Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва механічний цех №1 та механічно збиральний цех №2, а також два цеха допоміжного виробництва


НазваПриборобудівний завод має два цеха основного виробництва механічний цех №1 та механічно збиральний цех №2, а також два цеха допоміжного виробництва
Сторінка1/7
Дата22.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва – механічний цех № 1 та механічно – збиральний цех № 2, а також два цеха допоміжного виробництва – ремонтно – механічний та цех промислових газів.

Основні цехи виробляють два види різноманітних приборів: виріб 010 і виріб 030.

Ремонтно – механічний цех виконує слідуючи внутрішньозаводські замовлення: № 9 – ремонт обладнання цеха № 1 /механічного/, № 20 - ремонт обладнання цеха № 2 / механічно – збирального/, № 35 - ремонт обладнання цеха промислових газів, № 40 – ремонт будівлі цеха промислових газів заводоуправління.

Для обліку витрат основних цехів та калькуляції собівартості готової продукції застосовується повиробний метод, а в ремонтно – механічному – позамовний.

Для розрахунку фактичної собівартості продукції цеха промислових газів /кисню/ використовується попроцесний /простий/ метод.

Витрати основних цехів обліковуються у розрізі статей калькуляції по видам продукції; витрати допоміжних цехів – по видам виконуючих робіт і послуг. Перелічені витрати обліковуються на рахунку „Виробництво”.

Затрати, пов'язані з роботою обладнання і цехові затрати групуються по кожному цеху в окремих регістрах.

Для зручності групування витрат на виробництво до рахунка 23 „Виробництво” відкрити такі субрахунки:

231 – „Основне виробництво”,

232 – „Допоміжне виробництво”.

Цехам присвоєні номери:

основного виробництва – 2311 /механічний/

2312 / механічно – збиральний/

допоміжного виробництва – 2321 / ремонтно – механічний/

2322 / цех промислових газів/.

Крім того, до субрахунків 2311, 2312, 2321, 2322 відкриті субрахунки четвертого і п'ятого порядку: 2311010, 2311030, 2312010, 2312030 – для узагальнення витрат основного виробництва за відповідними виробами; 232109, 232120, 232135, 232140, 232201 – для узагальнення витрат допоміжного виробництва за відповідними замовленнями.

Для узагальнення загальновиробничих витрат відповідно за місцями виникнення теж використовувати субрахунки третього і четвертого порядку /9111, 9112, 9121, 9122/.

При калькулюванні виробничої собівартості продукції підприємством використовуються такі статті: „Сировина і матеріали”, „Зворотні відходи” /вираховуються/; „Основна і додаткова заробітна плата”, „Відрахування на соціальне страхування”, „Цехові витрати”, „Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання”, „Витрати внаслідок технічно неминучого браку”.

Обліковою політикою підприємства встановлено порядок розподілу загальновиробничих витрат пропорційно основній і додатковій заробітній платі виробничих робітників.

У звітному періоді підприємство здійснило такі операції, пов'язані з відпуском матеріальних цінностей, нарахуванням заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи.
п/п

Зміст операції

Бух. запис

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1.

2.

Відпущено зі складу слідуючи матеріали по фактичної собівартості:

а/ механічному цеху №1 для основного виробництва:

  • сировина та матеріали, які

використовуються для виготовлення:

виріб 010

виріб 030

  • купованих напівфабрикатів,

використаних на:

виріб 010

виріб 030.

б/ ремонтному цеху - сировина та матеріали:

для виконання замовлення № 9

для виконання замовлення № 20

для виконання замовлення № 35

для виконання замовлення № 40

в/ сировина та матеріали на освоєння виробництва

г/ на утримання і поточний ремонт будівлі складу готової продукції

д/ на утримання і поточний ремонт будівель житлово-комунального господарства

е/ цеху промислових газів – основні матеріали для виробництва кисню

ж/ інші матеріали для обслуговування обладнання:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтного цеха

цеха промислових газів

з/ інші матеріали на господарські потреби заводоуправління

Передані зі складу в експлуатацію

- малоцінний інвентар для обслуговування:

будівлі цеха № 1
58000

22000

8000

7000

1800

600

200

1400
1000
800
750
700

7100

2900

1100

400
1700

100

1

2

3

4

5


3.

4.

5.

6.

будівлі цеха № 2

будівлі ремонтного цеха

будівлі цеха промислових газів

будівлі заводоуправління

Списані зі складу запасні частини, використані на утримання та ремонт обладнання:

а/ цехом № 1

б/ цехом № 2

в/ ремонтно – механічним цехом:

замовлення № 9

замовлення № 20

замовлення № 35

замовлення № 40

Здано на склад інших матеріалів зворотні відходи, отримані цехом № 1 при виготовленні:

виробу 010

виробу 030

загальна сума чистої вартості реалізації яких склала

/по виробам розподілити пропорційно витратам сировини та матеріалів/

Спожито у виробництві електроенергію та тепло, отримані зі сторони на:

а/ роботу обладнання:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтно – механічного цеха

цеха промислових газів

б/ на загальновиробничі потреби:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтно – механічного цеху

цеха промислових газів

в/ загальногосподарські потреби

г/ збутові потреби

д/ потреби житлово-комунального господарства

е/ для роботи обладнання, яке приймає

участь в освоєнні виробництва

Нараховано основну та додаткову заробітну плату:

а/ виробничим робітникам основних цехів:150

100

50

300


220

130
1700

400

100

2900


?

?
4000
1831

1987

901

466
1845

1602

845

137

4973

1500

1200
1750

1

2

3

4

5


7.

цех № 1 :

виріб 010

виріб 030

цех № 2:

виріб 010

виріб 030

б/ виробничим робітникам допоміжних виробництв:

ремонтного цеха:

по замовленню № 9

по замовленню № 20

по замовленню № 35

по замовленню № 40

цеха промислових газів

в/ робітникам, обслуговуючим обладнання:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтного цеху

цеху промислових газів

г/ ІТР і службовцям цехів:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтного цеха

цеха промислових газів

д/ ІТР і службовцям заводоуправління

є/ працівникам, зайнятим збутом продукції

ж/працівникам, зайнятим на технологічному процесі по освоєнню виробництва

з/ працівникам житлово-комунального господарства

і/ нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності

к/ нарахована матеріальна допомога згідно з заявами працівникам

Проведені утримання із заробітної плати за грудень:

а/ податок з доходів

б/ по виконавчим листам

в/ у відшкодування недостачі матеріалів

г/ відшкодування втрат від браку, допущеного з вини працівника:

по виробу 010

по виробу 030
13000

10700
26300

7800


6000

1900

800

3300

1200
11000

9000

1000

200
15400

13400

2800

400

16700

620
1150
750
1800
1110

8700

1300

200


450

350

1

2

3

4

5

8.

Проведені відрахування на соціальні заходи на нараховану заробітну плату:37%

а/ основним робітникам основних цехів:

цех № 1:

виріб 010

виріб 030

цех № 2:

виріб 010

виріб 030

б/ виробничим робітникам ремонтного цеху:

по замовленню № 9

по замовленню № 20

по замовленню № 35

по замовленню № 40

цеха промислових газів

в/ робітникам, обслуговуючим обладнання:

цеха № 1

цеха № 2

ремонтного цеха

цеха промислових газів

г/ ІТР і службовцям

цеха № 1

цеха № 2

ремонтного цеха

цеха промислових газів

д/ ІТР і службовцям заводоуправління

є/ працівникам, зайнятим збутом продукції

ж/ працівникам, зайнятим на технологічному процесі по освоєнню виробництва

з/ працівникам житлово-комунального господарства

і/ на інші виплати?

?
?

?
?

?

?

?

?
?

?

?

?
?

?

?

?

?

?
?
?

?


Методичні вказівки:

1. По даним господарських операцій скласти бухгалтерські запис.

2. Для узагальнення виробничих та інших витрат на підставі наведених даних здійснити групування матеріальних витрат, витрат на оплату праці та витрати на соціальні заходи за об'єктами обліку витрат /цехам, замовлення та іншим напрямкам використання/ в розроблювальних таблицях ф. № 1 „Розподіл матеріальних витрат”, ф. № 2 „Розподіл витрат на оплату праці та витрат на соціальні заходи”.

3. При заповненні таблиць засвоїти наведені в загальних умовах до методичних вказівок спосіб використання субрахунків при визначенні об'єктів обліку витрат.
Таблиця 1
Розподіл матеріальних витрат


Об'єкти

обліку

витрат

Матеріальні витрати

Зво-ротні

від-ходи

Усього

матері-

альних

витрат


201


202


207209


22


631

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2311010

2311030

2312010

2312030

232109

232120

232135

232140

232201

Разом по рах. 23

9111

9112

9121

9122

Разом по рах. 91

92

93

949

39

ВсьогоТаблиця 2
Розподіл витрат на заробітну плату

і витрат на соціальні заходи


Об'єкти обліку

витрат Дт рах.

Нарахована

заробітна плата

Кт 661

Відрахування на

соціальні заходи

Кт 65Разом

1

2

3

4

2311010

2311030

2312010

2312030

232109

232120

232135

232140

232201


Разом по рах. 23

9111

9112

9121

9122

Разом по рах. 91

92

93

949

39

Всього
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Яка протока з’єднує два моря, два океани; розділяє дві частини світу,...

План Вступ Суть і джерела виробництва національного доходу, його...
Томас Роберт Мальтус вивів закон зменшуваної прибутковості. Відповідно до цього закону, продовольство буде збільшуватися в співвідношенні...
Літературні ігри
Ведучий пропонує учасникам написати вірші на задані рими. Коден гравець записує зверху на листочку два слова, що римуються, і, загнувши...
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Сутність і структура суспільного виробництва. Фактори виробництва. Взаємодія і розвиток факторів виробництва
Тема 18. Господарсько-правове регулювання у сфері матеріального виробництва Метою
«сфера матеріального виробництва», «сфера нематеріального виробництва», «промисловість», «електроенергетика», «будівництво», «сільське...
*Що таке напівпровідниковий діод?$Електронно-дірковий перехід$Напівпровідниковий...
Що таке напівпровідниковий діод?$Електронно-дірковий перехід$Напівпровідниковий прилад'що має два виводи$напівпровідниковий прилад...
1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два...
В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два
МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти)
7BЗміст операцій
Відпущено сировину і матеріали на потреба основного виробництва для виготовлення
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема: 27 Установлення автоцистерн на гідрант на два паралельних рукава,на два паралельних всмоктувальних рукава, параллельно на один...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка