НАСТАНОВА


НазваНАСТАНОВА
Сторінка3/8
Дата08.04.2013
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
2.1. Загальні вимоги
2.1.1. ТЗ, що знаходяться у розрахунку, повинні застосовуватись для виконання плану підготовки та оперативних завдань відповідно до їхнього призначення, окрім застосування резервних ТЗ.

2.1.2. Кількість та ліміти ТЗ встановлюються згідно з нормативними актами МНС України.

2.1.3. ТЗ використовуються для забезпечення оперативно-службової і господарської діяльності підрозділів МНС України, надання платних послуг юридичним та фізичним особам.

2.1.4. Норми пробігу ТЗ встановлюються нормативними документами МНС України.

2.1.5. ТЗ, що знаходиться у розрахунку і в резерві, повинні бути в технічно-справному стані.

Резерв ТЗ створюється для підвищення технічних можливостей і готовності підрозділів МНС України.

Для оперативних автомобілів резерв повинен становити 100% від кількості автомобілів, що знаходяться у розрахунку.

2.1.6. ТО і ремонт ТЗ організовуються за планово-попереджувальною системою.

2.1.7. Категорично забороняється використання всіх ТЗ підрозділів МНС України не за призначенням, окрім випадків передбачених чинним законодавством.
2.2. Прийняття і постановка транспортних засобів на чергування (у розрахунок)
2.2.1. Для прийняття в експлуатацію ТЗ керівником територіального органу управління призначається комісія у складі: представників управління (відділу, відділення, сектору) матеріально-технічного забезпечення, управління (відділу, сектору) рятувальних сил, СБДР, технічного підрозділу, старшого водія (водія, техніка чи оператора) і бухгалтера підрозділу, до якого передається ТЗ.

Комісія зобов'язана перевірити:

 • наявність необхідної документації (інструкцій з експлуатації ТЗ та спеціальних агрегатів, формуляра ТЗ, приймально-здавального акту заводу-виробника ТЗ, акта про переобладнання тощо);

 • укомплектованість ТЗ обладнанням, устаткуванням і інструментом за описом та первинними засобами пожежогасіння;

 • технічний стан ТЗ (зовнішнім оглядом, запуском і прослуховуванням двигуна, діагностуванням агрегатів і систем, випробуванням на ходу, увімкненням і роботою спецагрегатів).

2.2.2. Прийняття засобу в експлуатацію оформляється актом технічного стану (Додаток 4), який затверджується керівником територіального органу управління.

2.2.3. Після прийняття ТЗ в експлуатацію у підрозділі на нього заводяться і заповнюються необхідні облікові документи.

2.2.4. Новий ТЗ реєструється СБДР МНС України з одержанням Свідоцтва про реєстрацію, а перед постановкою на чергування такий ТЗ повинний пройти обкатку.

Обкатка ТЗ та їхніх спецагрегатів здійснюється відповідно до вимог заводів-виробників, викладених у паспортах та інструкціях з їх експлуатації.

2.2.5. Обкатку здійснює старший водій (водій) підрозділу під керівництвом начальника підрозділу (заступника начальника) або призначеної ним особи.

Перед обкаткою ТЗ водій повинен вивчити інструкції з експлуатації ТЗ і його спеціальних агрегатів, перевірити технічний стан засобу, звернувши особливу увагу на справність вузлів, систем, агрегатів, що впливають на безпеку руху, економію пального, безпеку життєдіяльності, а також заправити його необхідними експлуатаційними матеріалами.

Результати обкатки заносяться у формуляр ТЗ.

2.2.6. Після обкатки виконуються: діагностика, ТО-2 засобу та його спецагрегатів, а також випробування пожежно-технічного та спеціального аварійно-рятувального обладнання зі складанням актів про випробування.

2.2.7. Наказом начальника підрозділу ТЗ закріплюється за водієм і ставиться на чергування.

2.2.8. Якщо у період гарантійного строку експлуатації ТЗ, за умови виконання вимог інструкцій з експлуатації заводів-виробників, а також цієї Настанови, були виявлені несправності та сталися відмови, які виникли з вини заводу-виробника, підрозділ МНС України зобов'язаний скласти та подати у відділ матеріально-технічного забезпечення акти-рекламації на ТЗ (Додаток 5).

2.2.9. Гарантійні строки експлуатації ТЗ та початок їх дії вказуються в документах заводу-виробника.

2.2.10. У випадку виявлення недоліків, зазначених у п.2.2.8 цієї Настанови, начальник (заступник) підрозділу МНС України зобов'язаний негайно доповісти про це до управління (відділ, відділення, сектор) матеріально-технічного забезпечення для прийняття спільного рішення про подання акту-рекламації.

2.2.11. У разі прийняття рішення про подання акту-рекламації, управління (відділ, відділення, сектор) матеріально-технічного забезпечення у триденний строк надсилає на завод-виробник повідомлення про виклик представника заводу для з'ясування причин несправності чи відмови ТЗ і складання акта-рекламації.

2.2.12. До прибуття представника заводу, а також без його дозволу на складання одностороннього акта-рекламації, розбирати вузли і агрегати ТЗ забороняється.

2.2.13. Якщо представник заводу впродовж 15 днів після отримання повідомлення не прибув, призначається комісія для складання одностороннього акта-рекламації. До складу комісії повинен входити спеціаліст незацікавленої організації.

2.2.14. Строк складання акта-рекламації не повинен перевищувати 30 діб від дня виявлення несправності або відмови ТЗ.

2.2.15. Пошкодження, вихід із ладу ТЗ у період гарантійного строку, які вчасно не оформлені актом-рекламацією, переходять на відповідальність підрозділу.

2.2.16. Постановку в розрахунок автодрабин та колінчастих підйомників, термін технічного освідчення та вантажних випробувань яких закінчився, заборонено (Додаток 6, 7).

2.2.17. Після прийняття ТЗ в підрозділі з особовим складом організовуються та проводяться заняття з вивчення його тактико-технічних характеристик та практичного застосування.

2.3. Облік транспортних засобів та їхньої роботи
2.3.1. Основними обліковими документами ТЗ у підрозділах МНС України є:

 • Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) і талон про проходження технічного огляду ТЗ, формуляр (у тому числі і заводу-виробника) ;

 • журнал обліку наявності і переміщення ТЗ (журнал може бути замінений на комп’ютерний облік) (Додаток 8);

 • формуляр ТЗ;

 • експлуатаційна картка (Додаток 9);

 • картка обліку роботи автомобільної шини (Додаток 10);

 • експлуатаційна картка акумуляторної батареї (Додаток 11);

 • журнал обліку ТО;

 • журнал видачі-повернення дорожніх листів (Додаток 12);

 • журнал обліку виїзду і повернення ТЗ (Додаток 13);

 • журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв (Додаток 14);

 • дорожній лист ТЗ (Додатки 15, 16, 17, 18).

У підрозділах МНС України форма дорожніх листів встановлюється:

 • для оперативних автомобілів використовуються дорожні листи відповідно до Додатку 15;

 • для господарсько-допоміжних (транспортної групи) – дорожні листи (Додаток 16, 17);

 • для ТЗ, виїзд яких здійснюється за сигналом „Тривога”, дорожні листи у вигляді разового дорожнього листа (Додаток 18), в якому обов’язково вказується час отримання повідомлення та адреса виклику, видаються диспетчерською службою. Такі дорожні листи повинні бути пронумеровані, містити прізвище і підпис диспетчера та штамп підрозділу. Облік видачі та повернення цих листів ведеться старшим водієм в журналі видачі-повернення дорожніх листів.

2.3.2. Всі ТЗ реєструються в СБДР МНС України з видачею Свідоцтва про реєстрацію ТЗ відповідно до Правил реєстрації та обліку транспортних засобів МНС України1.

Технічний паспорт (Свідоцтво про реєстрацію ТЗ) та талон про проходження технічного огляду ТЗ видаються СБДР під час постановки ТЗ на облік і здаються у СБДР у разі зняття ТЗ з обліку для списання, передачі або реалізації.

2.3.3. Формуляр ТЗ підлягає обов'язковому заповненню після надходження кожного ТЗ у підрозділ. Формуляр заповнюються в управлінні (відділі, відділенні, секторі) матеріально-технічного забезпечення особою, яка за своїми функціональними обов'язками відповідає і здійснює контроль за експлуатацією ТЗ в підпорядкованих підрозділах.

Ведення формулярів здійснює старший водій, технік, а в разі його відсутності відповідальний за ТЗ. За наявності на транспортних засобах лічильників, що враховують роботу спецагрегатів (пожежного насоса, генераторів тощо), величину приведеного пробігу треба встановлювати за показниками лічильників або згідно з інструкціями з експлуатації заводів-виробників. У цьому випадку час роботи спецаграгетів прирівнюється до кілометражу пробігу ТЗ (1 година роботи спеціального обладнання прирівнюється до 50 км пробігу).

Контроль за веденням формулярів, своєчасністю і об'єктивністю заповнення їх розділів здійснює начальник (заступник начальника) підрозділу щомісячно.

Формуляри ведуться до списання ТЗ.

2.3.4. Журнал обліку наявності, переміщення ТЗ ведеться управліннями (відділами, відділеннями, секторами) матеріально-технічного забезпечення. Журнал може бути замінений обліком інформації на комп'ютері.

2.3.5. Експлуатаційна картка заводиться щомісячно на кожний спеціальний ТЗ, і є документом обліку його роботи. Експлуатаційна картка заповнюється черговим водієм.

2.3.5.1. Правильність внесених записів скріплюється (засвідчується) підписом начальника чергового караулу (зміни) і щоденно контролюється під час зміни караулів (змін) начальником (заступником начальника) підрозділу.

2.3.5.2. Підсумки роботи ТЗ обліковуються щомісячно старшим водієм або особою, яка його заміщає, та підписується начальником (заступником начальника) підрозділу.

2.3.5.3. Повністю заповнена і підписана начальником (заступником начальника) підрозділу експлуатаційна картка щомісячно, у встановлені дні здається до фінансово-економічної частини (бухгалтерії) із звітом про витрати пально-мастильних матеріалів.

2.3.6. Картка обліку роботи шини заводиться, коли ТЗ з колісним рушієм (шасі) надходить у частину, а також у випадку встановлення нової шини на колесо ТЗ.

Заповнення картки щомісячно здійснює старший водій або особа, яка його заміщає.

2.3.7. Експлуатаційна картка акумуляторної батареї заводиться на кожний акумулятор ТЗ, що надійшов у підрозділ і під час заміни використаного акумулятора на новий.

Заповнення картки щомісячно здійснює старший водій або особа, яка його заміщає.

2.3.8. Журнал обліку ТО заводиться на кожний ТЗ стройової групи і заповнюється водієм, який закріплений за ТЗ, або начальником караулу (зміни), який є відповідальним за ТЗ.

2.3.8.1. У журнал вносяться записи про проведення відповідного ТО (безпосередньо після його проведення) та результати виконання робіт, зокрема:

 • щоденного ТО;

 • ТО при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та після них;

 • перевірки рівня і щільності (густини) електроліту, тиску в шинах та затяжки гайок кріплення коліс (один раз на десять днів);

 • та інші регламентні роботи.

2.3.8.2. Усі записи скріплюються (засвідчуються) підписами старшого водія, техніка і водіїв, а під час обслуговування пожежно-технічного та спеціального аварійно-рятувального обладнання – підписом командира відділення.

2.3.8.3. Правильність ведення журналу обліку ТО контролюється начальником (заступником начальника) підрозділу.

2.3.9. Дорожній лист на виїзд ТЗ транспортної групи виписується старшим водієм (старшим механіком, начальником КТП) і є документом суворої звітності. Підставою для видачі дорожнього листа є наряд на вихід техніки (Додаток 19), який оформляється в територіальних та місцевих органах управління та затверджується на передодні начальником підрозділу. Наряд на вихід техніки складається відповідно до поданих напередодні заявок (рапортів). Наряди та заявки (рапорти) на вихід техніки реєструються в журналі обліку заявок та нарядів на використання ТЗ (Додаток 20, 21) та зберігаються протягом календарного року. Знищення нарядів та заявок проводиться в третьому місяці наступного за звітним роком кварталу.

Дозвіл на виїзд ТЗ, який не був включений в наряд, видається начальником територіального та місцевого органу управління, з відповідною відміткою в дорожньому листі. Чергові засоби включаються в наряд автоматично і вписуються в нього окремою групою.

2.3.9.1. Дорожній лист підписується начальником місцевого підрозділу, а для аварійно-рятувальних загонів, технічних підрозділів – начальником управління (відділу, відділення, сектору) матеріально-технічного забезпечення загону (підрозділу), затверджується печаткою і є розпорядженням водієві на виконання завдання. Використання дорожніх листів іншої форми забороняється.

Видані дорожні листи повинні мати відбиток штампів або печаток підрозділів і є первинними документами обліку експлуатації ТЗ.

Бланки дорожніх листів виготовляються типографським способом з обліковими серією та номером і зберігаються як документи суворої звітності.

2.3.9.2. Дорожній лист видається водієві на одну добу, а у разі відрядження – на весь період відрядження під особистий підпис у журналах видачі-повернення дорожніх листів. Перед виходом ТЗ з підрозділу (автопарку) старший водій (начальник КТП) повинен зробити відмітку про технічний стан ТЗ, а черговий диспетчер (черговий парку) – відмітку в журналі обліку виїзду та повернення ТЗ про дату та час виходу ТЗ на лінію і показники спідометра (початкові) перед виходом ТЗ.

Після повернення ТЗ в підрозділ черговий диспетчер повинен зробити відмітку в журналі обліку виїзду та повернення ТЗ про час повернення ТЗ та показники спідометра після повернення ТЗ (кінцеві), а старший водій – про технічний стан ТЗ.

2.3.9.3. У випадку втрати дорожнього листа проводиться службове розслідування. Замість втраченого виписується новий дорожній лист, в якому відновлюються всі відомості про ТЗ і його роботу.

2.3.9.4. Зіпсовані бланки дорожніх листів зберігаються разом з використаними бланками. Не допускаються виправлення у дорожніх листах (у випадку виправлень бланк листа вважається зіпсованим).

2.3.9.5. Після виконання завдання повністю заповнений дорожній лист водій здає старшому водієві (начальнику КТП), який перевіряє правильність заповнення і робить відмітку в журналі про час повернення ТЗ і дорожнього листа. У випадку відсутності старшого водія дорожній лист здається начальнику (заступнику начальника) підрозділу або начальнику чергового караулу (зміни).

2.3.9.6. Використані бланки дорожніх листів, повністю заповнені і затверджені начальником (заступником начальника) підрозділу додаються до звіту про витрати пально-мастильних матеріалів і здаються до фінансово-економічної частини (бухгалтерії).

2.3.10. Журнал видачі-повернення дорожніх листів заводиться на усі ТЗ підрозділу, в тому числі прикомандировані ТЗ. Журнал ведеться особою, яка видає дорожні листи.

Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріплений печаткою і підлягає зберіганню впродовж трьох років від дати останнього запису.

2.3.11. Правила видачі, оформлення та зберігання таких дорожніх листів поширюються на усі наявні ТЗ.

2.3.12. Для виходу ТЗ, які не були включені в наряд, по сигналах «ЗБІР», «ТРИВОГА», «ЗБІР. АВАРІЯ» передбачаються дорожні листи для виходу по відповідних сигналах2. Вони виписуються начальником (заступником начальника) підрозділу на початку року і зберігаються в спеціальному опечатаному ящику в чергового диспетчера (чергового парку) і видаються водіям після отримання диспетчером (черговим парку) відповідних сигналів. Після повернення ТЗ повністю заповнений дорожній лист водій здає старшому водієві, а в разі його відсутності – начальнику (заступнику начальника) підрозділу або начальнику чергового караулу (зміни), який перевіряє правильність заповнення і робить відмітку в журналі про час повернення ТЗ і дорожнього листа. Замість використаного дорожнього листа начальник (заступник начальника) підрозділу виписує новий і вкладає його в ящик, який знаходиться у чергового диспетчера (чергового парку) та опечатує цей ящик. Якщо дорожній лист до кінця поточного року не був використаний, він здається старшому водієві з відміткою «НЕВИКОРИСТАНИЙ» і зберігається за такими ж правилами, які і звичайні дорожні листи.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міжнародний стандарт ISO 26 000 «Настанова по соціальній відповідальності»
Ця настанова дає єдине розуміння соціальної відповідальності і детальну інструкцію для всіх організацій. Важливо відзначити, що стандарт...
НАСТАНОВА
Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах
НМАПО ім П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», к м н
План-конспект для проведення додаткових занять по технічній підготовці...
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена Наказом МВС України №657 вiд 02. 12. 94р
План-конспект для проведення додаткових занять по слабо засвоєним...
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена Наказом МВС України №657 вiд 02. 12. 94р
1. Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO...
Охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників»
Настанова користувача Призначення
Програмний засіб також призначений для перевірки розуміння та засвоєння вивченого матеріалу через тестування. Програма може бути...
ПЛАН КОНСПЕКТ для проведення показових занять з начальниками районних...
Література : Настанова по газодимозахисній службі пожежної охорони МВС України Наказ №657 від 02. 12. 1994року
Вивчення району виїзду. Об’єкти з масовим перебуванням людей
Література: Наказ МНС України №445 від 26. 11. 2003 р. „Тимчасова настанова по професійній підготовці органів управління та підрозділів...
НАСТАНОВА
Конституції України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, інших законів України, нормативних актів Президента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка