Н. В. Каткова, І. А. Воробйова Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв


Скачати 26.67 Kb.
НазваН. В. Каткова, І. А. Воробйова Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Дата29.03.2013
Розмір26.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
УДК 627

Н.В. Каткова, І.А. Воробйова

Національний університет кораблебудування, м.Миколаїв
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасних ринкових умовах виникає гостра необхідність створення дієвого механізму управління ефективністю господарської діяльності підприємств. Підприємствам і господарським відносинам в Україні все більше стають властиві ознаки розвинутих ринкових відносин. Тому вважається необхідним впровадження на українські підприємства систем управління ефективністю, які вже використовувались у країнах з розвинутою ринковою економікою і отримали позитивний досвід використання.

Найбільш використовуваною і дискутованою концепцією оцінки і управління ефективністю діяльності на сьогоднішній день є Balanced Scorecard (BSС) (збалансована система показників). BSС - це система стратегічного управління організацією на основі виміру й оцінки її ефективності по набору показників, підібраному таким чином, щоб урахувати всі істотні (з погляду стратегії) аспекти її діяльності. Тому в концепції BSC розроблені 4 перспективи: Фінанси, Ринок, Внутрішні процеси і Навчання й ріст. В даній системі фінансові і нефінансові індикатори інтегруються з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків між результатними показниками й ключовими факторами, під впливом яких вони формуються.

Останнім часом у західних країних з’явилось багато модифікацій BSC, зокрема QPM (Quantum Performance Measurent) - квантове вимірювання досягнень, PMM (Performance Measurement Model) - модель вимірювання досягнень, система J.I.Case та ін.

Досить популярною є концепція EVA (Economіc Value Added) - економічна додана вартість. Показник EVA визначається як різниця між чистим прибутком і вартістю використаного для її одержання власного капіталу суб’єкта господарської діяльності. EVA допомагає менеджерам аналізувати, де саме створюється вартість і ефективно управляти грошовими потоками. Точно визначивши вартість використання власного капіталу, можна ефективніше розподіляти його й виявляти нерентабельні господарські підрозділи, які фінансуються за рахунок прибуткових.

У другій половині 90-х років деякі компанії почали одночасно використовувати концепції BSC-and-EVA та АВС-and-EVA з метою збільшення ефективності управління власним бізнесом. BSC й EVA однаково добре прив’язуються до процесів планування й бюджетування, можуть розгортатися від корпоративного рівня до рівня господарських підрозділів і навіть окремих індивідів. Перевага BSC складається в її цілісності й системності, вона не вимагає наявності спеціальних знань в області фінансів і прикладної економіки. EVA має іншу перевагу - математичну точність.

В західній економіці досить популярним став метод DЕА (Data envelopment analysis) – аналіз оболонки даних. Суть методу DЕА полягає у зіставленні фактичного показника продуктивності (про­дукція/ресурси) з максимально можливим виходом продукції за даної кількості ресурсів.

В 2002 році побачила світ нова методика оцінки ефективності - «процесно-орієнтований аналіз рентабельності» (ABPA - Actіvіty-Based Performance Analysіs). Система АВРА основана на базі системи процесно-орієнтованого обліку витрат (АВС). АВРА з самого початку фокусується на клієнті як на точці перехрестя витрат і доходів. У рамках АВРА реалізується елементна концепція суб’єкта господарської діяльності шляхом зведення фірми-продуцента товарних видів продукції до її бізнес-процесів і їх собівартості, а також до клієнтів і доходів, які вони приносять, споживаючи продукти й послуги підприємства. Подібний взаємозв'язок дозволяє оцінити рентабельність окремих видів бізнес-процесів, транзакцій або продуктів (які, у свою чергу, складаються з наборів транзакцій). Таким чином, для поліпшення процесів АВРА пропонує високоточні показники: доходи й витрати і, відповідно, рентабельність, які випливають із процесів діяльності підприємства й здійснюваних ним транзакцій. Показники витрат і прибутковості в розрізі транзакцій можна застосовувати для пошуку менш дорогих і більше прибуткових транзакцій у кожному із клієнтських сегментів. У межах кожного із сегментів можливі розробка й перевірка стратегії максимізації прибутку на клієнтах всіх рівнів рентабельності.

Схожі:

В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
І. Ю. Кочетова, Національний університет кораблебудування ім адм. Макарова, м. Миколаїв
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. В. Голіков Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ "1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ"
О. О. Поткін Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
...
С. А. Ткаченко, О. Г. Георгієва Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА СВІТОВОМУ РИНКУ
С. А. Ткаченко, С. П. Гросов Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
КАУЗАЛЬНЕ (ПРИЧИННЕ) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ...
С. А. Ткаченко Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Звідси, випливає необхідність у створенні належного інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємства,...
С. А. Ткаченко, О. К. Бурміч Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Для нормального функціювання нових відношень потрібне «універсальне нове спілкування бізнесменів». Такою мовою він назвав бухгалтерський...
С. А. Ткаченко, А. В. Гапєєва Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Сучасні правила бухгалтерського обліку породили ілюзію, що в умовах поглиблення та трансформації ринкових відносин в економіці України...
В. В. Івата Національний університет кораблебудування м. Миколаїв
Незважаючи на наведені публікації варто зазначити, що і на теперішній момент залишаться досить багато невирішених питань, таких як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка