П Л А Н


НазваП Л А Н
Сторінка6/8
Дата25.02.2016
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Майстри

Використання майстрів набагато спрощує роботу з документами, вигляд яких наперед визначений і багато разів повторюється. Все, що вимагається при роботі з майстром – це відповідати на питання, всю решту роботи робить WORD. Документ створює WORD. Коли майстер створить документ, його можна редагувати як і будь–який інший. Принцип функціонування майстрів однаковий для всіх. Майстри знаходяться у вікні діалогу Создание документа, там само, де створюється новий документ.

Для миттєвого створення записки потрібно:

1. Вибрати команду Создать з меню Файл, для того щоб відкрити діалогове вікно. Під заголовком вікна знаходяться закладки. Для того, щоб потрапити на іншу сторінку діалогового вікна, потрібно клацнути по закладці.

2. Вибрати сторінку з необхідним майстром.

3. Вибрати необхідний майстер і клацнути по кнопці OK. Після чого з`явиться перше вікно майстра. Для продовження потрібно клацнути кнопку Далее. Для повернення назад потрібно клацнути по кнопці Назад. При натисканні на кнопку Отмена, робота з майстром припиниться. А для пропуску решти кроків можна натиснути кнопку Готово.

4. Натиснути кнопку Далее, після чого вказати стиль записки.

5. Вибрати стиль і клацнути по кнопці Далее.

6. Якщо заголовок документа "Служебная записка", то потрібно просто клацнути по кнопці Далее. В противному випадку, потрібно надрукувати необхідний заголовок, при цьому текст заголовка пропаде і його буде замінено на новий. Якщо ж є надрукований формуляр записки, то потрібно клацнути по кнопці Нет, используется новый бланк.

7. Закінчивши роботу з майстром, потрібно клацнути по кнопці Готово.

За введеною інформацією WORD створить записку. Не обов`язково проходити всі етапи з майстром, можна пропустити деякі з них, натиснувши кнопку Готово в будь–якому вікні. Клацнувши мишею по елементам документа зі словом "введите", виділиться вся фраза. Якщо натиснути по ній і почати набирати текст, то вона пропаде.

Шаблони

Кожен раз, створюючи документ шляхом обирання піктограми Новый документ, ми використовуємо шаблон, що називається Normal (звичайний). До нього прив`язані інструментальні панелі, доступні стилі, режими. Під час роботи з майстром на екран виводяться запитання, після цього, використовуючи наведені користувачем установки і додатково введену інформацію, проводиться форматування документа. Шаблон являє собою простий документ, який містить стилі, режими форматування символів, абзаців і дозволяє використовувати при наборі тексту лише те, що передбачається ним. Існують такі шаблони, в яких лише потрібно виділити текст і замінити його на свій. Ще і такі, в яких наведено інструкції по введенню тексту. В шаблонах, як і в майстрах можуть міститися вказівки, що розпочинаються зі слова "введите...". На місці цих вказівок користувач може вводити свій текст. Вже створений і відредагований документ можна зберегти як шаблон, щоб його можна було використовувати в подальшому.

Для створення шаблона потрібно:

1. Вибрати команду Создать з меню Файл.

2. Перейти на сторінку з потрібним шаблоном, який вирішено взяти за зразок і виділити його.

3. Встановити прапорець біля кнопки Шаблон на панелі Новый документ і клацнути по кнопці ОК. (В заголовку вікна WORD з'явиться ім`я Шаблон 1, замість Документ 1).

4. Зробити необхідні зміни в шаблоні: змінити текст і формат документа, параметри сторінок, абзаців і т.д.

5. Вибрати команду Сохранить как з меню Файл. При цьому WORD автоматично виділить папку Шаблоны.

6. Двічі клацнути по папці, в який зберігатиметься шаблон. В противному випадку шаблон з`явиться на сторінці вікна Создание документа з таким же ім`ям, як і ім`я папки.

7. Ввести ім`я файла в рядку введення.

8. Клацнути мишею по кнопці OK.

Створення форм і бланків

Анкети, питальники і багато інших документів являють собою бланки, призначені для заповнення і подальшої обробки. Часто бланки також називають формою. Програма WORD дозволяє створювати форми і бланки, які можна розповсюджувати в електронному вигляді і заповнювати на комп'ютері. Електронний бланк на відміну від паперового використовується багаторазово. Тому він створюється не як звичайний документ, а як шаблон. Згадаємо, що шаблон є основою для інших документів, а сам залишається незмінним.

Створюють його, відкриваючи вікно Создание документа за допомогою команди Файл / Создать і встановлюючи в ньому перемикач Шаблон. Бланк містить статичні дані і поля форми, в які інформація заноситься при заповненні бланка. Зміст бланка визначається при його створенні. Розміщувати поля форми зручніше всього за допомогою таблиці. В цьому випадку елементи форми можна точно позицію вати, і при необхідності переміщувати групу елементів, як єдине ціле. Поля форми створюються в шаблоні за допомогою панелі інструментів Формы. Вона відкривається після встановлення прапорця біля напису Формы у вікні, що відкривається командою Вид / Панели инструментов. В програмі WORD можливі три види полів форми. Текстові поля призначені для введення рядків тексту. Прапорці вказують на позитивну чи негативну відповідь на питання, випадаючі списки дозволяють обирати один з кількох наданих варіантів. Настроювання полів виконують в діалоговому вікні Параметры. Щоб відкрити його, слід вибрати потрібне поле і клацнути по кнопці Параметры поля формы на панелі інструментів Формы. Щоб при заповненні форми дані можна було вносити лише в поля форми, виконується захист форми. Для цього потрібно клацнути по кнопці Защита формы на панелі інструментів Формы. Для використання форми потрібно дати команду Файл / Создать і вибрати в діалоговому вікні Создание документа шаблон, що відповідає потрібній формі. Поля форми вибираються клавіатурними командами ТAB і SHІFT + TAB. Заповнивши форму, її можна зберегти у вигляді звичайного документу або роздрукувати. На панелі Формы (зліва направо) знаходяться кнопки: текстове поле, прапорець, поле зі списком (випадаючий список), параметри поля форми, намалювати таблицю, добавити таблицю, вставити рамку, затемнення полів форми, захист форми.

Робота з таблицями

Таблиця – це набір стовпців і рядків, які містять в собі текст або числа. Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких утворюється комірка. Рядки, як правило, нумеруються, а стовпці позначаються літерами. Ім`я комірки складається з літери, що позначає стовпець, і номера рядка. Наприклад, комірка, яка знаходиться на перетині другого рядка і крайнього лівого стовпця, має ім'я A2. Адреса визначає місце розташування комірки в таблиці. Таблиці використовуються в багатьох документах. Можна скласти просту таблицю, щоб гарно вивести список яких–небудь дат. Можна перелічити деякі типи документів, в яких застосування таблиці принесе користь користувачу:

 Ділові рахунки

 Резюме
 Кросворди та словесні ігри


 Перелік видів робіт з комірками для відмітки про їх виконання

 Календарі

 Сторінки планувальника

 Таблиці фінансових витрат і т.ін.

Щоб створити таблицю потрібно:

1. Клацнути мишею по кнопці Добавить таблицу в стандартній інструментальній панелі. На екрані з`явиться сітка.

2. Встановити вказівник миші над сіткою. При пересуванні миші над сіткою в нижній її частині виводиться розмір, який буде мати таблиця.

3. Вибравши розмір таблиці, клацнути лівою кнопкою миші. Таблицю можна створити і за допомогою команди Добавить таблицу з меню Таблица. Після вибору цієї команди відкривається вікно діалогу, в якому потрібно ввести розмір таблиці і натиснути на кнопку ОК.

В цьому ж вікні можна скористатися функціями автоматичного форматування.

Комбінації клавіш, що використовуються для встановлення курсору в комірках таблиці:

 Tab – перехід до комірки, що стоїть справа від поточної (якщо курсор знаходиться в крайній правій комірці, буде здійснено перехід до першої комірки наступного рядка).

 Shіft + Tab – перехід до комірки, яка стоїть зліва від поточної.

 Alt + Home – перехід до першої комірки в рядку.

 Alt + Page Up – перехід до першої комірки в стовпці.

 Alt + End – перехід до останньої комірки в рядку.

 Alt + Page Down – перехід до останньої комірки в стовпці.

  – клавіша управління курсором зі стрілкою, направленою вгору

  – перехід до попередньої комірки.

  – клавіша управління курсором зі стрілкою, направленою вниз

  – перехід до наступної комірки.

Для автоматичного додавання рядка таблиці потрібно:

1. Встановити курсор в останню комірку таблиці.

2. Натиснути кнопку Tab. В кінці таблиці з`явиться новий рядок.

Для зміни ширини стовпця за допомогою автопідбору потрібно:

1. Виділити потрібні стовпці.

2. Вибрати команду Высота и ширина ячейки з меню Таблица.

3. У вікні діалогу, перейти на сторінку Столбец.

4. Клацнути мишею по кнопці Автоподбор. В такому режимі ширина стовпця буде регулюватися таким чином, щоб текст комірки розміщувався в одному рядку.

Інший спосіб змінити ширину стовпця – використати лінійку. На лінійці відмічається доступний в комірках простір для тексту. Для кожної комірки є свої маркери стовпців і відступів. Змінити ширину стовпця можна простим перетягуванням маркерів стовпця, а для зміни відступів тексту – перетягуванням маркерів відступів.

WORD  Аrt

Ефектні заголовки можна отримати за допомогою спеціального додатку WORD  Art, який призначений для створення фігурного тексту. Він надає можливість додати певної форми тексту, розмістити його на сторінці, пропонує варіанти зафарбовування шрифту (в тому числі узорного) і встановлення різних видів тіні. WORD  Art – це звичайний графічний додаток, який дозволяє вигинати текст документа, змінювати його розміри таким самим чином, як це робиться з будь–яким графічним зображенням.

Для того, щоб працювати в WORD Art потрібно:

1. Клацнути правою кнопкою миші по одній з інструментальних панелей і вибрати пункт WORD Art. (Можна вибрати команду Рисунок з меню Вставка, а потім команду WORD Art. Так відкривається бібліотека WORD Art).

2. Клацнути кнопкою миші по кнопці Добавить объект WORD Art (кнопка з зображенням нахиленої літери А).

3. Вибрати ефект перетворення тексту з бібліотеки і клацнути мишею по кнопці ОК, щоб відкрити ще одне вікно діалогу.

4. Надрукувати текст в рядку введення Текст.

5. Вибрати шрифт і встановити його розміри за допомогою відповідних випадаючих списків.

6. Клацнути мишею по одній з кнопок: Полужирный або Курсив.

7. Клацнути мишею по кнопці ОК. В документ вставиться об'єкт WORD Art.

Для зміни об'єкта WORD Art потрібно:

1. Клацнути по кнопці Формат объекта WORD Art на панелі інструментів WORD Art. Задаючи потрібні параметри на сторінках Цвет и линии, Размер, Положение и Обтекание діалогового вікна можна надати тексту потрібного вигляду.

2. Клацнути по кнопці Формат WORD Art і вибрати зі списку форму розташування тексту.

3. Після натискання на кнопку Свободное вращение і можна скористатися властивістю повороту тексту. Поворот на необхідний кут можна здійснити також за допомогою перетягування зелених прямокутничків, що розміщені у кутах об'єкта.

4. Щоб встановити однакову висоту символів потрібно клацнути по кнопці Выровнять буквы WORD Art по высоте.

5. Для того, щоб розташувати символи вертикально потрібно клацнути по кнопці Вертикальный текст WORD Art.

6. Щоб вирівняти текст, можна використати список, що з'явиться після натиснення мишею кнопки Выравнивание WORD Art.

7. Для встановлення інтервалів між символами потрібно використати випадаючий список Межсимвольный интервал WORD Art.

Для створення об'єкта WORD Art можна використати кнопку Добавить объект WORD Art з панелі Рисование. Для того, щоб вийти з WORD Art потрібно клацнути мишею за межами панелі WORD Art.

Для зміни шрифту, встановленого за замовченням, потрібно:

1. Вибрати команду Создать з меню Файл. Знайти шаблон, за яким буде створюватись документ. Для зміни шрифту вибрати потрібно вибрати шаблон Обычный.

2. Вибрати команду Шрифт з меню Формат щоб відкрити діалогове вікно.

3. Виділити шрифт, розмір та інші потрібні атрибути.

4. Клацнути мишею по кнопці По умолчанию.

5. Клацнути мишею по кнопці ОК.

Автофігури

WORD містить ряд наперед визначених зразків, які можна використовувати в будь–якому місці документа і заносити до них текст так само, як заноситься текст до надпису. Ці зразки можуть мати найрізноманітніші форми і отримали назву Автофігур.

Різниця у занесенні тексту до автофігур і до написів полягає лише в тому, що перед тим, як в автофігуру вписується текст необхідно клацнути по ній правою кнопкою миші і вибрати з меню, що з'явилось при цьому команду Добавить текст.

Таким чином можна в текст вставляти круги, овали, прямокутнички, лінії, стрілки, а потім друкувати в них текст.

Для створення автофігури потрібно:

1. Викликати на екран панель Рисование (якщо її немає).

2. Клацнути по кнопці Автофигура, для відкриття меню, яке містить шість категорій автофігур.

3. Вибрати автофігуру. При цьому вказівник прийме форму знака плюса (+).

4. Клацнути мишею в області документу, щоб вставити автофігуру стандартного розміру. Як і будь–який інший об'єкт, автофігуру можна переміщувати в будь–яке місце документу, змінювати її розмір за допомогою маркерів, добавляти рамку, тінь, колір, об'єм.
Для зміни надпису в автофігурі потрібно:


1. Виділити текст, який потрібно змінити, клацнути по кнопці Действия на панелі малювання і вибрати команду Изменить автофігуру.

2. В списку, що з'явився при цьому вибрати потрібну автофігуру.

Групи об’єктів

Для відокремлення визначеної кількості об'єктів потрібно:

1. Клацнути мишею по кнопці Выбор объектов (з зображенням білої стрілки) на панелі малювання.

2. Помістити вказівник в область документа. Натиснути ліву кнопку миші і не відпускаючи її, накреслити прямокутник навколо об'єктів, які необхідно виділити, після цього можна маніпулювати з об'єктами, як з єдиним цілим.

Для того, щоб згрупувати об'єкти потрібно:

1. Виділити об'єкти, які потрібно згрупувати.

2. Клацнути мишею по кнопці Действия на панелі малювання і вибрати команду Группировать.
Для того, щоб розгрупувати об'єкти потрібно просто виділити їх і клацнути мишею по кнопці Разгруппировать на панелі малювання.


Для того, щоб вирівняти об'єкти потрібно:

1. Виділити об'єкти.

2. Клацнути мишею по кнопці Действия на панелі малювання, клацнути по кнопці Выравнять/Распределить і вибрати зі списку спосіб вирівнювання. При цьому об'єкти будуть вирівнюватися один відносно одного.

Для розміщення об'єктів по шарам потрібно:

1. Виділити об'єкти.

2. Клацнути мишею по кнопці Порядок на панелі малювання і вибрати зі списку порядок розміщення об'єктів по шарам.

Для вставки зв'язного об'єкта потрібно:

1. Вибрати команду Рисунок з меню Вставка, вибрати пункт Из файла.

2. З списку вікна діалогу вибрати потрібний.

3. Клацнути мишею по кнопці Связь с файлом, потім по кнопці ОК.

Для створення нової категорії колекції потрібно:

1. Відкрити колекцію кліпів (вибрати команду Рисунок з меню Вставка та з меню, що з’явиться – пункт Картинки).

2. Клацнути мишею по кнопці Изменить, для виведення на екран зображення з списком всіх розділів.

3. Клацнути мишею по кнопці Создать, надрукувати назву нової категорії і клацнути по кнопці ОК.

4. Клацнути мишею по кнопці Закрыть.

Для зміни параметрів кліпа потрібно:

1. Вибрати об'єкт.

2. Клацнути мишею по кнопці Параметры кліпа.

3. Встановити прапорець на кнопці з назвою розділу, в який потрібно вставити об'єкт.

Для того, щоб добавити об'єкт в колекцію кліпів потрібно:

1. Відкрити колекцію і клацнути по кнопці Импортировать клипы.

2. Для переходу до другої папки скористатися списком Папка.

3. Клацнути мишею на назві потрібного файла, а потім по кнопці ОК.
1   2   3   4   5   6   7   8

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка