ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 6508 3 КУРС


Скачати 65.34 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 6508 3 КУРС
Дата23.04.2013
Розмір65.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ.6508 3 КУРС

2012/13 НАВЧ.РІК


 1. Форми та фактори розвитку міжнародного поділу праці.

 2. Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин.

 3. Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин.

4. Сутність та тенденції розвитку світового господарства.

5. Ознаки систематизації країн світу за методиками ООН Світового Банку та МВФ.

6. Суперечності сучасного етапу розвитку світового господарства

 1. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівні їх взаємодії.

 2. Особливості та структуризація середовища міжнародних економічних відносин.

9. Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі

10. Поняття та класифікація видів вільних економічних зон

 1. Сутність і форми міжнародної економічної діяльності підприємств.

 2. Роль стратегічних альянсів в міжнародному бізнесі

 3. Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК.

 4. Масштаби та характерні риси діяльності транснаціональних компаній

 5. Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі

 6. Базисні умови постачання (INCOTERMS – 2010) у міжнародній торгівлі: суть та особливості застосування.

 7. Роль СОТ у регулюванні міжнародної торгівлі.

 8. Характерні риси інституційних посередників в міжнародній торгівлі.

 9. Показники обсягів та структури як інструменти аналізу міжнародної торгівлі

 10. Демпінг як засіб торгівельної політики, його класифікація та роль у розвитку міжнародної торгівлі

 11. Світовий ринок послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах

 12. Ліцензування і квотування як інструменти регулювання зовнішньої торгівлі.

 13. Участь України у світовій торгівлі послугами

 14. Характеристика методів міжнародної торгівлі: переваги і недоліки їх використання.

 15. Показники результатів та динаміки як інструментів аналізу міжнародної торгівлі

26. Поняття та форми протекціонізму в торгівельно-економічних відносинах.

27. Еволюція теорій міжнародної торгівлі та їх критика.

 1. Тенденції та перспективи розвитку географічної структури зовнішньої торгівлі товарами України.

 2. Товарна структура зовнішньоторговельної діяльності України та її характеристика.

30. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних ринках.

31.Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України.

 1. Митний тариф як інструмент державної політики, його функції та види.

 2. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній торгівлі

34. Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні тенденції розвитку.

 1. Міжнародний аукціон, його сутність, види та способи проведення.

36. Роль міжнародних неурядових економічних організацій у розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу.

37. Особливості діяльності транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку

 1. Закономірності та особливості розвитку міжнародних ринків цінних паперів.

 1. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання.

 2. Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для розвитку економіки України

 3. Фінансові ресурси світу та механізми їх перерозподілу в сучасних умовах.

 4. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів.

 5. Характерні риси та тенденції розвитку географічної та функціональної структури світового фінансового ринку

 6. Характерні риси інституційної та валютної структури світового фінансового ринку.

 7. Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики

46. Світовий валютний ринок, його функції та структура

47. Світові фінансові центри: їх характеристика, конкуренція та взаємодія.

48. Принципи організації валютних відносин в умовах золотомонетного стандарту.

49. Основні структурні принципи функціонування Ямайської валютної системи

50. Сутність валютного курсу та його класифікація.

 1. Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи.

 2. Види операцій на валютних ринках та їх сутнісна характеристика.

 3. Поняття і види валютного арбітражу та його місце на ринку.

 4. Проблеми формування валютного курсу в Україні та його перспективи

55. Характеристика основних форм кредитування експорту.

 1. Інвестиційне співробітництво України з ЄС: сучасний стан та перспективи розвитку.

 2. Порівняльна характеристика джерел зовнішнього фінансування національних економік.

58. Організаційна структура та особливості діяльності групи Світового Банку

    1. Класифікація та умови кредитування МВФ.

    2. Етапи співробітництва України з МВФ.

    3. Проблеми взаємодії ТНК і національних економік

    4. Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного інвестування.

63. Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби

64. Роль та місце спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах

 1. Міжнародний кредит: функції, форми, принципи та ризики застосування.

66. Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні

67. Роль та основні напрямки діяльності ЄБРР у кредитуванні національних економік.

 1. Класифікація видів міжнародного інвестування та сучасні тенденції його розвитку.

69. Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій

 1. Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій.

 2. Порівняльна характеристика нових форм міжнародного кредитування.

 3. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання.

 4. Порівняльна характеристика контрактних форм міжнародного інвестування.

74. "Втеча інтелектуального капіталу": причини, напрями, наслідки

 1. Особливості сучасних процесів міжнародної трудової міграції.

 2. Україна у світових міграційних процесах.

 3. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили

 4. Сучасні світові центрів експорту та імпорту робочої сили.

 5. Сутність та особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 6. Сутність та сучасна класифікація видів міжнародної трудової міграції.

 7. Роль міжнародних організацій в регулюванні міжнародних міграційних процесів.

 8. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку країн світу.

 9. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації.

84. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції та їх характеристика

85. Характеристика структурних елементів платіжного балансу країни за методикою МВФ.

86. Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо: переваги та ризики їх використання

 1. Платіжний баланс України: стан, динаміка та проблеми формування.

 2. Обґрунтування вибору форми міжнародних розрахунків.

89. Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на «відкритий рахунок».

   1. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу.

91. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави.

  1. Порівняльна характеристика рівнів розвитку міжнародної економічної інтеграції.

  2. Характеристика інтеграційних процесів в Європі.

  3. Перспективи економічного співробітництва країн СНД.

  4. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до регіональних економічних об’єднань

  5. Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх характеристика

  6. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки.

  7. Сучасні тенденції та перспективи розвитку міжнародної економічної інтеграції.

  8. Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва

  9. Участь України у регіональних інтеграційних угрупуваннях.

  10. Етапи та закономірності розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі.

  11. Особливості становлення та розвитку сучасної європейської валютної системи.

  12. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці.

  13. Особливості економічної інтеграції країн Азії.

  14. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем.

106. Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

107. Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва на пострадянському просторі.

  1. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації економіки України в умовах глобалізації

109. Класифікація, характерні риси та перспективи розв’язання глобальних проблем.

 1. Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки.

 2. Класифікація, характерні риси та шляхи розв’язання глобальних проблем.

 3. Економічні виміри глобалізації.

 4. Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх характеристика.

 5. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної проблеми

 6. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем сучасності

Схожі:

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Економіка і фінанси підприємства» 3 курс

ПИТАННЯ для іспиту (2011-2012 н р.) з кримінального права для студентів 2 курсу (ч. Загальна)

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Теорія економічного аналізу» 3 курс
Нормативне співвідношення між зростанням заробітної плати та продуктивністю праці
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Анотації, питання до модулів, питання до екзаменів
Дисципліна „ Економіка підприємства” вивчається студентами другого курсу відділення „ Економіка підприємства”
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Сучасна українська мова (морфологія): Метод рек для студ. І курсу, які навчаються за спец. 030507 – Переклад (кредит модул система)...
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація та планування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
Екзаменаційні питання до курсу «Історія України» для студентів 1-го курсу у 2012/13 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка