Тест №9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № I Виконання тесту розраховане на 45 хв. Тест містить: закриті завдання з однією правильною відповіддю 1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20


Скачати 110.83 Kb.
НазваТест №9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № I Виконання тесту розраховане на 45 хв. Тест містить: закриті завдання з однією правильною відповіддю 1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20
Дата17.03.2013
Розмір110.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Тест № 3. 9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № I
Виконання тесту розраховане на 45 хв.

Тест містить: - закриті завдання з однією правильною відповіддю (1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20

завданнях відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • закриті завдання з кількома правильними відповіддями (7; 13);

 • закриті завдання на пошук відповідності (17);

 • закриті завдання на розміщення відповідей у певному порядку (19 - відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (21-25).

(1 б) 1. Зв’язок утворений за рахунок спільної пари електронів називається:

а) металічним; б) іонним; в) ковалентним; г) водневим.

(1 б) 2. Частинки речовини, утворені з атомів при втраті чи приєднанні електронів. Це

а) катіони; б) диполі; в) аніони; г) йони.

(1 б) 3. Електрони, що беруть участь в утворені хімічних зв’язків називаються:

а) спарені; б) валентні; в) зв’язані; г) полярні.

(1 б) 4. Речовина, що під час реакції приєднує електрони називається:

а) катіоном; б) відновником; в) окисником; г) диполем.

(1 б) 5. Розміщення у певній послідовності частинок у кристалі називають:

а) кристалічною структурою; б) кристалічною решіткою; в) аморфною формою.

(1 б) 6. Ступінь окиснення Оксигену найчастіше:

а) +4; б) +6; в) -2; г) +1.

(1 б) 7. Визначте елементи, що мають 6 електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

а) Берилій; б) Натрій; в) Сульфур; г) Молібден; д) Полоній; е) Селен.

(1 б) 8. Тип кристалічної решітки CsOH:

а) атомна; б) молекулярна; в) металічна; г) йонна.

(1 б) 9. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 31Ga :

а) 2; б) 5; в) 7; г) 1; д) 3; е) 4.

(1 б) 10. Можливі ступені окиснення Sn:

а) -2, +4, +6; б) +2, +3; в) –1, +1; г) –4, +2, +4; д) –3, +3, +5.

(1 б) 11. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома 15Р:

а) ns 2 np 4; б) ns 2 np 3 ; в) ns 2 np 1; г) ns 2 np 5.

(1 б) 12. Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома 20Са:

а) 2; б) 4; в) 1; г) 5; д) 0; е) 3.

(1 б) 13. Визначте окисно-відновні рівняння:

а) SnO2 + K2O → K2SnO4 ; б) N2 + 3H2 → 2NH3 ; в ) 2CO + O2 →2CO2.

(1 б) 14. Ва у схемі Ва0 – 2е → Ва+2 є:

а) відновником; б) окисником.

(1б) 15. Визначте у якій парі йонний тип хімічного зв’язку:

а) BO; б) GaF; в) SnBr ; г) NN.

(1 б) 16. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

а) PbS2; б) SiO2; в) K3N; г) Cl2O7

(1 б) 17. Приведіть до відповідності колонки:

1) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді; а) кремній;

2) безбарвна газоподібна речовина; б) літій нітрат;

3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення. в) азот.

(2 б) 18. У СО2 атом С може проявляти властивості:

а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.

(2 б) 19. Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Сульфура:

а) К2SO3; б) Na2S; в) SO3; г) S8 .

(2 б) 20. Визначте суму коефіцієнтів у рівнянні CrO3 →Cr2O3 +O2 :

а) 7; б) 6; в) 5; г) 9; д) 12.

(1 б) 21. Запишіть структурну формулу Mg3P 2

(2 б) 22. Запишіть графічну та електронну формули іонів: а) N3- ; б) Ba 2+

(3 б) 23. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах: а) Br2; б) ScF3; в) CaS.

(2 б) 24. Урівняйте рівняння методом електронного балансу: S + HNO3 (k) H2SO4 + NO2 + H2O

(3 б) 25. Запишіть рівняння реакцій за схемою: Р0 → Р+3 → Р+5
9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № II
Виконання тесту розраховане на 45 хв.

Тест містить: - закриті завдання з однією правильною відповіддю (1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20

завданнях відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • закриті завдання з кількома правильними відповіддями (7; 13);

 • закриті завдання на пошук відповідності (17);

 • закриті завдання на розміщення відповідей у певному порядку (19 - відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (21-25).


(1 б) 1. Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності < 2,1 називається:

а) іонним; б) ковалентним неполярним; в) ковалентним полярним; г) водневим.

(1 б) 2. Частинки речовини, утворені з атомів при втраті електронів. Це

а) катіони; б) диполі; в) аніони; г) йони.

(1 б) 3. При утворенні хімічних зв’язків атоми прагнуть мати на зовнішньому енергетичному

рівні кількість електронів: а) 7; б) 6; в) 8; г) 4.

(1 б) 4. Реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення називаються:

а) окиснювальними; б) окисно-відновними; в) відновними.

(1 б) 5. Процес приєднання електронів називається:

а) збудження; б) відновлення; в) окиснення; г) гібридизації.

(1 б) 6. Ступінь окиснення Гідрогену найчастіше:

а) +4; б) +6; в) -2; г) +1.

(1 б) 7. Визначте елементи, що мають 3 електрони на зовнішньому енергетичному рівні:

а) Барій; б) Галій; в) Силіцій; г) Індій; д) Станум; е) Бор.

(1 б) 8. Тип кристалічної решітки CO2:

а) атомна; б) молекулярна; в) металічна; г) йонна.

(1 б) 9. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 35Br :

а) 2; б) 5; в) 7; г) 1; д) 3; е) 4.

(1 б) 10. Можливі ступені окиснення Fe:

а) -2, +4, +6; б) +2, +3; в) –1, +1; г) –4, +2, +4; д) –3, +3, +5.

(1 б) 11. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома 31Ga:

а) ns 2 np 4; б) ns 2 np 3 ; в) ns 2 np 1; г) ns 2 np 5.

(1 б) 12. Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома 32Ge:

а) 2; б) 4; в) 1; г) 5; д) 0; е) 3.

(1 б) 13. Визначте окисно-відновне рівняння:

а) 2SO2 + O2 → 2SO3 ; б) N2О5 + H2О → 2НNО3 ; в ) FeO + CO → Fe + CO2.

(1 б) 14. В у схемі В+3 + 3е → В0 є:

а) відновником; б) окисником.

(1 б) 15. Визначте у якій парі ковалентний полярний тип хімічного зв’язку:

а) KO; б) GaJ; в) О – Bа ; г) FF.

(1 б) 16. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

а) Cu2S; б) P2O5; в) Ca3P2; г) V2O5

(1 б) 17. Приведіть до відповідності колонки:

1) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення; а) сульфур(IV) оксид;

2) безбарвна газоподібна речовина; б) силіцій карбід;

3) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді; в) барій гідроксид.

(2 б) 18. У SnО2 атом O може проявляти властивості:

а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.

(2 б) 19. Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Карбону:

а) СO; б) С; в) BaCO3; г) CH4 .

(2 б) 20. Визначте суму коефіцієнтів у рівнянні: МоО3 + Н2 → Мо + H2O:

а) 4; б) 6; в) 5; г) 9; д) 8.

(1 б) 21. Запишіть структурну формулу Аl2S3

(2 б) 22. Запишіть графічну та електронну формули іонів: а) C 4- ; б) Cl 2+

(3 б) 23. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах: а) O2; б) PH3; в) MgO.

(2 б) 24. Урівняйте рівняння методом електронного балансу: C + H2 SO4 (k) SO2 + CO2 + H2O

(3 б) 25. Запишіть рівняння реакцій за схемою: C-4→ C0 → C+2

9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № III
Виконання тесту розраховане на 45 хв.

Тест містить: - закриті завдання з однією правильною відповіддю (1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20

завданнях відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • закриті завдання з кількома правильними відповіддями (7; 13);

 • закриті завдання на пошук відповідності (17);

 • закриті завдання на розміщення відповідей у певному порядку (19 - відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (21-25).


(1 б) 1. Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності ≥ 2,1 називають:

а) ковалентним неполярним; б) іонним; в) ковалентним полярним; г) водневим.

(1 б) 2. Кристалічна решітка у вузлах якої знаходяться молекули називається:

а) металічна; б) йонна; в) атомна; г) молекулярна.

(1 б) 3. Здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв’язків називається:

а) ступінь окиснення; б) йонний зв’язок; в) індекс; г) валентність.

(1 б) 4. Речовина, що під час реакції віддає електрони називається:

а) диполем; б) відновником; в) катіоном; г) окисником.

(1 б) 5. Йонну кристалічну решітку має:

а) KOH; б) Ba; в) CO2 ; г) Н2S .

(1 б) 6. Ступінь окиснення Флуору:

а) +4; б) -1; в) -2; г) +1.

(1 б) 7. Визначте елементи, що мають 7 електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

а) Бор; б) Флуор; в) Хром; г) Йод; д) Хлор; е) Калій.

(1 б) 8. Тип кристалічної решітки Si:

а) атомна; б) молекулярна; в) металічна; г) йонна.

(1 б) 9. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 52Te :

а) 5; б) 7; в) 4; г) 1; д) 3; е) 6.

(1 б) 10. Можливі ступені окиснення Ni:

а) -2, +4, +6; б) +2, +3; в) –1, +1; г) –4, +2, +4; д) –3, +3, +5.

(1 б) 11. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома 12Mg:

а) ns 2 np 4; б) ns 1 np 0 ; в) ns 2 np 1; г) ns 2 np 0.

(1 б) 12. Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома 7N:

а) 2; б) 4; в) 1; г) 5; д) 0; е) 3.

(1 б) 13. Визначте окисно-відновне рівняння:

а) SiO2 + K2O → K2SiO3; б) N2 +3H2 → 2NН3; в ) 3Zn +2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

(1 б) 14. Cu у схемі Cu0 – 1е → Cu+1 є:

а) відновником; б) окисником.

(1 б) 15. Визначте у якій парі йонний тип хімічного зв’язку:

а) PO; б) RaCl; в) ZnO ; г) SS.

(1 б) 16. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

а) Al2S3; б) SO3; в) Sr3P2; г) As2O5.

(1 б) 17. Приведіть до відповідності колонки:

1) безбарвна газоподібна речовина; а) калій хлорид;

2) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді; б) графіт;

3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення. в) водень.

(2 б) 18. У SО2 атом S може проявляти властивості:

а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.

(2 б) 19. Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Йоду:

а) Mg(JO4)2; б) HJO2; в) AlJ3; г) J2 .

(2 б) 20. Визначте суму коефіцієнтів у рівнянні NH3 + O2NO2O:

а) 15; б) 13; в) 14; г) 19; д) 10.

(1 б) 21. Запишіть структурну формулу MnO 2

(2 б) 22. Запишіть графічну та електронну формули іонів: а) Br1- ; б) Al 3+

(3 б) 23. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах: а) N2; б) InF3; в) Cs2Se.

(2 б) 24. Урівняйте рівняння методом електронного балансу: Mn(NO3)2 MnO + NO2 + O2

(3 б) 25. Запишіть рівняння реакцій за схемою: Fe0Fe+2Fe+3

9 кл. Тема №2. Хімічний зв’язок. Окисно-відновні реакції. Варіант № IV
Виконання тесту розраховане на 45 хв.

Тест містить: - закриті завдання з однією правильною відповіддю (1-6; 8-12; 14-16; 18; 20; у18, 20

завданнях відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • закриті завдання з кількома правильними відповіддями (7; 13);

 • закриті завдання на пошук відповідності (17);

 • закриті завдання на розміщення відповідей у певному порядку (19 - відповідь необхідно підтвердити розрахунками);

 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (21-25).


(1 б) 1. Зв’язок між атомами, що мають різницю електронегативності 0 називається:

а) іонним; б) ковалентним неполярним; в) ковалентним полярним; г) водневим.

(1 б) 2 Система з двох зарядів однакових за величиною але протилежних за знаком. Це

а) катіон; б) диполь; в) аніон; г) йон.

(1 б) 3. При утворенні хімічних зв’язків атоми прагнуть мати на зовнішньому енергетичному

рівні кількість електронів: а) 8; б) 7; в) 6; г) 3.

(1 б) 4. Реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення, називаються:

а) окиснювальними; б) не окисно-відновними; в) відновними.

(1 б) 5. Процес віддачі електронів називається:

а) збудження; б) відновлення; в) окиснення; г) гібридизації.

(1 б) 6. Ступінь окиснення Кальцію:

а) +4; б) +6; в) +2; г) +1.

(1 б) 7. Визначте елементи, що мають 2 електронb на зовнішньому енергетичному рівні:

а) Берилій; б) Станум; в) Барій; г)Магній; д) Фосфор; е) Плюмбум.

(1 б) 8. Тип кристалічної решітки К2О:

а) атомна; б) молекулярна; в) металічна; г) йонна.

(1 б) 9. Кількість електронів на останньому енергетичному рівні у атома 15Р :

а) 2; б) 5; в) 7; г) 1; д) 3; е) 4.

(1 б) 10. Можливі ступені окиснення Si:

а) -2, +4, +6; б) +2, +3; в) –1, +1; г) –4, +2, +4; д) –3, +3, +5.

(1 б) 11. Розподіл електронів на останньому енергетичному рівні атома 18Ar:

а) ns 2 np 5; б) ns 2 np 3 ; в) ns 2 np 6; г) ns 2 np 5.

(1 б) 12. Кількість неспарених електронів на останньому енергетичному рівні атома 11Na:

а) 2; б) 4; в) 1; г) 5; д) 0; е) 3.

(1 б) 13. Визначте окисно-відновне рівняння:

а) SO2 + SrO → SrSO3; б) 2NО2 + H2O → HNO2 +НNО3 ; в ) WO3 + H2 → W + H2O.

(1 б) 14. Вr у схемі Вr+3 + 4е → Вr -1 є:

а) відновником; б) окисником.

(1б) 15. Визначте у якій парі ковалентний полярний тип хімічного зв’язку:

а) CsO; б) GeF; в) SeB ; г) CC.

(1 б) 16. Визначте сполуку, що має більш полярний зв’язок:

а) Na2Se; б) As2O5; в) Li3P; г) Ac2O3

(1 б) 17. Приведіть до відповідності колонки:

1) тверда кристалічна речовина, розчинна у воді; а) бор;

2) безбарвна газоподібна речовина; б) натрій сульфат;

3) тверда речовина з дуже високою температурою плавлення. в) аміак.

(2 б) 18. У Cl2О атом Cl може проявляти властивості:

а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.

(2 б) 19. Розмістіть формули у порядку зростання ступенів окиснення атома Фосфору:

а) P4; б) PH3; в) Li­3PO3; г) P2O5 .

(2 б) 20. Визначте суму коефіцієнтів у рівнянні Cr2O3 + MgCr + MgO:

а) 7; б) 9; в) 5; г) 6; д)8.

(1 б) 21. Запишіть структурну формулу B2O3

(2 б) 22. Запишіть графічну та електронну формули іонів: а) S2- ; б) C 2+

(3 б) 23. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах: а) F2; б) PCl3; в) SO2.

(2 б) 24. Урівняйте рівняння методом електронного балансу: Pb + H2 SO4 (k) PbSO4 + SO2 + H2O

(3 б) 25. Запишіть рівняння реакцій за схемою: S 2- S0 S 4+

Схожі:

9 кл. Тема. Ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції. Варіант №1
Визначте можливі ступені окиснення Стануму: а +6; б +2; в –4; г –2; д +4; е +1
Завдання Тестові завдання з однією правильною відповіддю
Елементарним об’єктом, який використовується в растровому графічному редакторі є
Пояснювальна записка
Навчальна програма «Окисно-відновні реакції» призначена для використання під час вивчення одноіменного питання в темі «Хімічні реакції»...
Тест Кеттелла (16 RF- опитувальник)
Даний тест універсальний, практичний, дає багатогранну інформацію про індивідуальність. Він містить 105 запитань. Час дослідження...
Методика дослідження вольової саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана...
Дослідження вольової саморегуляції за допомогою тесту-опитувальника може проводитися з однією особою або з цілою групою. Щоб забезпечити...
Хімічний зв’язок. Варіант №1
Тверді, крихкі речовини з високою температурою плавлення, розчинні у воді мають кристалічну
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ Варіант 1, 2005 рік До уваги вступників
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з трьох модулів (математика, українська...
КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАУ КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ №1
Завдання (з 1-го по 12 тест) – це завдання з вибором однієї або кількох відповідей. Кожне правильно виконане завдання оцінюється...
Вікторина-тест «Весела хімія»
Пропоную до вашої уваги веселу тест-вікторину для учнів 8 класу. Подібні заходи допомагають сформувати інтерес і привернути увагу...
Під час профілактичного огляду у пацієнта 18 років після видалення...
Тест емалевої резистентності (ТЕР-тест) становить 7 балів. Які морфологічні зміни характерні для даного захворювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка