На уроках англійської мови в початковій школі


Скачати 121.7 Kb.
НазваНа уроках англійської мови в початковій школі
Дата09.02.2014
Розмір121.7 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок


Матеріали для використання

на уроках англійської мови

в початковій школі

Підготовлено

учителем англійської мови

Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Уздемир О.А.

Комунікативні ігри та ігрові ситуації

1."Чарівні кульки"

Мета гри: удосконалення лексичних і граматичних (синтаксичних) навичок та формування умінь говоріння у межах кількох вивчених тем.

Зміст гри: клас поділяється на дві команди. На дошці зображено кульки з написаними на них словами. Завдання команд полягає в тому, щоб скласти по одному реченню з кожним словом. Речення не повторюються. Перемагає команда, яка склала найбільшу кількість логічно об'єднаних речень, що правильно оформлені з мовного погляду і відповідають сфері спілкування.

Особливістю цієї гри є те, що кожна команда, будуючи своє речення, полинна використовувати мовний матеріал з різних вивчених тем, щоб уникнути повторення. Таким чином, гра сприяє активізації в мовленні учнів вивченого мовного матеріалу, а також удосконаленню навичок структурування речень різних типі

2.leasе".

Ведучий подає команди, додаючи слово рleasе. Гравці повинні виконувати команду лише в тому випадку, якщо до неї додано слово рleasе. Той, хто помилиться і виконає команду без слова рleasе, виходить з гри. Наприклад, ведучий говорить спочатку повільно, потім швидше: Stand uр, рleasе! Raisе уоur hands, рleasе! Sit down! (Той хто сів, вибуває з гри). Sit down, рleasе Ореn уоur books, .рleasе! тощо.

3.Запитання – відповідь

3.1.Учитель ставить класу запитання типу: Do birds sing? Do girls sing? Does Nick sing?

Учні відповідають з місця:

Yes, they do.Yes,they do. Yes, he does.

Час від часу вчитель вставляє у запитання назви предметів: Do books sing? Той, хто помилиться і відповість: Yеs, they do. «платить фант». Він повинен продекламувати вірш англійською мовою.

3.2. Ведучий ставить запитання, дивлячись на одного з гравців. Відповідати повинен сусід справа. Наприклад, ведучий, дивлячись на Марію, говорить Where is your bag? Сусідка Марії справа, Наталя What do you have in your bag?. Ведучий, дивлячись на Наталю: What do you have in your desk? Сусідка Наталі справа не відповіла, бо подумала, що запитують Наталю. Вона вибуває з гри (або платить фант, а потім декламує вірш англійською мовою).

3.3.Учасники гри задумують який-небудь предмет. Один з них повинен відгадати його, ставлячи іншим учасникам по черзі загальні запитання, що вимагають відповіді «так» або «ні» (коротка форма). Наприклад: Іs it black? (Yеs, it is) Іs it large? (Yеs, it is.)

Is it near the door? (No, it is not.)

Іs it on the floor? (Yеs, it is.)

Іs it a table? (Yеs, іt is.)

Цю гру можна використати і для позакласної роботи.

3.4. Ведучий показує класу декілька картинок з зображенням предметів або тварин, називаючи їх по-англійському, наприклад: a dog, a cat, a horse, a mouse. Потім він ховає за спину одну картинку. Учні відгадують, яку картинку заховано. Наприклад, заховано картинку з зображенням коня. Клас : Іs it a dog? Ведучий: No, іt is not. Клас: Іs it a mouse? Ведучий: No, іt is not. Клас: Іs it a horse? Ведучий: Yеs, іt is. Учень, що відгадав слово, стає ведучим.

4. Впізнай слово.

Кожен учень одержує аркушик паперу з англійським словом. Це можуть бути нововведені або вже відомі (і в цьому випадку більш важкі) слова. Наприклад, у 3 класі: : а dog, a box, to live, to sleep, to stand, new, picture. Вчитель говорить речення англійською мовою, а учні повинні пізнати кожен своє слово у реченні / піднести руку. Вчитель повторює речення і записує його на дошці, а клас - у зошитах. Виграє ряд, що зробив найменше помилок. Зразок диктанту: Nick lives in Donetsk. Не has a big dog. Ніs dog sleeps in a box. Тhe box is new. It is in the room...

Цю гру можна використати при підготовці до диктанту.

5. Придумай речення.

Усім учням класу пропонують придумати по реченню з одним і тим же новим словом з уроку, що вивчається. Перемагає той ряд, який швидше і правильніше складе речення з заданим словом.

Наприклад, задано словo a horse. Усі учні другого ряду перші піднесли руки. Вчитель запитує будь-яких трьох учнів з цього ряду.

1-й учень І саn see a horse.

2-й учень: Тhis horse is black.

3-й учень: Pete likes horses.

Якщо б у цих відповідях було допущено помилки, а представники першого і третього рядів склали б речення правильно або з меншою кількістю помилок, то переміг би перший або третій ряд, незважаючи на те, що другий ряд раніше придумав речення.

6. Доповни речення

6.1.З метою закріплення вислову at -- oclock можна провести таку гру. Вчитель малює на дошці циферблат або приносить у клас макет годинника з рухомими стрілками. Пересуваючи стрілки, вчитель веде нескладну розповідь англійською мовою, наприклад на тему "Рetes day". Він починає речення Реte gets up... і ставить стрілки на 8 годину. Учень з місця закінчує речення: ...at eight о'сlock. Якщо учень помилився, то його ряду ставиться крейдою рисочка на дошці. Ряд, що допустив найменше помилок, вважається переможцем.

6.2.Гра, що сприяє засвоєнню учнями граматичної конструкції сап + інфінітив без частки tо. Вчитель вимовляє англійське речення, наприклад: І саn write. Кожен учень по черзі замінює дієслово без частки tо. I can write. I can speak. I can wash.

Гра проходить у швидкому темпі. Той, хто помиляється, платить фант. Цей вид гри можна використати і для закріплення інших граматичних конструкцій. I have a dog. I have a book. Або: Реte is a boy. Nelly is a doctor.

7. Граємо з числами

7.1.Швидко назвати наступне число. Наприклад, ведучий називає число 13 і викликає одного з учасників, який швидко повинен сказати - 14;

7.2.Швидко назвати попереднє число. Наприклад, 12 — 11;

7.3. Полічити до 20, пропускаючи число 3 і всі числа, що діляться на 3. Наприклад: one, two, four, five, seven, eight, ten.

8. Склади слово з малюнків.
Вчитель роздає кожному учню або парі дітей предметні малюнки та картки з написаними на них буквами. Учень повинен скласти слово за допомогою предметних малюнків та записати його за допомогою карток з буквами. Наприклад, учитель дає дитині чотири картки, на яких зображені наступні предмети: капелюх, яблуко, цифра 9 та собака. Далі вчитель говорить, що у перших буквах цих слів сховане ще одне слово, яке і потрібно скласти. Дитина згадує ці слова, їх написання і букву, з якої починається кожне слово і у нього виходить слово «hand» (Hat +Apple +Nine +Dog), яке він і складає з карток із даними буквами на них.
Head − шляпа (Hat), яйце (Egg), яблуко (Apple), собака (Dog)
Nose − 9 (Nine), апельсин (Orange), 7 (Seven), 11 (Eleven)
Stomach – зірка (Star), 10 (Ten), апельсин (Orange), дзеркало (Mirror), тварина (Animal), чашка (Cup), голова (Head)
Ear − яйце (Egg), яблуко (Apple), кільце (Ring)
Finger − 5 (Five), морозиво (Ice cream), 19 (Nineteen), склянка (Glass), 18 (Eighteen), радіо (Radio).
Можна почати цю гру з більш легкого варіанту. На першому етапі гри бажано пред’являти малюнки у тій послідовності, в якій вони мають букви потрібного слова.
На наступному етапі можна пред’являти малюнки у довільній послідовності, і учень сам повинен здогадатися, як їх розмістити у потрібній послідовності таким чином, щоб скласти слово. Переможцем стає той учень, який склав найбільшу кількість слів, в індивідуальній грі і в парах переможцем стає найшвидший.
9. Вухо − ніс − вухо.
Вчитель звертається до учнів та просить їх вказівних пальцем правої руки торкатися тієї частини тіла, яку він покаже, при цьому називати цю частину тіла. Сам учитель робить те саме. Наприклад, він торкається носа та каже «nose». Усі учні торкаються носа та кажуть «nose».
На першому етапі гри бажано повторити усі частини тіла, тому слова, які вимовляє вчитель, і частини тіла, яких він торкається вказівним пальцем, мають співпадати. На наступному етапі гри вчитель робить те саме, тобто торкається різних частин тіла та вимовляє їх, учні повторюють слова та рухи. Але раптово учитель вимовляє слово «ear», та торкається носа. Учні, почувши слово «вухо», повинні торкнутися вуха, а не носа. На наступному етапі гри завдання змінюється.


10. Якого кольору?

Гравці поділяються на дві групи. Кожен гравець з однієї групи запитує: What is white? або What is red? або What is blue? тощо. Гравець з другої групи, до якого звертається той, хто запитує, повинен назвати будь-який предмет відповідного кольору ( заздалегідь можна домовитися з якої групи предметів). Наприклад: Snow is white. A rose is red. Якщо гравець не може назвати слово, він виходить з гри. Переможцем стає та група, в якій залишилось більше гравців. Гру бажано проводити в швидкому темпі.Скоромовки

She sells seashells on the sea-shore.

The shells she sells are seashells, I’m sure.
Swan swam over the sea,

Swim, swan, swim!

Swan swam back again.

Well swum, swan!
If a dog chews shoes

What shoes would he choose to chew?

Too few for sure.

You’re a choosy shoe-chewer.
Parrot Peter picked a peck of pickled peppers.
Three grey geese in the green grass grazing,

Grey were the geese and green was the grazing.
Round and round the rugged rock

The ragged rascal ran

How many Rs are there in that?

Now tell me if you can.
Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread

Spread it thick

Say it quick.

Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread

Spread it thicker

Say it quicker.

Yellow butter, purple jelly, red jam, brown bread

Now repeat it

While you eat it.
Betty Butter bought some butter,

But she said, “My butter’s bitter.

If I put it in my batter,

It will make my butter bitter.

If I buy some better butter,

It will make my batter better.”

So she bought some better butter,

And it made her batter better.
Robert Rolley rolled a round roll around

If Robert Rolley rolled a round roll,

Where is the round roll

Robert Rolley rolled around?
Віршики для вивчення кольорів
Колір маку буде red

Колір квітки, що люблю,

Зветься англійською blue.
Взимку колір цей буває,

Це сніжинки колір white.
Море, де стоїть Артек,

Англійською зветься black.
Взимку та влітку колір один

Має ялинка. Зветься він green.
Хутро у вовка, хутро мишей

Брудного кольору. Зветься він grey.
Пісні

One, two, three, four.

Come in, please,

Close the door.

Five, six, seven, eight,

It’s time for school,

You are late.

Nine, ten, nine, ten,

You are late for school again.

Hurry up!

Lions and tigers in the zoo.

Bears and elephants,

Zebras too.

Count the monkeys

Two by two

All the animals in the zoo.

Ten green frogs sitting on a log.

One jumps in the pond,

And now there are nine.

Nine…Eight…Seven…Six

Five…Four…Three…Two…

One green frog sitting on a log

One jumps in the pond

And now there are none.

No green frogs sitting on a log.

Can you hear the splash of the raindrops?

Listen to the wind of the tree tops.

It’s cold and wet today.

We can’t go out to play!

Hear the pitter pat of the raindrops?

Listen to the wind in the tree tops…

Wee Willie Winkie runs through the town,

Upstairs and downstairs in his night gown,

Rapping at the window, crying through the lock,

Are the children all in bed, for now it’s eight o’clock!

One, two, three, four, five,

Once I caught a fish alive.

Six, seven, eight, nine, ten,

Then I let it go again.

Why did you go?

Because it bit my finger so.

Which finger did it bite?

This little finger on the right!

Схожі:

На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
Державна підсумкова атестація в початковій школі у 2012 році. ДПА 4 клас
У 2011/2012 навчальному році у початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів...
Міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування...
Спорт”, “Свята і традиції Британії” на уроках англійської мови. Матеріали розробки можуть бути використані учителями і викладачами...
Уроку
Вступ. Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі про професії. Поняття про технологію....
Комп‘ютер на уроках англійської мови
Використання комп‘ютерів в навчальній та позакласній діяльності сприяє підвищенню мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку...
Підготувала Вчитель англійської мови
Гра розроблена для проведення тижня англійської мови в школі, для учнів 4-го класу, в грі приймають участь три учні по 10 питань...
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
В статті розглянуто особливості адаптації дітей з особливими потребами до навчання в початковій школі
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Державна підсумкова атестація у початковій школі
У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання...
Урок узагальнення й систематизації
Мотивація навчання шлях до підвищення рівня мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка