Урок 24. Тема: Федеративна Республіка Німеччина


Скачати 108.77 Kb.
НазваУрок 24. Тема: Федеративна Республіка Німеччина
Дата10.12.2013
Розмір108.77 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
Урок 24.

Тема: Федеративна Республіка Німеччина

Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики світу; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форма проведення: робота за інструктивними картками, урок «відкритих думок».

Обладнання: стінні карти, атласи, підручники для 10 класу, «Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу» за ред. П. Масляка, довідник «Країни світу в цифрах і фактах» О.Стадник, СЛК за ред. Л.Вішнікіної, О.Федій; інструктивні картки (5карток), серветки.

Основні поняття: економіко-географічна характеристика країни, економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Методи і прийоми: словесні (розповідь вчителя, доповіді учнів), наочні (робота з настінними картами («Політична карта Європи»), робота з картами атласу), репродуктивний, практичні (робота в групі за інструктивними картками); прийом «Криголам», «Географічна розминка», «Пригадай», «Візитна картка», «Географічний диктант».

Література для вчителя:

 1. Довгань Г.Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 106.

 2. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

 3. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак- ЕКО. – 2005. – 208.

 4. Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи. / Г.О. Ковальчук, Л.Б. Паламарчук. – Х.: Гімназія, 2008. – 296.

Література для учнів:

 1. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

 2. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

 3. «Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу» за ред. П. Масляка

 4. Довідник «Країни світу в цифрах і фактах» О.Стадник.


ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ

I Організаційний момент (1 хв)

II Актуалізація опорних знань і умінь учнів (7 хв)

III Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

IV Оголошення теми і мети уроку (1 хв)

V Вивчення нового матеріалу (28 хв)

1. «Візитна картка» (2 хв)

2. Економіко-географічне положення Німеччини

3. Природні умови та ресурси

4. Населення

5. Господарство

6. Зовнішньо-економічна діяльність

V I. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

VI I Підсумок уроку (1 хв)

VI I I Домашнє завдання (1 хв)
ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент (1 хв)

Прийом «Криголам»

Учні тримають у руках серветки. Учитель дає інструкції:

 1. Складіть серветку вдвоє, відірвіть правий нижній кут.

 2. Знову складіть серветку вдвоє, відірвіть лівий нижній кут (і так доти, доки можна рвати папір).

 3. Розгорніть папір.

 • Чому серветки різні?

 • Чи є у когось правильна чи не правильна серветка?

Отже, всі мають рівна права для самореалізації.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів (7 хв)

1. Обмін кросвордами. Розв’язання, взаємоперевірка.

Прийом «Географічна розминка»

Учитель називає європейську країну (столицю), учні – відповідно столицю (країну).

Вчитель:

Іспанія (Мадрид)

Франція (Париж)

Італія (Рим)

Великобританія (Лондон)

Німеччина (Берлін)

Лісабон (Португалія)

Берн (Швейцарія)

Відень (Австрія)

Афіни (Греція)

Осло (Норвегія)Прийом «Пригадай»

 • Які переваги географічного положення країн Європи визначають економіч­ний розвиток регіону?

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

Найпотужніша в економічному плані європейська держава — Німеччина. Вона відіграє значну роль не лише в європейській, а й світовій економіці та по­літиці.

У XX ст. саме Німеччина розв'язала дві світові війни і в обох зазнала пораз­ки, причому після другої була поділена на дві частини: східну — НДР і захід­ну — ФРН, господарство яких було однаково зруйноване.

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо виявити причини економічного роз­витку Німеччини і ті чинники, які визначили успіх цього розвитку.

Як сказав Конраді, «наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше навчитися обходитися без нас». Тож, працюючи на уроці, учімося працювати з різними джерелами знань самостійно, висловлювати вільно свої думки.

 1. Поділ класу на експедиційні загони:

  • Політологи

  • Фізико-географи

  • Демографи

  • Економісти

  • Міністерство транспорту та зовнішніх зв’язків

IV. Оголошення теми і мети уроку (1 хв.)

V. Вивчення нового матеріалу (28 хв)

Вчитель: Для характеристики Німеччини та інших країн користуються типовим планом характеристики.

Завдання для учнів: Назвіть основні етапи плану вивчення країни.

Вчитель: (завдання для учнів) Користуючись картами атласа, складіть «візитну картку» Німеччини, використовуючи матеріал довідників «Словник-довідник» та «Країни світу у цифрах і фактах» (Виступи за бажанням).

Робота в групах за інструктивними картками

Інструктивна картка 1

Політологи

Питання 1, 2 (за планом)

 1. Економіко-географічне положення Німеччини:

 • Риси положення на материку;

 • Оцініть приморське положення;

 • Простежте ПГП (історичний аспект, оцінка кордонів, сусідів, участь у військових та економічних блоках, «гарячі точки»).

 1. Зробіть висновки про вигідність географічного положення.

Інструктивна картка 2

Фізико-географи

Питання 3 (за планом). Природно-ресурсний потенціал країни.

1. Використовуючи матеріал підручників, визначте особливості рельєфу, географічних поясів, природних особливостей рельєфу, природних зон, видів ресурсів, якими володіє держава.

Інструктивна картка 3

Демографи

Питання 4(за планом). Населення країни. Міста (див. додаток А)

1. Використовуючи матеріал підручників, визначте:

 • Кількість і природний приріст населення;

 • Тривалість життя;

 • Національний склад, релігію, мову;

 • Структуру, розміщення, міське і сільське, густоту;

 • Зайнятість по галузях, проблеми.

2. Використовуючи довідкову і додаткову літературу складіть розповіді про найбільші міста , виступіть з повідомленнями на наступному уроці:

- Берлін

- Франкфурт-на-Майні – основний фінансовий та транспортний центр.

Інструктивна картка 4

Економісти

Питання 5 (за планом). Промисловість і сільське господарство.

 1. Використовуючи матеріал підручників і довідників, дайте загальну характеристику господарства країни.

 2. Розкрийте:

  1. Перспективи розвитку галузей (історичні, сировинні…);

  2. Виробничі особливості;

  3. Структуру галузей, міжгалузеві зв’язки;

  4. Розміщення (райони, вузли, центри);

  5. Проблеми і перспективи розвитку.

3. З’ясуйте переваги розвитку певних галузей сільського господарства та географію їх розвитку.

Інструктивна картка 5

Питання 6,7 (за планом)

Міністерство транспорту та зовнішніх економічних зв’язків

 1. Транспорт країни.

 2. Участь країни в географічному поділі праці.

  • Використовуючи матеріали підручників, дайте характеристику видів транспорту, визначте перевагу певних видів, назвіть найбільші вузли, порти, аеропорти.

  • З’ясуйте зовнішньоекономічні зв’язки Німеччини:

   1. Експорт;

   2. Імпорт;

   3. Райони міжнародного туризму;

   4. Дипломатичні відносини між ФРН та Україною.

На підготовку доповідей 12 хв.

Доповідають в наступній послідовності:

1. Економіко-географічне положення Німеччини

2. Природні умови та ресурси

3. Населення

4. Господарство

5. Зовнішньо-економічна діяльність

Заслуховування виступів і законспектовування учнями-слухачами найголовнішого.

VI. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

Прийом «Географічний диктант»

 1. Яка офіційна назва Німеччини?

 2. Столиця Німеччини.

 3. З якими державами межує?

 4. Перелічіть види наявних корисних копалин в країні.

 5. Тип відтворення населення.

 6. Найбільша агломерація.

 7. За обсягами ВВП і промислового виробництва Німеччина посідає…?... місце.

 8. Назвіть основні галузі промисловості Німеччини.

 9. Яка з галузей сільського господарства є домінуючою?

10. Що Німеччина експортує на світовий ринок?

  1. Що Німеччина імпортує?

12. Оцініть вигідність геополітичного положення Німеччини.
VII. Підсумок уроку (1 хв)

VIII. Домашнє завдання (1 хв)

1-6 Опрацювати § 31.

7-9 Позначити на контурній карті: а) Межі Німеччини; б) назви країн-сусідів, найбільших промислових центрів, великих річкових, морських портів, аеропортів.

10-12 Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет «Мандрівка Німеччиною» (Програма Microsoft Office Publisher)


Схожі:

Урок в 10 класі Тема: Федеративна Республіка Німеччини
Мета: сформувати в учнів систему знань про економіко-географічні особливості Німеччини
Лекція Тема. Економічна географія Центрально-Східної Європи
Країни Східної (Центральної) Європи як соціально-політичну й економічну цілісність почали виокремлювати у 90-ті роки XX ст. Пов'язано...
Додаток. Перелік референтних об’єктів
Опалювальний пункт – 2 газові котли Viessmann Vitogas 050 (Німеччина) по 100кВт
Питання для підсумкового контролю з Етики та естетики
Художні особливості мистецтва Північного Відродження (Нідерланди, Німеччина, Франція)
Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії ІІ(районний) етап Завдання 11 клас
Виберіть із переліку країну, з якою Німеччина не має спільного сухопутного кордону
Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Тема: Основи теорії держави
Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний...
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Автономна Республіка Крим у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14. 10. 94 }
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка