ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Богданова Ж. А., к е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ


Скачати 31.27 Kb.
НазваДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Богданова Ж. А., к е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ
Дата27.12.2013
Розмір31.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Богданова Ж.А., к.е.н.,

доцент кафедри обліку і

аудиту ТНУ

Світова економіка є переважно ринковою системою і розвивається за законами ринку. Проте вона не є однорідною єдністю. У систему світової економіки входять держави з різними устроями господарства. У цих умовах здійснюються світові інтеграційні процеси, ефективність розвитку міжнародних економічних відносин у рамках інтеграції у світову економічну систему залежить від узгодження дій, як з іншими країнами, так і з їх об'єднаннями через систему міжнародних організацій. Економіка будь-якої країни, не є закритою або замкнутою системою. Від того як налагоджена міжнародна співпраця залежить економічний стан в державі. Нині співіснування і співпраця держав реалізується засобами нового механізму, збалансована дія якого забезпечується саме міжнародними організаціями [3, с.15].

У зв'язку із створенням транснаціональних корпорацій і розвитком систем корпоративного управління виникає необхідність в уніфікації систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах. Бухгалтерська справа стає міжнародною, і його результати мають бути зрозумілі широкому кругу користувачів, що вимагає координації і громадського регулювання бухгалтерського обліку, розширення і поглиблення знань, обміну досвідом і здійснення іншого загального вигляду діяльності. Тому виникає необхідність об'єднання бухгалтерів і аудиторів в добровільні громадські організації і асоціації, які дістали назви Міжнародні бухгалтерські організації [2, с.18-19].

Для підвищення престижу і авторитету своєї професії люди ще здавна створювали об'єднання, метою яких був обмін досвідом, навчання майбутніх фахівців, захист "власної справи" від авантюристів, а також реалізація своїх прав і поліпшення матеріальних умов праці. Високі вимоги до професії, підвищення відповідальності за наслідки, які спричинила надана інформація і необхідність її уніфікації, виступили ще одним важливим мотивом при створенні професійних об'єднань, які можна розділити на регіональні і міжнародні (світові) (табл.1).

Таблиця 1.

Розподіл міжнародних бухгалтерських організацій

Регіональні МБО

Міжнародні МБО

Європейська економічна спільнота;


Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASC);

Європейська федерація бухгалтерів-експертів (FEE);

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC);

Африканська рада з бухгалтерського обліку (ААС);

Організація Об'єднаних Націй (ООН);


Міжамериканська асоціація бухгалтерів (IAA);

Міжурядова робоча група експертів за міжнародними бухгалтерськими стандартами ООН (ISAR);

Конференція бухгалтерів країн Азії і Тихого океану (САРА);

Комісія з транснаціональних корпорацій ООН (UNCTC);

Федерація бухгалтерів країн Юго-Східній Азії АСЕАН (FA);

Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) та ін.

Південно-Азіатська федерація бухгалтерів (SAFA);
Північна федерація бухгалтерів (HFA) та ін.
Отже, Міжнародні бухгалтерські організації відносяться до міжнародних організацій, які займаються питаннями стандартизації обліку і звітності та існують для сприяння розвитку економічної науки і впровадження в практику господарської діяльності підприємств і організацій нових форм і методів бухгалтерського обліку, принципів організації економічного аналізу, що відповідають вимогам сучасного рівня розвитку виробництва і управління.
Використані джерела:

  1. Бархатов А.П. Международный учет: Учеб.пособ. / А.П.Бархатов - М.: «Маркетинг», 2001. - 288с.

  1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [ Текст ]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; ЖІТІ - Житомир: ПП"Рута", 2003 . - 544с.

  1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3 - тє вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., -К.: Центр навчальної літератури, 2011. - 344 с.

  2. Мокій А. І. Міжнародні організації. Навч. посіб./ А. І.Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець - Д.: Центр навчальної літератури, 2011. - 280 с.

Схожі:

Особливості організації обліку в агрохолдингах
Майданевич Ю. П. – к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
Ю. П. Майданевич к е. н., доцент кафедри обліку та аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
У статті обгрунтована доцільність створення відділу внутрішнього аудиту на підприємствах і наведені проблеми його організації
Передумови створення агрохолдингів в УкраїнІ
Майданевич Ю. П., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського м. Сімферополь
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського
На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш ефективним суб’єктом аграрного ринку є аграрні холдинги, передумовою створення...
Богданова Ж. А., к е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського...
Разом с тим, не зважаючи на велику кількість наукових та методичних праць цієї тематики, вже протягом кількох сторіч не вщухають...
Тема №2
Розробники викладач кафедри обліку і аудиту Дмитрієва В. О., к е н., доц., зав кафедри обліку і аудиту Вишнякова І. В
План наукових заходів кафедри обліку і аудиту на 2012-2013 н р
Семінар «Сучасні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на прикордонних з ЄС територіях»
К е. н., доцент кафедри обліку і аудиту
Особливе місце серед інститутів контролю достовірності та повноти економічної інформації займають органи внутрішньогосподарського...
Богданова Ж. А., к е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського...
В статті досліджено сутність витрат та формування собівартості продукції (послуг). Проведено історично-правовий аналіз регулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка