Вступ. Предмет вивчення географії материків і океанів. Карти Джерела географічних знань. Методи дослідження 4


НазваВступ. Предмет вивчення географії материків і океанів. Карти Джерела географічних знань. Методи дослідження 4
Сторінка1/20
Дата18.03.2013
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Зміст
Анотація 3

Вступ. Предмет вивчення географії материків і океанів. Карти

Джерела географічних знань. Методи дослідження 4

Основні географічні закономірності. Рухи Землі у космосі та їх наслідки 6

Основні географічні закономірності. Рельєф Землі та його зв’язок

з будовою літосфери 8

Основні географічні закономірності. Закономірності формування

клімату Землі 10

Основні географічні закономірності. Закономірності формування

природних комплексів Землі 12

Тихий океан 14

Океанія 16

Атлантичний океан 18

Індійський океан 20

Північний Льодовитий океан 22

Африка. Візитна картка 24

Фізико-географічне положення, берегова лінія Африки 25

Дослідження та освоєння Африки 27

Будова земної кори, рельєф та корисні копалини Африки 29

Клімат Африки 31

Внутрішні води Африки 33

Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси 35

Природні зони Африки. Савани і рідколісся 37

Природні зони Африки. Тропічні пустелі та напівпустелі.

Твердолисті та вічнозелені ліси та чагарники 39

Стихійні явища природи, екологічні проблеми та

природоохоронні території Африки 41

Населення та політична карта Африки 43

Австралія. Візитна картка 45

Австралія. Фізико-географічне положення, берегова лінія.

Історія відкриття та заселення материка 46

Австралія. Будова земної кори, рельєф та корисні копалини 48

Австралія. Клімат та води суходолу 50

Австралія. Своєрідність органічного світу. Природні зони материка 52

Населення. Австралія - єдина держава на материку 54

Південна Америка. Візитна картка 56

Південна Америка. Фізико-географічне положення, берегова лінія та дослідження 57

Південна Америка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини 60

Південна Америка. Клімат 62

Південна Америка. Води суходолу 64

Південна Америка. Природні зони. Висотна поясність Анд 66

Південна Америка. Населення, політична карта 68

Антарктида. Візитна картка 70

Антарктида. Фізико-географічне положення. Відкриття та дослідження материка 71

Антарктида. Природа. Будова земної кори, підлідний рельєф, клімат 73

Антарктида. Природа. Покривний льодовик. Органічний світ

Вплив людської діяльності на природу 75

Північна Америка. Візитна картка 77

Північна Америка. Фізико-географічне положення,

берегова лінія, дослідження 78

Північна Америка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини 80

Північна Америка. Клімат 82

Північна Америка. Води суходолу 84

Північна Америка. Природні зони. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території 86

Північна Америка. Населення. Політична карта 89

Євразія. Візитна картка 91

Євразія. Фізико-географічне положення. Берегова лінія 92

Євразія. Історія відкриття та дослідження окремих регіонів 94

Євразія. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини 96

Євразія. Особливості формування клімату 98

Євразія. Кліматичні пояси та області 101

Євразія. Води суходолу 103

Євразія. Озера. Сучасне зледеніння. Багаторічна мерзлота 105

Євразія. Арктичні пустелі. Тундра. Ліси помірного поясу 107

Євразія. Лісостепи та степи. Пустині та напівпустелі.

Субтропічні ліси та чагарники. Савани. Вологі екваторіальні ліси 109

Євразія. Висотна поясність гір материка. Зміни людиною

природи материка 111

Євразія. Населення. Політична карта 113

Земля – наш спільний дім. Взаємодія природи і суспільств 115

Земля – наш спільний дім. Екологічні проблеми материків і океанів 118

Пояснююча записка

Посібник пропонує дидактичні матеріали до підручника С.Г Кобернік, Р.Р. Коваленко «Географія материків і океанів. 7 кл.»

Завдання різного рівня складності повністю адаптовані до підручника. Матеріали сприяють розвитку критичного мислення, впровадженню продуктивного навчання.

Диктанти до кожної теми курсу можна використати як цифровий або географічний, в залежності від рівня підготовленості учнів. Передбачає легку перевірку результату як учителем, так і учнями.

Прийом «Комп’ютерний вірус» уможливлює як самостійну роботу учня з підручником, так і використання текстів творчого характеру по темах курсу.

В розділі «Комп’ютерний вірус» в тексті пропущені слова, які руйнують цілісність думки автора підручника по змісту теми, тому їх потрібно відновити.

Проблемні запитання «Чомучки» перевіряють розуміння учнями причинно-наслідкових зв’язків як з географії материків і океанів, так і загальних географічних закономірностей.

Нестандартні завдання сприяють підтриманню інтересу учнів до географії, допомагають перевірити знання та краще засвоїти навчальний матеріал, створюють атмосферу співтворчості, викликають позитивні емоції.

Для вчителів географії, учнів та всіх, хто цікавиться географією.

Вступ. Предмет вивчення географії материків і океанів. Карти. Джерела географічних знань. Методи дослідження
Диктант


 1. Площа поверхні земної кулі у млн.км2?

 2. Відсоток, який займає Світовий океан від площі Землі?

 3. Відсоток, який займає Атлантичний океан від площі Світового океану?

 4. Синонім до поняття «материк»?

 5. Європа, Азія, Африка це світ…

 6. Теле - і радіопередачі, відеофільми, комп’ютерна мережа – це джерела…

 7. Кількість частин світу?

 8. Види карт: загальногеографічні, тематичні відносяться до групи карт…

 9. Спостереження, історичний, картографія це методи…

 10. Види карт: світові, окремих частин і територій, держав відносяться до групи карт…

 11. Фізичні, хімічні, математичні, космічного землезнавства – це методи…

 12. Топографічні карти за масштабом…
1

71

12

2

6

11

3

класичні

10

4

Старий

9

5

за змістом

8

6

510

7

7

великомасштабні

6

8

за охопленням території

5

9

сучасні

4

10

континент

3

11

електронні

2

12

25,5

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І в.

6

1

12

10

4

11

2

5

3

8

9

7

ІІ в.

7

12

1

3

9

2

11

8

10

5

4

6


Прийом «Комп’ютерний вірус»
1. Земля 510 Світовий океан 71 суходіл 29

2. материки ділянки вода 6

3. суходіл частини світу материки острови Старий Новий

4. географія карти групи територія масштаб зміст призначення

5. дослідження методи групи сучасні класичні

Основні географічні закономірності. Рухи Землі у космосі та їх наслідки
Диктант

 1. Рух Землі навколо своєї осі?

 2. Час на одному меридіані в даний момент?

 3. Земна поверхня поділена на кількість часових поясів7

 4. Меридіан лінії зміни дат?

 5. Кількість градусів, ширина часового поясу?

 6. Меридіан, який дає початок відліку часових поясів?

 7. Рух Землі навколо Сонця?

 8. Кількість діб у високосному році?

 9. Шлях Землі навколо Сонця?

 10. Місцевий час центрального меридіану кожного часового поясу?

 11. Коли перетинаємо лінію зміни дат, рухаючись із східної півкулі в західну, треба 1 добу…

 12. У разі перетину лінії зміни дат із західної півкулі в східну треба 1 добу…
1

180

12

2

366

11

3

нульовий

10

4

додати

9

5

орбіта

8

6

поясний

7

7

15

6

8

осьовий

5

9

24

4

10

відняти

3

11

орбітальний

2

12

місцевий

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І в.

8

12

9

1

7

3

11

2

5

6

10

4

ІІ в.

5

1

4

12

6

10

2

11

8

7

3

9


Прийом «Комп’ютерний вірус»
1. Земля космос вісь Сонце

2. рух Земля стрілки триває наслідки день і ніч сплющення відхиляюча сила

3. рух Землі Сонце орбіта діб наслідки висота Сонця пори року теплові пояси

4. меридіан планети час місцевий відрізняється хвилини

5. земна поверхня 24 150 відлік схід Гринвіцького

6. людина часового поясу захід годинника годину схід годину

7. лінія 1800 дати різні поясний час

Основні географічні закономірності. Рельєф Землі та його зв’язок з будовою літосфери
Диктант

 1. Сукупність різноманітних за формами нерівностей земної поверхні, які відрізняються за висотою та утворенням?

 2. Рухи літосфери та вулканізм?

 3. Основні форми рельєфу?

 4. Природні тіла, що утворюють певні ділянки земної поверхні?

 5. Материки і океанічні западини – ділянки земної поверхні?

 6. Велетенські тріщини, які розбивають літосферу на окремі блоки?

 7. Окремі блоки літосфери?

 8. М’який шар мантії, по якому ніби пливуть літосферні плити?

 9. Основа кожної літосферної плити?

 10. Синонім поняття «Пояс складчастості»?

 11. Платформам у рельєфі відповідають…

 12. Різні за будовою і віком ділянки літосфери?
1

гори, рівнини

12

2

планетарні

11

3

тектонічні структури

10

4

рельєф

9

5

літосферні плити

8

6

платформа

7

7

форми рельєфу

6

8

сейсмічний пояс

5

9

рифти

4

10

рівнини

3

11

атмосфера

2

12

внутрішні процеси

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І в.

4

12

1

7

2

9

5

11

6

8

10

3

ІІ в.

9

1

12

6

11

4

8

2

7

5

3

10


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Урок №1 Тема. Що вивчає курс “Географія материків та океанів. Джерела...
Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про предмет та завдання курсу “Географія материків та океанів”; поглибити систему знань...
1. Тихий океан. Океанія Загальні відомості. Тихий океан найбільший...
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і...
1. Форма і рухи Землі
Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків і океанів
«Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями...
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Урок №4 Тема. Джерела географічних знань. Сучасні географічні дослідження
Мета: сформувати в учнів поняття “жерело географічних знань”, продовжити формувати уявлення про географічні відкриття в сучасному...
Африка. Географічне положення та історія дослідження материка
Як ви вважаєте, чомувивчення курсу географії материківта океанів розпочалося з океанів?
Формування стійкої мотивації до знань з географії запорука успіху
України " носить практичну спрямованість, а його основні поняття базуються на знаннях курсів «Географія материків і океанів», "Загальна...
1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Тема уроку: Географічне положення Північної Америки. Історія дослідження
Обладнання: Фізична карта світу, фізична карта Північної Америки, портрети дослідників материка, атласи, зошити – практикуми з фізичної...
Джерела географічних знань. Класифікація карт

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка