Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указ Президента України від 09.


Скачати 97.21 Kb.
НазваЗакон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указ Президента України від 09.
Дата18.12.2013
Розмір97.21 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон


УКРАЇНА

Бердянська міська рада

Запорізької області
Шістдесят сьома сесія V скликання

РІШЕННЯвід „28” травня 2009 р. № 24

м. Бердянськ


Про затвердження Програми

«Кадри» на 2009 рік.
Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :


 1. Затвердити Програму «Кадри» на 2009 рік (додається).

 2. Фінансове забезпечення Програми «Кадри» на 2009 рік здійснювати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті, у розмірі 40 200 грн. 00 коп. (сорок тисяч двісті грн. 00 коп.).

 3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Невзорову О.В.

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування та бюджету (Поплавський А.П.).Секретар міської ради В.В.Попов

Затверджено:

рішення шістдесят сьомої

сесії міської ради V скликання

від 28 травня 2009 року № 24

Програма „Кадри” на 2009 рік
Характеристика ПрограмиНазва Програми

Програма „ Кадри” на 2009 рік


Нормативна база

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указ Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 „Про комплексу програму підготовки державних службовців”, постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1444 „ Про затвердження програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання”, Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001р. № 1386 „Про затвердження Типового Положення формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування”

Ініціатор розробки Програми

Виконавчий комітет Бердянської міської ради

Розробник Програми

Сектор у справах молоді виконавчого комітету Бердянської міської ради

Мета Програми

Формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, посадових осіб місцевого самоврядування, залучення молодих кадрів до роботи на підприємствах комунальної сфери та виконкомі.

Завдання Програми

 • своєчасне задоволення потреб підприємств і організацій у висококваліфікованих та мотивованих керівниках та співробітниках;

 • удосконалення методології та технології роботи з кадровим резервом для розвитку економічно ефективних, прибуткових, інвестиційно-привабливих підприємств та організацій міста;

- сприяння навчанню молодих мешканців міста для подальшої роботи їх в органах місцевого самоврядування або в інших сферах економіки міста

Термін реалізації Програми

2009 рік

Очікувані результати Програми

 • створення дієвого кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів комунальних підприємств та бюджетних організацій;

 • створення системи роботи з кадровим резервом;

 • використання на потреби територіальної громади випускників Донецької філії Київської академії житлово-комунального господарства, вищих учбових закладів міста Бердянська ( БДПУ, БУМІБу, АРІУ-ЗНТУ ).

Організатор реалізації Програми

Сектор у справах молоді виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Контроль за реалізацією Програми

Поточно розглядати питання щодо виконання Програми на постійній комісії міської ради з питань культури, молодіжної політики, спорту, туризму та курорту. Звіт про виконання Програми надається Бердянській міській раді за підсумками бюджетного року.1. Загальна частина

На сьогодні персонал є найбільш цінним ресурсом, який має будь-яке підприємство або організація. Інвестиції в „людський капітал” є найбільш надійнішими та є фундаментом успішного функціонування організації.

Стратегія управління персоналом є невід’ємною частиною загальної стратегії організації, сприяє досягненню нею стабільності динамічного розвитку. Перехід до системи управління персоналом означає перехід від методів реагування на кадрові проблеми, що виникають, до систематичного та постійного удосконалення роботи з персоналом, її планування на основі аналізу та діагностики.

Програма „Кадри” на 2009 рік (далі-Програма) розробляється з урахуванням Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових

актів щодо реалізації кадрової політики.

Програма визначає основні завдання, спрямовані на забезпечення сприятливих умов для підготовки кваліфікованих кадрів та забезпечення ними органів виконавчої влади та підприємств комунальної сфери.
2.Сутність проблемного питання та обґрунтування доцільності вирішення його методом розробки Програми

На сьогодні проблема забезпечення органів виконавчої влади, комунальних підприємств, бюджетних установ керівними висококваліфікованими, компетентними кадрами, з високим рівнем корпоративної культури, вмінням працювати в колективі та вміло організовувати його роботу, що спрямована на досягнення кінцевого результату, є важливою для міста.

Потребує вирішення проблема підготовки молодих кадрів зі спеціальною підготовкою для роботи в комунальній сфері міста та в органах виконавчої влади.

3.Мета та основні завдання

Основною метою програми є формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, посадових осіб місцевого самоврядування.

Основними завданнями програми є :

 • своєчасне задоволення потреб підприємств і організацій у висококваліфікованих та мотивованих керівниках,

 • удосконалення методології та технології роботи з кадровим резервом для розвитку економічно ефективних, прибуткових, інвестиційно-привабливих підприємств та організацій міста,

- сприяння навчанню молодих мешканців міста для подальшої роботи їх в органах місцевого самоврядування або в інших сферах економіки міста.

Виходячи з вищенаведеного та з урахуванням усіх можливостей реалізації Програми слід відзначити, що проведення заходів щодо формування кадрового резерву є важливим та необхідним завданням на шляху розвитку економічно ефективних, прибуткових, інвестиційно-привабливих підприємств та організацій міста, подальшого розвитку та підвищення якості роботи органів місцевого самоврядування, підвищення ролі органів місцевого самоврядування в реалізації державної кадрової політики.
4. Терміни та заходи реалізації Програми «Кадри на 2009 рік».

Виконання Програми «Кадри» на 2009 рік - з 01 січня 2009 р. по 31 грудня 2009 р.Термін виконання

Виконавці

Зміст заходу

№ п\п

червень

Сектор у справах молоді виконкому

Провести екскурсію у міськвиконкомі та бюджетних установах міста з молоддю в рамках реалізації Програми

1

червень

Керуючий справами виконкому, сектор у справах молоді виконкому.

Заключити угоди про часткову компенсацію навчання зі студентами ВНЗ міста, студенткою Донецької філії Київської академії комунального господарства.

2

червень - серпень

Загальний відділ департаменту організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому. Керівники комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій.

Залучити до стажування у відділах виконкому, бюджетних установах та організаціях, а також на комунальних підприємствах осіб, яким надається стипендія з місцевого бюджету

3

серпень

Керуючий справами виконкому, загальний відділ департаменту організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому, сектор у справах молоді виконкому, керівники ВНЗ.

Розробити та затвердити план проведення практичних занять з особами, які проходять стажування в виконкомі, бюджетних установах, організаціях та на комунальних підприємствах міста.

4

вересень-

жовтень


Керуючий справами виконкому, загальний відділ департаменту організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому, сектор у справах молоді виконкому

Провести практичні заняття з особами, які проходять стажування в виконкомі, бюджетних установах, організаціях та на комунальних підприємствах міста.
5.листопад


Сектор у справах молоді виконкому

Проведення моніторингу діяльності осіб, які проходять стажування у виконкомі, в бюджетних установах та організаціях , а також на комунальних підприємствах міста.

6.5. Фінансове забезпечення програми.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету місцевого самоврядування шляхом затвердження міською радою бюджетних призначень виконавчому комітету по коду 250404 “Інші видатки” “На забезпечення Програми „Кадри” у розмірі 40 200 грн. 00 коп.( сорок тисяч двісті гривень 00 коп.) згідно подання навчального закладу та нижченаведеного розрахунку:
Назва навчального закладу

Кількість студентів


Сума за місяць, грн.

Кількість місяців

Загальна сума, грн.

1.

Бердянський державний педагогічний університет

3

400

10

12 000

2.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

3

400

10

12 000

3.

Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

3

400

10

12 000

4.

Донецька філія Київської державної академії житлово-комунального господарства.

1

350

12

4 200

Всього:

40 200
Фінансування з міського бюджету здійснюється відповідно до укладених угод між виконавчим комітетом Бердянської міської ради та студентами ВНЗ міста та Донецької філії Київської державної академії житлово-комунального господарства.

6. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми на 2009 рік дозволить: створити дієвий кадровий резерв на посади посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та бюджетних організацій, розробити та впровадити систему роботи з кадровим резервом, продовжити процес підготовки для потреб територіальної громади студентів Донецької філії Київської державної академії житлово-комунального господарства та студентів вищих навчальних закладів міста Бердянська (АРІУ-ЗНТУ, БДПУ, БУМІБу), після закінчення ними цих учбових закладів.
7. Моніторинг і оцінка

Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення моніторингу виконання заходів, визначений у самій Програмі.

Моніторинг проводиться на підставі даних анкетування осіб кадрового резерву, аналізу їх роботи на час стажування.

Поточно розглядати питання щодо виконання Програми на постійній комісії міської ради з питань культури, молодіжної політики, спорту, туризму та курорту, постійній комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування та бюджету. Звіт про виконання Програми надається Бердянській міській раді за підсумками бюджетного року.

Заступник міського голови О.В.Невзорова

Схожі:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах...
ПАСПОРТ міської комплексної Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки
Підстава для розроблення: Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року №992/200 „Про Національну програму правової освіти населення”,...
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення...
Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Загальна чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів складає 112,5 осіб, з них посадових осіб місцевого самоврядування...
СТАТУТ
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської Хартії місцевого самоврядування та іншими...
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: вивчити з особовим складом основні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Підготовка та видача додаткових угод до договору оренди про зміни в договорі оренди комунального майна
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Конституції України, пункту 2 статті 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка