ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА


Скачати 295.79 Kb.
НазваФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Сторінка1/4
Дата18.05.2013
Розмір295.79 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фінанси > Диплом
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання

Харків 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання

Затверджено

редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1

від 02.04.09


Харків НТУ «ХПІ» 2009

Фахова і переддипломна практика. Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання / Уклад.: Р.Г. Долінська, Т.В. П’ятак. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – с.

Укладачі: Р.Г. Долінська

Т.В. П’ятак

­­
Рецензент: Семенюк Л.П., канд. екон. наук, доц., Харківського державного інституту банківської справи Національного університету банківської справи

ВСТУП


Головним завданням вищої школи є систематичне забезпечення як теоретичного навчання, так і здобуття практичних навичок студентів.

Протягом практики студенти повинні продемонструвати вміння вирішувати фінансово-аналітичні і виробничі завдання відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності «Фінанси». Програма і методичні вказівки визначають вимоги до організації фахової і переддипломної практики, структуру завдань і зміст практики.

Програма забезпечує єдиний підхід до організації практики, системність та взаємозв’язок теоретичних знань та практичного досвіду навчання студентів. Згідно з навчальним планом спеціальності 050104 «Фінанси» в XI семестрі передбачена фахова практика-стажування (6 кредитів, 216 годин) і переддипломна практика (3 кредити, 108 годин), форма контролю – диференційований залік.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Мета і завдання фахової практики


Проходження фахової практики студентами 5-го курсу передбачає їх стажування на посадах у фінансово-економічних відділах дублерами. Це пов’язано з тим, що переддипломна практика є важливою частиною практичної підготовки кваліфікованих фахівців у галузі фінансово-економічної та обліково-аналітичної роботи за спеціальністю «Фінанси».

Комплексна практика за фахом проводиться в XI семестрі для студентів, що повністю виконали навчальний план, і організується кафедрою фінансів і оподаткування.

Метою фахової практики студентів є:

  • здобуття умінь i навичок виконання професійних обов’язків спеціаліста з фінансів на робочому місці на базі практики;

  • закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних дисциплін за спеціальністю «Фінанси», а також професійно-орієнтованих дисциплін за вибором вузу та студентів;

  • здобуття вмінь та навичок обробки економічної інформації та аналітичної роботи зі звітністю підприємств (установ, організацій).

Завдання практичної підготовки студентів

У результаті проходження фахової практики студент повинен:

  • знати функції того підрозділу, в якому працює як фахівець-дублер; взаємозв'язок і взаємодію цього відділу з іншими службами і підрозділами підприємства (організації, установи), функції, права і обов'язки співробітників відділу і характер роботи, що виконується;

  • уміти аналізувати обліково-аналітичну та оперативну документацію, фінансову та статистичну звітність та визначати фінансовий стан організації на поточний момент;

  • продемонструвати вміння роботи в команді з персоналом підрозділу, проявити комунікативні здібності, спроможність обґрунтовувати і брати на себе відповідальність за підготовку рішень в реальних економічних умовах;

  • уміти організувати діяльність співробітників на довіреній йому ділянці роботи, аналізувати результати і показники цієї діяльності;

  • здобути практичні навики виконання обов'язків фахівця за однією з посад, самостійного прийняття рішень і відповідальності у роботі з обліково-аналітичною інформацією в межах наданих йому повноважень;

  • приймати участь у складанні проектів фінансового плану, в розробці конкретних антикризових заходів з управління ліквідністю та фінансовою стійкістю підприємства, удосконалення кредитної, валютної і депозитної політики тощо;

  • дати аналіз роботи підрозділу чи підрозділів, де проходив практичне стажування студент, узагальнити досвід, оцінити вплив на ефективність роботи підрозділу зовнішніх і внутрішніх факторів, навести рекомендації щодо вдосконалення організації, структури і технології фінансової роботи.
  1   2   3   4

Схожі:

Реферат Звіт з переддипломної практики. Ключові слова: ПЕРЕДДИПЛОМНА...
Ту одного з відділів підприємства та розроблено програмне забезпечення “Технологічна карта виготовлення продукції”, покращено зовнішній...
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
КОНТРОЛЬОВАНІ МОВИ - МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Хоча КМ створюються штучно на ґрунті природних мов для певної фахової галузі, але поняття "КМ" не ідентичне поняттю "фахова мова"...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної...
З дисципліни Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
УКРАЇНА
Сьогодні констатується дефіцит лікарських кадрів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»
Педагогічна (виробнича) практика ОКР «спеціаліст»
Систематичність, наступність у плануванні і проведенні роботи навчального і виховуючого характеру
ББК 81. 432. 1-7 К68
Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с
«Практичне заняття по Живі»
Школа Рідної Віри «Практика виготовлення громових свічок». Підготовка до свята Громниці (Стрітення)
Судова практика з перегляду кримінальних справ у касаційному порядку*
Донецькій області 122 (107), Автономній Республіці Крим 71 (69) та м. Києві 64 (52)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка