АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 30.02 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата26.03.2013
Розмір30.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


щодо фінансової звітності повного товариства

“Ломбард Золоте Руно Дружиніна М.І. і компанія ".
Учасникам повного товариства “ Ломбард Золоте Руно Дружиніна М.І. і компанія ”

Ми, товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “Веда-консалтінг"(код ЕДРПОУ 21871118, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68 кор.9) провели аудит фінансової звітності повного товариства “Ломбард Золоте Руно Дружиніна М.І. і компанія"(код ЕДРПОУ 23937465, м. Дніпропетровськ , вул. Інженерна 2а, зареєстровано 08.12.1995 р.), (далі – Товариство), що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного аудиту. Аудит проведено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством не надано інформацію, необхідну для розрахунку забезпечення виплат відпусток працівникам. Через відсутність даної інформації аудитор не мав змоги за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити суму забезпечень.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011р., а також результат його діяльності за минулий рік, згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні та вимогами діючого законодавства.


Пояснювальний параграф
Не вносячи до цього висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах аудитор звертає увагу на додаткову інформацію, що міститься у додатку до цього висновку.
19 березня 2012 р.
Аудиторська фірма “Веда-консалтінг”

м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська 68, кор.9.

Внесено до Реєстру суб’єктів аудиторської

діяльності АПУ 26.01.2001р. №0544.

Аудитор,

директор ТОВ АФ “Веда-консалтінг”

сертифікат серії А №001673, виданий

рішенням АПУ №22 від 24.11.94р.,

дійсний до 24.11.2013р Л.Г. Гущина

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка