11: Перспективи розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки особового складу


Скачати 152.52 Kb.
Назва11: Перспективи розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки особового складу
Дата20.04.2013
Розмір152.52 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Спорт > План-конспект


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Управління МНС України в Миколаївській області

Підполковник вн. служби

С.С. Сушкевич

“_____” _____________ 2006 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з гуманітарної підготовки

з начальницьким складом УМНС
Тема 11: Перспективи розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки особового складу.
Навчальна мета: Довести та ознайомити з перспективами розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки особового складу..
Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект.
Література: Газета МНС України «Вісник Чорнобиля»

БЮЛЕТЕНЬ № 2(6) 2003р.
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - __5____ хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - ___10____ хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - ___25___ хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1 Перспективи розвитку МНС України.

3.2. Особливості підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби.


Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки

3.1. Перспективи розвитку МНС України.
Сучасна функціональна розбудова МНС України висуває нові першочергові завдання для усіх ланок Міністерства та його структурних підрозділів. Матеріали засідань Колегій міністерства за підсумками роботи у поточному році свідчать про те, що особливі завдання та відповідальність щодо підготовки кадрового потенціалу покладається на вищі навчальні заклади та працівників сфери освіти МНС України.

Коло проблем, що належить вирішувати усім навчальним закладам та установам і, в першу чергу, проблему змісту та структури підготовки кадрів з вищою професійною освітою визначила Концепція реформування системи підготовки кадрів системи МНС України, яку затверджено рішенням Колегії міністерства у травні 2003 року.

Відповідно до цієї Концепції з метою удосконалення науково-методичного забезпечення відомчої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів МНС України наказом МНС України від 11.09.2003р. №338 було затверджено Програму розвитку системи освіти та наукової діяльності навчальних закладів і навчально-методичних установ МНС України на 2003-2008 роки. Головною метою Програми є забезпечення структурної та змістовної розбудови системи освіти і вузівської науки МНС України, якісного рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до сучасних вимог галузі, що потребує створення принципово нових галузевих стандартів вищої професійної освіти.

На виконання Програми розвитку галузевої освіти та з метою приведення змісту освіти вимогам галузі, в академії впроваджено новий навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст із визначенням двох функціональних напрямів підготовки (пожежно-рятувального та наглядово-профілактичного).

Відповідно до змін у змісті підготовки фахівців внесено й структурні зміни у складі академії: створено окремі факультети пожежно-рятувальних сил та наглядово-профілактичної діяльності, які готують спеціалістів за спеціалізаціями "Організація пожежогасіння та рятувальних робіт" та "Профілактика пожеж" відповідно. До складу факультетів введено профільні кафедри, які формують професійні знання, вміння та навички в курсантів та слухачів факультетів. Вивчення проблеми створення та реалізації освітньо-професійних програм вищої технічної освіти у галузі цивільного захисту, пожежної безпеки, та їх реалізація в умовах сучасності є невідкладною справою. Тому вже ведеться робота з відкриття та ліцензування нової спеціальності „Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи”, яка відповідає пожежно-рятувальному напряму підготовки. Розроблено і подано на затвердження до Міністерства освіти і науки України обґрунтування впровадження цієї спеціальності, освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму та навчальний план. Все це спрямовано на задоволення потреб галузі із забезпечення цивільного захисту, техногенної, природної, пожежної безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Цей навчальний рік для нас постає дещо експериментальним, але й ключовим у визначенні подальшої перспективи розвитку відомчої вищої професійної освіти – адже від його підсумків залежить майбутнє нових спеціальностей, спеціалізацій, що мають якнайкраще відповідати новим завданням органів управління та підрозділів МНС України, до яких вже через півроку має прийти нове покоління випускників Академії пожежної безпеки України та інших відомчих вищих навчальних закладів.

В межах науково-дослідної роботи розроблена комплексна програма щодо забезпечення пожежної безпеки сільських населених пунктів та об'єктів на їх території. З метою впровадження в практику діяльності пожежної охорони новітніх технологій створено робочу групу з розробки автоматизованої інформаційної системи управління пожежно-рятувальними підрозділами МНС України.

Але сьогодні ми не маємо права зупинятися на досягнутому і тільки констатувати те, що зроблено: ми повинні визначити та вирішити ті питання, що стоять у найближчому майбутньому.

Так вже сьогодні активно йде робота з розробки концептуально нових підходів у галузі пожежної безпеки, спрямованих на зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази, покращення організаційно-управлінської, науково-дослідної діяльності та вдосконалення системи підготовки кадрів для МНС України.
3.2. Особливості підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби.
На виконання Розпорядження МНС України від 18.08.2003 року № Р-215 та доручення ДКП МНС України навчально-методичним центром та кафедрами Академії пожежної безпеки України розроблено проект кваліфікаційної характеристики фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" нової спеціальності "Пожежний рятувальник", яку планується внести до Державного класифікатора України ДК 003-95.

Вищезазначений проект розроблено згідно з відповідними вимогами методичних рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України за 6-розрядною сіткою та представлено у формі, яку встановлено чинним законодавством.

Кваліфікаційні характеристики на кожну посаду або групу посад зі спорідненим змістом професійної діяльності складаються з урахуванням наведених далі вимог.
Кваліфікаційна характеристика містить наступні розділи:

“Завдання та обов’язки”;

“Повинен знати”;

“Кваліфікаційні вимоги”;

“Спеціалізація”;

“Приклади робіт”.
У розділі “Завдання та обов’язки” наводиться опис типових для даної професії завдань та обов’язків (трудових функцій). Опис завдань та обов’язків має починатися з визначення основного завдання (мети) професійної діяльності за допомогою “ключових” для даної професії слів. Далі опис поглиблюється.

Під час визначення професійних завдань та обов’язків рекомендується застосовувати посилання на галузь необхідних знань (для професіоналів та фахівців), устаткування машини, інструмент тощо (для робітничих професій).
У розділі “Повинен знати” залежно від професійних завдань та обов’язків визначається сфера необхідних знань професійного характеру.

До кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, як правило, мають включатися посилання на провідні документи, галузі та розділи законодавства, інструктивні матеріали та правила, знання яких є обов’язковим.

До кваліфікаційних характеристик робітників включаються у залежності від завдань та обов’язків, що виконуються, посилання на:

призначення, принципи будови, технічні характеристики та правила експлуатації устаткування та машин;

властивості матеріалів;

профілюючі для професії дисципліни;

типові способи та прийоми роботи;

регламенти виробництва;

правила виконання робіт, безпеки та охорони праці та інше.
У розділі “Кваліфікаційні вимоги” визначаються мінімальні кваліфікаційні вимоги до фахівця, зайнятого відповідною професійною діяльністю.

Кваліфікаційні вимоги, що наводяться у кваліфікаційній характеристиці, можуть, залежно від виконуваних професійних завдань та обов’язків, включати визначення:

наукового ступеня або (та) наукового звання;

освітнього рівня;

освітньо-кваліфікаційного рівня;

кваліфікації за дипломом (іншим документом) про освіту;

стажу роботи;

необхідності ліцензування, реєстрації чи одержання відповідного дозволу на професійну діяльність (виконання робіт).

Кваліфікація за дипломом (іншим документом) про освіту визначається для керівників, професіоналів та фахівців, а також кваліфікованих працівників (якщо їх професійні завдання та обов’язки вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).

Вимоги до стажу роботи встановлюються з урахуванням кола та складності професійних завдань та обов’язків, які є достатніми для набуття професійного досвіду та навичок роботи.

Згідно листа Міністерства праці України від 26 вересня 1996 року №07-3264 ”Типові кваліфікаційні вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників”, кваліфікаційні вимоги передбачають наявність різних рівнів професійних групувань (для професіоналів, фахівців та технічних службовців) та кваліфікаційних розрядів (для робітничих професій), причому професійні групування бувають 5, 4 та 3 рівнів, а кваліфікаційні розряди мають восьмирозрядну та шестирозрядну сітку. У нашому випадку розглянуто 6 кваліфікаційних розрядів для робітничої професії "Пожежний рятувальник", що наведено нижче.
Розділ “Спеціалізація” вводиться до кваліфікаційної характеристики в тому разі, якщо певна професія є професією широкого профілю і дозволяє розподіл праці в межах спеціальності за різними спеціалізаціями. При цьому визначається можлива функціональна спрямованість працівника до відповідної професійної діяльності в залежності від спеціальності (для професіоналів та фахівців) чи в залежності від виду робіт, що виконуються (для технічних службовців та робітників). Наприклад: “економіст” (базова професія), спеціалізація: “економіст з праці”, “економіст підприємства”, “макроекономіст” тощо.
Розділ “Приклади робіт” вводиться до кваліфікаційних характеристик робітничих професій, якщо професія дозволяє розподіл праці за розрядами (групами рівної складності). У даному розділі для даної робітничої професії наводяться типові роботи з розподілом їх за розрядами. Наприклад:

СЛЮСАР-САНТЕХНІК.

3-й розряд.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбирання, ремонтування, складання заглушок і запобіжних пробок, прокладок, з’єднань фланцевих, ...

4-й розряд.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розбирання, ремонтування, складання ванн різноманітних, вентилів, кафедр душових; кранів, крім триходових, мийок різноманітних, ...

5-й розряд…..
Під час роботи над кваліфікаційною характеристикою пожежного рятувальника, розробники виходили з того, що робітничу спеціальність "Пожежний рятувальник" повинні мати усі особи рядового та молодшого начальницького складу основних оперативних пожежно-рятувальних підрозділів МНС України, а саме особи, що призначаються на посади пожежного, старшого пожежного та командира відділення.

При цьому мають право призначатися:

на посаду пожежного - фахівці, що набули 1 та 2 розряди за професією "Пожежний рятувальник";

на посаду старшого пожежного - 3 та 4 розряди;

на посаду командира відділення - 5 та 6 розряди.

Вищезазначений проект є основою для подальшої роботи та вимагає оцінки з боку працівників практичних підрозділів МНС України.
Проект

кваліфікаційної характеристики
Пожежний рятувальник
Завдання та обов'язки. Здійснює гасіння пожеж та розшук постраждалих в зоні надзвичайної ситуації, їх транспортування та евакуацію з небезпеченої зони, надає їм невідкладну долікарську допомогу. Здійснює підготовку та застосування пожежної та пожежно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження для виконання робіт при гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Здійснює розбирання конструкцій, завалів, природних перешкод, укріплення або руйнування нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо. Здійснює санітарну та спеціальну обробку техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо. Проводить технічне обслуговування та дрібний ремонт пожежно-технічного обладнання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження. Застосовує засоби захисту органів дихання та спеціальне спорядження в умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря. Застосовує засоби оперативного зв'язку.

Повинен знати. Призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації основної пожежної та пожежно-рятувальної техніки, пожежно-технічного обладнання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів спеціальної обробки, засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження, засобів оперативного зв'язку. Основні конструктивні елементи будівель та споруд, технологічного обладнання. Властивості основних пожежовибухонебезпечних речовин, небезпечних хімічних речовин, джерел радіації тощо. Вимоги нормативно-правових актів щодо організації та діяльності пожежно-рятувальних служб, взаємодії з іншими службами при ліквідації надзвичайних ситуацій. Типові способи та прийоми роботи під час гасіння пожеж, розшуку постраждалих в зоні надзвичайної ситуації, їх транспортування та евакуації з небезпеченої зони, надання їм невідкладної долікарської допомоги. Типові способи та прийоми роботи з пожежною та рятувальною технікою, пожежно-технічним обладнанням, аварійно-рятувальним інструментом та спорядженням для гасіння пожежі, ліквідації наслідків надзвичайних подій техногенного та природного характеру. Типові способи та прийоми роботи щодо санітарної та спеціальної обробки техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання, технічного обслуговування та дрібного ремонту пожежно-технічного обладнання, аварійно-рятувального інструменту та спорядження. Способи та правила використання засобів оперативного зв'язку. Правила виконання, безпеки та охорони праці при проведенні всіх видів робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ.
ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 1 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, ручних стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням немеханізованого аварійно-рятувального інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Прокладка рукавних магістральних та робочих ліній. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.
ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 2 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Стаж роботи за професією "Пожежний рятувальник" 1 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, ручних стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням ручного немеханізованого аварійно-рятувального інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Прокладка рукавних магістральних та робочих ліній. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Застосування засобів оперативного зв’язку. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.
ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 3 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Стаж роботи за професією "Пожежний рятувальник" 2 розряду не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням ручного та механізованого аварійно-рятувального. інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Проведення аварійно-рятувальних робіт на висотах за допомогою аварійно-рятувального обладнання основної пожежної та пожежно-рятувальної техніки. Прокладка рукавних магістральних та робочих ліній. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Застосування засобів оперативного зв’язку. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.
ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 4 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Стаж роботи за професією "Пожежний рятувальник" 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням ручного та механізованого аварійно-рятувального інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Проведення аварійно-рятувальних робіт на висотах за допомогою аварійно-рятувального обладнання основної та спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної і спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Застосування засобів оперативного зв’язку. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.
ПОЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 5 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Стаж роботи за професією "Пожежний рятувальник" 4 розряду не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням механізованого та ручного аварійно-рятувального. інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Проведення аварійно-рятувальних робіт на висотах за допомогою аварійно-рятувального обладнання основної і спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної і спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Проведення дегазації та дезактивацію техніки, будівель, споруд і обладнання.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Застосування засобів оперативного зв’язку. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.
ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК 6 розряду. Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за робітничою професією "Пожежний рятувальник" у навчальних закладах, установах пожежно-рятувальної служби.

Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров’я та результатами навчання до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Стаж роботи за професією "Пожежний рятувальник" 5 розряду не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.
ПРИКЛАДИ РОБІТ. Гасіння пожежі із використанням пожежно-технічного озброєння (вогнегасників, стволів тощо). Розбирання конструкцій, завалів із використанням механізованого та ручного аварійно-рятувального. інструменту. Пошук постраждалих у будівлях та спорудах, задимлених приміщеннях, транспортування та евакуація постраждалих. Проведення аварійно-рятувальних робіт на висотах за допомогою аварійно-рятувального обладнання основної і спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки. Робота з аварійно-рятувальним озброєнням основної і спеціальної пожежної та пожежно-рятувальної техніки.

Робота з приладами радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та розвідки. Проведення дегазації та дезактивацію техніки, будівель, споруд і обладнання.

Робота у засобах захисту органів дихання. Робота у якості номерів бойового розрахунку пожежно-рятувального підрозділу. Застосування засобів оперативного зв’язку. Надання першої долікарської допомоги потерпілим.


4. Закріплення вивченого матеріалу - ___20____ хв.

Питання для закріплення:

4.1 Перспективи розвитку МНС України.

4.2. Особливості підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби.


5. Підведення підсумків - ___5___ хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник відділу ВР та ПЗ УМНС

Підполковник вн.сл. С.В. Власенко

Схожі:

Конкурсу на звання „Кращий
Територіального управління МНС України у Миколаївській області (далі – ТУ МНС) та на виконання вимог наказу МНС України від 01 вересня...
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «Організація професійної підготовки особового складу»
Тема : «Організація роботи оперативно-координаційного центру ГТУ (ТУ) МНС України»
АНАЛІЗ Стану газодимозахисної служби в ПДПЧ-36 смт. Воскресенське...
Служби цивільного захисту МНС України вiд 16. 12. 11 року №1342. Протягом 2012 року в ПДПЧ-36 проводилась робота з підвищення боєздатності...
Склад комісії для визначення рівня знань з професійної підготовки особового складу
Голова комісії: заступник начальника 3-ЗДПО майор служби цивільного захисту Щербина С. В
Законів України «Про освіту»
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників,...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2012/2013 навчальний рік
УЗГОДЖЕНО
Конкурс професійної майстерності на кращого по професії проводиться з метою підвищення  рівня професійної підготовки, розвитку творчої...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з особовим...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області
Тема 5 Кримінальний кодекс України про відповідальність особового складу органів і підрозділів МНС за вчинені правопорушення та загально-кримінальні...
План-конспект для проведення занять по тактичній підготовці з особовим складом ПДПЧ-36
Навчальна мета: Вдосконалити знання особового складу караулу з тактичної підготовки. Навчання особового складу прийомів і способів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка