Авторський рукопис наукової статті повинен містити наступні елементи (з дотриманням вказаної послідовності)


Скачати 29.22 Kb.
НазваАвторський рукопис наукової статті повинен містити наступні елементи (з дотриманням вказаної послідовності)
Дата25.03.2013
Розмір29.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

До відома авторів


Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” двічі на рік видає
науково-практичний журнал “Вісник Української академії банківської справи”. Мета видання – поширення наукових знань і передового досвіду в галузі фінансів, грошового обігу, кредиту, податкової політики, інвестиційної діяльності.

Редакційна колегія запрошує до співпраці авторів і звертає увагу, що статті, надіслані для публікації у Віснику, повинні бути оформлені згідно з вимогами п. 3 постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, ГОСТ 7.5-88 та ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.
У Віснику відкрито такі тематичні рубрики:

 • економічна теорія та методологія управління;

 • економіка і фінанси підприємств;

 • проблеми фіскально-бюджетної політики;

 • страхова справа;

 • теорія фінансів та бухгалтерського обліку;

 • бізнес, фінанси, право;

 • інвестиційна та інноваційна діяльність;

 • приватизація та оцінка майна;

 • фондовий, фінансовий і товарний ринки;

 • прикладні фінансово-економічні проблеми;

 • банківська справа;

 • освіта та підготовка кадрів

Статті для публікації відбираються на умовах конкурсу.

Зміст статті повинен відповідати профілю видання.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ОРИГІНАЛІВ


До редколегії подаються: друкований варіант статті, електронний варіант статті на дискеті чи CD-диску, електронною поштою.

Авторський рукопис наукової статті повинен містити наступні елементи (з дотриманням вказаної послідовності):


 1. індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);

 2. відомості про автора (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи, населений пункт);

 3. стислий заголовок;

 4. анотацію мовою оригіналу (не більше 75 слів);

 5. ключові слова;

 6. текст статті, який містить обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій;

 • не вирішені раніше частини проблеми;

 • мета статті;

 • виклад основного матеріалу;

 • висновки;

 1. список використаної літератури ( в алфавітному порядку), складений відповідно до вимог. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються;

 2. коротку анотацію (Summary) англійською мовою (не більше 75 слів).

Максимальний обсяг статті – 10 аркушів, віддрукованих з одного боку аркуша формату А4 (210х297 мм).

Міжрядковий інтервал – 1,5. Кегль (розмір) шрифту – 14 пт. Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 2 см;
зліва – 3 см. Сторінки обов’язково повинні бути пронумеровані олівцем (у правому нижньому куті).

Файл готується за допомогою текстового редактора Microsoft Word. У файлі не використовуються стилі тексту, сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів. Шрифт – Times New Roman.

Всі нетекстові об’єкти створюються за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word: формули – редактора Microsoft Equation (меню: Вставка / Об’єкт / Microsoft Equation), діаграми та графіки – Майстра діаграм (меню: Вставка / Рисунок / Діаграма),
структурні схеми – інструментів панелі рисування.

Допускається: для формул – редактор Myth Type, для діаграм і графіків – Microsoft Excel (з параметром вставки Діаграма).

Весь графічний матеріал повинен бути мінімальним за обсягом, чорно-білого кольору, заповнення виконуються штрихуванням.

Автор зобов’язаний ретельно вичитати рукопис і на останній сторінці поставити свій підпис і дату. Якщо авторів декілька,
рукопис підписують усі автори.

Відповідальність за науково-методичний рівень статей, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори.

Публікація матеріалів здійснюється мовою оригіналу. Редколегія залишає за собою право редагування поданих матеріалів.

Дотримання авторами викладених вимог прискорить публікацію надісланих матеріалів.

Редакційна колегія

Схожі:

УРОК ТЕМА
Обладнання: навчальні плакати («Схема послідовності малювання мешканців моря», «Схема послідовності складання моделей рибок» та ін.);...
ВИМОГИ З ПІДГОТОВКИ СТАТТІ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЖУРНАЛУ...
Резюме: в даному документі представлено вимоги до оформлення статті для міжнародного науково-технічного журналу “Комп’ютинг”. Резюме...
УРОК №49 Тема уроку
Виробити вміння: відтворювати вивчені означення; зна­ходити члени послідовності із заданими номерами, якщо послідовності задані різними...
Автор / Комп’ютинг, 2000, том 0, випуск 0, 1-2
Резюме: в даному документі представлено вимоги до оформлення статті для міжнародного науково-технічного журналу “Комп’ютинг”. Резюме...
Дипломна магістерська робота студента передбачена навчальним планом...
Важливою складовою виконання магістерської роботи є підготовка за результатами досліджень наукової статті
65. Загальна теоретико-правова характеристика законності Законність...
Законність – це комплексне політико-правове явище, яке характеризується неухильним дотриманням вимог чинного законодавства всіма...
Реterburg, розмір 10 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, без...
Необхідно подати файл (документ Місrоsоft Wогd) та роздруківку обсягом 2 повні сторінки (формат – А4, поля – 25 мм з усіх боків,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Метою програми є методичне забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації з вказаної спеціальності
«Українська федерація вчених» КОДЕКС НАУКОВОЇ ЕТИКИ (Проект) Київ 2005 Вступ
В узагальненому та систематизованому вигляді принципи поведінки науковця з точки зору морально-етичних цінностей становлять своєрідний...
Екзаменаційні нормативи першого семестру
Протягом семестру студент повинен прочитати книжку англійського або американського автору (до 200 сторінок). На екзамені студент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка