9. Індивідуальне навчально дослідне завдання


Скачати 54.36 Kb.
Назва9. Індивідуальне навчально дослідне завдання
Дата20.03.2013
Розмір54.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Індивідуальне завдання№ 1.

Зробити демографічний огляд регіону (за вибором).

За планом:

 1. Особливості етнічного складу.

 2. Расова, мовна та конфесійна характеристика регіону.

 3. Історичні особливості формування

 4. Дати характеристику історії демографічних процесів в регіоні: процеси антропогенезу в регіоні, міграційні процеси та їх вплив на демографічну структуру населення, формування демографічної структури населення в сучасний період

 5. Дослідити динаміку чисельності населення: народжуваність, смертність, тривалість життя, міграцію, ідентифікаційні процеси тощо.

 6. Охарактеризувати статевовіковий та шлюбний склад населення.

 7. Виявити особливості відтворення населення. (етнічні, релігійні, господарсько-культурні та ін.)

 8. Дати аналіз сучасним етнодемографічним процесам у регіоні. Скласти демографічний прогноз щодо будь-якої етнічної групи в регіоні

 9. Охарактеризувати особливості демографічної політики у регіоні.

 10. Зробити прогноз етнодемографічного розвитку регіону


Індивідуальна работа № 2

Практиіна робота з літературою та контурними картами.

 1. Визначення статусу «залежних територій» та складання структурно-картографічної схеми щодо наявних залежних територій, визначення їх різновидів

 2. Визначення спірних територій за їх типом, статусом, походженням та тривалістю спору

 3. Супроводити картографічний матеріал аналітичним анаілізом.Індивідуальна работа № 3:

За темою семінара Колоніальні імперії та їх вплив на регіоноутворення

 1. Характеристика метрополії

 2. Етапи колоніального росту

 3. Адміністративно-територіальна система // Система територіального ствруктуруваття імперії.

 4. Правове регулювання імперськими територіями

 5. Аналіз етно-соціальної стратифікації.

 6. Розпад колоніальної системи

 7. Постколоніальний розвиток території

 8. Залишки культурного та соціально-політичного впливу.

Робота передбачає публічний захист – презентацію з демонстрацією картографічного, схематизованого та іллюстративного матеріалу.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Критерії класифікації і типи сучасних країн

 2. Процес регионообразования: історія і особливості.

 3. Релігійна класифікація народів миру. Географія релігій

 4. Лінгвістична класифікація народів миру. Сучасні мовні процеси.

 5. Антропологічна класифікація народів миру. Сучасні расові процеси.

 6. Господарсько-культурна спеціалізація: поняття, історія, сучасний стан.

 7. Політична географія: формування сучасної політичної карти світу.

 8. Правові системи миру: регіональна своєрідність, способи взаємодії

 9. Системи правового регулювання в країнах Східної Азії

 10. Системи правового регулювання в ісламських країнах.

 11. Системи правового регулювання в країнах Південної Азії

 12. Система правового регулювання в країнах Південної Африки

 13. Формування систем правового регулювання в станах Кавказу

 14. Формування систем правового регулювання в країнах Європи.

 15. Система правового регулювання в країнах Америки.

 16. Епоха колоніалізму, формування великих світових імперій.

 17. Португальська колоніальна імперія і її спадщина.

 18. Іспанська колоніальна імперія і її спадщина

 19. Британська колоніальна імперія.

 20. Французька колоніальна імперія

 21. Колоніальна імперія Османа

 22. Німецька колоніальна імперія

 23. Австро-угорська колоніальна імперія

 24. Державна територія: поняття, види, особливості.

 25. Політичні межі: поняття, класифікація, функції, порядок проведення.

 26. Класифікація держав за формою правління і формі державного пристрою.

 27. Морські території. Територіальні води. Економічні зони.

 28. Політичне розділення повітряного і космічного простору.

 29. Мовна структура держави. Етноїчеськая структура держави

 30. Политико-географические аспекти глобальних проблем людства

 31. Світовий політичний процес: поняття і етапи розвитку.

 32. Виникнення, розповсюдження ісламу. Межі сучасного «ісламського миру».

 33. Розповсюдження християнства і його особливості

 34. Соціально-економічна доктрина ісламу

 35. Соціально-економічна доктрина християнства

 36. Соціально-економічна доктрина іудаїзму

 37. Соціально-економічна доктрина конфуціанства

 38. Розповсюдження буддизму і його особливості в різних країнах. Австралія: етапи формування населення, мовна і етнічна характеристика.

 39. Австралія: культура, господарство, економіка, політика.

 40. Країни Океанії сьогодні: держави, економіка, політика, культура.

 41. Стародавні цивілізації Азії. Їх роль в процесі регионоформирования.

 42. Особливості економіки країн Передньої Азії

 43. Особливості політичного і економічного розвитку країн Персидської затоки.

 44. Конфліктний потенціал на Близькому Сході: економічний політичний, етнічний і релігійний чинник.

 45. Політичний чинник розвитку країн Північної Африки.

 46. Етногенез і етнічна характеристика країн Північної Африки і Близького Сходу.

 47. Етнокультурноє і політичний розвиток країн Південної Африки

 48. Країни Закавказзі на сучасному етапі: населення, держава, релігія, політика

 49. Малі країни Південної Азії: історія, економіка, політика.

 50. Історико-культурні центри південної Азії. Культура і релігія країн Південної Азії.

 51. Етнополітичні і економічні особливості розвитку континентальних країн Південно-східної Азії

 52. Острівні держави Південно-східної Азії: культура, релігія, економіка і політика.

 53. Етнополтічеськая історія народів Східної Азії.

 54. Нові індустріальні країни: особливості економіки і зовнішньої політики.

 55. Особливості розвиток соціалістичних країн Азії.

 56. Політичний розвиток Північної і Південної Кореї: історія і сучасність.

 57. Китай – тенденції розвитку в політиці, економіці, релігії, демографії.

 58. Японія – високий розвиток і традиціоналізм

 59. Особливості інтеграції в Тихоокеанському регіоні.

 60. Центрально-азіатський регіон в сучасних політекономічних процесах сучасності.

 61. Етнічна історія і соціальні структури доколоніальної Африки. Особливості регіоналізації Африканського континенту.

 62. Культура і релігії народів Африки: цивілізаційні центри, особливості господарства

 63. Регіональні і політичні конфлікти в сучасній Африці. Спірні території.

 64. Країни Центральної і Південної Америки доевропейской епохи.

 65. Етнічна і політична історія Північної Америки.

 66. Латиноамериканські країни: культурна і економічна характеристика.

 67. Карібські країни і народи на сучасному етапі.

 68. Андськие і Лапландські країни на світовій арені.

 69. Етнічна історія і сучасний стан населення Центральної і Західної Європи

 70. Країни Західної Європи і Скандинавії : народи. Політика, економіка

 71. Інтеграційні процеси в Європі

 72. Інтеграційні процеси в країнах Латинської Америки.

 73. Загальна характеристика країн «Великої вісімки».

 74. Країни Балканського півострова: історія і сучасність

 75. Європейські монархії – особливості політико-економічного розвитку.

 76. Особливості геополітичного положення Середземноморських країн Спірні території в Європі

 77. Невизнані держави і їх особливості в регіонах миру

 78. Характеристика конфесійних особливостей країн Європи.

 79. Каспійська проблема: політика і економіка прибережних країн.

 80. Демографічні процеси в світі. Демографічні етапи розвитку людства.

 81. Демографічна революція: поняття і особливості в регіонах миру

 82. Демографічна політика: поняття, історичні особливості, практика сучасних держав.

Схожі:

Індивідуальне завдання студентки гр. К109\1
У сучасну епоху паперових грошей їх пропонування визначається в основно-му політикою уряду. Водночас велику роль відіграє банківська...
Визначення готовності до навчальної діяльності по темі: «Степенева функція»
Даний ресурс може бути використаний як індивідуальне домашнє завдання для визначення готовності до вивчення теми: “Степенева функція....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту регуляторного акта – рішен н...
Красноградської міської ради "Про затвердження Правил благоустрою території і забезпечення чистоти, порядку та дотримання тиші в...
Програма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні...
У процесі вивчення історії держави і права зарубіжних країн використовуються наступні методи та технології
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ...
Дійсно ціни на носії інформації впали до якихось непристойних значень. Умістити на мініатюрну флешку улюблені фільми, музичні кліпи,...
Реферат Звіт з переддипломної практики. Ключові слова: ПЕРЕДДИПЛОМНА...
Ту одного з відділів підприємства та розроблено програмне забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції”, покращено зовнішній...
Завдання самостійної роботи №5
Заходи по запобіганню побутового травматизму з учнями, співробітниками навчально-виховних закладів
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Ковальов В. О., викладач ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР
України та нормативно-правових актів Шполянської міської ради у цій сфері (індивідуальне регулювання)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка