Доповіді актуальна через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку господарської діяльності підприємства машинобудівної галузі


НазваДоповіді актуальна через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку господарської діяльності підприємства машинобудівної галузі
Дата18.03.2013
Розмір28.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
УДК 338.45:621(477.73)

Уланова М.М.

Національний університет кораблебудування

ім. адм. С.О. Макарова

м. Миколаїв

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД «КОНВЕЄРМАШ» ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Тема доповіді актуальна через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку господарської діяльності підприємства машинобудівної галузі.

Ціль доповіді: дослідження стану машинобудівного підприємства ВАТ «Конвеєрмаш» з подальшим визначенням оптимальних можливих шляхів його ефективного використання в даному секторі виробництва.

Основою такого дослідження є економічний аналіз діяльності суб'єкта господарювання з метою оцінки його стану та перспективи розвитку. Одним з важливих аспектів дослідження виробничо-господарської діяльності є рентабельність, яка розглядається по видам діяльності підприємства.

Слово «рентабельність» походить з німецької «rentable» (дохідний, прибутковий) і означає показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях і народному господарстві в цілому.

Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність, в свою чергу економічна ефективність – відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами ресурсів, використаних для досягнення цього ефекту. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.

В основному для розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до таких показників, як рівень продажу, активів підприємства та власний капітал. Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватись при аналізі, не існує, тому зріст цих показників у динаміці по періодах звітності розглядається, як позитивна тенденція.

В цьому випадку розглядається один з показників рентабельності – рентабельність власного капіталу. Для дослідження комплексних показників ефективності фінансового забезпечення поточної діяльності підприємства проводиться факторний аналіз. За основу складання моделі для факторного аналізу рентабельності капіталу використовується коефіцієнт «прибуток/капітал», (ROE – Return on equity), що характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Показник визначається як співвідношення чистого прибутку та вартості власного капіталу.

Для аналізу наслідків змін рентабельності власного капіталу застосується рівняння Дюпона (The Du Pont System of Analysis). На Заході система фінансового аналізу «Дюпон» широко розповсюджена, вона розроблена менеджерами компанії «Дюпон», відома ще за назвою «Дюпон-каскад», або просто «Каскад». Метою аналізу за цією системою є:

- визначання п’яти основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними бухгалтерської звітності (нетто-прибутковість власного капіталу, нетто-прибутковість активів, нетто-прибутковість продажів, оборотність активів, мультиплікатор акціонерного (власного) капіталу);

- отримання уявлення про розвиток компанії в часі (проаналізувавши динаміку коефіцієнтів) та виділення основних напрямків поглибленого вивчення її діяльності.

В основу системи «Дюпон-каскад» покладено так зване рівняння Дюпон (Du Pont), яке показує взаємозв’язок між прибутком на інвестований капітал, оборотністю активів, чистим доходом та левериджем. Використовуючи рівняння Дюпон, можна побудувати цілий ряд співвідношень, які дозволяють проаналізувати вплив різних факторів на фінансовий результат. З даних співвідношень визначається, якими факторами викликані зміни прибутковості власного капіталу – прибутковістю активів, чи способом фінансування підприємством своєї діяльності (фінансування за рахунок власного чи залученого капіталу). Для порівняння розглядається динаміка показників та аналізується їх зміни.

Схожі:

Є актуальною через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку...
Нвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі. Визначена система основних чинників та запропоновані показники, які характеризують...
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”
Редакція збірника наукових праць ”Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики ” (свідоцтво...
The cycle of Kuznets and basic phases of cycles of business activity...
В статті розглянуто сутність терміну «цикл», проаналізовано тенденції розвитку машинобудівної галузі України за 25 років. Розглянуто...
Виклад основного матеріалу дослідження
Постановка проблеми. Інвестиції – це широка категорія, що охоплює багато аспектів підприємницької діяльності. Для суб’єкта господарювання...
КУРСОВА РОБОТА
Це створює сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим,...
КУРСОВА РОБОТА
Це створює сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим,...
«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»
Передбачаються: пленарні доповіді (до 30 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді...
АНКЕТА інвестиційної пропозиції території №6
З північного боку територія складів “Снек-експорт”. З східного боку територія підприємства “РайДРСУ”. З
АНКЕТА інвестиційної пропозиції території №7
З північного боку територія складів “Снек-експорт”. З східного боку територія підприємства “Райагробуд. З
СПИСОК наукових праць за 2008-2012
Діагностика конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі в ринкових умовах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка