ПРОГРАМА зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року


НазваПРОГРАМА зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року
Сторінка1/3
Дата05.07.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3


СХВАЛЕНО

розпорядження

райдержадміністрації

«____»_______2013 №___
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії районної ради

«____»_______2013 №______

ПРОГРАМА

зайнятості населення Коломийського району на

період до 2017 року

Замовник програми

Стефанюк

Любов Василівна – начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністраціїКерівник програми

Михайлишин

Любов Іванівна – заступник голови райдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО


управління економіки райдержадміністрації

Глушкова

Любов Миколаївнафінансове управління райдержадміністрації

Попадюк

Оксана Василівнаюридичний сектор апарату

райдержадміністрації

Івашків

Михайло СтепановичПАСПОРТ

Програми зайнятості населення Коломийського району на

період до 2017 року


1. Ініціатор розроблення Програми


Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації


1.1. Замовник Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


2. Розробники Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

3. Термін реалізації Програми

2013-2017 роки


4. Етапи фінансування Програми протягом

щорічно


5. Обсяги фінансування Програми:


Фінансування планується здійснювати в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах та бюджетах Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду підтримки підприємництва, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій


6. Очікувані результати виконання Програми:

Підвищення рівня життя населення, а саме:

- зростання середньомісячної номінальної заробітної плати;

- зниження рівня безробіття;

- створення нових робочих місць;

- зростання кількості малих підприємств


7. Термін проведення звітності:

щоквартально і за підсумками року


Замовник програми Любов Стефанюк

Керівник програми Любов Михайлишин
ПРОГРАМА

зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року

ВСТУП

Обґрунтування необхідності програми зайнятості населення

Коломийського району на період до 2017 року

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарного виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме:

суспільного поділу праці - він розмежовує роботодавців і найманих працівників за професіями, спеціальностями та між галузями й регіонами;

інформаційної функції - ринок дає учасникам процесу купівлі продажу товару «робоча сила» інформацію щодо умов найму, рівня заробітної плати, якості робочої сили;

посередницької - встановлює зв’язок між роботодавцями та найманими працівниками для задоволення взаємних інтересів та потреб щодо вигідних умов купівлі-продажу товару «робоча сила»;

ціноутворюючої - встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили, на ринку діє закон вартості і відбувається загальне визнання витрат праці на відтворення товару «робоча сила» та його суспільної корисності;

стимулюючої - ринок вимагає якісної робочої сили, стимулюючи найманих працівників поліпшувати свій рівень професійних знань та вмінь, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці;

регулюючої - впливає на формування пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів та господарств в інші;

оздоровчої – в умовах дії закону конкуренції одержують перевагу працівники з більш високими характеристиками якості робочої сили, ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників утримувати свої робочі місця, а отже, і доход в умовах гострої конкуренції, а з іншого – матеріально зацікавлює, стимулює їхню ініціативність, компетентність, кваліфікованість;

соціальної – сприяє підбору складнішої, вище оплачуваної, престижної роботи залежно від розвитку особистих здібностей і ділових якостей, професійної майстерності кадрів.

Водночас є такі функції, які ринок не може виконувати, тому їх необхідно покласти в основу державної політики і реалізовувати відповідними органами управління. До цих функцій належать матеріальна та соціальна підтримка соціально вразливих верств населення, організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення сприятливих (пільгових) умов для розвитку соціальної інфраструктури, дрібного підприємництва, фермерства, здійснення заходів щодо вирівнювання розвитку окремих регіонів тощо.

Ринковий механізм сам по собі не може забезпечити повної, продуктивної і вільно вибраної зайнятості, як цього вимагає Конституція України та Закон України «Про зайнятість населення». Він не в змозі також своєчасно пристосувати структуру робочої сили до мінливого попиту на неї або забезпечує це з великими соціальними втратами. Цього можна досягти цілеспрямованим впливом на ринковий механізм через сукупність взаємопов'язаних заходів економічного, правового, організаційного характеру, що дозволяють змінити ситуацію на ринку праці, забезпечити нормальне його функціонування зняти, або попередити виникнення соціальної напруги.

В свою чергу, цілеспрямоване регулювання процесів на ринку праці реалізується за допомогою таких інструментів, як Державна, регіональна, обласна та районна програми зайнятості населення.

Таким чином, розроблення програми зайнятості населення Коломийського району на 2013-2017 роки зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, що стосуються впливу на стан ринку праці.

Мета Програми зайнятості населення Коломийського району на

період до 2017 року

Головною метою Програми зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року (надалі - Програма) є здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення, визначених Програмою сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року, з урахування вимог Закону України «Про зайнятість населення» у новій редакції.

В основу Програми покладено аналіз стану та перспективи економічного розвитку району, його впливу на зайнятість населення та ринок праці, аналіз стану ринку праці району підпорядкування за попередні роки, пропозиції щодо активізації соціальної політики в сфері зайнятості, подані управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, об’єднаннями роботодавців та професійних спілок району, постанову Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки».

Фінансове забезпечення Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачено фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, Регіонального фонду підтримки підприємництва, підприємств, організацій, установ.

Очікувані результати

В результаті реалізації заходів Програми очікується:

- підвищення рівня життя населення, а саме: збільшення порівняно з 2012 роком середньомісячної номінальної заробітної плати відповідно на 10-12% щорічно;

- створення у прогнозованому періоді щонайменше у районі - 600 у 2013 році, 602 нових робочих місць у 2014 році, 604 нових робочих місць у 2015 році, 606 нових робочих місць у 2016 році, 608 нових робочих місць у 2017 році.

Координація та контроль за реалізацією Програми

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи виконавчої влади Коломийський міськрайонний центр зайнятості у взаємодії з об’єднаннями роботодавців, профспілок та керівниками підприємств, установ і організацій району.

Відповідальність за реалізацією Програми зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року покладається на структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, за координацію роботи щодо її виконання – на Коломийський міськрайонний центр зайнятості.

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та Коломийським міськрайонним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників району.
Частина І. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки в 2012 році.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Коломийського району у 2012 році

Аналіз розвитку господарського комплексу району свідчить про те, що у 2012 році у більшості окремих галузей та сфери діяльності досягнуто позитивний результат тенденції розвитку, реалізовувалися організаційні заходи щодо вирішення проблемних питань з метою мінімізації їх впливу на економіку, вирішувалися соціальні питання.

У галузі промисловості за 2012 рік реалізовано промислової продукції у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 171,44 млн.грн., що на 8,7% більше порівняно з 2011 роком (157,67 млн.грн.). Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу населення району склав 1841,1 грн.

Зростання реалізації промислової продукції (на 13,77 млн.грн.) за звітній період порівняно із аналогічним періодом попереднього року відбулось за рахунок таких провідних підприємств району, як СПНГК «Дельта», яке збільшило реалізацію промислової продукції на 5,7 млн.грн., ТОВ «Корнич» - 4,7 млн.грн. та Підгайчиківське МПД – 28,3 млн.грн.

Також, із значним приростом спрацювали підприємства: ДП «Коломийський ветсанзавод» - 1,4 млн.грн. більше до минулого року, ЗАТ «Ал-Прут» - 3,1 млн.грн., ТОВ «Терракота» - 258,9 тис.грн, ФГ «Прометей» - 806,7 тис.грн., Прикарпатська фармацевтична компанія – 1133,1 тис.грн., ТзОВ «Сорт Є» - 787,0 тис.грн., ПП «Фабрика дитячих меблів» - 592,2 тис.грн., та інші.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2012 році становив 4 740 тис. доларів США. Найбільш привабливими для інвесторів були такі галузі економіки: промисловість, в тому числі переробна, деревообробна та нафтохімічна, а також сільське господарство.

Інвесторами району були партнери з 12 країн світу: Естонія, Італія, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Кіпр, США, Маршалові острови.

У 2012 році обмолочено 25865 га площ зернових та зернобобових культур і намолочено всього 73 тис.тонн зерна, з них сільськогосподарськими підприємствами намолочено 31,7 тис.тонн. Середня урожайність по всіх категоріях господарств складає 40,2 ц/га, по агроформуваннях 36,9 ц/га.

При прогнозі посіву озимих 8920 га посіяно 11368 га, або 127,4% площ, з них в сільськогосподарських підприємствах – 9368 га, або 135,4% до запланованих.

Під урожай 2013 року посіяно 8868 га озимих зернових культур, при прогнозі посіву 6000 га (147,8%), в тому числі агроформуваннями при прогнозі 4000 га, посіяно 6868 га (171,7%). Озимого ріпаку при прогнозі посіву 2800 га, посіяно 2497 га (89,2%).

В районі ведеться цілеспрямована робота з залучення незадіяних земель в обробіток. На даний час залишається без обробітку - 782 га землі. Підприємства - інвестори обробляють понад 12,4 тис.га земель, зокрема: ТОВ «Коломийський операційний відділок Агрокультура Івано-Франківськ» - 2900 га, філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив» - 2274 га, ПП «Степан Мельничук» -1681 га, ТзОВ «Агро-Дует» - 1200 га, ТзОВ АПФ «Левада» - 1110 га, ТОВ «Джерело» - 1650 га, ПСП «Оскар» - 1600 га.

Проводилася робота щодо сприяння реалізації інвестиційних проектів на базі ДП «Підприємство Коломийської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області (№41), а саме:

  • встановлення додаткового пропарювального басейну та модернізації технологічного процесу з метою розширення виробничих потужностей з виготовлення паличок для гарячих напоїв, що дало економічний ефект при вкладених 12,0 тис.грн., збільшення обсягів виробництва на 120 тис.грн. та створення 5 нових робочих місць.

  • завершення розробки технологічного процесу з виготовлення меблів садових розкладних на замовлення «ПП Ханик» з метою запуску їх у виробництво, що дало економічний ефект при вкладених 6,1тис.грн., збільшення обсягів виробництва на 190 тис.грн. та створено 12 нових робочих місць.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях району становить 2009 грн., і перевищила у 1,7 рази рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 січня 2013 року 1147 грн.), та зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 20,0% (середня зарплата відповідного періоду минулого року - 1677 грн.).

Середня чисельність населення району склала 100,8 тис. осіб, з них 12,8 тис. осіб, що проживає в селищах міського типу та 88,0 тис. осіб – в сільській місцевості. По району відслідковується збільшення населення на 76 осіб, за рахунок природного скорочення 1 особа та міграційного зростання 77 осіб.
  1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА зайнятості населення м. Синельникове на період до 2017 року...
Керуючись статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення», наказом Міністерства соціальної політики України від 11. 02. 2013...
Програми зайнятості населення м. Синельникового на період до 2017 року
Закону України “Про зайнятість населення”, наказом Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року №50 “Про розроблення...
Програми зайнятості населення міста Глухів на період до 2017 року Загальні положення
Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення міста Глухів за попередній період
РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА містобудівного кадастру Коломийського району на 2013-2017 роки
Програмою передбачено завершити розробку схеми планування території Коломийського району
Програми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки
Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації
Комплексна Програма забезпечення містобудівною документацією Коломийського...
Попередня Схема районного планування Коломийського району була розроблена у 1978 році. На цей час у зв’язку з політичними та економічними...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення», наказом Міністерства соціальної політики України від 11. 02. 2013...
ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання рішення районної ради від 08. 11. 2012...
«Районну цільову Програму містобудівного кадастру Коломийського району на 2013 2017 роки», яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації...
ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ на 2006 2007 роки м. Іллічівськ Мета...
Програма зайнятості населення м. Іллічівська на 2006 2007 роки (далі – програма) спрямована на виконання завдань, визначених Законом...
ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ...
Забезпечення стабільної продовольчої безпеки району шляхом формування щорічного регіонального ресурсу продовольчого зерна в кількості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка