Програма підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ Банківська система України: стан, проблеми та перспективи розвитку


Скачати 111.33 Kb.
НазваПрограма підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ Банківська система України: стан, проблеми та перспективи розвитку
Дата26.03.2013
Розмір111.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
Програма підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ

 1. Банківська система України: стан, проблеми та перспективи розвитку:

 2. Юридична підготовка

 3. Основи теоретичної та практичної психології.

 4. Організаційні основи емісійно-касової роботи

 5. Вогнева підготовка

 6. Фізична підготовка

 7. Основи долікарської допомоги

 8. Правила дорожнього рухуНАЗВА МОДУЛЮ

Банківська система України: стан, проблеми та перспективи розвитку

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Викладення особливостей розвитку банківської системи в Україні

Завдання модулю

 • Вивчення будови, принципів та функцій банківської системи в Україні;

 • ознайомлення із грошово-кредитною (монетарною) політикою банківської системи

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Банківська система України.

Суть, будова та функції банківської системи в Україні. Структура банківської системи. Забезпечення стабільності банків. Перспективи розвитку банківської системи в Україні.

2. Центральний банк та грошово-кредитна політика

Основне поняття грошово-кредитної (монетарної) політики. Місце і роль грошово-кредитної політики в системі державного регулювання. Роль центрального банку (Національного банку України) в проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики. Цільова спрямованість монетарної політики. Інституційна основа монетарної політики. Типи грошово-кредитної політики. Характеристика та класифікація інструментів грошово-кредитної політики.

3. Роль Національного банку в організації емісійно-касової роботи.

Національний банк України як центр організації емісійно-касової роботи: положення, функції, роль.НАЗВА МОДУЛЮ

Юридична підготовка

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Викладення основ правової та юридичної відповідальності в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей

Завдання модулю

 • Вивчення права та системи правовідносин в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Право, правовідносини, юридична відповідальність

Поняття права та його роль у розвитку суспільних відносин. Поняття правовідносин та їх види. Договір і договірні правовідносини. Правопорушення та юридична відповідальність.
2. Види юридичної відповідальності в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей

Види юридичної відповідальності в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей: дисциплінарна відповідальність; матеріальна відповідальність; адміністративна відповідальність; кримінальна відповідальність.
3. Обставини, що виключають відповідальність працівників підрозділів перевезення цінностей

Обставини, що виключають відповідальність працівників підрозділів перевезення цінностей: необхідна оборона, крайня необхідність, затримання злочинця. Правові основи використання зброї (вогнепальної, пневматичної, холодної) та спеціальних засобів захисту.
4. Виявлення підроблених грошових купюр і цінних паперів

Способи захисту грошових купюр і цінних паперів від підробки. Основні способи підробки та їх ознаки. Загальна характеристика виявлення і розслідування фальшивомонетництва.
5. Види злочинів, пов'язаних з перевезенням цінностей, та заходи їх попередження

Основні види злочинів, що вчиняються у зв’язку з перевезенням цінностей. Заходи працівників підрозділів перевезення цінностей по попередженню злочинних посягань на цінності, що перевозяться. Основні заходи керівництва банку по попередженню злочинних посягань на цінності, що перевозяться.
НАЗВА МОДУЛЮ

Основи теоретичної та практичної психології

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Викладення основ теоретичної та практичної психології

Завдання модулю

 • Вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості та основ психології професійної діяльності

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Основи психології. Психологія: предмет, задачі, методи. Галузі психології. Пізнавальні процеси. Емоційно-вольова сфера. Мотиваційна сфера. Темперамент. Характер. Здібності. Особистість.
2. Психічні стани. Психічні стани: визначення, види. Фрустрація. Тривога. Стрес. Психічні стани в екстремальних ситуаціях. Патологічні психічні стани. Психічне здоров’я.
3. Психологія професійної діяльності. Діяльність. Професійна діяльність як провідна діяльність зрілого віку. Індивідуально-психологічні особливості особистості та вимоги професії до людини. Професійна спрямованість. Чинники, які сприяють підвищенню небезпечності професійної діяльності. Працездатність. Втома.
4. Основи психічної гігієни та саморегуляції психічних станів. Психічна гігієна. Аутогенне тренування: методика, техніка, форми. Психогімнастика. Психологічна релаксація.
5. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Дослідження особливостей перцептивної та емоційно-вольової сфер особистості. Визначення провідних емоційних станів та стійкості до стресів. Виявлення індивідуально-психологічних характеристик особистості. Діагностика комунікативної сфери особистості.НАЗВА МОДУЛЮ

Організаційні основи емісійно-касової роботи

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Викладення основ перевезення валютних та грошових цінностей в банківській системі України

Завдання модулю

 • Вивчення основних принципів організації перевезення цінностей суб’єктів господарської діяльності

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Роль Національного банку в організації емісійно-касової роботи. Організаційна структура підрозділів перевезення цінностей. Права і обов’язки працівників підрозділів перевезення цінностей.

Основні принципи організації перевезення цінностей суб’єктів господарської діяльності. Тристоронній договір. Розробка маршрутів перевезення цінностей. Обов’язки суб’єктів господарської діяльності по забезпеченню необхідних умов перевезення цінностей.

Права і обов’язки працівників підрозділів перевезення цінностей: начальника дільниці, старшого інкасатора (бригадира), інкасатора-збирача, водія.
2. Порядок перевезення валютних цінностей в банківській системі

Порядок перевезення цінностей суб’єктів господарської діяльності. Функціональні обов’язки бригад на маршруті.

Порядок здавання грошової виручки у вечірню касу банку або безпосередньо в касу, перерахування вранці наступного дня. Оформлення документів. Доставка готівки госпорганам вранці наступного дня. Порядок оформлення документів.
3. Міжбанківське перевезення цінностей

Організація міжбанківських перевезень цінностей. Порядок комплектування бригад на перевезення цінностей. Оформлення документів.

Порядок приймання готівки в банку відправника і здавання її в банку одержувача. Оформлення документів.
4. Дії працівників підрозділів перевезення цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій на маршруті

Надзвичайні ситуації на маршруті: напад, пожежа, поломка автомобіля тощо. Забезпечення збереження цінностей та організація їх охорони у надзвичайних ситуаціях.

Дії бригадира і особового складу в разі втрати цінностей.
5. Вогнепальна зброя в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей

Вогнепальна зброя в діяльності працівників підрозділів перевезення цінностей. Матеріальна частина пістолета Макарова. Нормативні документи при використанні зброї.

Індивідуальний дозвіл на носіння та збереження зброї. Порядок і правила використання зброї. Відповідальність за неправомірне використання зброї.
6. Охорона праці і техніка безпеки при перевезенні цінностей банків України

Загальні положення Закону України “Про охорону праці”. Гарантії прав громадян на охорону праці та безпеку діяльності.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах і установах. Аналіз нещасних випадків. Порядок складання акта Н-1 про нещасний випадок на виробництві. Розслідування групових нещасних випадків.

Правила пожежної безпеки. Електробезпека.
7. Технічні засоби захисту та радіозв’язку

Основні напрями розвитку технічних засобів захисту працівників служб інкасації та перевезення цінностей. Створення та застосування персонального захисту.

Розвиток мережі радіозв’язку в системі перевезення цінностей і перспективи її вдосконалення.
8. Організація взаємодії з МВС

Взаємодія працівників підрозділів перевезення цінностей та водіїв спеціального автотранспорту з оперативними органами МВС у нестандартних ситуаціях. Правила профілактики та попередження злочинів при перевезенні цінностей. Порядок повідомлення МВС у випадку нападу на працівників підрозділів перевезення цінностей та водіїв оперативного автотранспорту.НАЗВА МОДУЛЮ

Вогнева підготовка

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Відпрацювання теоретичних навиків з вогневої підготовки

Завдання модулю

 • Вивчення особливостей вогневої підготовки в рамках професійної діяльності інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Предмет вогневої підготовки. Місце та роль вогневої підготовки в роботі служби інкасації. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

2. Основні прийоми та правила стрільби з пістолетів. Заходи безпеки. Підготовка до стрільби (спорядження магазину, заряджання пістолета, прийняття положення для стрільби). Здійснення пострілу (прицілювання, спуск курка). Припинення стрільби (припинення натиску на хвіст спускового гачка, вмикання запобіжника, розряджання пістолета).

3. Заходи безпеки в тирі (на стрільбищі) при поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Ведення вогню з пістолетів за умовами навчальних вправ: підготовка до стрільби, виконання пострілу, припинення стрільби, дії стріляючих при тимчасовому чи повному припиненні стрільби, огляд пістолета.

4. Характерні помилки, яких припускаються стріляючі та засоби їх усунення.
НАЗВА МОДУЛЮ

Фізична підготовка

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Відпрацювання теоретичних та практичних навиків з фізичної підготовки

Завдання модулю

 • Вивчення особливостей фізичної підготовки в рамках професійної діяльності інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ

Зміст модулю розкривається в питаннях:
 1. Роль фізичної підготовки в діяльності і працівників підрозділів перевезення цінностей та водіїв оперативного автотранспорту.


Основи фізичної, тактичної і психологічної підготовки. Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи. Правові особливості використання прийомів захисту.
2. Самооборона від озброєного та неозброєного супротивника

Засоби і види самозахисту проти нападу озброєного супротивника. Основні прийоми самозахисту. Засоби і види самозахисту проти нападу неозброєного супротивника.НАЗВА МОДУЛЮ

Основи долікарської допомоги

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Відпрацювання теоретичних та практичних навиків з основ долікарської підготовки

Завдання модулю

 • Вивчення особливостей анатомії людини та принципів організації медичної та долікарської допомоги

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Анатомія людини. Принципи організації медичної допомоги потерпілим

Організм людини. Органи дихання. Ранова інфекція, асептика, антисептика. Основи долікарської допомоги. Принципи організації медичної допомоги потерпілим.
2. Надання першої допомоги при кровотечах та зупинці серця

Серцево-судинна система, її функції. Розміщення основних кровоносних судин, місця притиснення артерій при кровотечах. Пульс, його характеристика.

Кровотеча, її види та ознаки. Надання першої допомоги при кровотечах. Зупинка серця: ознаки і причини. Надання першої допомоги.
3. Надання першої допомоги при травмах опорно-рухової системи

Опорно-руховий апарат. М’язи та зв’язки. Переломи: види та ознаки, перша допомога, правила накладання шин.

Послідовність дій при наданні допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої допомоги. Правила і засоби транспортування потерпілого.
4. Надання долікарської допомоги при травмах нервової системи

Центральна нервова система. Черепно-мозкова травма: ознаки, перша допомога, особливості транспортування. Непритомність: ознаки, перша допомога.НАЗВА МОДУЛЮ

Правила дорожнього руху

Кількість год.

згідно із навчальним планом

Мета модулю

Вивчення правил дорожнього руху

Завдання модулю

 • Вивчення особливостей правил дорожнього руху та основ безпечного керування автомобілем в рамках професійної діяльності інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ

Зміст модулю розкривається в питаннях:
1. Основи безпечного керування автомобілем

Техніка керування автомобілем. Основи безпечного керування.

Керування автомобілем в обмежених проїздах; на перехрестях і пішохідних переходах; у транспортному потоці; у темні години доби; у складних дорожніх умовах.
2. Безпека руху

Безпека руху. Основи психофізіології праці водія. Професійна надійність водія. Етика поведінки водія.

Експлуатаційні властивості автомобіля. Дорожньо-транспортні пригоди і засоби запобігання їм.
3. Правила дорожнього руху

Загальні положення правил дорожнього руху. Обов’язки і права водіїв, пішоходів і пасажирів.

Дорожні знаки та їх характеристика, дорожня розмітка, дорожнє обладнання, їх характеристика. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів регулювальника. Попереджувальні сигнали. Переваги маршрутних транспортних засобів. Особливі умови руху. Нововведення в правилах дорожнього руху.

Схожі:

Банківська система США, Великобританії, Німеччини
Банківська система СА називається федеральна резервна система. Назва склалася еволюційно, враховуючи територіальний поділ і розміщення...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
План Лекції Сутність і класифікація звітності банківських установ....
Згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 12....
Банківський менеджмент
Підручник розрахований насамперед на студентів, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”. Книга буде корисною також студентам...
“ ГЕНОМ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ...
...
Сучасний стан та перспективи розвитку конярства України та Миколаївської області
Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від...
DO11 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
У статті робиться історичний екскурс для визначення ролі людського капіталу. Розглядаються негативні фактори розвитку людського капіталу...
11: Перспективи розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня...
Навчальна мета: Довести та ознайомити з перспективами розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки...
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ...
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ»
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Аналітична доповідь
Зелена економіка як нова парадигма економічного зростання у ХХІ столітті та шлях до сталого розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка