Реферат (при необхідності)


Скачати 348.63 Kb.
НазваРеферат (при необхідності)
Сторінка1/3
Дата09.04.2013
Розмір348.63 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Реферат
  1   2   3

ВступДані методичні рекомендації призначені для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання та містять правила оформлення текстових документів, які розроблюються і використовуються у навчальному процесі (звітів з лабораторних робіт, звітів з практик, звітів з науково-дослідницької роботи студентів, курсових та дипломних проектів та інших документів).

В основу цих методичних рекомендацій покладено вимоги до оформлення дисертацій, які висуваються Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) України та вимоги щодо оформлення звітів у сфері науки та техніки, які висуваються Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Вже на ранніх стадіях навчання в університеті є доцільним прищеплювання студентам культури оформлення різного роду звітів, пояснювальних записок до курсових і дипломних проектів та інших документів.

Однак слід зазначити, що дотепер вимоги ВАК України до оформлення робіт у значній мірі не погоджені з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», що викликає розбіжності і непорозуміння при оформленні різноманітних звітів та робіт. При виявленні розбіжностей між цими документами, автори в першу чергу дотримувались вимог ВАК України.

Загальні положенняБудь-який текстовий документ, що розробляється і використовується у навчальному процесі, повинен містити наступні структурні елементи:

титульний лист;

реферат (при необхідності);

зміст;

перелік умовних скорочень (при необхідності);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Структура і виконання конкретного документа повинні відповідати вимогам до оформлення і методичним указівкам кафедри за відповідною дисципліною.

І. Вимоги до змісту структурних елементів документів1.1. Титульний аркуш
1.1.1. Титульні аркуші для курсового, дипломного проекту, звітів з практик та ін. розміщуються на двох аркушах, першим з яких є «Пояснювальна записка» (розташовано з одного боку аркуша), а другий – «Завдання на дипломний проект» (курсовий проект, практику та ін.) (розташовано на обох боках другого аркуша – враховується при нумерації документу як одна сторінка). У випадку відсутності «Завдання», титульний аркуш розміщується на одному аркуші.
1.2. Реферат
1.2.1. Реферат – короткий зміст документу, який містить основні відомості та висновки, які необхідні для початкового ознайомлення з документом. Реферат має складатися не більш ніж з 500 слів. Обсяг реферату не повинен перевищувати однієї сторінки.

1.2.2. Реферат містить:

відомості про обсяг документів;

текст реферату;

перелік ключових слів.

1.2.3. В відомостях про обсяг документу має бути зазначено: кількість сторінок документу (без додатків), ілюстрацій, таблиць, додатків та використаних джерел.

Приклад:

Пояснювальна записка: 141 с., 46 рис., 33 табл., 6 додатків, 35 джерел.

1.2.4. Текст реферату повинен відображати основний зміст документу та включати такі відомості: об’єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження та апаратура, результати, ступінь впровадження, взаємозв’язок з іншими роботами, рекомендації щодо використання результатів роботи, галузь застосування, економічна ефективність, значущість роботи та висновки, прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Текст реферату на пункти не поділяють. Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, пропускають.

1.2.5. Ключове слово – це слово або словосполучення з тексту документу, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів (словосполучень) в називному відмінку. Перелік подається в рядок через кому великими буквами. Перший рядок – з абзацного відступу, вирівнювання «за шириною».

Зразок оформлення реферату дипломного проекту наведено в дод. А.
1.3. Зміст
1.3.1. До змісту структурні елементи документу включають у наступній послідовності: перелік умовних скорочень, вступ, найменування розділів та підрозділів основної частини, висновок, список використаних джерел, додатки з їх найменуваннями та позначеннями.
1.4. Перелік умовних скорочень
1.4.1. Якщо у документі використовуються маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік має бути подано в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Незважаючи на це, за першої появи цих елементів у тексті документу надають їх розшифровку.

1.4.2. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення та ін. повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
1.5. Вступ
1.5.1. У вступі необхідно навести коротку характеристику сучасного стану тематики, якій присвячено роботу, відзначити актуальність теми, яка розглядається, мету роботи та задачі, рішення яких сприяє її досягненню.

Історичні довідки, опис робіт, що були опубліковані раніше, та загальновідомі положення у вступі не наводять.
1.6. Основна частина
1.6.1. Зміст та обсяг основної частини документу відображено у методичних рекомендаціях кафедри інформаційних систем щодо виконання роботи над відповідними документами (звітами з лабораторних робіт, практик, курсовим та дипломним проектуванням).
1.7. Висновки
1.7.1. У висновку повинні бути наведені короткі висновки за результатами виконаної роботи та пропозиції з її використання, а також дана оцінка ефективності від впровадження наукового результату роботи.

1.7.2. Текст висновків може поділятися на пункти.
1.8. Список використаних джерел
1.8.1. Список використаних джерел – це перелік джерел інформації, які було цитовано, згадано або розглянуто у роботі.

1.8.2. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
1.9. Додатки
1.9.1. У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти звіту, але не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення та з інших причин.

1.9.2. Ілюстрації (діаграми бізнес-процесів, схеми алгоритмів, технологічних процесів, сценарії діалогів та ін.), таблиці, проміжні математичні докази, формули та розрахунки, текст допоміжного характеру та ін. можуть бути оформлені у вигляді додатків.


  1   2   3

Схожі:

Конспектування літературних джерел (до 24. 12. 12)
Основний текст, у т ч не менше 2 схем чи таблиць, що зроблені самостійно і які розкривають суть питання (по тексту), а також, при...
Реферат НА ТЕМУ: «ГОСТРИЙ ЖИВІТ»
При гострому животі прогноз погіршується з часом, тому лікар зобов'язаний швидко госпіталізувати хворого до профільної установи,...
Реферат із обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів)
В Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з 2010 р відкрито аспірантуру зі спеціальності
Професійна готовність учителя до роботи в умовах профільного навчання
Виділяються уміння вчителя необхідні при роботі в профільних класах та підкреслюється необхідності поєднання психологічної, педагогічної...
Реферат від групи
Усний журнал з питань безпеки життєдіяльності та професійного травматизму (реферат від групи)
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки...
Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги з підготовки фахівців
Рефератiв з дисципліни з (найменування навчальної дисципліни ) дисципліни
Реферат може бути написаний по будь-якій темі з приведеного списку. За бажання написати реферат на тему, яка не увійшла до переліку,...
Реферат на тему: «Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів»
Можливість виникнення конфлікту існує у всіх сферах. Конфлікти народжуються на грунті щоденних розбіжностей у поглядах, протиборстві...
Реферат на тему: Аналіз обробки персональних даних, за допомогою...
За допомогою СУІБ-Матриця заповнити задачі,знання, використовуючи при цьому «Закон про захист персональні дані»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка