Курс лекцій Розділ 2: тема 7


Скачати 464.25 Kb.
НазваКурс лекцій Розділ 2: тема 7
Сторінка1/4
Дата17.03.2013
Розмір464.25 Kb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Економіка > Курс лекцій
  1   2   3   4

Економіка підприємства: курс лекцій Розділ 2: тема 7


Тема 7. Якість продукції – своєрідний ресурс процесу виробництва.

Питання теми:

7.1. Визначення суті поняття “якість продукції”.

7.2. Показники якості продукції та методи їх кількісного вимірювання.

7.3. Оптимізація рівня якості.

7.4. Атестація продукції.

7.5. Сертифікація та стандартизація продукції.

7.6. Організація технічного контролю на підприємстві.

7.7. Облік та аналіз браку.

7.8. Система управління якістю продукції.

7.9. Зарубіжний досвід з управління якістю продукції.

7.10. Вплив підвищення продукції на величину прибутку (методичні розрахунки).

Розкриття змісту питання 7.1

Ключові терміни та поняття:

 • Якість продукції.

 • Обставини, що зумовлюють необхідність підвищення якості.

 • Параметри якості.

 • Наслідки низької якості.Визначення якості продукції [17, – с. 225]

Якість продукції згідно ГОСТу 15467-79 – це сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням, [17, -С.225].

Якість продукції не є стабільна, оскільки вона змінюється залежно від потреб суспільства з плином часу. Те, що було якісно вчора вже не якісно сьогодні , а те, що якісно сьогодні буде неякісним завтра.


Через це її можна розглядати, як – здатність виробу або послуги

послідовно відповідати на очікування споживача або перевищувати їх, [14, -С.122].

Обставини, що зумовлюють необхідність підвищення якості

Необхідність підвищення якості продукції зумовлюється такими обставинами:

 • об’єктивними потребами НТП;

 • обмеженістю ресурсів;

 • кон’юнктурою на споживчому ринку;

 • посиленням конкурентної боротьби;

 • лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Параметри якості [14, -С. 122-123].

Термін якість використовують по-різному. В одному випадку його пов’язують з категорією якості товару (послуги), в другому – з технологією виготовлення або певними характеристиками, такими як я, “зручність”, “простота у користуванні”, в третьому – з ціною “дешево” або “дорого”. Інколи визначальним є “імідж фірми-виробника”.

Це пояснюється суб’єктивною оцінкою якості споживачем. Вони цінують певні параметри виробів або послуг і саме з ними пов’язують якість.

В дійсності, якість пов’язується не з одним, а з цілою низкою параметрів якості. Це такі параметри,як:

 • експлуатація – основні характеристики товару або послуги;

 • особливості – додаткові характеристики;

 • відповідність – наскільки (в якій мірі) товар (або послуга) відповідає вимогам споживача;

 • надійність – сталість в експлуатації;

 • термін служби – корисне життя товару або послуги;

 • відчутна якість – опосередкована оцінка якості (імідж, репутація);

 • післяпродажний сервіс – обробка скарг або контроль задоволення споживача.

Наслідки низької якості [14, -С. 125].

Для керівництва компанії важливо усвідомити в який спосіб якість продукції та послуг може вплинути на організацію, та враховувати їх в процесі розробки програм з гарантії якості. Ось деякі з основних видів впливів якості на організацію:

 • банкрутство (або втрата бізнесу);

 • зобов’язання (або відповідальність);

 • продуктивність;

 • витрати та ціни;

 • конкурентоспроможність.


Розкриття змісту питання 7.2

Ключові терміни та поняття:

 • Показники якості продукції: узагальнюючі, комплексні, одиничні.

 • Методи кількісного вимірювання показників якості продукції.

 • Способи відображення показників якості.

 • Рівень якості та методологія його визначення.
Показники якості [8; 17; 25; 41; 42]

Показником якості продукції називається кількісна характеристика однієї або декількох властивостей продукції (або послуги), що розглядається стосовно певних умов її створення та експлуатації (або споживання), [41, -С. 23].

Для оцінки якості продукції використовується система показників, що включає наступні групи:

 1. узагальнюючі, що характеризують загальний рівень якості продукції, а саме: обсяг та питома вага виробництва прогресивних видів виробів в загальному їх випуску, коефіцієнт оновлення асортименту; частка сертифікованої продукції; частка продукції, призначеної для експорту; частка продукції, атестованої державним Знаком якості в загальному їх випуску;

Прикладом узагальнюючого показника якості є інтегральний показник якості продукції, який відображає співвідношення сумарного корисного ефекту від експлуатації (споживання) продукції до сумарних витрат на її створення та експлуатацію (споживання):

І = Е  (Зс + Зе) ефект / грн., (85)
де Е – сумарний корисний ефект від експлуатації продукції( наприклад, пробіг вантажного автомобіля в тонокілометрах за термін служби до капремонту);

Зс – сумарні затрати на створення продукції (розробка, виготовлення, монтаж та інші одночасові затрати);

Зе – сумарні експлуатаційні затрати (технічне обслуговування, ремонт та інші поточні витрати).

Поряд із цим показником можна розрахувати обернений йому показник, який називається питомимі витрати на одиницю ефекту.

 1. комплексні, що характеризують декілька властивостей виробів (або послуг), включаючи витрати пов’язані з розробкою, виробництвом та експлуацією.

В якості прикладу розглянемо коефіцієнт готовності (Кг), який для певного виду виробів розраховується за формулою:

Кг = Т  (Т + Тв), (86)

де Т – напрацювання виробу на відмову (показник безвідмовності);

Тв – середній час відновлення (показник ремонтопридатності).

Представлений коефіцієнт (Кг) характеризує дві властивості виробу – безвідмовність та ремонтопридатність. В свою чергу:

Тв = Тn + Ту, (87)
  1   2   3   4

Схожі:

Курс лекцій Розділ 2: підрозділ 3: тема 13
Тема 13. Виробнича потужність – як узагальнення ресурсного потенціалу підприємства
Курс лекцій Розділ : Тема Тема 14
Модель визначення впливу ринкової стратегії на прибуток [ PIMS ] та ВОСС аналіз
Курс лекцій Розділ 2: тема 8
Ресурсне забезпечення промислового підприємства: матеріально-речові та трудові(кадрові) ресурси підприємства
Курс лекцій Розділ 2: тема 5
Оптимізація величини партії матеріалів, що закуповується та величини серії продукції, що випускається на підприємстві
Курс лекцій Київ 2006 Київський Національний Університет культури і мистецтв
Безклубенко Сергій Данилович. Основи філософських знань. Курс лекцій для слухачів Академії пепрукарського мистецтва та студентів...
Курс лекцій СУМИ 2003 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ...
Курс лекцій спрямований на надання студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований на студентів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ...
Головченко О. М., Ананьєв Є. П. Сучасна економічна теорія: курс лекцій – Одеса: м. Роздільна ТОВ «Лерадрук», 2012. 204 с
Курс лекцій. ВСТУП   ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО
...
Курс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка