1. Задачею епідеміологічного обстеження осередку інфекції є


Скачати 392.53 Kb.
Назва1. Задачею епідеміологічного обстеження осередку інфекції є
Сторінка1/4
Дата01.04.2013
Розмір392.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4
1. Задачею епідеміологічного обстеження осередку інфекції є:

A. виявлення джерела інфекції

Б. локалізація та ліквідація осередку інфекційної хвороби

B. визначення групи, території та часу ризику

Г. елімінація збудника як біологічного виду

Д. проведення дезінфекції
2. Осередок інфекційної хвороби вважається ліквідованим у разі:

A. виявленя джерела інфекції, факторів передачі, контактних осіб

Б. якщо з моменту госпіталізації хворого і заключної дезінфекції минув максимальний інкубаційний період без повторних випадків захворювання

B. направлено термінове повідомлення в СЕС, організовано та забезпечено проведення первинних протиепідемічних заходів в осередку

Г. ізоляції джерела інфекції, виявлення контактних осіб, проведення лабораторних досліджень та встановлення медичного нагляду за ними

Д. відсутності нових випадків захворювання протягом середнього інкубаційного періоду при даному захворюванні
3. Мета епідеміологічного обстеження осередку:

A. проведення дезінфекції, дезінсекції і дератизації

Б. формування висновків щодо причин виникнення осередку і оцінка ефективності проведених в ньому заходів

B. встановлення причин виникнення та наявності умов розповсюдження в ньому даного інфекційного захворювання

Г. лабораторного обстеження навколишнього середовища та контактних осіб

Д. опитування, огляду осередку, лабораторних дослідженнь, вивчення медичної документації
4. Вкажіть, що собою являє епізоотичний процес:

А. розповсюдження захворювань серед тварин;

Б. наявність збудників у повітрі

В. зараженість збудниками комах-переносників інфекції

Г. розповсюдження захворювань серед людей

Д. хвороби тварин
5. Контроль якості передстерилізаційного очищення на наявність крові проводять за допомогою такої проби:

А. фенолфталеїнові

Б. з суданом

В. азопірамова

Г. хлорамінові

Д. йодокрохмальна

6. Виконавцем проведення поточної осередкової дезінфекції є:

А. приватне підприємство, що спеціалізується на наданні дезінфекційних послуг населенню

Б. дільничний лікар

В. родичі хворого

Г. дільнична медсестра

Д. відомча медична служба підприємства
7 . Планова імунопрофілактика в Україні проводиться проти такого інфекційного захворювання:

А. вітряна віспа

Б. скарлатина

В. грип

Г. гепатит А

Д. правець
8.Нормальна специфічна поствакцинальна реакція на місці введення БЦЖ:

А. ранка від уколу шприцом

Б. рубчик до 10 мм у діаметрі

В. келоїдний рубець

Г. інфільтрат діаметром 20 мм

Д. гіперемія шкіри понад 3 см
9.Одним із критеріїв епідеміологічної значущості інфекції є:

А. захворюваність

Б. смертність

В. інвалідність

Г. тривалість непрацездатності

Д. показник неефективного використання працездатного населення
10. Епідемічний процес проявляється:

А. хворобою на поліорганному рівні;

Б. хворобою на суборганізмовому рівні;

В. захворюваністю на організмовому рівні;

Г. захворюваністю на надорганізмовому рівні;

Д. хворобливістю населення.
11. В чому полягає одна з відмінностей між аналітичними прийомами «випадок-контроль» та „когортне дослідження”?

А. у тривалості проведення спостереження

Б. у більшому практичному значенні одного із прийомів дослідження

В. у правилах формування досліджуваної та контрольної груп

Г. мала придатність застосування одного із прийомів для визначення причин спалахів кишкових інфекцій;

Д. мала придатність одного із прийомів для вивчення причин виникнення неінфекційної патології.
12. Первинні (робочі) гіпотези про причини захворюваності доводяться на етапі:

А. експериментального дослідження;

Б. дескриптивного дослідження;

В. аналітичного дослідження;

Г. прогностичного дослідження;

Д. статистичної обробки первинних даних.
13. В який період хвороби хворий на гепатит А найнебезпечніший як джерело інфекції:

А. реконвалесценції

Б. жовтяничний

В. переджовтяничний

Г. інкубаційний;

Д. пізньої реконвалесценсії.
14. В етіологічній структурі шигельозів в Україні провідне місце належить шигелам:

А. Зонне й Флекснера (1-5)

Б. Бойда і Зонне

В. ГШ і Зонне

Г. Флекснера (1-5) і Бойда

Д. Ньюкасл (Флекснера 6)
15. Яка частина населення є сприйнятливою до дифтерії (коефіцієнт контагіозності) ?

А. 10%

Б. 20%

В. 30 %,

Г. 40-60%

Д. 99%
16. Провідним чинником передачі при дифтерії є:

А. повітря

Б. молоко

В. м'ясо

Г. побутові речі

Д. вода
17. Донор перехворів на гепатит В. Коли можна використати його кров для переливання ?

А. через 3 місяці;

Б. через 6 місяців;

В. відразу;

Г. не можна по життєво;

Д. через 2 місяці.
18. Як передається вірус гепатиту С?

А. через брудні руки;

Б. через випорожнення;

В. водним шляхом;

Г. через їжу;

Д. парентерально.


19.В якому співвідношенні з миючим засобом береться перекис водню для передстерилізаційного очищення медичного інструменту?

А. 1 : 3

Б. 5 : 1

В. 1 : 1

Г. 2 : 1

Д. 3 : 1
20. Назвіть третю ланку епідемічного ланцюга за Л.В. Громашевським:

А. джерело інфекції

Б. збудники інфекції

В. сприйнятливий організм

Г. механізми передачі інфекції

Д. хвороба
21. Протиепідемічні заходи, направлені на сприйнятливий колектив:

А. лікувальні

Б. ізоляційні

В. вакцинопрофілактика

Г. санітарно-ветеринарні

Д. санітарно-гігієнічні
22.Медичне спостереження за здоровими особами, які спілкувалися зхворим проводиться протягом:

А. максимального інкубаційного періоду

Б. місяця

В. терміну заразливості хворого

Г. 14 днів

Д. середнього інкубаційного періоду
23. Вкажіть, що собою являє епідемічний процес:

А. зараженість збудниками переносників

Б. розповсюдження захворювань серед людей

В. зараження збудниками води

Г. розповсюдження захворювань серед тварин

Д. наявність збудників у повітрі
24. В якій концентрації використовується перекис водню як дезінфектант?

А. 0,3%

Б. 3 %

В. 10 %

Г. 15 %

Д. 20 %
25. Профілактична дезінфекція проводиться у такому випадку:

А. при наявності в осередку хворого

Б. в осередку після госпіталізації хворого

В. при наявності в осередку носія

Г. в осередку після госпіталізації носія

Д. поза осередком при підозрі на наявність джерела збудників інфекції
26. Поліомієлітна вакцина містить:

А. аттенуйовані штами поліовірусу І типу

Б. аттенуйовані штами поліовірусу II типу

В. аттенуйовані штами поліовірусу III типу

Г. аттенуйовані штами поліовірусу І та III типів

Д. аттенуйовані штами поліовірусу І, II та III типів
27. Мінімальним захисним титром протидифтерійних антитіл (в РПГА) вважають:

А. 1:10

Б. 1:20

В. 1:40

Г. 1:80

Д. 1:160
28. Ретроспективний аналіз включає:

А. динамічну оцінку епідстану населення;

Б. аналіз багаторічної динаміки захворюваності населення;

В. аналіз захворюваності за 1 місяць

Г. аналіз захворюваності за тиждень

Д. щоденне спостереження
29. Вкажіть за допомогою якого прийому епідеміологічного методу формулюються первинні гіпотези:

А.описово-оціночного;

Б. випадок-контроль;

В. когортного дослідження;

Г. прогностичного;

Д. експериментального.
30. Фактична ефективність профілактичного засобу (заходу) визначається на етапі:

А. експериментального контрольованого дослідження

Б. дескриптивного дослідження

В. аналітичного дослідження

Г. прогностичного дослідження

Д. експериментального неконтрольованого дослідження
31. Ріст захворюваності вірусним гепатитом А спостерігається:

А. липень-серпень

Б. січень-лютий

В. квітень-травень

Г. травень

Д. серпень-вересень
32. Найбільшу здатність до виживання в зовнішньому середовищі мають шигели:

А. ГШ

Б. Зонне

В. Флекснера (1-5)

Г. Бойда

Д. Ньюкасл (Флекснера 6)
33. Ізоляція хворого неускладненим кором припиняється після появи висипу:

А через 2 I день

Б. через місяць

В. через 5 днів

Г. через 10 днів

Д. через 1 день
34.Протиепідемічними заходами в осередках менінгококової інфекції є:

А.госпіталізація хворих і контактних

Б.госпіталізація хворих і носіїв

В.госпіталізація хворих і носіїв, вакцинація контактних

Г.ізоляція хворих і носіїв, спостереження за контактними особами бактеріологічне обстеження контактних

Д.госпіталізація хворих і носіїв, бактеріологічне обстеження і вакцинація контактних осіб
35. Які вакцини застосовуються проти гепатиту В:

А вакцина Себіна;

Б.СТІ;

В.КоКАВ;

Г.Енджерикс

Д.АКДП.
36.Вкажіть, із чим пов’язане сучасне епідеміологічне неблагополуччя щодо гепатитів В і С в Україні?

А. зі збільшенням кількості споживачів ін’єкційних наркотиків

Б. з масовим проведенням інвазивних діагностичних маніпуляцій

В. з проблемою проституції в країні

Г. зі збільшенням кількості трансплантацій органів і тканин

Д. зі всіма переліченими факторами
37. Дератизація це:

А. знищення комах

Б. знищення комах-переносників інфекційних хвороб

В. знищення гризунів

Г. знищення гельмінтів у зовнішньому середовищі

Д. знищення тварин-резервуара інфекційних хвороб
38. Імунітет, сформований після введення живих вакцин, є;

А. штучним пасивним

Б. штучним активним

В. природним пасивним

Г. природним активним

Д. уродженим видовим
39. Епідеміологічне обстеження осередку проводиться згідно з:

А. терміновим повідомленням про інфекційне захворювання (ф.058/о)

Б. картою епідеміологічного обстеження (ф.357/о)

В. повідомленням про "хворого з вперше житті встановленим діагнозом активного туберкульозу та ін." (ф.089)

Г. журналом обліку інфекційних захворювань (ф.60)

Д. контрольною картою диспансерного нагляду (ф.030/о)
40. Протиепідемічні заходи, які направлені на механізми передачі:

А. лікувальні

Б. ізоляційні

В. дезінфекція

Г. імунокорекція

Д. дератизація
41. Виберіть третю фазу епідемічного процесу за Беляковим В.Д.:

А. фаза резервації збудника

Б. фаза розповсюдження епідемічного штаму

В. фаза становлення епідемічного штаму

Г. фаза становлення резерваційного штаму

Д. фаза розповсюдження резерваційного штаму
42. Теорія Павловського Є.Н.:

А. теорія механізму передачі

Б. теорія паразитарних систем

В. теорія природної осередковості

Г. теорія ендемічних осередків

Д. теорія „контагій”
43. За яких обставин вакцинація проти кашлюку не проводиться?

А. в анамнезі захворювання на вірусний гепатит, перенесене 1,5 рокі тому

Б. спілкування із хворим на вітряну віспу 3 дні тому

В. в анамнезі оперативне втручання із приводу апендициту 2 міс. тому

Г. перенесене раніше захворювання на кашлюк

Д. дитині віком 15 місяців, яка раніше не щеплювалася
44. Обладнання кабінету щеплень вимагає все, окрім:

А. стола і стільця

Б. термостату

В. шафи, кушетки

Г. холодильника

Д. повивального столика
45. Виберіть розділи ретроспективного епідеміологічного аналізу:

А. спостереження за епідеміологічно значимими об’єктами;

Б ) епіднагляд за певною віковою групою;

В ) аналіз багаторічної динаміки;

Г ) санепідрозвідка;

Д ) епіднагляд за територією.
46. Виберіть визначення поняття „епідемічна захворюваність”:

А. поодинокі випадки захворювання;

Б. надзвичайно широке розповсюдження захворювань на континентах;

В. захворюваність, яка перевищує спорадичний рівень;

Г. захворюваність, яка не властива даній місцевості;

Д. захворюваність, яка постійно реєструється на певній території.
47. Метою скринінгових досліджень є:

А. суцільне виявлення всіх випадків певного захворювання

Б. перевірка гіпотез про умови формування захворюваності

В. визначення потенційної ефективності профілактичних засобів

Г. визначення фактичної ефективності профілактичних заходів

Д. корекція показників поширеності певного захворювання
48. Вкажіть, яке дослідження в сучасній медицині вважається «золотим стандартом» доказовості:

А. рандомізоване контрольоване дослідження

Б. аналітичне дослідження «випадок-контроль»

В. «природній експеримент»

Г. аналітичне когортне дослідження

Д. скринінгове дослідження
49. Тривалість інкубаційного періоду (мінімальна-максимальна) шигельзної інфекції:

А. 1-3 доби

Б. 1-4 доби

В. 1-5 діб

Г. 1-6 діб

Д. 1-7 діб
50. Гепатит Е має механізм зараження:

А. вертикальний

Б. парентеральний

В. фекально-оральний

Г. повітряно-крапельний

Д. трансплацентарний
51. Мінімальним захисним титром протикоревих антитіл у РПГА є:

A. 1:10

Б . 1:20

В. 1:40

Г. 1:80

Д. 1:160
52. Максимальні показники захворюваності генералізованими формами менінгококової інфекції реєструються серед:

A. дітей у віці до 2 років

Б. дітей у віці 3-6 років

B. дітей у віці 7-14 років

Г. осіб старше 15-19 років

Д. молодих дорослих 20-29 років
53. Вкажіть особливість ГС, яка визначає його соціально-економічне значення:

А. розвиток фульмінантних форм

Б. переважання торпідного латентного перебігу;

В. висока вірогідність хронізації процесу

Г. висока летальність у гострому перебігу захворювання

Д. висока летальність новонароджених
54.Які заходи термінової специфічної профілактики гепатиту В необхідно провести у випадку контакту невакцинованого медичного працівника із кров’ю пацієнта з невстановленим статусом щодо ГВ?

А. вакцинація + HB імуноглобулін

Б. введення бустерної дози вакцини

В. спеціальні заходи не потрібні;

Г. введення HB імуноглобуліну + 2 додаткові дози вакцини

Д. введення бустерної дози вакцини + HB- імуног;лобулін
  1   2   3   4

Схожі:

Називається інфекція, спричинена умовно- патогенною мікрофлорою власного...
Асептика система профілактичних заходів, спрямованих на за- побігання потраплянню інфекції в рану, організм хворого, створення
Паспорт Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ -інфекції /СНІДу...
ВІЛ-інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть...
РЕЗОЛЮЦІЯ Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу...
Національна науково-практична конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з міжнародною участю «За кожне життя разом» відбулася 17–19...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги на лікування...
Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу
ВІЛ впливає на роботу організму, розглянути гіпотези походження вірусу, психологічний та юридичний супровід проблеми СНІДу, розглянути...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
З часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції у 1996р по теперішній час в області офіційно зареєстровано 3409 випадків ВІЛ-інфекції...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики...
Обґрунтування доцільності затвердження районної цільової соціальної...
Продовження розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, які негативно впливають на економічний розвиток області, демографічну...
Тема: Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі і методи захисту
Проаналізувати особливості поширення ВІЛ-інфекції серед молоді в Україні, ознайомити учнів зі шляхами зараження організму людини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка