ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом ПДПЧ-36 та Жовтневого ЗМПО


Скачати 90.32 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з безпеки праці з особовим складом ПДПЧ-36 та Жовтневого ЗМПО
Дата06.05.2013
Розмір90.32 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник Жовтневого РВ

майор служби

цивільного захисту

А.С. Криворучко
"____"______________2009 р.
ПЛАН-КОНСПЕКТ

на проведення заняття з безпеки праці

з особовим складом ПДПЧ-36 та Жовтневого ЗМПО

ТЕМА № 4.4.5. Вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15)

Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з порядком проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Час: 1 година.

Місце проведення: навчальний клас

Матеріальне забезпечення: плакати, наочна агiтацiя

Література: наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15.

Наказ МНС України № 455 від 27.11.03р. “Про затвердження Тимчасової

настанови з організації професійної підготовки працівників органів

управління та підрозділів МНС України

Порядок проведення занять.

1. Організаційний момент 5 хв.:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань 10 хв.:

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

  1. Викладення матеріалу теми 20хв.


Питання які вивчаються:

1. Загальні положення.

2. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

3. Інструктажі з питань охорони праці.


Питання та його короткій зміст

Методичні вказівки

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Положення про навчання) розроблено для Корабельного РВ У МНС, як одне з Положень системи управління охороною праці.

1.2. Положення про навчання розроблено згідно вимог статті 18 закону України "Про охорону праці" та "Типового положення про навчання з питань охорони праці" (ДНАОП 0.00-4.12-99) і спрямовано на реалізацію вимог законодавства про навчання співробітників вирішувати питання охорони праці.

1.3. Усі співробітники перед початком роботи та у процесі роботи повинні проходити навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці.

1.4. Перевірка знань працівників з охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

1.5. При незадовільних результатах перевірки знань з охорони праці співробітник протягом не більше одного місяця зобов’язаний пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

1.6. Відповідальність за організацію та здійснення навчання й перевірки знань з охорони праці покладається на начальника РВ.

1.7. Вимоги положення про навчання обов’язкові для виконання, за їх порушення винні працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
2. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

2.1. Керівний склад та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці районного відділу (п.1.додатка 1 до цього Положення) проходять навчання і перевірку знання з питань охорони праці в спеціалізованих учбових закладах, інші співробітники (п.2. додатка 1 до цього Положення) первинну підготовку проходять в спеціалізованих учбових закладах, а періодичну перевірку знань в комісії підрозділу. Перевірка знань для них проводиться раз у 3 роки. Тематичний план навчання посадових осіб наведений у додатку 2 до цього Положення.

2.2. У складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинно бути не менш 3 чоловік, що пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Головою комісії призначається заступник начальника підрозділу, в службові обов’язки якого входить проведення роботи з охорони праці.

2.3. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом (додаток 3 до цього Положення), термін зберігання якого 5 років.

2.4. Допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання, перевірку знань питань охорони праці і інструктажів забороняється.

2.5. Співробітники допускаються до самостійної роботи після проведення навчання з охорони праці, проходження вступного та первинного інструктажу.

2.6. Особи, які прийняті на роботу на посаду начальника районноговідділу, начальника підрозділу, зобов’язані у місячний термін пройти перевірку знань з питань охорони праці в комісії Управління.

2.7. Навчальні програми з питань охорони праці для співробітників передбачають: не менше 10 годин теоретичного навчання, а для виконання робіт з підвищеною небезпекою в обсязі не менше 30 годин.

2.8. Організацію навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу забезпечує управління по роботі з персоналом, а в процесі роботи – начальник підрозділу разом зі службою охорони праці.

2.9. Для виконання Положення про навчання формується річний план-графік проведення навчання, з яким повинні бути ознайомлені співробітники, що проходять навчання та перевірку знань питань охорони праці.

2.10. Перевірка знань співробітників з питань охорони праці в підрозділі здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі – комісія) підрозділу, положення про яку наведено у додатку 12 до СУОП підрозділу.

2.11. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці для співробітників, з урахуванням специфіки служби або роботи, складається членами комісії та затверджується головою комісії (начальником підрозділу).

2.12. Перед перевіркою знань з питань охорони праці в підрозділі для співробітників організується навчання з питань охорони праці, які стосуються їх функціональних обов’язків.

2.13. Співробітникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в підрозділі, видача посвідчень (додаток 4 до цього Положення) є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

2.14. Спеціальне навчання з охорони праці проводиться суб’єктом господарської діяльності, якій має дозвіл Держпромгірнагляду. Допускається проведення навчання особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, що залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою та навчання на засобах малої механізації (гідро-, пнемо-, електроустаткування) силами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Миколаївській області.

2.15. У разі проведення спеціального навчання з питань охорони праці в підрозділі, воно проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, умов служби та праці, функціональних обов'язків співробітників і затверджуються наказом начальника РВ.

2.16. Перевірка знань співробітників в підрозділі може проводитись тільки по загальних питаннях охорони праці при умовах створення комісії з перевірки знань, навчанню і перевірці знань членів цієї комісії з питань охорони праці. Перевірка знань співробітників, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки комісія підрозділу не проводить.

2.17. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією Управління. При відсутності в складі комісії відповідних спеціалістів, в її склад необхідно включати представників Держпромгірнагляду, або інших суб’єктів господарської діяльності, які отримали відповідний дозвіл від Держпромгірнагляду.

2.18. Співробітники, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та співробітники, службові обов'язки яких пов'язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою, експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в терміни, вказані в додатку 14 до СУОП Підрозділу.

2.19. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань питань охорони праці здійснює служба охорони праці.

3. Інструктажі з питань охорони праці.

3.1. Співробітники підрозділу зобов’язані проходити вступний, первинний, повторний інструктажі, а при необхідності позаплановий та цільовий інструктажі.

3.2. Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма співробітниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

– з працівниками інших організацій, які прибули до підрозділу для виконання службових (трудових) обов’язків;

- з курсантами та студентами, які прибули до підрозділу для проходження навчальної практики і стажувань;

– екскурсантами у разі екскурсії по підрозділу.

3.3. Вступний інструктаж проводиться начальником підрозділу відповідно до наказу по підрозділу, який в установленому цим Положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

3.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою. Програма та тривалість інструктажу затверджуються начальником РВ.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

3.5. Первинний інструктаж проводиться до початку виконання службових та трудових обов’язків безпосередньо на робочому місці з співробітниками:

– новоприйнятими постійно чи тимчасово в підрозділ;

– які переводяться з одного підрозділу до іншого;

– які виконуватимуть нову для них роботу;

– відрядженими працівниками інших організацій в тому числі з курсантами, студентами та слухачами на стажировці, які безпосередньо приступають до виконання службових (трудових) обов’язків.

3.6. Повторний інструктаж проводиться з усіма особами, з якими проведений первинний інструктаж. Повторний інструктаж проводиться в обсязі первинного інструктажу один раз у шість місяців, а для осіб, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, інструктаж проводиться один раз у три місяці.

3.7. Позаплановий інструктаж проводиться з співробітниками при внесенні в нормативні акти про охорону праці змін та доповнень, при порушенні працівником норм охорони праці, що можуть привести або призвели до нещасного випадку, а також за вимогою начальника Управління або вищестоящого керівництва.

3.9. Цільовий інструктаж проводиться з працівником при ліквідації аварій або стихійного лиха, при проведені робіт по наряду-допуску, наказу або розпорядженню, виконанні разових робіт, які не передбачені функціональними обов’язками або трудовою угодою.

3.10. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить начальник підрозділу.

3.11. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці начальником, якій проводив інструктаж.

3.12. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

3.13. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

3.14. Проведення первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів фіксуються записами в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

3.15. Оригінали інструкцій з охорони праці, які затверджено наказами, зберігаються в установленому порядку, а копії надаються співробітникам для повсякденного користування та використовуються начальниками підрозділів для проведення інструктажу.

3.16. Ознайомлення співробітників з інструкціями фіксується їх особистим підписом на інструкціях, що зберігаються у осіб, які проводять інструктажі.

Дати під за­пис4. Закріплення вивченого матеріалу 5хв.
Питання для закріплення:

1. Загальні положення.

2. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.

3. Інструктажі з питань охорони праці.
5. Підбиття підсумків 5хв.

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.
План-конспект склав:

Начальник ПДПЧ-36

Жовтневого РВ ГУ МНС України

в Миколаївській області

ст. лейтенант сл. цив. зах. О.М. Задорожний

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по рятувальній підготовці з особовим...
ТЕМА №6: Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з особовим складом чергових караулів ЗМПО
Тема: 1 Вимоги безпеки праці до пожежної техніки, обладнання, бойового одягу та спорядження
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з водійським Жовтневого ЗМПО
Тема.: Вимоги техніки безпеки до пожежних та аварійно- рятувального обладнання
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки особлвим...
Навчальна мета: Закріпити знання особового складу караулу по ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах з наявністю радіоактивних...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Конституції України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, інших законів України, нормативних актів Президента...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з технічної підготовки з особовим...
Тема: 2 „ Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних умовах...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття по медичній підготовці з особовим...
ТЕМА №4 «Медичне оснащення аварійно-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка