3. Закон Ома для повного кола. Диференціальна форма


Скачати 46.67 Kb.
Назва3. Закон Ома для повного кола. Диференціальна форма
Дата15.03.2013
Розмір46.67 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
№ 1

1. Характеристика лінз та побудова зображень збільшення.

2. Смуги рівної товщини. Кільце Ньютона.

3. Закон Ома для повного кола. Диференціальна форма.

4. Рух електрона в електричному полі.

5. Моделі будови ядер.

№ 2

1. Лупа, мікроскоп, побудова зображень збільшення.

2. Умова спостереження дифракційного світла. Принцип Гюгенса-Френеля.

3. Інтерференція в тонких плівках. Смуги рівної товщини.

4. Явище самоіндукції. Взаємоіндукція.

5. Склад ядра, характеристика ядер.

№ 3

1. Напруженість електричного поля.

2. Перше та друге правила Кірхгофа.

3. Поляризація світла. Еліптична, лінійна, колова.

4. Постулати Нільса Бора.

5. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з котушкою індуктивності і опору.

№ 4

1. Основні поняття електродинаміки. Закон Кулона.

2. ЕРС. Закон Ома для повного кола.

З. Закон Ламберта-Бугера. Поглинання світла.

4. Модель атома Томпсона. Планетарна модель будови атома.

5. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з активним опором.

№ 5

1. Робота в магнітному полі.

2. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з конденсатором і опором.

3. Теплове випромінювання, формула Планка.

4. Формула тонкої лінзи, лупа.

5. Серіальна закономірність спектрів випромінювання Н.

№ 6

1. Електростатичне поле. Закон Кулона.

2. Напруженість поля. Векторна характеристика поля.

3. Тиск світла. Імпульс і енергія світла.

4. Дифракційна гратка. Умова max і min.

5. Ланцюгова реакція. Термоядерний синтез.

№ 7

1. Формула тонкої лінзи. Оптична сила.

2. Інтерферометри Жамена, Малькенсона, Гюмераля.

3. Робота виходу електронів з металу.

4. Будова і фізичні основи роботи електропроменевої трубки. Питома електропроменевої трубки.

5. Маса ядра. Енергія зв*язку ядра.

№ 8

1. Рух електрона в електричному полі.

2. Рівняння руху електронів в магнітному полі.

3. Закон заломлення світла. Закон Брюстера.

4.Повне внутрішнє відбивання. Оптичне волокно.

5. Альфа, бета і гамма випромінювання.

№ 9

1. ЕРС. Закон Ома для повного кола.

2. Теорема Остроградського-Гаусса. Вектор електричної індукції.

3. Закони фотоефекту. Рівняння Ейнштейна.

4. Планетарна модель будови атома.

5. Зв*язок часу життя і постійний розпад.

№ 10

1. Зв*язок між силовою і енергетичною характеристикою електричного поля.

2. Закон Джоуля-Лєнца.

3. Теплове випромінювання. Закони теплового випромінювання.

4. Радіус орбіти електрона в атомі Н.

5. Зсув між струмом і напругою для повного кола.

№ 11

1. Електроємність конденсатора. Ємність плоского конденсатора.

2. Електричний струм у газах.

3. Маса і тиск фотону.

4. Принцип Пауля. Заповнення електронних комірок.

5. Коливний контур. Формула контура.

№ 12

1. Основні закони геометричної оптики.

2. Додавання амплітуд, інтенсивність інтерферуючих хвиль.

3. Конденсатори. Паралельні і послідовні сполучення конденсаторів.

4. Сила Ампера. Взаємодія струму.

5. Електронний і позитронний розпад.

№ 13

1. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з індуктивним опором.

2. Сила Ампера, взаємодія провідників.

3. Інтерференція тонких плівок. Кільце Ньютона.

4. Закон Стефана-Больцмана. Закони зміщення….

5. Краплинкова або оболонкова модель будови ядра.

№ 14

1. Енергія, густина, електрична енергія електростатичного поля.

2. Робота і потужність постійного струму.

3. Розсіювальні лінзи, побудова зображень розсіювальних лінз.

4. Явище самоіндукції. Закон взаємо- та самоіндукції.

5. Склад ядра, характеристика.

№ 15

1. Потенціал електричного поля.

2. Робота, потужність постійного струму у межах поля.

3. Двозаломлення світла.

4. Закон Малюса. Закон Блюстера. Енергія електрона в атомі водню.

5. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з конденсатором і ємністю.

№ 16

1. Теорема Остоградського-Гаусса. Вектор електричної індукції.

2. Електричний струм в електролітах.

3. Зовнішній і внутрішній фотоефект.

4. Серіальна закономірність спектрів випромінювання атома Н.

5. Спектральні терми атомів. Мультиплетність.

№ 17

1. Сила Лоренца.

2. Рух електронів в магнітному полі. Рівняння електромагнітних коливань. Шкала електромагнітних коливань.

3. Дослід Юнга, різниця ходу.

4. Дисперсія світла, формула Коші. Залежність показника заломлення від довжини світлової хвилі.

5. Орбітальний спіновий момент.

№ 18

1. Правило Лєнца.

2. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Види несамостійного розряду.

3. Формула Ейнштейна для фотоефекту. Фотометри і фото помножувачі.

4. Етапи розвитку вчення про атом.

5. Затухаючі електромагнітні коливання, їх характеристика.

№ 19

1. Око як оптична система. Недоліки ока ( близько- та далекозорість).

2. Визначення товщини плівок показника заломлення інтерференційним методом.

3. Контактна різниця потенціалів ( термопара і т.д.).

4.Явище електромагнітної індукції. Правило Лєнца.

5. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфа, бета, гамма розпад.

№ 20

1. Швидкість світла, покажчик заломлення.

2. Дослід Юнга. Умова інтерференційного max і min.

3. Робота в магнітному полі.

4. Електронна конфігурація Na.

5. Терморегульований синтез.

№ 21

1. Історичні етапи розвитку оптики.

2. Зв*язок між різницею ходу і різницею фаз.

3. Метали, напівпровідники, діалектики.

4. Магнітний потік.

5. Ядерні реакції перетворення.

№ 22

1. Зсув фаз між струмом і напругою. Коло з котушкою індуктивності і опором.

2. Магнітний потік.

3. Збірні лінзи, побудова зображення.

4. Смуги рівної товщини, рівного нахилу.

5. Радіоактивний розпад.

№ 23

1. Конденсатори. Ємність конденсатора. Ємність паралельних і послідовних сполучень конденсатора.

2. Магнітне поле біологічних об*єктів (мух).

3. Формула Ейнштейна. Фотоелемент і фото помножувач.

4. Хвилі Бройля.

5. Закон Ома для повного кола.

P.S. Можуть бути помилки, але це те, що вдалось почути і записати. Удачі!!!

Схожі:

Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Група КП-110 12 лютого 2013 року Дисципліна «Охорона праці в галузі»...
Закон Г. Ома для ділянки електричного ланцюга (кола). Закони (правила) електричних ланцюгів (кіл) Г. Кірхгофа
2. Опис. Змістові модулі
Прилади. Загальні відомості, терміни і поняття в колах постійного струму. Електричні кола з одним джерелом живлення, послідовне,...
УРОК №20 Тема уроку
Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів засто­совувати виведені формули...
7. Закон повного струму
Головною властивістю магнітного поля є силова дія на рухому електрично-заряджену частку, сила впливу пропорційна заряду частки і...
ТЕХНОЛОГІЧН А КАРТ А НА ВИКОНАННЯ І РОЗМІЧАННЯ ОРНАМЕНТУ РОЗЕТКИ
Викреслити велике та мале кола. Тепер почати проведення ділення великого кола на 16 частин. Провести через центр осьові лінії горизонтальну...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Закон громадянства особи (lex patriae)
Колізійне право — це міст, який з’єднує національну правову систему з іноземним правом. Проілюструємо найпоширеніші колізійні прив’язки...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка