Урок №1 МОВА НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ


Скачати 59.88 Kb.
НазваУрок №1 МОВА НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ
Дата27.03.2013
Розмір59.88 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Філософія > Урок
Урок № 1

МОВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ

СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

Мета: розширити відомості восьмикласників про рідну мову, сформувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування, пі­знання і впливу; сформувати вміння аналізувати висловлювання, на їх основі будувати власне міркування; сприяти осмисленню ролі мови як найважливішого, найбагатшого і найміцнішого зв'язку поколінь.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою
й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Слово ввібрало в себе найтонші порухи наших почуттів.

У ньому закарбувалася душа, звичаї, традиції,

радості й болі народу всі його духовні цінності,

створені століттями. В. Сухомлинський

III. Розвиток неперервної пошукової
пізнавальної активності восьмикласників

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Яке речення передає осно­вну думку висловлювання?

«Я мислю — це означає, що я існую» — цю думку сформулював фран­цузький філософ, фізик і математик Рене Декарт (1596-1650). Він висловив її латинською мовою, мовою науки його часу. Зрозуміло, що він міг би ви­словити її і французькою мовою. Цю думку в той чи інший спосіб можна виразити будь-якою іншою мовою цивілізованого народу, наприклад, навіть і такою несхожою на французьку, як китайська мова. У всякому випадку, цю думку можна виразити лише з допомогою слів якоїсь людської мови.

А чи можуть бути в людей думки без слів? Буває таке, якщо люди ду­мають про щось цілком конкретне, і в їхньому уявленні виникають зорові, слухові, смакові, нюхові, дотикові образи цієї цілком конкретної речі, що сприймається органами почуттів. Це означає, що люди мають два види мис­лення: мовне й образне, але вони переплітаються один з одним і думки про щось абстрактне можуть виражатися словами без почуттєвих образів, які б їх супроводжували, а думки про конкретне найчастіше сполучають у собі в людей на вищому ступені їхнього розвитку образи зі словами. Можна ска­зати, що поряд із словесним та образним мисленням у людей існує ще третій вид мислення — словесно-образне мислення (За О. Білецьким).

 • Про яку функцію мови йдеться в прочитаному тексті?

 • Пригадати, які основні функції виконує мова. Записати їх. Які із запи­саних функцій мови є, на ваше переконання, основними?

Творче осмислення висловлювання (робота в міні-групах)

Прочитати мовчки висловлювання. У якій формі воно складено? Об'єд­навшись у міні-групи, спростувати або довести твердження, що від уміння спілкуватися залежить досягнення певних життєвих вершин.

Ніхто не може сказати, як далеко ви зможете піти завдяки вмінню гово­рити перед великою аудиторією. Один із наших випускників, президент кор­порації Серво, каже: «Уміння спілкуватися ефективно з іншими людьми та співпрацювати з ними — ось що ми завжди знаходимо в людях, які досягли в житті певних вершин».

Подумай, яке задоволення та насолоду ти отримаєш, коли встанеш та довірливо поділишся своїми думками та почуттями зі своїми слухачами.

Я декілька разів мандрував навколо світу, але не знаю, що може дати більшу насолоду, ніж тримати людей під владою слова. Ви отримуєте почуття сили та могутності. «За дві хвилини до початку промови,— сказав один з моїх випускників,— я думаю: нехай мене краще відлупцюють, ніж я почну гово­рити; але за дві хвилини до кінця свого виступу я думаю: нехай мене краще застрілять, ніж припинять мою промову» (Д. Карнегі).

 • Чи отримуєте ви почуття сили й могутності під час публічних виступів?

 • Поміркувати, за яких умов процес спілкування не приносить людині за­доволення й насолоду.

 • Що необхідне для того, щоб виступ перед аудиторією був переконливим і мав вплив на слухача?

IV. Виконання системи завдань творчого характеру

Лінгвістична гра «Закінчи речення»

Продовжити вислови. Зіставити їх з висловами ваших однокласників.

 1. Одним з основних атрибутів українського суспільства є...

 2. Для мене українська мова — це...

 3. Значення мови для народу полягає в...

 4. Розвинена держава завжди бореться і дбає про чистоту мови, адже...

 5. Кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова — це...

 6. Мову береже й творить не тільки закон, ай...

Моделювання висловлювань на основі відновлення їх

Відновити й записати поетичні уривки так, щоб рядки римувалися. За
допомогою яких художніх деталей і засобів автори передають своє став­
лення до рідної мови?

1. Мелодійна, милозвучна, різнобарвна, точна, влучна мова українська. То лірична, то повчальна, то, як пісня величальна, мова українська. 2. Са­мостійна, незалежна, і багата, і безмежна мова українська. Тож неси по сві­ту славу української держави, мово українська (Б. Дворецька). З Велике й мудре слово у народу. Збагнути треба його силу й вроду. Тоді такий в тобі настане клімат, що не звертай уваги на погоду! (О. Довгий). 4. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радіс­на, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова українська мова! (А. Каніщенко). 5. На все впливає мови чистота: зір глибшає, і краща­ють уста, стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколохані жита (Д. Павличко).

► Усно розкрити зміст останнього поетичного уривка.

Інтерактивна гра «Круглий стіл»

Прочитати твердження Алли Коваль. Стисло письмово сформулювати їх
основну думку.

 1. Правильна, об'єктивна думка про людину складається не одразу; насамперед ми оцінюємо вчинки людини, а вже потім слова — адже людина перевіряється ділом. А проте саме в слові остаточно виявляється харак­тер людини, її ставлення до оточення, вихованість, людяність, чуйність,
  такт, простота, скромність.

 2. Уміння володіти словом, почуття краси слова потрібне кожній людині Той, хто серцем відчуває красу слова, уміє словом передати найтонші відтінки людських думок і переживань, підніметься на високу сходинку справжньої людської культури. І навпаки, низька культура мови бідних на духовний світ людини (А. Коваль).

► Узяти участь в обговоренні проблеми «Які перспективи відкриваються перед сучасною молодою людиною, яка вільно володіє словом?»

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Схожі:

Тема: Вступ. Мова найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу
Прочитати речення. У яких із них йдеться про мову, а в яких – про мовлення? Як пов'язані мова і мовлення?
Підпис) (прізвище, ініціали)
На II курсі англійська мова використовується як засіб спілкування за спеціаль-ністю
Підпис) (прізвище, ініціали)
На I курсі англійська мова використовується як засіб спілкування та розширення загального світогляду
Мова універсальний засіб спілкування, організації та координації...
Мова – універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: виробництва, побуту, культури,...
ДЕРЖАВНА МОВА – Мова професійного спілкування
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Комунікативне призначення мови в професійній...
*розвиток усного і писемного мовлення, уміння користуватися мовою...
Безафіксним способом словотворення утворені всі слова рядка:*рань, даль, вхід, біг
Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування,...
Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди, для багатьох мільйонів людей вона була і є рідною, є мовою їхніх...
24. Психологічні способи впливу
Мова тіла. Формування комунікативних навичок взаємодії з різними категоріями населення. Особливості спілкування у складних ситуаціях...
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка