Уроку


Скачати 107.65 Kb.
НазваУроку
Дата25.02.2016
Розмір107.65 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Тема уроку : Як захистити особисті немайнові та майнові права

Мета уроку :

 • ознайомити учнів з особистими немайновими правами громадян , особливостями та порядком притягнення до цивільно – правової відповідальності;

 • навчити розрізняти особисті немайнові та майнові права; розвивати вміння аналізувати юридичні ситуації з використанням нормативно - правових актів;

 • виховувати в учнів розуміння цінності особи, необхідності поваги, дотримання її прав , почуття відповідальності за свої дії.

Обладнання: Конституція України, витяг з Цивільного кодексу України, підручник, мультимедійний проектор.

Основні поняття: особисті немайнові права, цивільно – правова

відповідальність, позов.

Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ :

І. Визначення емоційної готовності учнів до уроку

Формування робочого настрою «Налаштування на правознавство».

Створення теплої приязної атмосфери, що сприяє вільному спілкуванню учнів, зняття внутрішнього напруження.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Гра «Пароль» - назвати ключові юридичні поняття або словосполучення, про які йшла мова на минулому уроці.

(Договір, цивільно–правовий договір, двосторонній договір, багатосторонній договір, договір купівлі–продажу, дарування, дарувальник, обдарований, позикодавець, позичальник).

2. Експрес - опитування

- Що таке договір?

(погоджене волевиявлення двох чи більше осіб, спрямоване на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин)

- Які договори є залежно від строку?

(строковий, безстроковий)

- Які договори є за змістом?

(купівля, продажу, утримання, дарування, позики, зберігання…)

- Який договір є багатостороннім?

(більше ніж дві стороні)

- Які форми цивільно – правових договорів вам відомі?

(усні, письмові, письмово наторіально посвідчені)

3. Правовий диктант із взаємоперевіркою

1. Договір, за яким одна особа передає або зобов’язується передати іншій майно у користування за плату на певний строк.

2.Сторона, яка за договором позички безоплатно передає іншій річ для

користування протягом встановленого строку.

 1. Сторони у договорі найму.

 2. Грошові кошти, які надає банк або інша фінансова установа позичальникові.

 3. Договір, за яким одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а друга сторона зобов’язується повернути їй таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду і такої ж якості.

 4. Договір, за яким одна сторона передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні безоплатно майно у власність.

 5. Сторони у договорі купівлі – продажу.

 6. Сторони у договорі дарування.

 7. Домовленість двох або більше сторін, внаслідок якої змінюються їхні права та обов’язки.

 8. Угода в якій беруть участь дві особи.

 9. Договір в якому беруть участь більше двох сторін.

 10. Договір, при якому кожна зі сторін передає іншій майно.

Учні обмінюються зошитами, відкривають конверти, які лежать у них на партах і, користуючись ключем, перевіряють одне одного, оцінюють роботу товариша.

Ключ. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. Якщо є дві неповні відповіді, то зараховується як одна правильна.

1.Договір найму (оренди).

2.Позичкодавець.

3.Наймодавець, наймач.

4.Кредит.

5.Договір позички.

6.Договір дарування.

7.Покупець, продавець.

8.Дарувальник, обдаровуваний.

9. Договір.

10.Двостороння.

11.Багатосторонній.

12.Договір обміну.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку ( див.сл 1, 2.)

Вправа «Очікування». Написати на стікерах очікування від заняття, озвучити їх та розмістити на плакаті із зображенням Феміди.

(Відеоролик на вірш В.Симонека «Ти знаєш-що ти людина?»)

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: Кожна людина може бути і робітником, і бізнесменом, може бути заможною або не дуже. Проте її особистість починається не з майнових можливостей і уподобань, а з духовних цінностей: особистого життя, здоров’я, доброго імені та ін. Людина передусім – це її духовний світ, він потребує захисту так само, як і її майно.

V. Вивчення нового матеріалу ( див.сл.3)

План.

 1. Майнові та немайнові права.

 2. Цивільно – правова відповідальність.

 3. Особливості цивільно – правової відповідальності неповнолітніх.

Пояснення учителя

Крім прав, які пов’язані з майном і власністю, цивільне право захищає також і особисті немайнові права.

Особисті немайнові права є предметом регулювання різних галузей права. Наприклад, право на участь у виборах та право бути обраним регулюється конституційним правом .

Але існує особлива група особистих немайнових прав, які виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припинені на підставі правочинів або інших юридичних дій. Вони належать кожній фізичній особі від народження або за законом і не мають економічного змісту .

Ці права тісно пов’язані з людиною, вона не може від них відмовитися, а також не може бути позбавлена цих прав і володіє ними довічно .

Особисті немайнові права фізичні особи здійснюють самостійно.

В інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей, а також осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть здійснювати свої особисті права, їх здійснюють батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.

Таким чином, особисті немайнові права - це сукупність основоположних прав і свобод, що належать людині від її народження і складають основу правового статусу людини (див. сл.4).

Робота з документом

Опрацювання витягу Цивільного кодексу України ст.269, 270.Конституція України (додаток 1).

Робота в парах

Завдання

І - Визначити особливості немайнових прав фізичної особи.

ІІ - Назвати особисті немайнові права фізичної особи.

ІІІ -Визначити конституційні права та свободи.

Звіт груп про свою діяльність

Особливості немайнових прав фізичної особи:

- особа не може відмовитись від них.

- особа не може бути їх позбавлена.

- особа володіє ними довічно.

Особисті немайнові права:

- право на життя.

- право на охорону здоров’я.

- право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

- право на свободу та особисту недоторканність.

- право на недоторканність особистого і сімейного життя.

- право на повагу до гідності та честі.

- право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої

кореспонденції.

- право на недоторканність житла.

- право на вільний вибір місця проживання та свободу пересування.

- право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Запитання для обговорення

- Чи доводилося Вам потрапляти в ситуації, коли хтось завдав вам, вашим знайомим, родичам певної шкоди?

Висновок : У випадках, коли одному з учасників правовідносин завдано матеріальної та моральної шкоди, порушено норми цивільного права настає цивільно – правова відповідальність.

Перегляньте фрагмент мультфільму «Злидні» і дайте йому правову оцінку:

 • чим володіли Петро та Марічка?

 • що сталося з їхнім майном?

 • на які права посягнули казкові персонажі «злидні»?

Підсумовуючи сказане вами, можемо зробити висновок, що на сьогоднішньому уроці ми будемо розглядати питання, пов’язані із захистом своїх цивільних прав (див. сл.4).

Майнові права - це суб’єктивні права учасників правовідносин, які пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу й обміну майна.

Робота з поняттями

Цивільно – правова відповідальність – це майнова відповідальність громадян чи організацій, що виникає в разі неправомірних дій, невиконання договірних зобов’язань, заподіяння особистої чи майнової шкоди (див. сл.5).

1. Назвіть види юридичної відповідальності, які вам відомі.

2. Як ви думаєте, коли особа нестиме цивільно – правову відповідальність?

3. Замислюйтесь, що найперше цікавитиме особу, яка постраждала в зазначених випадках:

а) не повернуто борг;

б) пошкоджено автомобіль;

в) вийшов з ладу в період гарантійного строку комп’ютер, тощо?

4. Чи можлива ситуація, коли винний самостійно вирішить відшкодувати завдані збитки?

5. Чи буде притягнуто до відповідальності крадія або вбивцю, якщо не буде заяви, яка б порушувала питання про відповідальність? Чи є така заява обов’язковою для порушення справи правоохоронними органами?

Висновок

 1. Компенсаційний характер відповідальності (основна мета - відшкодування завданих збитків).

 2. Можливість добровільного відшкодування збитків.

 3. Позовний характер відповідальності (обов’язковість заяви, позову, звернення потерпілої сторони).

 4. Можливість притягнення до відповідальності за відсутності вини.

2. Цивільно-правова відповідальність

Коментування опорної схеми: «Особливості цивільно– правової відповідальності» (див сл.6).

Розповідь вчителя

Захист майнових прав у деяких випадках можна здійснювати за допомогою власних дій . Це може бути, наприклад, відмова продавця передавати покупцеві річ, якщо за неї не отримано плату, як це передбачено за договором. Однак важливо пам’ятати, що захищати свої права за допомогою власних дій можна тільки тоді, коли існує реальна можливість правомірно (у межах закону) примусити когось виконати свої зобов’язання.

Інша форма захисту здійснюється за допомогою уповноважених державою органів захисту порушених прав людини. У більшості випадків застосовують загальний (судовий) порядок, який передбачає звернення особи, чиї майнові права порушено, до суду з позовом.

Робота з поняттями

Скласти позов-звернення особи до суду з проханням про розгляд спору і захист суб’єктивних прав, які охороняються законом .

Робота з документом

Витяг із Цивільного процесуального кодексу України – ст. 119, 120 (підр., ст.108) (документ 2).

Учні зачитують позовну заяву

Вчитель. Після чого відбувається такий процес:

 • судді – знайомляться зі судовою процедурою та готують запитання до обох сторін;

 • позивачі – обговорюють зміст вступної промови та можливі аргументи;

 • відповідачі – готують зміст заяви – відповіді та аргументи захисту.

Після того, як сплине час, можна розпочинати судовий розгляд за таким порядком:

- Суддя викладає суть справи.

- Заслуховується заява позивача.

- Позивач викладає аргументацію, суддя ставить йому запитання.

- Відповідач викладає аргументи захисту, суддя ставить йому запитання.

- Суддя виносить рішення.

А зараз пропоную Вам вирішити ситуацію, взяту із життя:

«Дванадцятирічний хлопчик бавився у дворі свого будинку. Він підірвав кілька петард, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль, що стояв поруч, завдавши збитки на суму 5600 грн. Постраждалий цікавиться, як йому відшкодувати збитки, до кого подавати позов».

(Учні вирішують проблемну ситуацію, використовуючи нормативно-правову базу)

Робота з документом

Робота з витягом Цивільного кодексу України (додаток 3) ст.31, 1178, 1179.

Аналіз юридичних ситуацій.

Робота в парах (додаток 4).

1. Граючи після шкільних занять у дворі свого будинку, 12 річ­ний хлопчик випадково розбив м'ячем вітрину кіоску який стояв по­руч. Власник заявив, що вітрина коштує понад 2 тис. грн, і зажадав відшкодування завданої йому шкоди. До кого йому потрібно зверну­тися з вимогою, хто має відшкодувати збитки?

2. 17-річний хлопець, який працює токарем на заводі, на власно­му моторолері скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Грубо пору­шивши Правила дорожнього руху, він зіткнувся з автомобілем, серйозно пошкодивши його Хто має відшкодувати збитки, які ста­новлять понад 1500 грн.?

3. Пізно ввечері група хлопців - 13-річннй семикласник М., 15-річний дев'ятикласник П. та 17-річний студент Р. — повертала­ся додому. По дорозі вони побили вікна автомобіля та подряпали крила й капот, зробивши на них малюнки. Шкода, завдана власни­кові автомобіля, становила 10 тис. гривень. Під час «роботи» хлопців затримав наряд міліції. Хто має відшкодувати завдані збитки?

Завдання

 1. Розглянути та проаналізувати запропоновані ситуації.

 2. Висловити свої пропозиції щодо розв’язання цих ситуацій (див.сл. 7.)

(Висновок: За шкоду, вчинену неповнолітнім, віком до 14 років, відповідають батьки . У віці 14 – 18 років неповнолітній, який одержує зарплату, стипендію, має власне майно, сам відшкодовує збитки . У разі недостатності у неповнолітнього майна батьків притягають до субсидіарної відповідальності і вони доповнюють кошти неповнолітнього, субсидують його, тобто відшкодовують завдану ним шкоду (див.сл. 8.)

VІ. Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів

«Мікрофон»

Висловіть думку щодо важливості особистих немайнових прав для існування кожної людини.

«Квітка демократії»

Учні отримують імітовані маленькі пелюстки . На них кожен окремо повинен записати, яке з особистих немайнових прав в Україні найбільш забезпечене і захищене сьогодні . Тим часом, учитель вимальовує стебло і серцевину символічної «квітки демократії», навколо якої учні прикріплюють свої пелюстки . Записи аналізує експерт і оголошує результати громадської думки . (наприклад, право на життя – 5, на охорону здоров’я - 6, недоторканність особистого і сімейного життя - 4 тощо).

«Світлофор» (див.сл.9).

Вчитель називає твердження. Воно може бути правильне, неправильне та «можу додати»

зелений - правильне твердження

червоний - не правильне

жовтий - «можу додати»

Самооцінювання

1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом (зелений)

2.Особисті немайнові права фізичної особи мають економічний зміст(червоний)

3.Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно ( зелений)

4.Відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров’я … ( жовтий)

5.Право змінити ім’я особа набуває з 18 років (червоний)

6.Мета цивільно–правової відповідальності-покарання і перевиховання.

(червоний) (відшкодування завданих збитків)

7.При чиненні матеріальної шкоди, злочинець добровільно приходить до в’язниці і визначає собі покарання ( червоний)

8.За шкоду, вчинену неповнолітнім, віком до 14 років, відповідають батьки (зелений)

9.Позовна заява подається в письмовій формі (зелений)

10.Позовна заява повинна містити:

1.Найменування суду, до якого подається заява;

2.Ім’я позивача і відповідача;

3. Зміст позовних вимог …. (жовтий)

11.Позовна заява підписується відповідачем (червоний)

12.Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (зелений)

VІІ. Підсумки уроку (аргументоване оцінювання) та повідомлення домашнього завдання:

 1. Опрацювати § 15. Сутковий В.Л. Правознавство. Практичний курс.

 2. Скласти позовну заяву про відшкодування цивільної шкоди, яка завдана внаслідок однієї із ситуацій, наведених у завданні № 5(ст. 109 підручника).

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка