ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Скачати 47.31 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Дата16.06.2013
Розмір47.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»

за 2012 рік
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», яка діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 року, дійсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ», від імені якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Український капітал» на підставі Договору №29072011 про управління активами закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 29.07.2011р., за 2012 рік.

Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності її Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання станом на 31.12.2012 р.
Основні відомості про

ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ»

Повна назва фонду

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»

Код ЄДРПОУ

35043692

Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

19.10.2007 р. № 811

Місцезнаходження

69035, м. Запоріжжя, вул. 40-Років Радянської України, буд. 62, кв. 46


Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

23877071

Юридична адреса

Місцезнаходження юридичної особи

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дійсне до 23.12.2015 року.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Серія А № 004281, виданий рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2014 року

Телефон

(061) 212-00-97; 212-05-81

Дата і номер договору на проведення аудиту

№ 63/2013 від 01.04.2013 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

01.04.2013 р. - 03.04.2013 р.


Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство при складанні фінансової звітності скористувалось рядом виключень, що не відповідають вимогам всіх МСФЗ, а саме:

Форми фінансової звітності не відповідають вимогам МСБО №1 «Подання фінансової звітності». Товариство надало звітність за формами, визначеними ПСБО № 1-4, не використовуючи всіх компонентів фінансової звітності. Разом з тим, товариство необхідні розкриття інформації провело в Примітках до фінансової звітності, що не спричинило непорозуміння фінансової інформації користувачами та відобразило всі відповідні аспекти господарчої діяльності.

При складанні фінансової звітності товариство скористалось винятками, дозволеними МСФЗ № 1, а саме:

- Класифікація раніше визнаних фінансових інструментів. Товариство класифікує фінансові інструменти (що не відносяться до категорій «Утримувані до погашення» і «Позики і дебіторська заборгованість») як фінансові інструменти:

(а) оцінювані по справедливій вартості через прибуток або збиток або

(б) що є в наявності для продажу на дату переходу на МСФО (за умови виконання критеріїв визнання відповідно до МСФЗ 39).

- Товариством було використано короткострокове звільнення від МСФЗ на підставі пункту «Г’1» МСФЗ № 1 в частині надання порівняльної інформації щонайменше 1 раз на рік , проте необов’язково, щоб ця інформація відповідала МСФЗ, стосовно статтей, що належать до сфери застосування МСФЗ № 9.

В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2012 року.

Умовно-позитивна думка

Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки».

Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, аудитор вважає, що фінансова звітність ПАТ «ЗНВКІФ «Успіх» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фінансові результати за 2012 рік з додержанням вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Генеральний директор

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року,

дійсне до 23.12.2015 р

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000265, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 р., дійсне до 23.12.2015р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017р.Аудиторський висновок складено 7 квітня 2013р.

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.


Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат
ДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка