Програми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки


НазваПрограми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки
Сторінка1/3
Дата19.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3
ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення Коломийського району

на 2012-2014 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник).

Управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації

2. Розробники програми

 

Коломийський міськрайонний

центр зайнятості

3. Термін реалізації програми

2012-2014 роки

4. Етапи фінансування програми протягом

2012-2014 роки

5. Обсяги фінансування програми:

Фінансування планується здійснювати в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах та бюджетах Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, а також за рахунок коштів підприємств, установ, організацій.

 

6. Очікувані результати виконання програми:

Підвищення рівня життя населення, а саме:

 - зростання середньомісячної номінальної

   заробітної плати;

 - зниження рівня безробіття;

 - створення нових робочих місць;

 - зростання кількості малих підприємств.

 

7. Термін проведення звітності:

щоквартально і за підсумками року

 

 

 

Замовник програми                                                     Любов Стефанюк

 

 

Керівник програми                                                      Любов Михайлишин

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Обґрунтування необхідності програми зайнятості населення

Коломийського району на 2012-2014 роки.

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарного виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме:

суспільного поділу праці - він розмежовує роботодавців і найманих працівників за професіями, спеціальностями та між галузями й регіонами;

інформаційної функції - ринок дає учасникам процесу купівлі продажу товару «робоча сила» інформацію щодо умов найму, рівня заробітної плати, якості робочої сили;

посередницької - встановлює зв’язок між роботодавцями та найманими працівниками для задоволення взаємних інтересів та потреб щодо вигідних умов купівлі-продажу товару «робоча сила»;

ціноутворюючої - встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили, на ринку діє закон вартості і відбувається загальне визнання витрат праці на відтворення товару «робоча сила» та його суспільної корисності;

стимулюючої - ринок вимагає якісної робочої сили, стимулюючи найманих працівників поліпшувати свій рівень професійних знань та вмінь, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці;

регулюючої - впливає на формування пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів та господарств в інші;

оздоровчої – в умовах дії закону конкуренції одержують перевагу працівники з більш високими характеристиками якості робочої сили, ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників утримувати свої робочі місця, а отже, і дохід в умовах гострої конкуренції, а з іншого – матеріально зацікавлює, стимулює їхню ініціативність, компетентність, кваліфікованість;

соціальної – сприяє підбору складнішої, вище оплачуваної, престижної роботи залежно від розвитку особистих здібностей і ділових якостей, професійної майстерності кадрів.

Водночас є такі функції, які ринок не може виконувати, тому їх необхідно покласти в основу державної політики і реалізовувати відповідними органами управління. До цих функцій належать матеріальна та соціальна підтримка соціально вразливих верств населення, організація професійної підготовки та перепідготовки кадрів, забезпечення сприятливих (пільгових) умов для розвитку соціальної інфраструктури, дрібного підприємництва, фермерства, здійснення заходів щодо вирівнювання розвитку окремих регіонів тощо.

Ринковий механізм сам по собі не може забезпечити повної, продуктивної і вільно вибраної зайнятості, як цього вимагає Конституція України та Закон України «Про зайнятість населення». Він не взмозі також своєчасно пристосувати структуру робочої сили до мінливого попиту на неї або забезпечує це з великими соціальними втратами. Цього можна досягти цілеспрямованим впливом на ринковий механізм через сукупність взаємопов'язаних заходів економічного, правового, організаційного характеру, що дозволяють змінити ситуацію на ринку праці, забезпечити нормальне його функціонування, зняти або попередити виникнення соціальної напруги.

В свою чергу, цілеспрямоване регулювання процесів на ринку праці реалізується за допомогою таких інструментів, як Державна, регіональна та обласна  програми зайнятості населення.

Таким чином, розроблення програми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері зайнятості населення та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, що стосуються впливу на стан ринку праці.

 

Мета Програми зайнятості населення Коломийського району на

2012-2014 роки.

 

Головною метою Програми зайнятості населення Коломийського району 2012-2014 роки (надалі – Програма) є здійснення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення виконання завдань у сфері зайнятості населення, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», шляхом реалізації Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України «Про зайнятість населення».

В основу Програми покладено аналіз стану та перспективи економічного розвитку району, його впливу на зайнятість населення та ринок праці, аналіз стану ринку праці району підпорядкування за попередні роки, пропозиції щодо активізації соціальної політики в сфері зайнятості, подані управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, об’єднаннями роботодавців та професійних спілок району, Постанову Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки».

 

Фінансове забезпечення Програми

Для забезпечення реалізації Програми зайнятості району на          2012-2014 роки передбачено фінансування за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей, Фонду соціального захисту інвалідів, підприємств, організацій, установ.

 

Очікувані результати

В результаті реалізації заходів Програми очікується підвищення рівня життя населення, а саме:

- збільшення порівняно з 2011 роком середньомісячної номінальної заробітної плати відповідно на 10-12% щорічно;

- створення у прогнозованому періоді щонайменше у районі - 1030 у 2012 році, по 1040 нових робочих місць у 2013-2014 роках.

 

Координація та контроль за реалізацією Програми

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, міськрайонний центр зайнятості у взаємодії з об’єднаннями роботодавців, профспілок та керівниками підприємств, установ та організацій.

Відповідальність за реалізацією Програми зайнятості населення Коломийського району на 2012-2014 роки покладається на структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, за координацію роботи щодо її виконання – на міськрайонний центр зайнятості.

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та міськрайонним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників району.

 

І. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення Коломийського району на 2010-2011 роки.

 

1. Аналіз економічного і соціального розвитку Коломийського району у 2010-2011 роках.

За 2011 рік реалізовано промислової продукції у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 174,4 млн. грн., що на 4,6% більше як у 2010 році        (166,7 млн.грн.). Обсяг реалізації промислової продукції на одну особу населення району склав 1722,9 грн. (за 2010 рік – 1647,3 грн.). Найпотужнішими підприємствами, які мають вагомий вплив на розвиток економіки району є ТОВ «АБО-МІКС» реалізовано продукції на суму 99705,6 тис.грн., СПНГК «Дельта» - 29851,0 тис.грн., ДП «Коломийський ветсанзавод» - 1724,1 тис.грн., ДП «Коломийський держлісгосп» - 1897,0 тис.грн., КП «Меткабель» - 1900,5 тис.грн., Підприємство виправної колонії №41 с.Товмачик - 2820,5 тис.грн., ТзОВ «Корнич» - 3943,1 тис.грн., Підгайчиківське місце провадження зберігання спирту ДП «Укрспирт» - 15833,0 тис.грн., ПП «Гермес-1» - 2536,5 тис.грн., АФ «Прут» - 3402,9 тис.грн., ФГ «Делсо» - 3525,9 тис.грн., ЗАТ «Ал-Прут» - 4420,3 тис.грн., та інші.Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району протягом 2010 і 2011 років, склав відповідно 15883,0 і 16222,9 тис.дол.США. Інвесторами виступили нерезиденти відповідно 13 країн світу (Польща, Румунія, Німеччина, Російська Федерація, Угорщина, Канада, США, Чеська Республіка, Нідерланди, Сполучене Королівство,  Латвія, Естонія, Кіпр).

У 2011 році зібрано дорідний урожай сільськогосподарських культур.

Намолочено зерна зернових та зернобобових  культур всього            67,8 тис.тонн, при середній   урожайності - 39,4 центнера з гектара

Найвищої урожайності зернових культур досягнуто: 

в товариствах обмеженою відповідальністю  компанії  «Агро-Дует» -          59,8  центнерів з гектара, «Прут-Генетик» - 53,4 центнера з гектара,  «Левада» - 51,6 центнера з гектара, «Лендком ЮА»  - 42,3 центнера з гектара,  «Корнич» - 41,9 центнера з гектара;    філії  «Перспектив» - 50,8 центнера з гектара; фермерському господарстві «Прометей» - 43,0 центнери з гектара;  приватному підприємстві «Степан  Мельничук» - 38,3  центнера з гектара.

Підготовлено 9277 га площ під посів сільськогосподарських культур урожаю 2012 року, в тому числі агроформуваннями 7277 га, посіяно під  урожай 2012 року озимих зернових культур господарствами усіх форм власності – 5805 гектарів, в тому числі: озимої пшениці 4583 га, озимого жита 680 га, озимого ячменю 542 га.

Крім того, посіяно   озимого  ріпаку  3462 гектари. Із загальної кількості агроформуваннями посіяно 3805 га озимих зернових в тому числі: озимої пшениці   3193 га, озимого жита 170 га, озимого ячменю  442 га.

На сьогоднішній день  ряд агроформувань плідно працюють над вирішенням питання залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, зокрема:

- підприємство з іноземними  інвестиціями ТзОВ «Лендком ЮА» обробляє 2855 гектарів землі в селах Товмачик, Іванівці, Струпків, Торговиця, Черемхів, Жукотин.

В районі працюють два сільськогосподарських підприємства зі стовідсотковим іноземним капіталом: товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Дует» в с.Велика Кам’янка (1200 га землі), «Агропромислова фірма Левада» обробляє 782 гектари землі в селищі міського типу Гвіздець, селах Старий Гвіздець, Остапківці.

Середня чисельність населення району склала 100,8 тис. осіб, з них      12,7 тис. осіб проживає в селищах міського типу та 88,1 тис. осіб – в сільській місцевості. По району відслідковується зменшення населення на 222 особи за рахунок природного та міграційного скорочення.

Службою міськрайонного центру зайнятості в 2010 році направлено на додаткові робочі місця з наданням дотацій роботодавцям 189 безробітніх, в 2011 році направлено на додаткові робочі місця з наданням дотацій роботодавцям 101 безробітніх, 24 – шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, в 2011 році – відповідно 28 безробітним.

Завдяки сприятливій інвестиційній політиці, розвитку малого підприємництва та державній підтримці сільгосптоваровиробника в районі створено в 2010 році 667 нових робочих місць, в 2011 році – 779 нові робочі місця.

 

2.      Стан зайнятості та безробіття в 2010-2011 роках.

Виконання завдань та заходів програми зайнятості населення Коломийського району на 2010-2011 роки, спрямованих на пом’якшення ситуації, що склалася на ринку праці Коломийщини внаслідок кризових явищ в економіці району, як і загалом в Україні, позитивно вплинуло на стан ринку праці та соціальну сферу в цілому.

За результатами 2010-2011 років в регіоні досягнуто очікуваних результатів Програми зайнятості населення Коломийського району на 2010-2011 роки, а саме: середньомісячна номінальна заробітна плата на одного штатного працівника за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком зросла на 15,8% за 2011 рік  в порівнянні з 2010 роком на 9,4%.

З метою посилення державної політики сприяння зайнятості населення  проводились заходи спрямовані на  створення нових робочих місць. За рахунок всіх джерел фінансування в 2010 році введено в дію 1051 нове робоче місце, при плані 600 місць.

У 2011 році в районі створено 779 нових робочих місць, при плані 820 місць, з них фізичними особами-підприємцями 617 робочих місць, в тому числі 161 фізичних осіб-підприємців без найманої праці та 162 нові робочі місця на таких підприємствах: ДП «Коломийський лісгосп» - 35, ПП «Степан Мельничук» - 14, ТзОВ «Ленштен» -10, СТОВ «Джерело» - 11, ПП «Фабрика дитячих меблів» - 15, ДП «Коломийський Ветсанзавод» – 8, ТОВ «Прут-Генетик» - 17, ФГ «МІЙ» - 4, а також  ПАФ «Вільна Україна»,   ФГ «Прометей», ТОВ «АПФ Левада», СТОВ «Корнич», ФГ «Делсо», Агорофірма «Прут», СОК «Юлія ОПБ».

Служба зайнятості району активно здійснювала заходи щодо системної професійної орієнтації молоді, проводила семінари за участю батьків, шкільних психологів, представників навчальних закладів профтехосвіти, роботодавців, представників відділів освіти, місцевих органів влади.

В умовах  ситуації, що склалася  на ринку праці  та впливу світової фінансово-економічної кризи  на стан   зайнятості та безробіття населення  в  Коломийському районі протягом 2011 року намітився ріст рівня працевлаштування незайнятих громадян та зниження рівня безробіття.  Так, рівень працевлаштування в 2010 році склав 54,9%, в 2011 році – 56,8%. Кількість  громадян,  працевлаштованих  за направленням центру зайнятості,  в 2010 році становила 1969 осіб,  в 2011 році – 1697 осіб. Рівень зареєстрованого  безробіття в 2010 році склав 1,31%, у 2011 році зменшився на 0,21% і склав 1,10%. Навантаження на одне вільне робоче місце склало 33 особи.

Чисельність  незайнятого  населення  Коломийського району, яке перебувало на обліку   в Коломийському міськрайонному центрі  зайнятості протягом 2010 року становила 3585 осіб,  в 2011 році –3344 особи.

Центром зайнятості проводилась  цілеспрямована робота  з  підприємствами  і  організаціями  щодо   працевлаштування безробітних громадян  на  додаткові робочі місця, які створені роботодавцями шляхом надання їм дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття для покриття частини витрат на оплату праці. Так, протягом 2010 року на дотаційні робочі місця працевлаштовано 189 безробітних громадян, в 2011 році в зв’язку з обмеженим фінансуванням працевлаштовано по дотації 101 особу. В звітному періоді найбільше  безробітних громадян  працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям на таких підприємствах: ПП «Степан Мельничук», ФГ «Прометей»,ТОВ «Прут-Генетик»,Агрофірма «Прут»,ФГ «Мій»,СТОВ «Корнич»  та ін.

З метою сприяння розвитку підприємництва центром зайнятості     надано одноразову  виплату допомоги по  безробіттю  для організації безробітними  підприємницької діяльності в 2010 році 31 безробітному, в 2011 році - 42 безробітним.

На ринку праці зростає роль  оплачуваних громадських робіт. Проведена  службою зайнятості організаційна робота посприяла укладанню в 2010 році 232 договорів з зацікавленими підприємствами, установами та організаціями з загальною потребою 843 робочі місця, за 2011 рік укладено 240 договорів з загальною потребою 1027 робочих місць. Це дало можливість залучити до  громадських робіт  в 2010 році 586 осіб з числа незайнятих громадян, а в 2011 році – 874 особи. Громадські роботи в основному проводились по благоустрою та озелененню територій селищ та сіл району, кладовищ та придорожніх смуг, по ремонту об’єктів соціальної сфери, зокрема, дитячих дошкільних закладів, закладів культури та охорони здоров’я. Крім цього, проводились роботи в сільському і лісовому господарстві, підсобні  роботи на виробничих підприємствах району. Фінансування оплачуваних громадських робіт здійснювалось як за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за рахунок коштів підприємств.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці та забезпечення їх ефективної зайнятості велике значення  має професійна підготовка і  перепідготовка  незайнятого населення. Тож,  протягом 2010 року в навчальних закладах міста і району та безпосередньо на  підприємствах під замовлення роботодавців за направленням центру зайнятості навчалися 195 осіб, протягом 2011  року - 390 осіб. Професійне навчання безробітних в поточному році здійснювалось центром зайнятості за такими професіями: електрогазозварник, тракторист, водій, продавець продовольчих товарів та не продовольчих товарів, продавець-консультант, слюсар з ремонту автомобілів, оператор котелень,електромонтери,кухарі.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України   на  випадок безробіття на допомогу по безробіттю за 2010 рік витрачено 7 689,9 тис. грн.,  за 2011 рік ­ -  10 469,0 тис.грн.

 
  1   2   3

Схожі:

Про Програму зайнятості населення
Синельниківської міської ради від 28 грудня 2011 року №320 “Про погодження проекту Програми зайнятості населення м. Синельникового...
Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального...
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Коломийського району на 2011-2014 роки
Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального...
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Коломийського району на 2011-2014 роки
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Схвалити проект Програми зайнятості населення міста Нікополя на 2012-2014 роки (додається)
ІНФОРМАЦІЯ про виконання програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку на 2014 і 2015...
ПРОГРАМА зайнятості населення м. Синельникове на 2012 2013 роки Мета...
Надання соціальних послуг населенню з метою забезпечення продуктивної зайнятості населення та його соціальної підтримки в разі втрати...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Синельниківської міської ради від 28. 12. 2011 №320 «Про погодження проекту Програми зайнятості населення м. Синельникового на 2012-2014...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Схвалити проект змін до Програми зайнятості населення міста Нікополя на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06....
ПРОГРАМА зайнятості населення Коломийського району на період до 2017 року
Любов Василівна – начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ на 2006 2007 роки м. Іллічівськ Мета...
Програма зайнятості населення м. Іллічівська на 2006 2007 роки (далі – програма) спрямована на виконання завдань, визначених Законом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка