ТЕМА: Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки


НазваТЕМА: Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
Дата04.12.2013
Розмір68.2 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Бухгалтерія > План-конспект
План-конспект заняття

Майстра в/н А.М. Педоренко

На______________

ТЕМА: Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Мета заняття: ознайомити з інструкцією з охорони праці для працівників бухгалтерії

Структура заняття

  1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

  1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Інструкція поширюється на бухгалтера, зам. головного бухгалтера, статиста, фахівця з ліцензування, поч. відділу бюджетування та контролінгу, старшого фінансового аналітика (далі співробітник) працюють в бухгалтерії, у відділі бюджетування та контролінгу.

1.2. До самостійної роботи в якості співробітника допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну освіту та підготовку за фахом, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, що не мають протипоказань до роботи за даною професією (спеціальністю) за станом здоров'я, що пройшли в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) і періодичні (під час трудової діяльності) медичні огляди, пройшли навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, при необхідності стажування на робочому місці і мають 1 групу з електробезпеки. Проведення всіх видів інструктажів має реєструватися в Журналі інструктажів з обов'язковими підписами отримав і проводив інструктаж. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу на півроку.

1.3. Співробітник повинен:

- Дотримуватися затверджені в організації правила внутрішнього розпорядку;

- Підтримувати порядок на своєму робочому місці;

- Бути уважним під час роботи, не відволікатися сторонніми справами і розмовами і не відволікати інших від роботи;

- Не допускати порушень вимог безпеки праці та правил пожежної безпеки;

- Використовувати обладнання та інструменти строго у відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;

- Дотримуватися правил особистої гігієни;

- Виконувати тільки ту роботу, яка визначена його посадовою інструкцією;

- Дотримуватися режиму праці і відпочинку залежно від тривалості та виду трудової діяльності (раціональний режим праці і відпочинку передбачає дотримання перерв);

- Зберігати і приймати їжу тільки у встановлених і спеціально обладнаних місцях;

- Негайно повідомляти безпосередньому або вищестоящому керівнику про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що сталося в організації, про погіршення стану свого здоров'я;

- Дотримуватися вимог та приписи знаків безпеки, сигнальних кольорів і розмітки;

- Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- Знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної служби газового господарства і т.д.) і термінового інформування безпосереднього і вищестоящих керівників, місце зберігання аптечки, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

1.4. Співробітник зобов'язаний дотримуватися правил охорони праці для забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи, включаючи:

- Підвищені зорові навантаження при роботі протягом тривалого часу на комп'ютері і з паперовими документами.

1.5. Куріння і вживання алкогольних напоїв на роботі, а також вихід на роботу в нетверезому вигляді забороняється.

1.6. У відповідності з чинним законодавством співробітник несе відповідальність за порушення вимог цієї інструкції, виробничий травматизм і аварії, що сталися з його вини.

1.7. Контроль виконання вимог даної інструкції покладається на керівника структурного підрозділу та інженера з охорони праці або іншого уповноваженого на це посадової особи.
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Оглянути робоче місце, використовуване обладнання, інструменти та матеріали. Прибрати зайві предмети.

2.2. Перевірити:

- Робоче місце на відповідність вимогам безпеки;

- Справність застосовуваного обладнання та інструментів, якість використовуваних матеріалів;

2.3. Підготувати до роботи використовувані оргтехніку, обладнання, інструменти, матеріали, що включають і вимикають пристрої, світильники, електропроводку і т.д.

2.4. Відрегулювати рівень освітленості робочого місця, робоче крісло по висоті, при наявності комп'ютера висоту і кут нахилу монітора.

2.5. Виявлені перед початком роботи порушення вимог безпеки усунути власними силами, а при неможливості повідомити про це безпосереднього або вищестоящому керівнику, представникам технічних і (або) адміністративно-господарських служб для вжиття відповідних заходів. До усунення неполадок до роботи не приступати.

2.6. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і наладкою обладнання, проводиться лише за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Дотримуватися вимог безпеки та правила експлуатації устаткування, використання інструментів і матеріалів, викладені в технічних паспортах, експлуатаційної, ремонтної та іншої документації, розробленої організаціями-виробниками.

3.2. Під час роботи не допускати сторонніх розмов і дратівливих шумів. Сидіти за робочим столом слід прямо, вільно, не напружуючись. Слід дотримуватися регламентовані перерви протягом робочого дня для проведення загальної виробничої гімнастики, масажу пальців і кистей рук і вправ для очей.

3.3. Забороняється працювати при недостатньому освітленні й при місцевому освітленні.

3.4. Стежити за чистотою повітря в приміщенні. При провітрюванні не допускати утворення протягів. Утримувати робоче місце в порядку і чистоті. Сміття слід збирати в спеціальні ємності і кожен день видаляти з приміщення.

3.5. Для запобігання аварійних ситуацій і виробничих травм забороняється:

- Палити в приміщеннях;

- Доторкатися до оголених електропроводів;

- Працювати на несправному обладнанні;

- Залишати без нагляду електронагрівальні прилади;

- Використовувати електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю.

3.6. Постійно стежити за справністю обладнання, інструментів, блокувальних, що включають і вимикальних пристроїв, сигналізації, електропроводки, штепсельних вилок, розеток та заземлення.
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виникненні в робочій зоні небезпечних умов праці (поява запаху гару й диму, підвищене тепловиділення від устаткування, підвищений рівень шуму при його роботі, несправність заземлення, загоряння матеріалів і устаткування, припинення подачі електроенергії, поява запаху газу тощо) негайно припинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про подію безпосередньому або вищестоящому керівництву, при необхідності викликати представників аварійної та (або) технічної служб.

4.2. При пожежі, задимлення або загазованості приміщення (появі запаху газу) необхідно негайно організувати евакуацію людей з приміщення у відповідності до затвердженого плану евакуації.

4.3. При виявленні загазованості приміщення (запаху газу) слід негайно припинити роботу, вимкнути електроприлади та електроінструменти, відкрити вікно або кватирку, покинути приміщення, повідомити про подію безпосередньому або вищестоящому керівництву, викликати аварійну службу газового господарства.

4.4. У разі загоряння або пожежі негайно викликати пожежну команду, проінформувати свого безпосереднього або вищестоящого керівника і приступити до ліквідації вогнища пожежі наявними засобами огнетушенія. При загорянні електромереж та електрообладнання необхідно їх знеструмити.

4.5. При нещасному випадку (травми) надати першу медичну допомогу. При необхідності викликати швидку медичну допомогу. Про подію нещасний випадок (травмі) доповісти своєму безпосередньому або вищестоящому керівнику.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Привести в порядок робоче місце.

5.2. Відключити і знеструмити обладнання, оргтехніку, опалювальні прилади і світильники.

5.3. Прибрати використовувані інструменти і матеріали в призначене для їх зберігання місце.

5.4. Повідомити своєму безпосередньому або вищестоящому керівнику, а при необхідності представникам ремонтно-технічних та адміністративно-господарських служб, про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та інших факторах, що впливають на безпеку праці.

  1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

  1. Основні вимоги охорони праці перед початком роботи?

  2. Основні вимоги охорони праці під час роботи?

  3. Основні вимоги охорони праці по закінченню роботи?

  1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

  1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.
Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Заслухавши і обговоривши інформацію провідного спеціаліста з охорони праці Собчука А. М. про стан пожежної безпеки в лікувально-профілактичних...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з первинної підготовки пожежних...
Загальні положення правил безпеки праці в ДПО:інструктажі з питань охорони праці, порядок розслідування нещасник випадків, порядок...
Уроку Тема уроку: Інструктування з безпеки праці
При прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності усі працівники повинні пройти навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з особовим складом чергових караулів ЗМПО
Тема: 1 Вимоги безпеки праці до пожежної техніки, обладнання, бойового одягу та спорядження
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ Київ-2006
РОЗРОБЛЕНI Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДIПБ) МНС України спільно із Сектором охорони праці МНС...
Затверджено Наказ директора
До роботи на ПК допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності)
Затверджено Наказ директора
До роботи на ПК допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності)
Інструкція з безпеки життєдіяльності для вчителів ОБЖ
Керуючись основними законодавчими актами з охорони праці, законами «З охорони праці», «З протипожежної безпеки», «З охорони здоров'я»,...
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ПІДРОЗДІЛАХ
Правила безпеки праці в Державній пожежній охороні МВС України визначають систему заходів, які направлені на створення умов, спрямованих...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом...
ТЕМА №4 Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка