Про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на архітектурних спорудах в межах міста Тернополя


Скачати 112.09 Kb.
НазваПро порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на архітектурних спорудах в межах міста Тернополя
Дата24.03.2013
Розмір112.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «__» ____2011р. №_________

Положення

про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на архітектурних спорудах в межах міста Тернополя.

1.Загальні положення.
1.1. Це положення регулює порядок погодження розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв на архітектурних спорудах в межах міста Тернополя, регулює правові відносини що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження розміщення, прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв між суб’єктами підприємницької діяльності і Тернопільською міською радою як представницьким органом.
1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж, операторів всіх видів зв’язку, власників телекомунікаційних мереж, а також суб’єктів передбачених п. 1.4. даного Положення.
1.3. Контроль за виконанням цього Порядку здійснює управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради.
1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


 • абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
 • АФП – антенно – фідерні пристрої;
 • висновок щодо електромагнітної сумісності (далі – висновок) – технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;ї
 • дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі – дозвіл на експлуатацію) – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну у певних умовах;
 • загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги – мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;
 • користувач РЧР – юридична або фізична особа, яка використовує радіочастотний ресурс України;
 • ліцензія – документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;
 • оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
 • провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
 • РЕЗ ТА ВП – радіоелектронні засоби та випромінюючі пристрої;
 • споживач телекомунікаційних послуг (споживач) – юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;
 • телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
 • балансоутримувач будинку, (споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законом;
 • управитель – особа, яка за договором з власником здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд ( далі - управління будинком ) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;
 • об’єкт - житлові багатоквартирні будинки ( разом з неподільним і спільним майном ), що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста.
 • користувач (провайдер, оператор телекомунікацій) – суб’єкт підприємницької діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги;
 • пошкодження будівельних конструкцій будинків і споруд - погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж.


1.5. Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста розроблено відповідно до Законів України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;
- «Про житлово-комунальні послуги»;
- «Про радіочастотний ресурс України»;
- «Про телекомунікації»;
-«Про регулювання містобудівної діяльності»
Постанов Кабінету Міністрів України:
- № 489 від 20 травня 2009 р «Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування»;
-№461 від 13.04.2011 року «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»;

- № 720 від 09.08.2005 р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».
Наказів:
- № 239 від 01.08.96р. «Про затвердження державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань»;
- № 150 від 10.08.2004 р. «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»;
- № 157 від 28.12.1999р. «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку»;
1.6. Прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення обладнання для їх функціонування на будівлях та спорудах культурної спадщини м. Тернополя дозволяється тільки за окремим рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
1.7. Виконавчий комітет міської ради зобов’язується забезпечити відкритість та рівні умови на місцевому ринку телекомунікаційних послуг для всіх користувачів незалежно від форми власності.

2. Порядок погодження розміщення та надання в користування місць для

прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв в житлових будинках та інших об’єктах

Для одержання погодження розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв в житлових будинках та інших об’єктах оператор телекомунікацій подає заявку на голову Тернопільської міської ради до якої додається:

-   копія свідоцтва про державну реєстрацію оператора телекомунікацій;

-   копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або єдиного податку;

-   копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки НКРЗ щодо включення оператора (провайдера) телекомунікацій до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікцаій;

- копія ліцензії на здійснення діяльності в сфері телекомунікацій та/або копія ліцензії на використання РЧР;

-   ескіз та пропозиції з фото фіксацією об’єкту, з фотомонтажем, пояснювальною запискою щодо необхідності у додаткових потужностях, площах, земельній ділянці, основних параметрах, очікуваних результатів і т.п.;

- список об’єктів;

- технічні умови відповідних організацій.

Висновки:

- міської СЕС;

- міської пожежної інспекції.

Погодження:

- балансоутримувача об’єкта;

- управління транспорту, комунікацій та зв’язку.
Для операторів/ провайдерів зв’язку також подаються обов’язкові дозвільні документи:

- ліцензія національної ради з питань телебачення та радіомовлення України (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення) - при наданні послуг телебачення;

- ліцензія національної комісії з питань регулювання зв’язку України (ліцензія на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг телефонного зв’язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу) – при наданні послуг телефонного зв’язку, послуг бездротового Інтернету.

За результатами розгляду заявки Користувача видається погодження у формі дозволу (додаток № 1). На підставі даного дозволу Користувач укладає із Балансоутримувачем договір про надання послуги з доступу та використання місця на Об’єктах розташованих у м. Тернополі.

3. Вимоги для прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення обладнання

для їх функціонування в житлових об’єктах та інших об’єктах.

3.1. Телекомунікаційні мережі повинні прокладатись із дотриманням переліку нормативно – правових актів, визначених в п.1.5 даного Положення
3.2. При монтажі обладнання, будівництві та обслуговуванні телекомунікаційних та радіомереж користувачі повинні дотримуватись:
3.2.1. Пожежних норм:
а) прокладання тільки негорючого (НГ) електричного кабелю в приміщеннях, довжина яких перевищує п’ятнадцять метрів;
б) при підключенні обладнання застосовувати пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі);
в) при прокладенні кабельних ліній телекомунікаційних мереж між будинками, забороняється застосовувати кабель з металевими елементами всередині, екрануюча колонка заземлення повинна бути заземлена.;
3.2.2. Санітарних норм.
3.3. З метою уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути захищені металевими або пластиковими профілями на висоті до 2,5 метрів від рівня полу (землі).

3.4. Все обладнання та устаткування для побудови мережі та надання послуг, має бути сертифікованим УкрСЕПРО.
3.5. Наявність у Користувача резервування каналів зв’язку або партнерських угод з резервування каналів зв’язку.

3.6. Дотримання державних будівельних норм, правил при будівництві та обслуговуванні телекомунікаційних та радіомереж:
- наявність у користувача у разі будівництва мережі або у підрядника, залученого до виконання робіт відповідних дозвільних документів;

- виконавці повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних робіт;

- мережа має бути прокладена відповідно до стандартів;

- користувач має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства;

- догляд та обслуговування каналу має здійснювати користувач;
3.7. Маркування кабелів та кабельних каналів користувачем, що надають послуги:
- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з будинку;

- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з комутаційної шафи.
3.8. Користувач повинен розміщувати обладнання в металеві або антівандальній шафі охайного (акуратного) вигляду.
3.9. Шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обов’язковим зазначенням контактних телефонних номерів.
3.10. Користувач повинен узгоджувати підключення електропостачання (електроживлення) свого обладнання з енергопостачальною компанією.
3.11. Щодо існуючих на об’єктах телекомунікаційних мереж користувачу необхідно звернутися до балансоутримувача з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до цього Положення.
3.12. Після проведення монтажних робіт по проведенню телекомунікацій та встановленню обладнання користувач із балансоуримувачем складають акт побудови телекомунікаційних мереж та обладнання на об’єктах.

4. Розрахунок вартості за використання елементів житлового фонду, на яких

встановлені технічні елементи телекомунікаційних мереж.

4.1 Ціни на послуги щодо підготовки і видачі технічних умов (ТУ) на прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення обладнання для їх функціонування на об’єктах, внесення змін до ТУ, підготовка та видача дозволу, ціни на послуги технічного надзору, ціни на послуги по обслуговуванню існуючого обладнання та телекомунікаційних мереж оплачуються за розцінками, розробленими та погодженими виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.
4.2. У випадку досягнення сторонами згоди щодо п. 4.1, укладається договір про використання місця на об’єктах.

5. Експлуатаційні роботи на об’єктах.

5.1. У випадку виявлення користувачем, балансоутримувачем або управителем пошкодження на об’єктах, яке впливає або може впливати на технічний стан телекомунікаційних мереж та обладнання для їх функціонування, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це балансоутримувача.
5.2. Підтвердження про проведення позапланових робіт користувачем має поступити до балансоутримувача повідомленням не пізніше ніж через добу з моменту передачі балансоутримувачем телефонного повідомлення користувачу про виявлені пошкодження.
5.3. На підставі повідомлення балансоутримувач дає користувачу можливість доступу до місця на Об’єктах.
5.4. Кожного разу після завершення робіт по ліквідації будівельних недоліків (планових або позапланових) користувач та балансоутримувач підтверджують виконання робіт відповідним актом, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акта прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.
5.5. З метою забезпечення своєчасного виконання робіт по усуненню будівельних недоліків управитель зобов’язаний допомагати балансоутримувачу в організації доступу до приміщень, де розташоване обладнання користувача.

6. Користувач зобов’язаний:
- укласти договір про користування електричною енергією для забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі та обладнання, здійснювати прямі розрахунки за спожиту електроенергію. У разі потреби, повинен узгоджувати підключення електропостачання (електроживлення свого обладнання) з Тернопільобленерго.

- не передавати майно в користування третім особам та не розміщати обладнання третіх осіб.

- забезпечити додержання працівниками, під час їх перебування на об’єктах, протипожежних правил, санітарних норм, правил користування електроенергією та загальних правил техніки безпеки, встановлених чинним законодавством України.

- надавати послуги споживачам за встановленими показниками якості, відповідно до стандартів та інших нормативних документів і наданої інформації про умови надання послуг.
Користувач має право на терміновий доступ до телекомунікаційних мереж та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт.

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання на Об’єктах
7.1. Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача.
7.2. У випадку не виконання Користувачем п. 7.1, останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
7.3. В разі пошкодження конструктивних елементів Об’єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції об’єкту або відшкодувати балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.
7.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово власників телекомунікаційних мереж для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення телекомунікаційних мереж.
7.5. Відповідальність за організацію заходів з виконання вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж покладається на балансоутримувача.


Заступник міського голови –

керуючий справами О.І.Степанюк

Схожі:

«Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних...
«Про затвердження нової редакції Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
«Про затвердження нової редакції Положення про Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового...
Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право...
До рішення виконавчого комітету від 25. 08. 2011р. №1447
«Сторони», уклали Договір на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабострумного обладнання на об’єктах в...
Додаток до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Правові відносини що виникають у процесі розгляду питань щодо погодження, розміщення та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення...
Звіт Про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення виконкому...
Рівень прийняття: рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
На використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання...
Сторони", уклали Договір на використання конструктивних елементів будівель та споруд комунальної форми власності для прокладання...
На використання конструктивних елементів будівель та споруд для прокладання...
Сторони", уклали Договір на використання конструктивних елементів будівель та споруд комунальної форми власності для прокладання...
Телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку

Глобальна інформаційна інфраструктура
Завдяки величезному впливу мереж ЕОМ і мереж зв’язку на життя суспільства наприкінці 1990 х років цей невеликий історичний період...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка