Синергія між фізичною ядерною безпекою та гарантіями МАГАТЕ у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів Чумак Дмитро


Скачати 129.09 Kb.
НазваСинергія між фізичною ядерною безпекою та гарантіями МАГАТЕ у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів Чумак Дмитро
Дата19.04.2013
Розмір129.09 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
Синергія між фізичною ядерною безпекою та гарантіями МАГАТЕ у питаннях протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів
Чумак Дмитро

Аспірант Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова та

Спеціаліст з міжнародних відносин Українського Ядерного товариства

Сьогодні спостерігається значна консолідація уваги світової спільноти до ядерного питання. Поняття безпеки в даному контексті виконує функцію каталізатора довіри до мирного атома. В цьому контексті, останні події, негативно вплинули на сучасний імідж атомної енергетики. В розрізі даної тези, слід відмітити катастрофічні наслідки аварії на АЕС Фукусіма-1, дискусійні заяви адвоката колишнього співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненко Бен Еммерсон щодо визнання вбивства його клієнта «актом ядерного тероризму в Лондоні»1, інформація в ЗМІ щодо наявності у Каддафі, колишнього лідера Лівії, ядерної зброї, відмова ряду європейських країн від розвитку атомної енергетики на своїй території. Даний інформаційний потік не дає можливості оговтатися ядерній галузі, тим самим викликаючи все більшу недовіру до неї з боку світової спільноти. Але головним в даній ситуації є розуміння того факту, що сьогодні частка електроенергії від АЕС в загальному балансі становить 14%, встановлена сумарна потужність становить 375 ГВт. У більше ніж трьох країнах Європейського Союзу доля атомної енергетики в національному балансі перевищує 50% (Франція, Литва, Словаччина, Бельгія) і в Україні також близько 50 %.

Разом з цим, усвідомлення необхідності розвитку даного сегменту енергетики, як самого екологічно чистого та безпечного, приходить до інших країн, які не дивлячись ні на що продовжують розвиток свого атомного потенціалу. Так, 11 жовтня цього року підписано Контрактну угоду про будівництво енергоблоків № 1 і 2 АЕС на Островецькому майданчику в Гродненській обл. між ЗАТ «Атомстройэкспорт» (Російська Федерація) і ГУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь)2. У жовтні 2011р. прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запевнив, що роботи по проекту Вісагінської АЕС йдуть за планом. Слід відмітити, що будівництво ВАЕС повинне початися в 2014 р. і завершитися до 2020 р.3 Польща планує оголосити тендер на відбір реакторної технології для будівництва АЕС у листопаді 2011р.4 Україна працює над ідеєю будівництва 3 та 4 енергоблоків на Хмельницькій АЕС5.

У контексті зазначеного, слід чітко розуміти, що найближче майбутнє в енергетичному секторі тісно пов’язане з розвитком атомної енергетики. При цьому питання безпеки в даному контексті буде займати провідне місце. Таким чином, на сьогоднішній день ключовим завданням для науковців, політиків, дипломатів є пошук варіантів унеможливлення випадків порушення стабільності глобальної безпеки мирним використання атомної енергетики. На шляху до цього існує складна система, яка складається з трьох елементів:

 1. Експлуатаційна ядерна безпека (Nuclear Safety) - захист персоналу, населення та довкілля від шкідливого впливу ядерних технологій, ядерних матеріалів та ядерних установок,

 2. Фізична ядерна безпеки (Nuclear Security) - захист ядерних технологій, ядерних матеріалів та ядерних установок від несанкціонованих дій людей.

 3. Гарантії МАГАТЕ (Nuclear Safeguards) - контроль за не допущенням переключення атомної енергії з мирного застосування на її використання в військових цілях.

Кожна складова регулює роботу відповідного напрямку ядерного паливного циклу. Разом вони забезпечують належний рівень безпеки населенню, ядерним об’єктам та навколишньому середовищу у випадку існуючих загроз. На сьогоднішній день однією з таких є ядерний тероризм. Подібна заява була зроблена на Вашингтонському саміті з ядерної безпеки, що відбувся 13 - 14 квітня 2010 року6. Дана загроза тісно пов’язана з незаконним обігом ядерних матеріалів, які можуть стати об’єктом зловмисних дій та фізичним захистом ядерних об’єктів. Ці питання в основному входять до компетенції фізичної ядерної безпеки (Nuclear Security) та гарантій МАГАТЕ (Nuclear Safeguards).

Якщо розглянути ці два елементи системи в розрізі їх значення для безпеки, то важливим є той факт, що вони охоплюють практично одну і ту ж сферу контролю за ядерним матеріалом, але на різних рівнях. В той час, як функціонування системи обліку та контролю, яка є складовим елементом фізичної ядерної безпеки, забезпечується на національному рівні, то гарантії МАГАТЕ здійснюються на міжнародному. Незважаючи на той факт, що кожен з елементів має свої особливості, їх сфера функціонування лежить в одній площині, більше того вони мають практично однакові цілі та функції. Саме тому, взаємодія даних елементів вимагає проведення заходів щодо оптимізації їх діяльності, особливо в таких важливих питаннях, як протидія загрозам ядерного тероризму і незаконного обігу ядерних матеріалів. У світлі даної проблематики, на міжнародній арені поширюється ідея «синергії». У випадку, якщо ефективність роботи однієї з підсистем знижується то компенсація може здійснюватися за рахунок функціонування іншої. При необхідності підвищення результативності, одну функцію в системі можуть виконувати декілька підсистем, взаємодіючи одна з одною. Даний ефект має назву «синергія».

Гарантії МАГАТЕ

При використанні атомної енергетики держава бере на себе відповідно до підписаних нею угод з МАГАТЕ пакет зобов’язань, які спрямовані на виконання умов гарантій Агентства. Відповідно до статті 3 пункту 5 Уставу, МАГАТЕ уповноважується встановлювати та здійснювати гарантії, що мають за мету не допустити в країнах, що не володіють ядерною зброєю, переключення атомної енергії з мирного застосування на її використання у військових цілях. Це здійснюється за рахунок проведення відповідних заходів по обліку та контролю за ядерними матеріалами. Відповідно до пункту 7 INFCIRC/153(corrected) держава, що підписала угоду з МАГАТЕ, у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, повинна створити національну систему обліку та контролю за ядерними матеріалами, таким чином щоб Агентство могло безперешкодно перевіряти її з метою підтвердження, що ядерний матеріал не був використаний для створення ядерної зброї або іншого ядерного вибухового пристарою7. Таким чином проводиться подвійний контроль, суб'єкти державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів направляють звіти своєї діяльності до державного регулюючого органу, який при необхідності може здійснити інспекцію та перевірити відповідність наданої інформації з фактичною8. Після чого останній повинен відправити у відповідній(закодованій) формі інформацію до Агентства, яке в свою чергу проводить свої інспекції, відповідно до угоди з державою9.

Головною проблемою здійснення заходів у цьому напрямі є неповне охоплення гарантіями усіх держав світу. У цьому контексті, перш за все слід звернути увагу на те, що система гарантій постійно еволюціонує в напрямку пошуку найефективніших методів виконання поставлених завдань по забезпеченню контролю за використанням мирної атомної енергетики, але, на жаль, не всі країни слідують даній тенденції. Забезпечення такої кількості інспекцій, які задекларовані в Додатковому протоколі (згідно з цим документом виключається можливість для держави проводити будь-яку незаявлену діяльність шляхом, що передбачає перш за все, розширення можливостей доступу інспекторів МАГАТЕ на місця атомної галузі10) й надалі вимагатимуть колосальних економічних витрат. Разом з цим слід наголосити на тому, що вся діяльність МАГАТЕ має реалізуватися у межах обсягу бюджету на попередньому рівні. Ця ситуація стала причиною для пошуку оптимального вирішення цієї проблеми, наслідком чого був зроблений крок у напрямку розробки системи інтегрованих гарантій МАГАТЕ, мета яких полягає в тому, щоб забезпечити створення найбільш ефективного механізму реалізації функціонування укріпленої системи гарантій. Це означає, що нові заходи контролю будуть інтегруватися у вже імплементовані процедури. Це зумовлено тим, щоб з урахуванням процедур, які застосовуються відповідно до Додаткового протоколу, уникати зайвого тягаря на держави, з одного боку, і на Агентство, з іншого, що дозволить забезпечити максимальну ефективність у межах наявних ресурсів.

Виходячи з цього, рівень міжнародної безпеки залежить, перш за все від відповідальності відповідних органів на національному рівні. Тому в даному контексті, національні системи обліку та контролю за ядерними матеріалами відіграють ключову роль. Але, на жаль, не всі країни слідують за еволюцією систем гарантій МАГАТЕ, у результаті, ця ситуація призводить до того, що в режимі нерозповсюдження утворюються прогалини у вигляді лише часткового, а не всеохоплюючого контролю над ядерною діяльністю країн світової спільноти. Таким чином, у розрізі вирішення даного проблемного аспекту важливим є покращення функціонування та вдосконалення систем фізичного захисту та обліку й контролю.
Фізична ядерна безпека

За офіційним визначенням МАГАТЕ, «Nuclear Security» («фізична ядерна безпека») – це «запобігання, виявлення та реагування на викрадення, диверсії, несанкціонованого доступу, незаконної передачі та інших зловмисних дій стосовно ядерних матеріалів та інших радіоактивних речовин, а також пов’язаних з ними установок».11 Виходячи з даного визначення, забезпечення фізичної ядерної безпеки здійснюється за таким принципом:

 • попередження – заходи по захисту ядерних матеріалів та установок від зловмисних дій;

 • виявлення – заходи по розкриттю зловмисних дій;

 • реагування – заходи по ефективному реагуванню у випадку зловмисних дій.

Безпосередні заходи, спрямовані на забезпечення ФЯБ, включають в себе фізичний захист, який призначений для забезпечення захищеності ядерних матеріалів та установок з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення несанкціонованих дій, а також облік та контроль ядерних матеріалів, який в основному направлений на недопущення переключення ЯМ та на протидію незаконному обігу ядерних матеріалів.

Дані заходи є ключовими в протидії загрози ядерного тероризму. Варто відмітити, що після терористичного акту 11 вересня почав активно реалізовуватися План дій МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки. Він був спрямований на надання допомоги щодо зміцнення, насамперед, національних систем фізичного захисту ядерних матеріалів, підвищення норм безпеки, поліпшення контролю за ядерним і радіоактивним матеріалом. У 2005 році Рада керуючих схвалила новий План з фізичної ядерної безпеки на 2006-2009 роки, який став логічним продовженням попереднього документа12, що був успішно виконаний. В результаті чого, було зроблено відповідні висновки, які стосувались ключових проблем функціонування фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях її існування.

Так, на національному рівні було зроблено акцент:

• на питаннях пов'язаних з роботою систем запобігання, виявлення та реагування у випадку зловмисних дій, пов'язаних з ядерним або іншим радіоактивним матеріалом;

• на мультидисциплінарний підхід до підвищення ефективності інфраструктури фізичної ядерної безпеки;

• на синергію в галузі експлуатаційної ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки і гарантій;

• на культуру фізичної ядерної безпеки, що буде сприяти більш широкому використанню ядерної енергії. 13

У новому Плані з фізичної ядерної безпеки на 2010-2013 роки були враховані вищезазначені зауваження та досвід попередніх програм. У результаті, був отриманий досконалий документ, в якому основна увага була зосереджена на конкретних заходах щодо забезпечення ефективного обігу, контролю та обліку ядерних або радіоактивних матеріалів та установок. Таким чином, головна мета нового Плану полягає в досягненні реальної фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях і консолідації інтересів світової громадськості у зміцненні міжнародного співробітництва для безпечного використання мирної атомної енергетики шляхом прийняття відповідних заходів. Отже, даний План є дорожньою картою в забезпеченні управління головним важелем протидії ядерному тероризму.

Від рівня ефективності заходів щодо ФЯБ залежить ступінь захисту держави від терористичних актів і незаконного обігу ядерних матеріалів. Режим ФЯБ є складовою частиною глобальної безпеки. Не дивлячись на те, що МАГАТЕ здійснює контроль за нею, відповідальність за стан національних систем повністю знаходиться в компетенції урядів держав-членів, при цьому МАГАТЕ проводить активну діяльність щодо розвитку національних систем ФЯБ. Виходячи з цього, важливість заходів на національному рівні очевидна по відношенню до глобальної безпеки.

В контексті вразливості системи ФЯБ щодо існуючих та потенційних загроз важливу роль відіграє захист інформації та інформаційна безпека, особливо, якщо мова йде про облік та контроль, який практично повністю переведений на комп’ютерні системи. Порушення конфіденційності інформації щодо обліку може призвести до того, що цінна інформація стосовно ядерних матеріалів або установок буде використано зловмисниками з метою проведення протиправних дій по відношенню до таких матеріалів. Що стосується заходів щодо запобігання незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів на міжнародному рівні, важливо відмітити існування програми МАГАТЕ щодо Бази даних по незаконному обігу (ITDB). Відповідно до статистики, представленої даною програмою, варто відмітити, що з 1 липня 2009 року по 30 червня 2010 року надійшло 222 повідомлення від держав-членів; з них 120 випадків, згідно з повідомленнями, відбулися протягом зазначеного періоду, а 102 - були повідомленнями про попередні випадки. При цьому, 21 випадок з числа тих, про які надійшли повідомлення, були пов'язані з такими видами діяльності, як несанкціоноване володіння та спроби продажу або контрабанди ядерних матеріалів або радіоактивних джерел. Ще 61 випадок був пов'язаний з розкраданням або втратою ядерних або інших радіоактивних матеріалів; в 58% цих випадків не надійшло повідомлень про повернення матеріалу14. Це свідчить про те, що в незаконному володінні є досить велика кількість небезпечного ядерного матеріалу, а також радіоактивних джерел, що підвищує загрозу використання даного матеріалу в терористичній діяльності.

Очевидним простежується той факт, що незаконний обіг ядерного матеріалу та контроль за не переключенням атомної діяльності на військові потреби, значно залежить від рівня фізичного захисту ядерних об’єктів та матеріалів. Це означає, що в цілях синергії можливо провести заходи по зниженню витрат на ведення обліку та контролю за рахунок покращення та вдосконалення систем фізичного захисту. Особливо важливим є прийняття цього факту при конструюванні нових об’єктів ядерного паливного циклу.

На шляху до практичного впровадження синергії існує три основних процеси, а саме: це адекватне планування, ефективний обмін знаннями та оперативною інформацією між співробітниками організації та поточна координація роботи. Це позитивний досвід, який призведе до підвищення ефективності роботи ядерного об’єкту. Ці заходи потрібно впроваджувати систематично, таким чином, щоб охоплювати всі аспекти, як міжнародної так і національної інфраструктури. Для виключення дублювань функцій і для ефективного співіснування основних компонентів, повинні бути використані ресурси, перш за все, національного рівня, а вже в самих критичних ситуаціях – ресурси МАГАТЕ в рамках відповідних програм.
Отже, слід зазначити, що як фізична ядерна безпека, так і система гарантій МАГАТЕ роблять свій внесок у виконання певних завдань щодо протидії ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів, але якщо об’єднати зусилля на кожному з даних напрямів та максимально оптимізувати їх діяльність, шляхом покращення, у першу чергу, культури безпеки, то можемо отримати злагоджений механізм, який підвищить рівень міжнародної безпеки, зокрема, через зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Для цього необхідно:

 • розробити нормативно-правове підґрунтя для законодавчого оформлення даної ініціативи;

 • розробити методичні рекомендіції по впровадженню заходів щодо синергії на нових об’єктах ядерного паливного циклу;

 • розробити концепцію та програму щодо впровадження заходів синергії на національних ядерних об’єктах;

 • розробити освітні програми для фахівців атомної галузі щодо заходів синергії в атомній галузі;

 • проводити дослідження щодо розвитку нових методів Неруйнівного контролю.Список використаних джерел:

 1. Акт ядерного терроризма //www.gazeta.ru/politics/2011/10/14_a_3800862.shtml;

 2. Росія і Білорусь вибрали реактор для Гродненської АЕС //www.unian.net/ukr/news/news-461665.html;

 3. Роботи по проекту Вісагінської АЕС йдуть за планом, - прем'єр-міністр Литви //www.rbc.ua/ukr/newsline/show/raboty-po-proektu-visaginskoy-aes-idut-po-planu---premer-ministr-06102011072100;

 4. На будівництво АЕС в Польщі більшає претендентів //ua-energy.org/post/11305;

 5. Проект «Будівництво енергоблоків ХАЕС - 3, 4»//www.energoatom.kiev.ua/ua/arch?_m=pubs&_t=rec&id=29181;

 6. Коммюнике участников Вашингтонского саммита по ядерной безопасности // www.america.gov/st/peacesec-russian/2010/April/20100415094507eaifas0.7762873.html

 7. INFCIRC/153(corrected);

 8. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 26.06.2006 N97 Про затвердження Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів;

 9. Типовой Дополнительный протокол к Соглашению между государством и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий (INFCIRC/540 (corrected);

 10. IAEA Safety Glossary // www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf;

 11. GOV/2005/50;

 12. GOV/2009/54-GC(53)/18;

 13. Бази даних по незаконному обігу (ITDB) - www-ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf.

1Акт ядерного терроризма //www.gazeta.ru/politics/2011/10/14_a_3800862.shtml

2 Росія і Білорусь вибрали реактор для Гродненської АЕС //www.unian.net/ukr/news/news-461665.html

3 Роботи по проекту Вісагінської АЕС йдуть за планом, - прем'єр-міністр Литви //www.rbc.ua/ukr/newsline/show/raboty-po-proektu-visaginskoy-aes-idut-po-planu---premer-ministr-06102011072100

4 На будівництво АЕС в Польщі більшає претендентів //ua-energy.org/post/11305


5 Проект «Будівництво енергоблоків ХАЕС - 3, 4» //www.energoatom.kiev.ua/ua/arch?_m=pubs&_t=rec&id=29181

6 Коммюнике участников Вашингтонского саммита по ядерной безопасности // www.america.gov/st/peacesec-russian/2010/April/20100415094507eaifas0.7762873.html

7 INFCIRC/153(corrected).

8 Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 26.06.2006 N97 Про затвердження Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів (стаття 1.3).

9 Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 26.06.2006 N97 Про затвердження Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів (стаття 1.4).

10 Типовой Дополнительный протокол к Соглашению между государством и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий (INFCIRC/540 (corrected).

11 IAEA Safety Glossary // www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf

12 GOV/2005/50

13 GOV/2009/54-GC(53)/18

14Бази даних по незаконному обігу (ITDB) - www-ns.iaea.org/downloads/security/itdb-fact-sheet.pdf

Схожі:

Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та...
Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової...
Дмитро Комаров повернувся з Індонезії: побував в кратері живого вулкану,...
Дмитро Комаров повернувся з Індонезії, де знімав новий сезон програми "Світ навиворіт". Подорож тривала 4 місяці. За цей час Дмитро...
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України...

Угода користувача
Ця Угода регламентує відносини між Адміністрацією інформаційного ресурсу «EURO 2012 (Ukraine)» і фізичною особою, що здійснює пошук...
1. Законодавчо-правові основи управління безпекою життєдіяльності
Правова система формує передумови створення, функціонування, удосконалення системи управління безпекою життєдіяльності. Правова система...
Розподіл обов'язків між головою, секретарем та членами організаційного...
Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації...
УРОКУ: освітня
України; поглиблювати поняття про типи рельєфу та їх поширення по території України; вчити визначати причинно-наслідкові зв’язки...
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо...
Гання і протидії корупції конфлікт інтересів це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність...
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо...
Гання і протидії корупції конфлікт інтересів це суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність...
Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади виробництва та обігу кормів, регулює відносини між органами виконавчої влади та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка