Як розуміється матерія в сучасній філософії?


Скачати 41.73 Kb.
НазваЯк розуміється матерія в сучасній філософії?
Дата02.04.2013
Розмір41.73 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Філософія > Вопрос
Перелік питань для підготовки

до складання тестів із змістовного модуля № 2

"Онтологія, гносеологія, соціальна філософія"
1.Що таке онтологія?

2. Як розуміється матерія в сучасній філософії?

3. Як розуміється матерія в античній філософії?

4. Що таке рух з філософської точки зору?

5. Що є джерелом руху з точки зору сучасної філософії?

6. Які є підходи до визначення джерела руху, в чому вони полягають?

7. Що таке простір?

8. Як співвідносяться матерія , простір, час і рух?

9. Для якого з філософських напрямків основною проблемою є дослідження свідомості?

10. Як співвідносяться матерія і свідомість с позиції діалектичного матеріалізму?

11. Що таке свідомість?

12. Як співвідносяться свідомість і ідеальне?

13. Як розуміється свідомість з точки зору вульгарного матеріалізму?

14. Хто з відомих філософів є прибічником дуалізму в поглядах на співвідношення свідомості і матерії?

15. Які елементи містить структура свідомості?

16. Які елементи містить несвідоме?

17. Що таке діалектика?

18. Хто є засновником діалектичного матеріалізму?

19. Які Ви знаєте принципи діалектики?

20. Що таке закон з точки зору діалектики?

21. Який із законів діалектики вказує на механізм розвитку?

22. Який із законів діалектики вказує на напрямок розвитку?

23. Який із законів діалектики вказує на джерело розвитку?

24. Які особливісті відрізняють філософські категорії?

25. Які категорії діалектики є парними?

26. Які існують альтернативи діалектики?

27. Як називається філософське вчення про пізнання?

28. Що таке агностицизм?

29. Що є метою пізнання?

30. Що є джерелом пізнання?

31. Дайте визначення практиці.

32. Що є істиною с точки зору науки?

33. Як співвідносяться абсолютна і відносна істина?

34. Що є критерієм істини?

35. Що означає конкретність істини?

36. Що таке теорія?

37. Що передбачає абстрагування?

38. Що передбачає моделювання?

39. Що передбачає формалізація?

40. Що є "посередником" в процесі пізнання?

41. Що таке поняття?

42. С позиції якого напрямку джерелом достовірного знання є почуття?

43. С позиції якого напрямку джерелом достовірного знання є розум?

44. Яку назву має розділ філософського знання про суспільство?

45. Які основні підходи до розуміння суспільства Вам відомі?

46. Яких представників натуралістичної концепції суспільства Ви знаете?

47. Хто є засновником діалектико-матеріалістичної концепції суспільства?

48 Кому належить концепція інтерпретації соціальної дії в розумінні суспільства?

49. З позиції якого філософського напрямку розвиток суспільства визначається Світовим Розумом?

50. Чим визначається розвиток суспільства з точки зору Монтеск'є ?

51. Чим визначається розвиток суспільства з точки зору У. Ростоу?

52. Хто є засновником концепції методологічного індивідуалізму в розумінні суспільства?

53. В чому полягає відмінність законів розвитку суспільства від природних законів

54. Що є основою суспільства з позиції матеріалістичної філософії?

55. Що таке соціальний інститут?

56. Що є основою суспільних відносин?

57. Що таке діяльність?

58. Які виділяють сфери суспільного (соціального) життя?

59. В який період розвитку людства виникає мова як засіб обміну інформацією?

60. Як називається філософське вчення про людину?

61. Кому належить вислів "Людина є мірою усіх речей"?

62.Як визначається людина в німецькій класичній філософії?

63. Хто визначив людину як "політичну тварину"?

64. С точки зору якої концепції людина така, якою її виховали?

65. Які якості відрізняють людину від тварини?

66. Яка риса людини є визначальною з точки зору екзистенціалізму?

67. В чому полягає сенс антропосоціогенезу?

68. Через які якості (здатності) найбільше розкривається сутність людини?

69. В чому полягае сутність біологізаторських концепцій людини?

70. Яка із відомих Вам концепцій походження людини вважає, що людина є продуктом природного відбору?

71. В чому полягае сенс життя людини з точки зору евдемонізму?

72. В чому полягає сенс життя людини з точки зору прагматизму?

73. В чому полягає сутність гедонізму?

74. Які якості є визначальними щодо сутності людини як особистості?

75. Як визначається свобода як філософська категорія?

76. Чим визначаються межи свободи?

77. Як визначається відповідальність?

78. В чому полягає діалектика свободи і відповідальності?

79. Як визначається свобода з точки зору фаталізму?

80 Якому філософському напрямку притаманне розуміння свободи як форми об'єтивації духу?

81. Як визначається свобода з точки зору волюнтаризму?

82. Що таке духовне життя суспільства?

83. Що означає духовне виробництво?

84. Що таке суспільна свідомість?

85. Що таке ідеологія?

86. Внаслідок чого формується буденна свідомість?

87. Хто є суб'єктом теоретичної свідомості?

88. Які форми суспільної свідомості Вам відомі?

89. Які сфери суспільної свідомості Вам відомі?

90. Чим відрізняеться суспільна психологія від ідеології?

91. Що таке масова свідомість?

92. Що таке культура, які єлементи вона містить?

93. Хто вперше визначив поняття "культура"?

94. Які функції культури Вам відомі?

95. Який розділ філософії вивчає питання закономірностей розвитку суспільства?

96. Що є критерієм періодизації історії за Шпенглером?

97. Що є критерієм періодизації історії з позиції марксизму?

98. Назвіть представників гносеологічного напрямку філософії історії

99. Назвіть представників онтологічного напрямку філософії історії

100. Назвіть представників аксіологічного напрямку філософії історії

Схожі:

Поля. Матерія перебуває в русі. Б. А. Сусь аргументовано доводить,...
Сусь Б. А. у своїй навчальній діяльності не обходить проблемних навчальних питань фізики – вони стають основою проблемного методу...
Становлення китайської філософії
Греції. То було п'яте сторіччя до н е., яке увійшло в історію китайської філософії як «золоте сторіччя китайської філософії». Як...
Закони діалектики
Світогляд як центральне поняття філософії. Його різновиди і типи. Предмет філософії
1. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії
Наївний матеріалізм у філософії стародавньої Греції і Риму. Персоналізм М. О. Бердяєва
Програма факультативного курсу «Вступ до філософії» авт. Степанова Н. М. 9
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Історія філософії" авт. Огневюк В. О. та ін
Ессе з філософії і методології сучасного природокористування на теми:...
Карпенків С. X., Підручник для вузів: Концепції сучасного природознавства. // М.: ЮНИТИ, 1997. 320 с.  
Речовина те з чого складається фізичне тіло
Матерія – все, що оточує людину, діє на її органи почуття (прямо чи опосередковано через прилади)
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
М. Г. Грицаєнко «14» травня 2012 року
Що розуміється відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” під корупцією?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка