1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к: A


Назва1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два кифоза. Это объясняется развитием способности к: A
Сторінка1/4
Дата07.04.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
  1   2   3   4
Крок 1 Стоматологія

2.0 Нормальна анатомія

1

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

2

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

A * Верхний сагиттальный

B Верхний каменистый

C Нижний каменистый

D Нижний сагиттальный

E Сигмовидный

3

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з

артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A *a. brachialis

B a. radialis

C a. axillaris

D a. subscapularis

E a. profunda brachii

4

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування

виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок ?

A * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна частина

E тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

5

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен

розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна.

Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

A * велика та мала підшкіряні вени

B мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

6

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які

коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A * uncus

B operculum frontale

C gyrus temporalis superior

D gurus postcentralis

E sul. calcarinus

7

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде

поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет

выражено

A * Мимических мышц

B Жевательных мышц

C Подкожной мышцы шеи

D Средних мышц шеи

E Глубоких мышц шеи

8

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек.

Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A * Поднижнечелюстной и подъязычной

B Околоушной и щитовидной

C Щитовидной и околощитовидной

D Подъязычной и околоушной

E Околоушной и поднижнечелюстной

9

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы

может быть поврежден?

A * Околоушной

B Большой подъязычной

C Поднижнечелюстной

D Малых подъязычных

E --

10

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх

та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Прямий прикус

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прогенія

11

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик

називається:

A *Параконус.

B Метакоус

C Мезоконус

D Гіпоконус

E Протоконус

12

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей

горик називається:

A *Гіпоконус.

B Метаконус.

C Параконус.

D Мезоконус.

E Протоконус.

13

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону

на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A *Пара-,мета- і протоконуса.

B Гіпо-, пара- і метаконуса.

C Прото-, пара- і гіпоконуса.

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса.

14

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

15

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A * Передміхурова залоза.

B Сімяний міхурець.

C Придаток яєчка.

D Яєчко.

E Цибулино-сечівникова залоза.

16

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

A * Передміхурова залоза.

B Яєчко.

C Сім’яні міхурці.

D Придаток яєчка.

E Сечовий міхур.

17

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

A * Яєчко.

B Сімяні міхурці.

C Придаток яєчка..

D Простата.

E Передміхурова залоза.

18

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії.

19

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору

нижньої щелепи?

A * Нижня альвеолярна артерія.

B Щічна артерія.

C Язикова артерія.

D Криловидні гілки.

E Середня оболонна артерія.

20

Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може

виникати опір катетеру?

A * Перетинчастій.

B Простатичній.

C Губчастій.

D Зовнішньому отворі сечівника.

E Внутрішньому отворі сечівника.

21

При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для

хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі.

Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?

A *a. stylomastoidea

B a. facialis

C a. auricularis posterior

D a. meningea media

E a. occipitalis

22

Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи.

Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в

печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

A *a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. ophthalmica

D a. supraorbitalis

E a. infraraorbitalis

23

Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:

A *Зовнішній крилоподібний м’яз

B Внутрішній крилоподібний м’яз

C Жувальний м’яз

D Передні пучки скроневого м’яза

E Середні пучки скроневого м’яза

24

У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення

верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

A *Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

B Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

C Незрощення другої зябрової дуги

D Незрощення третьої зябрової дуги

E Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

25

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство

вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно

вызвано?

A * Барабанной струны

B Барабанного

C Малого каменистого

D Язычного

E Языкоглоточного

26

При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность

складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире,

рот перекошен. Какой нерв поражен?

A * Лицевой

B Глазной

C Верхнечелюстной

D Нижнечелюстной

E Добавочный

27

В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком

топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки

кровотечения?

A * Треугольнике Пирогова

B Лопаточно-ключичном треугольнике

C Сонном треугольнике

D Лопаточно-трапециевидном треугольнике

E Лопаточно-трахеальном треугольнике

28

У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке

ураження у хворого?

A * Вивих нижньої щелепи.

B Параліч жувальних м’язів.

C Ураження рухового центру мови.

D Перелом нижньоїщелепи.

E Стрес.

29

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції

якого основного м’язів може це визвати?

A *Musculus triceps brachii

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

30

У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A * Середня оболонна артерія.

B Середня мозкова артерія.

C Задня сполучна артерія.

D Передня оболонна артерія.

E Передня мозкова артерія.

31

Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев’язує а. Lingualis в ділянці трикутника

Пірогова, він особливу увагу звертає на:

A *n. hypoglossus

B n. lingualis

C n. sublingualis

D n. glossopharynseus

E Ansa cervicalis

32

У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при

смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого

піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з

верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась

розщілена? Між:

A *Os incisivum et processus palatinus maxillae

B Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

C Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

D Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E В ділянці canalis incisivus

33

До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При

обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому

вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці

foramen intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?

A *Верхньощелепної

B Лицевої

C Поверхневої скроневої

D Верхньої губної

E Жувальної

34

Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не

рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м’яз:

A *Скроневий

B Жувальний

C Бічний крилоподібний

D Присередній крилоподібний

E Двочеревцевий

35

Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар

встановив, що ущімлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через

fissura:

A *Petrotympanica

B Tympanomastoidea

C Petrosguamosa

D Sphenopetrosa

E Petroocipitalis

36

З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з

розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:

A *Interaponeuroticum suprasternale

B Interscalenum

C Antescalenum

D Retropharyngeale

E Previscerale
  1   2   3   4

Схожі:

1 В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два...
Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з
Яка протока з’єднує два моря, два океани; розділяє дві частини світу,...

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ
В збірник включено самостійні (на два варіанта), графічні та різнорівневі контрольні роботи (два варіанти)
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема: 27 Установлення автоцистерн на гідрант на два паралельних рукава,на два паралельних всмоктувальних рукава, параллельно на один...
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття з СФП
ТЕМА 25: Установлення автоцистерни на гідрант на два паралельних рукава, на два паралельних всмоктувальних рукава, паралельно на...
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Алиева Л. Детское общественное объединение как пространство развития субъективности ребенка /Л. Алиева //Воспитат работа в шк. –...
План Вступ Суть і джерела виробництва національного доходу, його...
Томас Роберт Мальтус вивів закон зменшуваної прибутковості. Відповідно до цього закону, продовольство буде збільшуватися в співвідношенні...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва механічний...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва – механічний цех №1 та механічно – збиральний цех №2, а також два цеха допоміжного...
Літературні ігри
Ведучий пропонує учасникам написати вірші на задані рими. Коден гравець записує зверху на листочку два слова, що римуються, і, загнувши...
20. Методика навчання технології опрацювання графічних даних. Комп'ютерна...
Комп'ютерна графіка — це створення і обробка зображень (малюнків, креслень і т д.) за допомогою комп'ютера. Розрізняють два способи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка