Уроки гусей


Скачати 168.35 Kb.
НазваУроки гусей
Дата23.10.2013
Розмір168.35 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Тема. Бактерії

Мета: вивчити особливості будови бактерій;

ознайомити з відмінностями будови прокаріотів та еукаріотів, особливостями процесів життєдіяльності прокаріотичних організмів;

з’ясувати роль прокаріотів у природі та житті людини;

розвивати пам'ять, логічне і критичне мислення, уміння працювати в команді, висловлювати свою думку, аналізувати матеріал підручника та додаткову інформацію з інших джерел, складати таблиці і структурно-логічні схеми;

виховувати екологічну культуру, культуру розумової праці, доброзичливість, толерантність

Обладнання і матеріали: Біологія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. зал. / М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан. – К.: Ґенеза, 2007.: іл.,

мультимедійне обладнання

Методи навчання: самостійна робота, бесіда, пояснення, робота у групах

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І Привітання. Організаційний момент (Уроки гусей)
Факти
Уроки

Змахуючи крилами, кожна гуска створює додаткову підіймальну силу для тієї гуски, що летить попереду. Летячи у формі літери “V”, зграя може подолати за день відстань принаймні на 70% більше, ніж тоді, коли кожен птах летів би сам.

Людям теж треба шукати шляхи і способи , як рухатись разом, і співпрацювати один з одним так, щоб досягти спільної мети швидше і легше.

Кожного разу, коли гуска виходить за межі ключа, вона відчуває, як важко летіти проти вітру самій, і швидко повертається у ключ.

Якщо люди будуть мати стільки здорового глузду, як гуси, будуть співпрацювати з тими, хто йде в одному з ними напрямку, їм легше буде долати життєві перешкоди.

Коли вожак стомлюється, він відступає назад й інша гуска займає його місце попереду ключа. Виконувати важку роботу для своєї групи вигідно всім.

Варто виконувати складні завдання по черзі та поділяти відповідальність керівника. Також, як гуси, люди залежать один від одного, від здібностей та унікального поєднання можливостей, талантів та ресурсів кожного.

Ті гуси, що летять позаду, кричать, підбадьорюючих тих, які спереду, і втримуючи темп.

Нам варто прагнути того, щоб наші коментарі були позитивними. У тих колективах, де панує взаємопідтримка, робота продуктивніша. Ми повинні прагнути до коментарів, що йдуть від серця та щирих переконань одного, щоб підтримати глибинні почуття іншого, оскільки тільки така похвала є найбільш ефективною підтримкою.

ІІ З’ясування теми та мети уроку (Бесіда)

Що таке «мікробіологія»?

Хто такі «мікроорганізми»?

Хто такі бактерії?

Бакте́рії (Bacteria, від давньогрецького βακτήριον – паличка) – одна з основних груп живих організмів. До кінця 1970-х років термін «бактерії» був синонімом прокаріотів, але в 1977 на підставі даних молекулярної систематики прокаріоти були розділені на царства Архебактерій (Archeobacteria) і Еубактерій (Eubacteria). Згодом, щоб підкреслити відмінності між ними, вони були перейменовані на домени Архей і Бактерій відповідно. Наука, що вивчає бактерій – бактеріологія, підрозділ мікробіології.

Вперше бактерії спостерігав Антоні ван Левенгук в 1674 році, використовуючи мікроскоп, сконструйований ним самим. Назва «бактерія» з'явилася пізніше, вона була запропонована Крістіаном Ернбергом в 1828 році.

Отже, тема уроку…

Які завдання ви ставите перед собою на урок?..

ІІІ Мотивація (Робота з пунктом підручника «Де поширені прокаріоти?»)Фарбування за Грамом (або метод Грама) – емпірично виведений метод розрізнення бактерій за допомогою фарбування їх певним методом на дві великі групи: Грам-позитивні і Грам-негативні), що розрізняються хімічними та фізичними властивостями їх клітинної стінки. Метод називається на честь його винахідника, датського вченого Ганса Хрістіана Грама (1853–1938), який розробив цей метод у 1884 році щоб розрізнити бактерії Pneumococcus і Klebsiella pneumoniae.

У медицині фарбування за Грамом виконується при аналізі крові або біопсії, коли підозрюється інфекція. Цей метод набагато швидший, ніж культура, і особливо важливий, коли визначення типу інфекції необхідно для прогнозу та вибору методу лікування. Наприклад, при діагностиці цереброспінальної рідини на менінгіт і рідини суглобів на септичний артрит.

При аналізі, наприклад, Коки і спороносні форми бактерій, а також дріжджі – грам-позитивні і забарвлюються в синяво-чорний (темно-синій) колір, більшість інших бактерій – грам-негативні і забарвлюються в червоний колір, ядра клітин еукаріот набувають яскраво-червоного кольору, а цитоплазма  –рожевого.
Чому бактерії мають широке розповсюдження на Землі?

ІV Актуалізація опорних знань

Бактерій називають прокаріоти. Чому? (Робота зі словником)

V Вивчення нового матеріалу

  1. Порівняння будови клітин різних організмів

Пригадаємо будову клітин організмів, що вже відомі нам і порівняємо її з будовою клітин прокаріотів. Визначимо спільні і відмінні риси у будові клітин, заповнивши таблицю. (Порівняння презентаційних малюнків будови клітин різних організмів)клітина рослини клітина тварини
клітина гриба

клітина бактерії
Порівняння будови клітин різних організмів

Будова клітини

Рослини

Тварини

Гриби

Бактерії

Плазматична мембрана

+

+

+

+

Цитоплазма

+

+

+

+

Клітинна стінка

+

-

+

+

Форма клітини

постійна

варіює

постійна

постійна

Ядро

+

+

+

-

Вакуоля з клітинним соком

+

-

+

-

Хлоропласти

+

-

-

-

Мітохондрії

+

+

+

-

Органоїди руху

відсутні

джгутики, війки, ін.

відсутні

джгутики


Отже, бактерії належать до прокаріотичних організмів будова клітин яких простіша, ніж у еукаріотів через відсутність багатьох органел (в першу чергу ядра).

  1. Особливості процесів життєдіяльності прокаріотів. (Робота з підручником ст. 246 (фронтально), складання тез.)

Форма тіла – коки (куляста), бацили (паличкоподібні), брунькова ні бактерії, інші.
  • Способи існування (поодинокі і колоніальні).
Рухливість (Рухомі (з джгутиками) і нерухомі).


Способи живлення

автотрофи гетеротрофи

(синтезують органічні речовини

з неорганічних з використанням сапротрофи паразити

енергії світла або окиснення

хімічних речовин)
з виділенням О без виділення О

(ціанобактерії) (зелені бактерії,

пурпурні бактерії)

Ціанобактерії (лат. Cyanobacteria) (від грец. κυανοs – «блакитний» і βακτήριον – «паличка») – тип бактерій, що отримують необхідну їм енергію через фотосинтез. Їх також іноді називають синьо-зеленими водоростями, посилаючись на зовнішній вигляд та екологічну нішу цих організмів, проте зараз термін «водорості» зазвичай обмежується еукаріотичними представниками групи. Знайдені скам'янілі сліди цианобактерій (строматоліти) мають, як вважається, вік до 2.8 мільярдів років, хоча нещодавно отримані дані ставлять під сумнів це твердження. Одразу після виникнення, вони стали домінантною групою фотосинтезуючих організмів, що продукують кисень, вуглеводи й інші органічні сполуки. Саме завдяки цим організмам змінився якісний склад атмосфери Землі, в якій поступово накопичився кисень і стало менше вуглекислого газу. Також саме представники цієї групи були захоплені в результаті ендосимбіозу, ставши хлоропластами рослин та інших автотрофних еукаріотів, дозволяючи їм фотосинтезувати.

Ціанобактерії – це найбільша та найважливіша за впливом на біосферу група живих організмів на Землі – 90% живої маси всієї біосфери.

Ціанобактерії включають одноклітинні, колоніальні та нитчасті форми.

Кожна клітина звичайно має товсті, желатиноподібні клітинні стінки, які фарбуються за Грамом негативно.
Клітина ціанобактерії


  • Способи розмноження

Нестатеве
поділ навпіл брунькування


  • Поширення («Мозковий штурм»)

«Версія» з підручника ст.247

Отже, спори (цисти) у бактерій слугують для розповсюдження і переживання несприятливих умов.

3) Роль прокаріотів у природі та житті людини. (Випереджаюче завдання опрацювати §60 та додаткової літератури. Робота у групах.)

Учні об’єднуються у групи за пазлами від двох малюнків. Перша група з перелічених висловів обирає ті, що стосуються «значення бактерій у природі», а друга – «значення бактерій у житті людини». Через 3 хвилини групи презентують свою роботу, прикріплюючи на дошку вислови, коментуючи їх і доповнюючи матеріалами, підготовленими вдома.

Значення бактерій
у природі у житті людини

– забезпечення родючості ґрунту – сприяють травленню і синтезують

(розкладання органічних речовин) вітаміни (в кишечнику людини)

– насичення ґрунту азотом – спричиняють захворювання

(азотфіксуючі та ціанобактерії (дифтерія, туберкульоз, холера,

засвоюють азот з повітря) дизентерія, тиф, чума, скарлатина,

– їжа для дрібних тварин у ґрунті правець)

і водоймах – використовують у виготовленні

– очищення водойм (в результаті кисломолочних продуктів,

споживання органічних речовин) сквашуванні продуктів харчування

– утворення нафти, газу, покладів та силосу для худоби

залізних руд – спричиняють захворювання

– перетравлюють рослинну їжу тварин (сибірка, бруцельоз)

в кишечнику рослиноїдних тварин – спричиняють захворювання рослин

– бактерії, що у природі є патогенними

використовують у біологічній боротьбі

зі шкідниками сільського і лісового

господарства

– спричиняють «цвітіння» водойм

– з бактерій отримують антибіотики

і вітаміни

(мікробіологічна промисловість)
Молочнокислі бактеріїМолочнокислі бактерії – позатаксономічна група грам-позитивних кислотостійких не утворюючих спори бактерій паличкоподібної або кокоїдної форми, що характеризуються спільними метаболічними і фізіологічними характеристиками.

З використанням молочнокислих бактерій виробляють продукти харчування такі як кефір, йогурт, сир, ряжанка, сметана а також сквашують продукти (капусту, огірки, помідори, яблука та ін.)

Силосування у силосних ямах Силосування в полімерні рукава

Си́лос – соковитий корм для сільськогосподарських тварин, який отримують з деяких видів рослин методом силосування.

Для отримання силосу (корму) використовують очищені та подрібнені соковиті рослини та коренеплоди, які закладаються у силосні ями та добре трамбуються, щоб виключити доступ повітря. При цьому в силосі створюються сприятливі умови для розвитку молочнокислих бактерій. Під впливом цих мікроорганізмів починається процес бродіння, в результаті чого частина вуглеводів та білків зеленої маси розпадається з утворенням молочної кислоти, яка є консервантом та дозволяє зберігати силос протягом декількох років.

Рослини, що йдуть на приготування силосу, повинні бути соковитими, та містити у собі достатню кількість цукрів, які утворюють при зброджуванні молочну кислоту. При зниженні рН до 4,2 за рахунок виділення цієї кислоти, припиняється розвиток гнилісних бактерій, та грибів що викликають цвіль. Швидкість достигання силосу залежить від ступеню подрібнення сировини. Чим краще подрібнюється рослинна біомаса, тим швидше виділяється з неї сік та швидше починається бродіння.

Для прискорення процесу до сировини можуть додавати рослини, що містять багато цукрів – кавун, гарбуз, моркву та ін. Якісний силос відрізняється зберіганням структури стебла та листя рослин, має жовтуватий колір та приємний запах житнього хліба або кислої капусти.

Силос має високу поживну цінність, зберігає вітаміни та містить органічні кислоти, які покращують апетит тварин, тому є дуже цінним кормом, особливо у зимовий період. Для заготівлі кормових рослин, які використовуються для силосування, користуються силосозбиральними (кормозбиральними) комбайнами. Сучасний спосіб силосування з використанням полімерних рукавів.

Мікробіологічна промисловість, галузь промисловості, в якій виробничі процеси базуються на мікробіологічному синтезі цінних продуктів з різних видів нехарчової сировини (вуглеводнів нафти і газу, гідролізату деревини), а також відходів промислової переробки цукрового буряка, кукурудзи, олійних і круп'яних культур і т.д. Випускає білково-вітамінні концентрати, амінокислоти, вітаміни, ферментні препарати, антибіотики, бактерійні і вірусні препарати для захисту рослин від шкідників і хвороб, бактерійні добрива, а також продукти комплексної переробки рослинної сировини.

  Підвищенню врожайності полів, городів, садів і виноградників сприяють мікробіологічні засоби для боротьби з шкідниками і збудниками хвороб рослин, а також бактерійні добрива. Мікробні і вірусні інсектициди безпечні для людини, корисних тварин і комах, допомагають охороні природи.  Ферментні препарати набагато прискорюють ряд технологічних процесів обробки сільськогосподарської сировини, підвищують вихід і покращують якість продукції в харчовій, м'ясній, молочній і легкій промисловості, значно збільшують продуктивність праці. Ферментні препарати застосовуються також в хімічній промисловості (випуск миючих засобів високої якості), перспективне використання їх в чорній металургії (видалення жиру з тонкокатаного сталевого листа), в системах очищення промислових і побутових стічних вод.
Нафта – продукт бактеріального походження


Азот фіксуючі бульбочкові бактерії


Цвітіння водойм, зумовлене розмноженням ціанобактерійБоротися із цвітінням води, якому сприяє зростання температур і зміна клімату, ефективніше через зниження забруднення водойм азотом і фосфором, що є «кормом» для синьо-зелених водоростей, уважають автори статті, опублікованої в журналі Science.

Автори приводять приклади озера Мюггельзе й Боденського озера в Німеччині, а також озера Велюве в Нідерландах, де шляхом боротьби із забрудненням ґрунту й води, насамперед сільськогосподарськими добривами, удалося суттєво підвищити стійкість водойм до «цвітіння».

Аномальна спека також сприяє розмноженню ціанобактерій. А особливо активне «цвітіння» у річках, які повільно течуть через побудову на них каскаду водосховищ. З цієї причини та через забруднення вод азотними і фосфорними добривами, що змиваються з полів, Дніпро має воду непридатну для пиття спекотного літа. Ціанобактерії виділяють токсичні речовини і можуть викликати кишкові розлади і захворювання шкіри.Збудник чуми Блохи, носії збудника чуми

Дизентерія


БотулізмТифБорелії тифу, що переносяться вошами
Збудник правцю
Туберкульозна паличка

Лептоспіри
4) Шляхи потрапляння хвороботворних бактерій в організм та шляхи запобігання бактеріальним захворюванням. (Складання таблиці в результаті фронтальної бесіди)


Шляхи потрапляння хвороботворних бактерій в організм (мал.217 ст. 249)

Шляхи запобігання бактеріальним захворюванням

З їжею (ботулізм)

Миття рук, овочів, фруктів..;

кулінарна обробка їжі

З водою пиття

купання (лептоспіри)

кип’ятіння води

очищення води

З повітрям (повітряно-крапельний шлях)

Карантинні заходи, захисні марлеві пов’язки, щеплення

Через покриви тіла

Особиста гігієна, карантинні заходи

В результаті укусів кровосисних комах

[блохи (чума), воші (тиф)]

Знищення тварин, перенощиків хвороботворних бактерій, дотримання гігієнічних заходівЗа даними південнокорейського Бюро захисту прав споживачів, кількість бактерій на ручках (без антибактеріального покриття) візків великих магазинів сягає 1100 колоній на 10 см². Друге місце займають комп'ютерні «мишки» в інтернет-кафе (690 колоній на ту ж площу). Ручки кабінок громадських вбиралень містять лише 340 колоній шкідливих мікроорганізмів.

Для того, щоб уберегтися від всіх видів мікроорганізмів, які були виявлені на предметах громадського користування в ході дослідження, достатньо регулярно мити руки з милом.
Отже, для запобігання бактеріальним захворюванням потрібно дотримуватися гігієнічних вимог у суспільстві та правил особистої гігієни, піддавати їжу кулінарній обробці, зберігати воду чистою, запроваджувати карантинні заходи, проводити профілактичні щеплення, підтримувати стійкість імунітету організму.

VІ Закріплення (Вправа «Незакінчене речення»)

Бактерії – це… одноклітинні безядерні організми.

Поширення і виживання в різноманітних умовах бактеріям забезпечує… наявність спори (цисти).

Бактерії у природі…забезпечують родючість ґрунту очищають водойми, утворюють поклади корисних копалин,

Бактерії, поселяючись в організмах людини та тварин можуть… бути корисними або спричиняти захворювання

VІІ Підведення підсумків. Оцінювання

Ми вивчали…

Найактивнішими були…

Чи врахували ви «уроки гусей»?

VІІІ Домашнє завдання

Опрацювати § 59, повторити § 60; підсумкові тести на ст. 251 (усно); завдання «Поміркуйте» для І групи на ст.248, для ІІ групи на ст. 251 (групи ті ж, що працювали в класі).

Схожі:

Уроки-змагання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Уроки-бесіди, уроки-конференції, уроки-зустрічі з письменниками,...
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної обласної адміністрації
Уроки. Художні особливості твору (2 слайд)
Навчати учнів через художнє слово осмислювати та сприймати морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних на прикладі...
IV. КОНФЛІКТИ Урок 7
Б59 Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X. Вид група «Основа», 2011. — 301...
III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ
Б59 Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X. Вид група «Основа», 2011. — 301...
ІНФОРМАТИКИ
...
Книга скачана с сайта ИНр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»
К64 Усі уроки художньої культури. 11 клас. — X. Вид група «Основа», 2011. — 223, [1] с.: табл., схеми. — (Се­рія «Усі уроки»)
«Впровадження проектних технологій у викладанні трудового навчання в школі.»
Учителю надається роль організатора процесу навчання консультанта й фасилитатора. Ефективними є уроки із застосуванням комп'ютерних...
Про вивчення історії у 2008/2009 навчальному році
України доцільно синхронізувати. Проте, вчитель може організувати вивчення учнями програмового матеріалу зазначених двох курсів історії...
2. (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання
Добукварний період навчання грамоти. (З. М. №1) Тема (З. М. №3) Методика читання. Уроки класного читання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка