Уроку Тема уроку


Скачати 278.39 Kb.
НазваУроку Тема уроку
Сторінка1/3
Дата09.02.2014
Розмір278.39 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
  1   2   3
МАТЕМАТИКА

(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

(4 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Сторінки підручника

Примітки

І семестр (64 год)

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ, СФОРМОВАНИХ У ПЕРЕДШКІЛЬНИЙ ПЕРІОД

1

Ознаки і властивості предметів. Поняття «усі», «кожний», «крім», «один з». Порівняння кількості предметів способом складання пар.
3
2

Лічба предметів. Правила лічби. Поняття «найбільший», «найменший», «найвищий», «найнижчий», «однакові за висотою». Об'єднання предметів у групу за спільною ознакою.
4
3

Лічба предметів. Порівняння предметів за вказаними ознаками. Поняття «вгору», «вниз», «над», «під», «у центрі».
5
4

Лічба предметів. Поняття «крім», «решта», «зліва», «справа». Спільні та відмінні ознаки.
6
5

Лічба предметів. Поняття «ліворуч», «праворуч», «короткий», «довгий», «найдовший», «найкоротший». Розбиття груп об'єктів на підгрупи за спільною ознакою. Поняття «стільки, скільки...».
7
6

Лічба предметів. Розміщення об'єктів на площині та у просторі. Спільні та відмінні ознаки. Підготовка до письма.
8
7

Лічба предметів. Об'єднання об'єктів у групу за спільною ознакою. Поняття «цифри». Розміщення об'єктів на площині та у просторі.
9
8

Лічба предметів. Ознаки, пов'язані з поняттям величини. Спільні та відмінні ознаки предметів. Співвідношення числа і цифри. Підготовка до письма цифр.
10
НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 1 ДО 10

9

Число і цифра 1. Написання цифри 1. Поняття «довгий», «короткий», «вищий», «нижчий», «стільки, скільки...».
12
10

Число і цифра 2. Написання цифри 2. Монети, вартістю 1 копійка, 2 копійки. Сукупність предметів (множина). Кількість елементів сукупності (множини). Частина сукупності предметів (підмножина).
13
11

Лічба предметів. Порівняння предметних множин за кількістю елементів. Поняття «найдовший», «найкоротший», «однакової довжини». Написання цифр 1 і 2.
14
12

Лічба предметів. Порівняння чисел. Знаки «більше», «менше», «дорівнює». Написання знаків «>», «<», «=» і цифр 1 і 2.
15
13

Число і цифра 3. Написання цифри 3. Порівняння чисел. Поняття «короткий», «довгий», «товщий», «тонший».
16
14

Склад числа 3. Прямі, криві, ламані лінії. Трикутник.
17
15

Число і цифра 4. Написання цифри 4. Порівняння чисел у межах 4.
18
16

Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.
19
17

Лічба предметів. Повторення складу чисел 3 і 4. Порівняння чисел у межах 4.
20
18

Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порядкова і кількісна лічба. Попереднє і наступне числа.
21
19

Попереднє і наступне числа. Склад числа 5. Монети. Монета вартістю 5 копійок. Порівняння чисел у межах 5.
22
20

Склад числа 5. Співвідношення кількості предметів, чисел і цифр, що їх позначають.
23
21

Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання виразів, що містять додавання, за предметними малюнками. Написання вивчених цифр.
23
22

Складання виразів, що містять додавання, за малюнками. Закріплення понять «на...», «під...», «над...», «зліва», «справа». Порівняння за віком: «старший», «молодший». Порівняння чисел у межах 5.
24
23

Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел у межах 6. Складання і читання виразів, що містять додавання, за предметними малюнками. Прямий і зворотний порядок лічби.
25
24

П'ятикутник і шестикутник. Склад числа 6. Запис складу числа 6 за допомогою додавання двох чисел.
26
25

Повторення складу числа 6. Складання і запис виразів, що містять додавання, за малюнками. Розпізнавання многокутників.
27
26

Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Послідовність чисел у межах 7. Прямий і зворотний порядок лічби в межах 7.
28
27

Склад числа 7. Написання вивчених цифр. Дні тижня. Поняття «сьогодні», «учора», «завтра».
30
28

Перетин прямих. Точка, промінь, відрізок. Порівняння відрізків за довжиною. Обчислення значень виразів, що містять додавання.
31
29

Число і цифра 8. Написання цифри 8. Послідовність чисел у межах 8. Пряма і зворотна лічба. Додавання трьох доданків.
32
30

Склад числа 8. Складання різностей за малюнком. Вправи на знаходження пропущених чисел. Порівняння відрізків за довжиною.
33
31

Довжина. Лінійка. Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки. Повторення складу чисел 7 і 8. Написання вивчених цифр.
34
32

Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9. Вправи на знаходження пропущених чисел. Вимірювання і порівняння довжини відрізків.
35
33

Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Вимірювання і порівняння довжини відрізків. Написання вивчених цифр.
36
34

Складання і читання рівностей. Послідовність чисел у межах 9. Порівняння чисел у межах 9. Написання вивчених цифр.
37
35

Число 10. Запис числа 10 двома цифрами. Послідовність чисел у межах 10. Пряма і зворотна лічба в межах 10. Порівняння чисел у межах 10.
38
36

Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Вправи на знаходження пропущених чисел. Написання вивчених цифр.
39
37


Повторення складу числа 10. Складання, запис і читання рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.
40
38

Ознайомлення з термінами «доданок», «сума». Знаходження суми за складеними рівностями. Читання рівностей декількома способами. Числовий відрізок. Знаходження суми за допомогою числового відрізка.
41
39

Повторення складу чисел 5 і 6. Складання рівностей за малюнками. Обчислення значень виразів, що містять додавання, за допомогою предметних малюнків.
42
40

Ознайомлення з дією віднімання. Знак

«―». Складання рівностей за числовим відрізком і предметними малюнками. Написання вивчених цифр.
43
41

Доповнення рівностей. Розпізнавання геометричних фігур. Написання вивчених цифр.
44
42

Зв'язок додавання і віднімання. Порівняння рівностей на основі зв'язку додавання і віднімання. Знаходження невідомого доданка. Складання рівностей за допомогою числового відрізка. Побудова відрізків заданої довжини.
45
43

Складання і запис рівностей за малюнками та схемами. Складання виразів, що містять віднімання, з виразів, що містять додавання. Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізків заданої довжини.
46
44

Число і цифра 0. Написання цифри 0. Порівняння чисел з 0. Віднімання рівних чисел.
47
45

Послідовність чисел від 0 до 10. Складання виразів, що містять віднімання, з виразів, що містять додавання. Обчислення значення виразів.
48
46

Обчислення значення виразів, що містять додавання і віднімання 0 і 1. Порівняння чисел у межах 10. Розпізнавання геометричних фігур.
49
47

Ознайомлення з поняттям і терміном «задача». Складові частини задачі: «умова», «запитання», «розв'язання», «відповідь». Складання та розв'язування задач на знаходження суми та остачі.
50
48

Послідовність чисел від 0 до 10. Порівняння чисел у межах 10. Складання та розв'язування задач за предметними малюнками.
51
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10.

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

49

Складання таблиць додавання і віднімання числа 1. Знаходження значення виразів виду 4 + 1 + 1, 10 - 1 - 1. Складання та розв'язування задач.
53
50

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 1. Складання та розв'язування задач на знаходження суми та остачі. Вимірювання та порівняння довжини відрізків. Закріплення складу чисел 9 і 10.
54
51

Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Обчислення значень виразів на основі використання таблиць додавання і віднімання числа 2. Обчислення значень виразів за допомогою числового відрізка. Складання та розв'язування задач на задані дії.
55
52

Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа. Знаходження значень виразів виду 10 - 2 + 2, 10 - 2 - 1, 4 + 2 + 2.
56
53

Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Повторення складових частин задачі.
57
54

Поняття «стільки ж, скільки...». Складання та розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння виразу і числа.
58
55

Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Складання та розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Обчислення значень виразів на дві дії.
59
56

Складання виразів за числовими відрізками і схемами, обчислення значень виразів. Розв'язування задач на знаходження суми. Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізка заданої довжини. Вправи на засвоєння таблиць додавання чисел 1, 2, 3.
60
57

Розв'язування задач на знаходження остачі. Складання та розв'язування задач на збільшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння вивчених таблиць додавання і віднімання.
61
58

Ознайомлення з термінами «зменшуване», «від'ємник», «різниця». Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Побудова відрізка заданої довжини.
62
59

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Кругові вирази. Порівняння виразів і чисел.
63
60

Складання та розв'язування задач на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова геометричних фігур за зразком.
64
61

Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Розв'язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.
65
62

Різницеве порівняння чисел. Кругові вирази. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.
66
63

Складання та розв'язування задач різних видів. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Побудова відрізків заданої довжини.
67
64

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Узагальнюючий урок за І семестр.МАТЕМАТИКА

(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка)

  1   2   3

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка