Конспект уроку із зарубіжної літератури №2 в 9-А класі ЗОШ №15 Консультацію отримала


Скачати 100.06 Kb.
НазваКонспект уроку із зарубіжної літератури №2 в 9-А класі ЗОШ №15 Консультацію отримала
Дата11.12.2013
Розмір100.06 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Література > КонспектКонспект уроку із зарубіжної літератури №2

в 9-А класі ЗОШ №15

Консультацію отримала:

Методист: Макодзьоба В.М. _________________________


Вчитель: Висоцька Н.Є. __________________________


До уроку допустили:

Методист: Макодзьоба В.М. _________________________


Вчитель: Висоцька Н.Є. __________________________


Дата проведення уроку: 08.10.12 р.
Оцінка за урок: ________________підпис___________

Тема: Просвітництво як літературна епоха.

Мета: ознайомити з основними засадами епохи Просвітництва та її ролі у житті суспільства; навчити учнів характеризувати Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху, працювати з літературознавчими термінами;

розвивати зв’язне мовлення, вміння слухати, увгу, пам'ять, уяву, сформувати вміння виділяти головне із прочитаного тексту;

виховати любов до зарубіжної літератури як шкільного предмету, естетичний смак, колективізм, повагу до вчителя та учня, розширити світоглядні ідеї.

Обладнання: епіграф, тексти для читання, портрети письменників-просвітників.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Епіграф: Чим людина розумніша, тим вона вільніша. (Вольтер)

Хід уроку:


 1. Повідомлення теми і мети уроку.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Вступна бесіда .

 4. Виступ учителя з елементами лекції.

 5. Робота в групах над основними напряиками літератури Просвітництва.

 6. Творча робота.

 7. Підсумки уроку.

 8. Домашнє завдання.


1. Повідомлення теми і мети уроку:

- Доброго дня, діти! Сідайте будь ласка. Сьогодні урок світової літератури буду вести я, звати мене Ірина Владиславівна. Як ви бачите темою уроку є «Просвітництво як літературна епоха» і сьогодні ми познайомимось з основними засадами, передумовами винекнення та ролю у житті суспільства епохи Просвітництва.

2. Актуалізація опорних знань:

- Для початку давайте пригадаємо, які історичні епохи ви знаєте? (Античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва,Новітньої культури.) Що вам відомо про добу Просвітництва?

3. Вступна бесіда:

- Епоха Просвітництва, яка прийшла на зміну епосі Відродження,— одна із видатних сторінок в історії західноєвропейської культури. Саме з цією епохою ми сьогодні почнемо знайомитися ближче.

- Слово «Просвітництво» в усіх європейських мовах є похідним від слова «світло» .І це не випадково. В Біблії створення світу описується як відокремлення світла від темряви, а Бог уявляється як Світло нового творіння. Поняття «світло» пов'язане і з людським розумом, сприймається як відблиск Божественного духу й означає «знання, ясність розуму». У XVIII ст. в нього почали вкладати специфічний зміст: це найбільш досконалі якості розуму, його допитливість, далекоглядність, гострота, спрямованість до пізнання — усе те, що в нашій мові ми позначаємо виразом «світоч розуму». Не дарма добу Прсвітництва ще називають добою Розуму.

4. Виступ учителя з елементами лекції:

- Давайте запишемо, що таке Прсвітництво? (Просвітництво — ідейна течія, що ґрунтувалася на переконанні у вирішальній ролі розуму і науки в пізнанні «природного порядку» для людини і суспільства.)

- Доба Просвітництва (1689-1795) — це історичний відрізок часу, хронологічні межі якого прийнято окреслювати двома європейськими революціями — буржуазною революцією в Англії (1688—1689) та Великою Французькою революцією (1789—1794). В цей час не лише в Англії та Франції, а й у багатьох інших європейських країнах розпочалися процеси перебудови державних устроїв. Тому головною передумовою виникнення Просвітництва була боротьба буржуазії проти абсолютної монархії, духівництва і феодалізму.

- Зараз відкрийте свої зошити, напишіть сьогоднішнє число, тему і епіграф уроку, а далі ми запишемо характерні ознаки епохи Просвітництва:

1.Головна ідея Просвітництва - завдяки знанням змінити цей недосконалий світ.
2.Головне завдання П. - боротьба з феодалізмом, абсолютизмом, духовенством.
3.Головні герої епохи - люди науки, мистецтва, державні діячі-реформатори.
4.Героєм у творах мистецтва стає «природна людина», тобтозвичайна і не зіпсована цивилізацією, людина. Вона зображується з симпатією і любов'ю. Від природи ця людина наділена талантом, здіьностями і розумом, людина повинна сама відповідати за свої вчинки і поважати інших.

5.Основна ідея П. - це ідея освідченої монархії (на чолі держави поинен був стояти освідчений монарх (монарх-філософ), покровитель мистецтв, наук, ремесел.
6.Час Просвітництва - час відкриттів і подорожей.
7.Пропаганда книг і знань, створення перших енциклопедій і зявляються бібліотеки.
8.Період науково-технічного прогресу(бурхливий розвиток природничих наук, математики, астрономії, фізики. Учені переконливо довели, що фізичні закони, на яких побудований наш світ, можуть бути підвладними людському розумінню, можуть бути збагненні цілком раціональним шляхом. Можливість пояснити світ раціональним шляхом, не вдаючись до теології та релігійного віровчення, висувала на перший план світську філософію, яка ідейно обґрунтувала успіхи природничих наук.)

- Основним джерелом поширення просвітницьких ідей — була художня література, яку дуже цінували просвітники саме за її широкі можливості впливу на суспільну свідомість. Художнім відкриттям доби Просвітництва стали нові жанри, які відображали самий дух епохи з її прагненням до пізнання та освіти:

Філософська повість - це епічний прозовий твір, в якому, окрім власне повісті, на перший план виступає глибина порушених у ній філософських проблем. Їх розв’язання і зумовлює поведінку та вчинки героїв, повороти сюжету, характер конфлікту.

Епістолярний роман - це роман, який є циклом листів одного або кількох героїв; у листах виражені душевні переживання героїв, втсвітлена їх внутрішня еволюція.( цей жанр особливо популярний у сентименталізмі.)

- Епоха Просвітництва була також часом надзвичайно тісної взаємодії багатьох національних літератур і культур. Прямим наслідком цієї взаємодії стало виникнення єдиної європейської літератури, що сприяло формуванню майбутньої світової літератури.

5. Робота в групах над основними напряиками літератури Просвітництва:

- У XVIII ст. паралельно співіснували три основні художні напрями — сентименталізм, просвітницький класицизм і просвітницький реалізм. Кожна група приготує нам стисле повідомлення про свій напрям.

Сентименталізм — один з провідних напрямів епохи Просвітництва. (від франц. sentiment почуття, чуттєвість) — це літературний напрям другої половини XVIII — початку XIX ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів людини та викликати у читачів співчуття до героїв. Сентименталізм дістав свою назву від роману англійського письменника Лоренса Стерна «Сентиментальна подорож по Франції та Італії» (1768). Саме ж слово «сентиментальний» існувало в Англії ще задовго до публікації цього роману й означало: «здатний до співчуття».

 1. Культу розуму, що панував у класицизмі, сентименталізм протиставив культ почуття.

 2. За допомогою розуму, вважали сентименталісти, не вдасться збагнути закони природи; це можна зробити лише через емоційну, почуттєву сферу; звідси висновок: основне в людині не розум, а почуття, зокрема здатність до співпереживання.

 3. Через виховання в людині почуттєвості сентименталісти сподівалися пом'якшити жорстокість людини, її холодний раціоналізм, який, на їх думку, заважав людині співчувати ближнім.

 4. У центрі зображення письменників-сентименталістів — життя простих людей з їх душевними переживаннями, почуттями та настроями.

 5. Змалювання внутрішнього світу людини.

 6. Прагнення розчулити читача, зворушити його, примусити хвилюватися; вони описували страждання самотньої людини, нещасливе кохання, а нерідка й смерть героїв.

 7. Розвивиток таких жанрів як: сімейно-побутовий роман, «почуттєва» повість та «слізлива» комедію, щоденники, сповіді, листи, подорожні записи.

 8. Місцем дії своїх творів сентименталісти звичайно обирали провінційну або сільську місцевість, ідеалізуючи прості людські стосунки її мешканців як найбільш природні і розумні.

 9. Визначні представники європейського сентименталізму належать французькі письменники Жан-Жак Руссо, Бернанден де Сен-П'єр, П'єр Шодерло де Лакло, англійські поети Джеймс Томсон, Едвард Юнг, Томас Грей і прозаїки Лоренс Стерн та Олівер Голдсміт, російські письменники Микола Карамзін та Олександр Радищев.

Просвітницький класицизм - продовжував традиції класицизму XVII ст.

 1. Ідеї «правильного мистецтва», прагнучи до чіткості мови, до логічного впорядкування композиції та сюжетного розгортання творів, але при цьому суттєвих змін зазнають світоглядні пріоритети, що ними керуються письменники, змальовуючи світ своїх героїв.

 2. Письменники-класицисти вбачають тепер громадянський обов'язок людини не в тому, щоб бути відданим монархові й державі, а в тому, щоб служити інтересам і потребам суспільства, ідеалам свободи, рівності, братерства.

 3. Представники: Вольтер, Шарль Луї Монтеск'є, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо, П'єр Огюстен Карон де Бомарше, Даніель Дефо, Джонатан Свіфт та ін.

 4. Найважливішим досягненням французьких просвітників-класицистів стало видання 33-томної «Енциклопедії, або Систематичного словника наук, мистецтв і ремесел» (1751—1772), через що французьких просвітників називають також енциклопедистами.

 5. Наприкінці 80х років у Німеччині Гете і Шиллер розробляють естетичну програму веймарського класицизму, який став наступним етапом розвитку німецької просвітницької літератури (звертався до античності як ідеалу формування гармонійної, вільної і гуманної особистості, прагнув до узагальненості і природності образів, довершеності форми, поєднував раціоналістичну ясність і тонкий ліризм.)

Просвітницький реалізм -це художній стиль універсального характеру, який передбачає відтворення життя в його об’єктивній сутності, закономірностей розвитку і буття людини, суспільства, світу. У реалістичних творах події і характери зображуються так, що стає зрозумілим: вони зумовлені певним комплексом причин і зв’язків, інколи в такому значенні про реалізм говорять як про художній метод. Основою просвітницького реалізму став принцип наслідування природи, заявлений просвітниками.

 1. Прагнули до якомога більш точного і достовірного відтворення життєвих реалій, до відображення життя таким, яким воно є в реальності.

 2. Вимога правдивості поєднувалась з настановою на більш глибокі, ніж у класицистів та сентименталістів, дослідження й аналіз соціального середовища і його впливу на формування та розвиток тих або інших властивостей людського характеру.

 3. Відображаючи соціальну дійсність, письменники-реалісти намагалися відтворити найхарактерніші суспільні типи людей, соціальні суперечності та конфлікти, побут, манери, звички, психологію представників різних прошарків тогочасного суспільства.

 4. Творам представників просвітницького реалізму притаманні критичний пафос, спрямований на засудження соціальних вад і моральних негараздів у людських стосунках, співчуття до долі принижених та скривджених, моралізаторство і тенденція до ідеалізації позитивних героїв, що значною мірою споріднювало просвітницький реалізм із сентименталізмом.

 5. Представники: Данієль Дефо, Джонатан Свіфт, Семюель Річардсон, Генрі Філдінг, а також поезія Роберта Бернса.

 6. Англійський просвітницький роман сформував те художнє підґрунтя, на якому вже в XIX ст. зросте реалізм — один з найпотужніших напрямів світової літератури.

6. Творча робота:

Зараз у нас буде творчий конкурс на найкращий вірш сенкан на задено слово Просвітництво . Цей вірш складається дуже просто:

1 рядок – задане слово
2 рядок – 2 прикметника
3 рядок – 3 дієслова
4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів
5 рядок – синонім до заданого слова.

Наприклад:

 1. ПРОСВІТНИЦТВО

 2. розумне, дидактичне

 3. навчає, впливає, моралізує

 4. культ досконалої природної людини

 5. енциклопедія

7. Підсумки уроку:

- Давайте пригадаємо найважливіших представників доби Просвітництва?(Данієль Дефо, Джонатан Свіфт, Семюелб Річардсон, Генрі Філдінг, Вольтер, Шарль Луї Монтеск'є, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо, Фрідріх Шиллер,Гете.

- Зараз поміркуйте над висловами видатних діячів Просвітництва про цю епоху і скажіть як ви розумієте цей вислів:

 1. «Усе рухалося, вирувало, було охоплено думкою» Вольтер.

 2. «Віра не може мати силу авторитету перед вимогами чітких і очевидних настанов

розуму» Джон Локк.

 1. «Тепер ми всупаємо в Епоху світової літератури» Гете.

 2. «Чим людина розумніша, тим вона вільніша» Вольтер.

 3. « Просвітництво - це вихід людини із стану повноліття» Іммануїл Кант.

 4. У чому сенс протиставлень ідейних гасел Рене Декарта « Я мислю - отже, я існую»

і Жан-Жака Руссо « Я відчуваю - отже, я існую»

- Дайте відповіді на запитання:

 1. Чому епоху Просвітництва називають також добою Розуму чи вікои Книг?

 2. Охарактеризуйте історичні передумови епохи Просвітництва.

 3. Які головні ознаки Просвітництва?

 4. Які літературні напрями існували в межах просвітницької доби?

 5. Охарактеризуйте ідейні засади сентименталізму.

 6. Назвіть головних представників європейського сентименталізму.

 7. Що таке просвітницький класицизм? У чому його відмінність від класицизму XVII ст.?

 8. Творчість яких письменників представляла просвітницький класицизм у європейській літературі?

 9. На які художні засади спиралася творчість представників просвітницького реалізму?

 10. Кого з письменників просвітницької доби ми можемо до них віднести?

 11. Назвіть основні літературні жанри епохи Просвітництва.

8. Домашнє завдання: Відкрийте щоденники і запишіть ваше домашнє завдання: вивчити теорію про епоху Просвітництва, законснектувати, що ми не встигли на уроці і знайти цікаві факти з життя і творчості Вольтера.


Схожі:

Конспект уроку-презентації з української літератури в 6 класі на...
НВК "ЗОШ І-ІІІст. №1-гімназія" – м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області
Конспект уроку зі світової літератури у 6 класі
Мета уроку: познайомити учнів з життям та творчістю Ч. Діккенса, з історією створення повісті та особливостями «різдвяних оповідань»;...
Конспект уроку літератури рідного краю, проведеного вчителем української...
Тема. Література рідного краю. «Йду натхненно важкими дорогами…» Микола Турківський
Урок зарубіжної літератури в 11 класі «Вибрані сторінки російської поезії «Срібного століття»

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ
Конспект уроку з позакласного читання сучасної української літератури у 5 класі на тему
«СОПРЯГАТЬ НУЖНО …» Досвід з інтеграції курсів зарубіжної та української літератури
Упорядники: Бурлакова І. О., Пуліна Г. О., викладачі зарубіжної і української літератури Міського юридичного ліцею, вчителі вищої...
Конспект уроку світової літератури в 7 класі на тему: „
Втілення в образі Бермана найкращих людських рис: готовності до непоказаної самопожертви та любові до близького”
План-конспект уроку української літератури у 8 класі учителя СЗШ...
Обладнання: інтерактивна дошка, презентація уроку,виставка книжок письменника, ілюстрації до твору, мультимедійні засоби наочності...
Пропозиції щодо кандидатур фахівців із зарубіжної літератури для...
Учитель-методист Золотоніської ЗОШ №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
Урок зарубіжної літератури в 10 класі Вчитель І категорії
Обладнання: портрет Чехова, ілюстрації до твору, картки для індивідуального опитування, словник літературних термінів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка