РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА містобудівного кадастру Коломийського району на 2013-2017 роки


Скачати 166.03 Kb.
НазваРАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА містобудівного кадастру Коломийського району на 2013-2017 роки
Дата05.08.2013
Розмір166.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

містобудівного кадастру Коломийського району

на 2013-2017 роки
Замовник програми Костюк Микола Миколайович – начальник відділу

регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Керівник програми Мочернюк Ярослав Васильович – заступник голови

районної державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО

управління економіки

райдержадміністрації Глушкова Любов Миколаївна
фінансове управління

райдержадміністрації Попадюк Оксана Василівна
юридичний сектор апарату

райдержадміністрації Івашків Михайло Степанович

Паспорт

Районної цільової програми містобудівного кадастру

Коломийського району

на 2013-2017 роки


 1. Ініціатор розроблення програми (замовник)

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

 1. Розробник програми

відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

 1. Термін реалізації програми

2013 – 2017 роки

 1. Етапи фінансування програми протягом


2013 – 2017 роки

 1. Обсяг фінансування програми (тис. грн.)


636,6

Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього


Місцевий бюджет
2013 – 2017

636,6

636,6

в т.ч.
2013

119,32

119,32

2014

129,32

129,32

2015

129,32

129,32

2016

129,32

129,32

2017

129,32

129,32
 1. Очікувані результати виконання програми

Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною й об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо. Програмою передбачено завершити розробку схеми планування території Коломийського району.

 1. Термін проведення звітності


щорічно


Замовник програми Микола Костюк
Керівник програми Ярослав Мочернюк
Районна цільова програма

містобудівного кадастру Коломийського району

на 2013-2017 роки
Загальні положення

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038, який набрав чинності з 12 березня 2011 року, вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною ситуацією.

На виконання статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою удосконалення державної політики у сфері містобудування, в області необхідно запровадити містобудівний кадастр, що передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову в населених пунктах з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об'єктів, а також міститиме базу нормативних показників забудови.

Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів:

 • підготовчий;

 • збір даних та їх аналіз;

 • формування банку даних і створення інформаційних систем.

У період підготовчого етапу вивчають існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. Кінцевим результатом підготовчого етапу є перелік об'єктів, які знаходяться на цій території, план території із зазначенням кодів її елементів і дані, яких не вистачає для повноцінного створення кадастру. Одиницею обліку у містобудівному кадастрі є об'єкт. Такими об'єктами є:

 • ділянка землеволодіння (землекористування);

 • будівля (споруда);

 • ділянка і вузол інженерної мережі;

 • ділянка і вузол вулично-дорожньої мережі,

 • територіальні зони (функціональні, охоронні, екологічні тощо).

Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру (АІС МБК) створюють на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів. При цьому програмні засоби повинні:

 • забезпечити формування баз даних;

 • дозволяти ввід та вивід інформації, виконуючи контроль, обробку та редагування;

забезпечувати захист інформації від збою технічних засобів та від несанкціонованого доступу.

Дані про об'єкти, які відносяться до містобудівного кадастру, є інформацією відкритого типу. Винятком є інформація конфіденційного характеру, доступ до якої можливий за згоди її власника чи юридичної особи.

Ведення містобудівного кадастру передбачає паспортизацію земельних ділянок, будівель та споруд.

Основою створення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру є комп'ютерні технології, які розширюють не тільки технічні можливості, але й забезпечують структурованість та уніфікацію збору, обробки даних та оперативність одержання результатів.

Автоматизована інформаційна система містобудівельного кадастру відноситься до просторової автоматизованої інформаційної системи, що здійснює обробку, зберігання і видачу інформації про об'єкти, які пов'язані у просторовому відношенні.

Збір інформації для АІС МБК здійснюється такими способами:

 • обробка існуючих планово-картографічних матеріалів;

 • використання матеріалів аерофото- та наземних знімань;

 • використання даних обслідувань та інвентаризації об'єктів;

 • використання обліково-довідникових даних;

 • отримання інформації з інших банків даних на відповідних носіях.


Мета та завдання
Містобудівний кадастр повинен давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкта будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці, визначати граничнодопустимі умови та обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної «кадастрової» інформації, що включає відомості про просторове положення об'єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процеси, які відбуваються на території населеного пункту, економічний і правовий статус цих територій і об'єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

Дані містобудівного кадастру використовуються для вирішення задач планування, забудови і прогнозування розвитку населених пунктів; проектування розміщення будівництва і реконструкції об'єктів житлового, виробничого і громадського призначення; створення і реконструкції інженерно-технічної, транспортної та соціальної інфраструктури; регулювання земельних та економічних відносин; визначення зон економічної оцінки території; аналіз використання міських земель і контроль за використанням природних ресурсів тощо.

Проводитиметься збір кадастрових даних, їх обробка, створення інформаційних систем для споживачів.

При веденні кадастру особливе значення має економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об'єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль за реалізацією нормативних документів органів влади в галузі містобудування.

Базою містобудівного кадастру є картографічна основа, за допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об'єкти; межі адміністративних районів, землеволодінь і землекористувань, наземні та підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на відповідну територію, а також інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій.

Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру забезпечує зберігання, систематизацію, обробку інформації і видачу необхідних даних

залежно від запитів споживачів. Враховуючи специфіку вимог споживачів - органів управління, інженерних та комунальних служб міста, будівельних фірм тощо, інформація видається в багаторівневому просторі з врахуванням співвідношення масштабів і геодезичної прив'язки. Інформація може використовуватись для розв'язання певних загальних проблем, зокрема:

 • розробка та реалізація інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, міських екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;

 • розробка й удосконалення проектів генеральної забудови міста і міського господарства;

 • розробка транспортних систем та інженерних мереж міста тощо.

Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного

кадастру дає можливість вирішення конкретних оперативних завдань:

 • приймати рішення про розміщення об'єктів будівництва;

 • здійснювати земельну реформу, оцінку земель і нерухомості;

 • вводити місцеві податки та збори;

 • визначати ефективність використання території, її забезпечення об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

Споживач може отримати інформацію у текстовому та графічному вигляді, а також на магнітних носіях.
Фінансове забезпечення
Фінансування програми здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться районним бюджетом на 2012-2017 роки з урахуванням завдань, передбачених нею.

Обсяг фінансування Програми становить 636,6 тис. грн. (шістсот тридцять шість тисяч шістсот гривень). Кошти на виконання Програми щорічно передбачаються, виходячи із фінансових можливостей районного бюджету із них:

 • фонд оплати праці на 1 рік 36000 грн.*1,37=49320 грн.;

 • фонд оплати праці на 5 років 49320грн.*5=246600 грн..

Придбання матеріально-технічних засобів, формування електронних версій картографічного матеріалу, підтримка периферійних засобів комп’ютерної системи:

 • на 2013 рік – 70 тис. грн.;

 • на 2014 рік – 80 тис. грн.;

 • на 2015 рік – 80 тис. грн.;

 • на 2016 рік – 80 тис. грн.;

на 2017 ріРАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

містобудівного кадастру Коломийського району

на 2013-2017 роки
Замовник програми Костюк Микола Миколайович – начальник відділу

регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Керівник програми Мочернюк Ярослав Васильович – заступник голови

районної державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО

управління економіки

райдержадміністрації Глушкова Любов Миколаївна
фінансове управління

райдержадміністрації Попадюк Оксана Василівна
юридичний сектор апарату

райдержадміністрації Івашків Михайло Степанович

Паспорт

Районної цільової програми містобудівного кадастру

Коломийського району

на 2013-2017 роки


 1. Ініціатор розроблення програми (замовник)

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

 1. Розробник програми

відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

 1. Термін реалізації програми

2013 – 2017 роки

 1. Етапи фінансування програми протягом


2013 – 2017 роки

 1. Обсяг фінансування програми (тис. грн.)


636,6

Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього


Місцевий бюджет
2013 – 2017

636,6

636,6

в т.ч.
2013

119,32

119,32

2014

129,32

129,32

2015

129,32

129,32

2016

129,32

129,32

2017

129,32

129,32
 1. Очікувані результати виконання програми

Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною й об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо. Програмою передбачено завершити розробку схеми планування території Коломийського району.

 1. Термін проведення звітності


щорічно


Замовник програми Микола Костюк
Керівник програми Ярослав Мочернюк
Районна цільова програма

містобудівного кадастру Коломийського району

на 2013-2017 роки
Загальні положення

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року № 3038, який набрав чинності з 12 березня 2011 року, вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр - державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною ситуацією.

На виконання статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою удосконалення державної політики у сфері містобудування, в області необхідно запровадити містобудівний кадастр, що передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову в населених пунктах з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж земельних ділянок та координат об'єктів, а також міститиме базу нормативних показників забудови.

Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів:

 • підготовчий;

 • збір даних та їх аналіз;

 • формування банку даних і створення інформаційних систем.

У період підготовчого етапу вивчають існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. Кінцевим результатом підготовчого етапу є перелік об'єктів, які знаходяться на цій території, план території із зазначенням кодів її елементів і дані, яких не вистачає для повноцінного створення кадастру. Одиницею обліку у містобудівному кадастрі є об'єкт. Такими об'єктами є:

 • ділянка землеволодіння (землекористування);

 • будівля (споруда);

 • ділянка і вузол інженерної мережі;

 • ділянка і вузол вулично-дорожньої мережі,

 • територіальні зони (функціональні, охоронні, екологічні тощо).

Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру (АІС МБК) створюють на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів. При цьому програмні засоби повинні:

 • забезпечити формування баз даних;

 • дозволяти ввід та вивід інформації, виконуючи контроль, обробку та редагування;

забезпечувати захист інформації від збою технічних засобів та від несанкціонованого доступу.

Дані про об'єкти, які відносяться до містобудівного кадастру, є інформацією відкритого типу. Винятком є інформація конфіденційного характеру, доступ до якої можливий за згоди її власника чи юридичної особи.

Ведення містобудівного кадастру передбачає паспортизацію земельних ділянок, будівель та споруд.

Основою створення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру є комп'ютерні технології, які розширюють не тільки технічні можливості, але й забезпечують структурованість та уніфікацію збору, обробки даних та оперативність одержання результатів.

Автоматизована інформаційна система містобудівельного кадастру відноситься до просторової автоматизованої інформаційної системи, що здійснює обробку, зберігання і видачу інформації про об'єкти, які пов'язані у просторовому відношенні.

Збір інформації для АІС МБК здійснюється такими способами:

 • обробка існуючих планово-картографічних матеріалів;

 • використання матеріалів аерофото- та наземних знімань;

 • використання даних обслідувань та інвентаризації об'єктів;

 • використання обліково-довідникових даних;

 • отримання інформації з інших банків даних на відповідних носіях.


Мета та завдання
Містобудівний кадастр повинен давати відповідь на питання щодо розміщення об'єкта будівництва у планувальній системі адміністративної одиниці, визначати граничнодопустимі умови та обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної «кадастрової» інформації, що включає відомості про просторове положення об'єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процеси, які відбуваються на території населеного пункту, економічний і правовий статус цих територій і об'єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

Дані містобудівного кадастру використовуються для вирішення задач планування, забудови і прогнозування розвитку населених пунктів; проектування розміщення будівництва і реконструкції об'єктів житлового, виробничого і громадського призначення; створення і реконструкції інженерно-технічної, транспортної та соціальної інфраструктури; регулювання земельних та економічних відносин; визначення зон економічної оцінки території; аналіз використання міських земель і контроль за використанням природних ресурсів тощо.

Проводитиметься збір кадастрових даних, їх обробка, створення інформаційних систем для споживачів.

При веденні кадастру особливе значення має економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об'єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль за реалізацією нормативних документів органів влади в галузі містобудування.

Базою містобудівного кадастру є картографічна основа, за допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об'єкти; межі адміністративних районів, землеволодінь і землекористувань, наземні та підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на відповідну територію, а також інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій.

Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру забезпечує зберігання, систематизацію, обробку інформації і видачу необхідних даних

залежно від запитів споживачів. Враховуючи специфіку вимог споживачів - органів управління, інженерних та комунальних служб міста, будівельних фірм тощо, інформація видається в багаторівневому просторі з врахуванням співвідношення масштабів і геодезичної прив'язки. Інформація може використовуватись для розв'язання певних загальних проблем, зокрема:

 • розробка та реалізація інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, міських екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;

 • розробка й удосконалення проектів генеральної забудови міста і міського господарства;

 • розробка транспортних систем та інженерних мереж міста тощо.

Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного

кадастру дає можливість вирішення конкретних оперативних завдань:

 • приймати рішення про розміщення об'єктів будівництва;

 • здійснювати земельну реформу, оцінку земель і нерухомості;

 • вводити місцеві податки та збори;

 • визначати ефективність використання території, її забезпечення об'єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

Споживач може отримати інформацію у текстовому та графічному вигляді, а також на магнітних носіях.
Фінансове забезпечення
Фінансування програми здійснюватиметься


 • к – 80 тис. грн.;

Сума на 5 років 390 тис. грн..

Очікувані результати
Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною й об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об'єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Програмою передбачено завершити розробку схеми планування території Коломийського району.


Структура та гранична чисельність

служби містобудівного кадастру відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Коломийської райдержадміністрації
п/п

Посада

Розряд

К-сть штатних одиниць (гранична чисельність)

1

Керівник служби

7

1

2

Провідний фахівець – спеціаліст з ведення містобудівного кадастру, бухгалтерського обліку

8

1

Схожі:

ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання рішення районної ради від 08. 11. 2012...
«Районну цільову Програму містобудівного кадастру Коломийського району на 2013 2017 роки», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації...
Районна цільова Програма захисту і розвитку української мови на території...

Комплексна Програма забезпечення містобудівною документацією Коломийського...
Попередня Схема районного планування Коломийського району була розроблена у 1978 році. На цей час у зв’язку з політичними та економічними...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Про програму поліпшення кінообслуговування населення Новоушицького району на 2013-2017 роки
ІНФОРМАЦІЯ про виконання програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку на 2014 і 2015...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Створити Службу містобудівного кадастру у складі відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради (далі служба...
Районна програма комплексних заходів з екологічної освіти та виховання...
...
ПРОГРАМА зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року
Любов Василівна – начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Цільова програма протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі...
Цільової програми протидії епідемії туберкульозу в Коломийському району на 2013-2016 роки
ІНФОРМАЦІЯ про виконання рішення районної ради від 06. 06. 2013 №384-ХV/13...
ХV/13 Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка