9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина


Скачати 46.64 Kb.
Назва9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Дата06.04.2013
Розмір46.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ»

Загальна частина

 1. Поняття кримінології як науки

 2. Предмет кримінології

 3. Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності

 4. Причини та умови злочинності як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у їх дослідженні

 5. Особистість злочинця як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у вивченні особистості злочинця

 6. Попередження злочинності як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні шляхів та засобів попередження злочинності

 7. Місце кримінології у системі суспільних наук

 8. Завдання кримінологічної науки, її роль у боротьбі зі злочинністю

 9. Кримінологія як навчальна дисципліна. Предмет та система курсу

 10. Поняття злочинності, її основні риси

 11. Системний характер злочинності як явища. Співвідношення злочинності та конкретного злочину

 12. Показники, що характеризують злочинність

 13. Стан злочинності в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства та тенденції її розвитку

 14. Поняття причин та умов злочинності

 15. Класифікація негативних соціальних явищ та процесів, які породжують злочинність

 16. Концепції загальних причин злочинності у вітчизняній кримінології

 17. Вплив на злочинність протиріч економічного розвитку суспільства

 18. Деформації суспільної свідомості в системі детермінант злочинності

 19. Причини злочинності в сучасній Україні

 20. Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та «злочинна особистість»

 21. «Особистість злочинця» і суміжні поняття юридичних наук: «особа, винна у скоєнні злочину», «суб’єкт злочину», «обвинувачений» тощо

 22. Соціальне та біологічне в особистості злочинця

 23. Структура особистості злочинця

 24. Кримінологічна характеристика особистості злочинця

 25. Кримінологічне поняття причин та умов конкретного злочину

 26. Механізм злочинної поведінки

 27. Місце та роль властивостей особистості злочинця в механізмі злочинної поведінки

 28. Конкретна життєва ситуація, її роль у детермінації злочинної поведінки. Види ситуацій

 29. Віктимологічний аспект злочинної поведінки

 30. Негативні умови формування особистості в сім’ї, школі, за місцем роботи, у найближчому побутовому оточенні як джерело злочинності поведінки

 31. Поняття протидії злочинності.

 32. Системний характер протидії злочинності як виду соціальної діяльності

 33. Класифікація заходів протидії злочинності

 34. Протидія злочинності на загальносоціальному рівні, її значення

 35. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів, його значення у протидії злочинності

 36. Поняття ранньої та безпосередньої профілактики злочинів, припинення злочинного посягання та попередження рецидиву злочинів

 37. Принципи функціонування системи попередження злочинності.

 38. Принцип законності у сфері боротьби зі злочинністю. Правові засади попередження злочинності

 39. Принцип демократизму у сфері боротьби зі злочинністю

 40. Гуманізм як принцип профілактичної діяльності

 41. Поняття суб”єкта протидії злочинності

 42. Класифікація суб”єктів протидії злочинності

 43. Правоохоронні органи, їх місце та роль в системі суб”єктів протидії злочинності

 44. Роль громадськості у боротьбі зі злочинністю. Форми участі громадськості в профілактичній діяльності

 45. Проблема забезпечення взаємодії між суб”актами профілактичної діяльності

 46. Поняття методики кримінології. Методика та методологія кримінологічної науки. Методика конкретного дослідження

 47. Загальна характеристика методів, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях

 48. Соціологічні методи, їх використання в кримінології

 49. Застосування в кримінології анкетного методу, його переваги

 50. Вивчення кримінальних справ та інших документів як метод збору кримінологічно значущої інформації. Методика вивчення кримінальних справ

 51. Необхідність та значення використання в кримінології методів статистики


Особлива частина

 1. Поняття організованої злочинності, її основні ознаки.

 2. Суспільна небезпечність організованої злочинності: економічний, політичний, соціальний та інші аспекти.

 3. Стан та основні тенденції розвитку організованої злочинності в Україні.

 4. Причини організованої злочинності. Її зв’язок з тіньовою економікою.

 5. Проблеми боротьби з організованою злочинністю.

 6. Поняття економічної злочинності, її стан в Україні

 7. Причини та умови економічної злочинності.

 8. Кримінологічна характеристика особистості суб’єктів, які вчиняють окремі види економічних злочинів.

 9. Основні напрямки боротьби з економічною злочинністю в умовах переходу до ринкової економіки.

 10. Загальна характеристика злочинів проти індивідуальної власності громадян.

 11. Причини та умови злочинів проти індивідуальної власності громадян.

 12. Кримінологічна характеристика особистості злочинця

 13. Попередження злочинів проти індивідуальної власності громадян

 14. Поняття злочинності неповнолітніх, її стан та тенденції розвитку в Україні

 15. Причини та умови злочинності неповнолітніх

 16. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця

 17. Протидія злочинності неповнолітніх

 18. Поняття рецидивної злочинності, її кримінологічна характеристика

 19. Суспільна небезпека рецидивної злочинності

 20. Причини та умови рецидивної злочинності

 21. Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста

 22. Профілактика рецидивної злочинності

 23. Поняття насильницької злочинності, її кримінологічна характеристика.

 24. Причини та умови насильницької злочинності

 25. Кримінологічна характеристика особистості насильників.

 26. Попередження насильницької злочинності.

 27. Причини та умови вчинення необережних злочинів.

 28. Особливості особистості суб’єктів, які вчинюють необережні злочини.

 29. Попередження необережних злочинів.

 30. Кримінологічна характеристика автотранспортних злочинів, їх причини, заходи попередження.

 31. Пияцтво як соціальне зло, його причини.

 32. Зв’язок пияцтва зі злочинністю.

 33. Віктимологічний аспект зловживання алкоголем.

 34. Попередження пияцтва та пов’язаних з ним злочинів.

 35. Соціальна небезпека наркоманії та її причини.

 36. Зв’язок наркоманії зї злочинністю.

Основні напрямки попередження наркоманії та пов’язаних з нею злочинів.

Схожі:

ПИТАННЯ для іспиту (2011-2012 н р.) з кримінального права для студентів 2 курсу (ч. Загальна)

Питання для підготовки до іспиту з курсу
...
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З «АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»...

Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
ПИТАННЯ для іспиту з курсу «Історія України»
Проаналізуйте історичні передумови утворення Київської Русі та теорії її походження
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
Питання для підготовки до модуль-контролів з курсу «Адміністративно-правове...
Питання для підготовки до модуль-контролів з курсу «Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів»
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з курсу «Економіка і фінанси підприємства» 3 курс

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 6508 3 КУРС
Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка