу забезпечується принципом:

а) паралельності

б) ритмічності

в) автоматичності

г) гнучкості

д) безперервності
31. Номенклатура – це:

а) перелік назв окремих видів продукції;

б) різновид виробів в межах встановленої номенклатури;

в) деталізація випуску продукції по окремих цехах;

г) перелік основних цехів підприємства.
32. Асортимент – це:

а) перелік назв окремих видів продукції;

б) різновид виробів в межах встановленої номенклатури;

в) деталізація випуску продукції по окремих цехах;

г) перелік основних цехів підприємства.
33. Головне завдання підприємства полягає у:

а) задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку;

б) ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в) підвищенні продуктивності праці й ефективному використанні системи мотивації праці;

г) підвищенні якості продукції, що випускається.
34. Який з варіантів відповіді перелічує ресурси в послідовності: природні, капітальні, трудові?

а) земля, сіялка, облігація;

б) тракторист, нафта, гроші;

в) вода, обладнання, фермер;

г) верстат, насіння, добрива.
35. Якщо молоком вигодовують телят на фермі, молоко в даному разі використовується як:

а) сировина;

б) природні ресурси;

в) капітальні ресурси;

г) трудові ресурси.
36. У яких випадках велосипед є товаром:

а) якщо ти даруєш велосипед молодшому брату;

б) якщо ти даєш велосипед товаришу покататися;

в) якщо ти купуєш велосипед у магазині;

г) якщо ти здаєш зіпсований велосипед у ремонтну майстерню.

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
План: Виникнення і розвиток економічної теорії Предмет і об”ект економічної теорії
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної...
Перелік питань до іспиту
Об”єкт економічної теорії та її предмет. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії
Плани семінарських занять
Предмет і методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
Питання для підсумкового контролю
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Міністерство освіти і науки України
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к е н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я. В.; к е н., доцент кафедри економічної теорії...
Міністерство освіти і науки України
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к е н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я. В.; ст викладач кафедри економічної теорії...
ЗАТВЕРДЖУЮ
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к е н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я. В.; ст викладач кафедри економічної теорії...
ЗАТВЕРДЖУЮ
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к е н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Сафронов Я. В.; ст викладач кафедри економічної теорії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка