№ уроку в темі


Скачати 152.42 Kb.
Назва№ уроку в темі
Дата03.11.2013
Розмір152.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

11 клас

(2 год. на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр - 38 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. – К.:Генеза, 2011. – 256 с.:іл..»

І семестр

№ уроку

№ уроку в темі

Зміст уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Розділ 1. Електричне поле і струм. (12год.)

1

1

Електричні взаємодії. Електричне поле. Напруженість електричного поля.

Ознайомити учнів з електричними взаємодіями; роз’яснити їм фізичний зміст закону збереження заряду й закону Кулона. Сформувати уявлення учнів про електричне поле і його властивості; дати поняття про напруженість електричного поля.

§ 1,2,3,6(§4,5)

2

2

Потенціал і різниця потенціалів.

Ознайомити учнів з енергетичною характеристикою електричного поля.

§ 8,9

3

3

Електроємність. Енергія електричного поля.

Ознайомити учнів з поняттям електричної ємності провідника.


§10-14


4

4

Електричний струм. Сила струму. Робота й потужність струму.

Поглибити знання учнів про електричний струм; нагадати про дії електричного струму. З’ясувати, які перетворення відбуваються в провіднику, через який протікає електричний струм.

§16,17

5

5

ЕРС. Закон Ома для повного кола.

Роз’яснити учням роль сторонніх сил в електричному колі, ознайомити їх із законом Ома для повного кола.

§18,19

6

6

Лабораторна робота №1 Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Експериментально визначити основні характеристики джерела постійного струму – ЕРС і внутрішній опір.

§

7

7

Вплив електричного поля на живі організми. Правила безпечного користування електричними приладами.

Розглянути вплив електричного поля на організми та нагадати правила користування електричними приладами з метою безпеки.

§15,20

8

8

Електричний струм у металах, електролітах і газах.

Роз’яснити учням фізичну природу електропровідності металів, електролітів і газів.

§21

9

9

Електричний струм у напівпровідниках.

Сформувати уявлення про вільні носії електричного заряду в напівпровідниках і про природу електричного струму в напівпровідниках.

§22,23

10

10

Лабораторна робота №2 Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

Експериментально переконатися в однобічній провідності напівпровідникового діода.

§

11

11

Підготовка до тематичного оцінювання.

Продовження формування навичок і вмінь учнів розв’язувати задачі з електрики, застосовуючи набуті теоретичні знання.


§

12

12

Тематичне оцінювання №1

Контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми.
Розділ 2. Електромагнітне поле (10год.)

13

1

Взаємодії магнітів і струмів.

Ознайомити учнів з найпростішими магнітними взаємодіями.

§ 24

14

2

Магнітне поле. Магнітна індукція.

Сформувати знання учнів про магнітне поле як вид матерії.

§25

15

3

Сила Ампера й сила Лоренца.

Розглянути дію магнітного поля на провідник зі струмом і на заряджені частинки.

§ 26,29

16

4

Магнітні властивості речовини.

Дати уявлення про магнітні властивості речовини.

§30-32

17

5

Електромагнітна індукція.

Ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції; навчити їх знаходити напрямок індукційного струму.

§33,34,35,36 (§37)

18

6

Лабораторна робота №3 Дослідження явища електромагнітної індукції

Досліджувати й пояснити явище електромагнітної індукції; перевірити виконання правила Ленца.

§

19

7

Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Ознайомити учнів з однією з характеристик провідного контуру – індуктивністю; навчити визначати енергію магнітного поля.

§38,39

20

8

Змінний струм. Генератор змінного струму.

Сформувати в учнів уявлення про змінний струм і способи його одержання.

§40

21

9

Виробництво, передання й використання енергії електричного струму.

Ознайомити учнів з одним з основних напрямків науково-технічного прогресу – розвитком енергетики.

§41

22

10

Тематичне оцінювання №2.

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Розділ 3. Коливання та хвилі. (15год.)

23

1

Механічні коливання. Гармонічні коливання.

Ознайомити учнів з одним з найпоширеніших рухів у природі й техніку – коливальним рухом. Ознайомити учнів з поняттям гармонічних коливань.

§42,43

24

2

Гармонічні коливання математичного й пружинного маятників.

Ознайомити учнів із законами коливань математичного й пружинного маятників.

§42,44

25

3

Роз’язування задач.

Систематизація знань про гармонічні коливання математичного й пружинного маятників, формування навичок і вмінь учнів розв’язувати типові фізичні задачі.

26

4

Лабораторна робота №4 Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань

Досліджувати залежність періоду коливань нитяного маятника від довжини нитки.

§

27

5

Перетворення енергії під час коливання.

Ознайомити учнів з перетвореннями енергії, що відбуваються під час коливань.

§45

28

6

Роз’язування задач.

Систематизація знань про гармонічні коливання математичного й пружинного маятників та перетворення енергії під час коливань, формування навичок і вмінь учнів розв’язувати типові фізичні задачі.


§

29

7

Механічні хвилі.

Дати учням поняття про хвильовий рух як про процес поширення коливань у просторі із часом.

§46

30

8

Звукові хвилі.

Дати поняття про звукову хвилю й увести її основні характеристики – швидкість, висота й гучність.

§47

31

9

Інфразвук і ультразвук.

Розкрити природні джерела інфразвуку та ультразвуку та їх використання.

§47

32

10

Узагальнюючий урок.Календарно-тематичне планування з фізики

11 клас

(1 год. на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр - 38 год.)
ІІ семестр


33

11

Вільні електричні коливання в коливальному контурі.

З’ясувати механізм виникнення вільних електричних коливань і енергетичні перетворення в коливальному контурі.

§48

34

12

Електромагнітні хвилі.

Пояснити механізм виникнення електромагнітних хвиль.

§49

35

13

Дослідне підтвердження існування електромагнітних хвиль. (Вібратор Герца).

Ознайомити учнів експериментальним свідченням існування електромагнітних хвиль.

(вчитель)§51


36

14

Шкала електромагнітних хвиль.

Ознайомити учнів з видами електромагнітних випромінювань, їхніми фізичними властивостями.

§50

37

15

Тематичне оцінювання №3

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Розділ 4. Хвильова і квантова оптика. (12год.)

37

1

Розвиток уявлень про природу світла. Прямолінійне поширення світла.

Ознайомити учнів з історією розвитку поглядів на природу світла та законом прямолінійного поширення світла.


§52

38

2

Відбиття й заломлення світла.

Ознайомити учнів з особливістю поширення світла на границі двох середовищ, дати їм відомості про закони відбиття й заломлення.

§53,55

39

3

Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Лінзи. Побудова зображень, утворених за допомогою лінз.

Сформувати знання про особливості зображень в дзеркалі та лінзах та нагадати алгоритм побудови зображень в лінзах.

§54,5640

4

Інтерференція світла.

На прикладі явища інтерференції ознайомити учнів із хвильовими властивостями світла.

§57

41

5

Дифракція світла.

Ознайомити учнів з явищем інтерференції світла й умовами її спостереження.

§58

42

6

Лабораторна робота№5 Спостереження інтерференції та дифракції світла

Спостерігати явища інтерференції й дифракції світла, за яких спостерігаються ці явища.

§

43

7

Дисперсія світла. Поляризація світла.

Дати поняття про дисперсію та поляризацію світла й пояснити їх з погляду електромагнітної теорії.

§52,59

44

8

Зародження квантової теорії.

Ознайомити учнів з історією зародження квантової теорії; роз’яснити учням явище фотоефекту.

§61,62

45

9

Застосування фотоефекту.

Закріпити знання учнів про закони фотоефекту під час розв’язання конкретних задач; ознайомити їх з практичним застосуванням явища фотоефекту.

§63

46

10

Фотони. Люмінесценція.

Дати уявлення про фотон як елементарну частинку електромагнітного випромінювання; вивчити основні властивості фотона.

§61+ інформація вчителя

47

11

Узагальнюючий урок.

Узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання.

§

48

12

Тематичне оцінювання №4

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Розділ 5. Атомна та ядерна фізика (12 год.)

49

1

Будова атома.

Розповісти учням про будову атома; ознайомити їх із планетарною моделлю атома за Резерфордом.

§64

50

2

Теорія атома Бору.

Розкрити шляхи виходу із кризи класичної фізики.

§65

51

3

Поглинання і випромінювання світла атомом. Оптичні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання. Лабораторна робота №6 Спостереження суцільного й лінійчастого спектрів речовини.

Спостерігати суцільний і лінійчастий спектри випромінювання, досліджувати порядок кольорів у спектрах.

§ 66,67,68

52

4

Лазери.

Ознайомити учнів із принципом дії квантових джерел світла.

§ 69

53

5

Атомне ядро.

Ознайомити учнів з моделлю ядра атома й історією відкриття протона й нейтрона.

§ 70

54

6

Ядерні сили та енергія зв’язку.

Ознайомити учнів з новим видом взаємодії між частинками – ядерними силами. Увести поняття міцність атомних ядер; з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас».

§71

55

7

Радіоактивні перетворення.

Розкрити природу радіоактивних перетворень; ознайомити учнів з радіоактивними сімействами.

§ 72

56

8

Ядерні реакції.

Ознайомити учнів з можливістю перетворення ядер хімічних елементів.

§74

57

9

Ядерна енергетика.

Ознайомити учнів з новим видом ядерної реакції, що дозволяє одержати велику кількість ядерної енергії.

§75+ інформація вчителя

58

10

Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.

Ознайомити учнів з сучасними пристроями для визначення дози радіоактивного випромінювання та способами радіоактивного захисту.

§73

59

11

Елементарні частинки.

Дати поняття про елементарні частинки і їхні властивості.

§76

60

12

Тематичне оцінювання №5

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

61

1

Фізична картина світу як складова прироничо-наукової картину світу.62

2

Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

63

1

Визначення енергії зарядженого конденсатора.64

2

Дослідження електричних кіл.65

3

Визначення довжини світлової хвилі.66

4

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.67

5

Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної карти місцевості.68

6

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.РЕЗЕРВ

69-70

2


Схожі:

Уроку
Назва роботи: Розробка уроків по темі «Формули скороченого множення. Різниця квадратів. Квадрат двочлена»
Уроку
Мета. 1 Узагальнити та систематизувати знання учнів по темі; показати на прикладах різноманітність задач, що зводяться до розв’язування...
Конспект уроку в 9 класі по темі: Біосоціальна основа створення сім*ї
Розвивати: пізнавальний інтерес, інтелектуальні здібності, логічне мислення, увагу
№ уроку в темі
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 8 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Урок № Тема уроку
...
Уроку
Узагальнити та систематизувати знання, уміння і навички учнів по темі «Ірраціональні рівняння». Розвити навички самоконтролю, логічного...
Урок № Тема уроку
Обладнання: кабінет комп’ютерних технологій, ПК, учительська презентація по темі «Значення художньої культури арабо-мусульманського...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Курс 2013 рік Тематична атестація №1
Тема уроку: Тематична атестація по темі програми: Механічна первинна обробка овочів та кулінарне використання
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка