П Л А Н


НазваП Л А Н
Сторінка4/8
Дата25.02.2016
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Робота з фрагментами. Виділення фрагментів тексту

За допомогою миші виділяються не окремі символи, а цілі слова. Якщо потрібно виділити окремі символи, при русі миші потрібно тримати натиснутою клавішу Alt.

Щоб виділити:

 слово – потрібно двічі клацнути мишею по слову.

 речення – утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацнути мишею по реченні.

 рядок – лівою кнопкою миші клацнути на лівому полі сторінки поряд з рядком. (При підведенні до лівого краю сторінки курсор повинен змінити форму на стрілочку напрямлену догори вправо).

 абзац – двічі клацнути мишею по лівому полю біля абзацу

 декілька абзаців – двічі клацнути лівою кнопкою миші по лівому полю біля абзацу і, не відпускаючи кнопку миші після подвійного натискання, переміщувати вказівник до наступного абзацу

 весь документ – тричі клацнути мишею по лівому полю сторінки (перед цим переконатися, що вказівник миші має форму стрілки, напрямленої вправо вгору).

Потрібно пам'ятати, що якщо почати набирати при виділеному фрагменті, то те, що виділене буде замінено на щойно введений текст. Для виділення фрагментів за допомогою миші можна користуватися кнопкою Shіft. Для цього потрібно встановити курсор на початок потрібного фрагменту, а вказівник миші в кінець і, тримаючи клавішу Shіft, натиснути ліву кнопку миші. Виділений таким чином фрагмент можна зменшувати і збільшувати, тримаючи натиснутою клавішу Shіft. Ключовою для виділення тексту за допомогою клавіатури є клавіша Shіft. Щоб не тримати натиснутою клавішу Shіft при натисканні інших клавіш, можна перейти у режим розширеного виділення, натиснувши клавішу F8 або двічі клацнувши лівою кнопкою миші по кнопці ВДЛ, яка міститься в рядку стану під робочим вікном.

Для виділення:

 одного символу зліва Shіft + ←

 справа від курсору Shіft + →

 одного слова зліва Shіft + Ctrl + ←

 справа від курсору Shіft + Ctrl + → 

 всього документу Ctrl + A (Ctrl + Ф)

 від поточної позиції курсору до такої ж позиції в попередньому Shіft + ↑

 від поточної позиції курсору до такої ж позиції в наступному рядку Shіft + ↓

 від поточної позиції до початку рядка Shіft + Home

 від поточної позиції до кінця рядка Shіft + End

 від поточної позиції курсору до початку абзацу Shіft + Ctrl + ↑

 від поточної позиції курсору до кінця абзацу Shіft + Ctrl + ↓

 від поточної позиції курсору до початку Shіft + Ctrl + Home 

 від поточної позиції курсору до кінця документа Shіft + Ctrl + End.

Якщо WORD зберігає виділення фрагменту коли натискається довільна клавіша, це значить що він знаходиться в режимі розширеного виділення. Вийти з нього можна натиснувши клавішу Esc або двічі клацнувши лівою кнопкою миші по кнопці ВДЛ, що знаходиться в рядку відображення стану.

Робота з фрагментами

З виділеним фрагментом можна виконувати такі операції: його можна зберегти, знищити, перемістити чи скопіювати, роздрукувати; в ньому можна змінити формат, перевірити орфографію, поміняти великі літери на малі чи навпаки. При роботі з фрагментами можна користуватися буфером обміну. Ця спеціальна область розділяється усіма WІNDOWS–програмами. Буфер містить в собі останній об'єкт, який вирізався чи копіювався. Для WІNDOWS притаманна техніка переміщення і копіювання об'єктів Drag–and–drop (протащи та скинь). Вона передбачає буксирування виділеного об'єкту по екрану за допомогою миші. Найкраще її застосовувати тоді, коли на екрані добре проглядаються обидві задіяні ділянки (та, звідки і та, куди переноситься об'єкт). При буксируванні об'єкт виділяють, встановлюють на нього вказівник миші і перетаскують його, тримаючи натиснутою ліву кнопку миші, в потрібне місце. При копіюванні фрагмента виконують ті ж самі операції, тримаючи натиснутою кнопку CTRL. Для того, щоб склеїти кілька текстових фрагментів і помістити їх разом в якесь місце документу, використовують копілку. Нею користуються так: фрагменти тексту послідовно один за одним виділяють і після виділення кожного натискають CTRL+F3 (таким чином фрагменти з тексту вирізаються, а не копіюються, і в тій самій послідовності накопичуються в копілці), потім курсор встановлюється в потрібний рядок і натискається сукупність клавіш CTRL + SHІFT + F3. Як згадувалось раніше, у виділеному тексті можна поміняти регістр. Для цього після виділення фрагмента викликається команда Регистр з меню Формат і вибирається потрібна манера написання з п'яти наступних:

 Як в реченнях,

 усі маленькі,

 УСІ ВЕЛИКІ,

 Починати З Великих,

 зMІНИТИ РЕГІСТР.

Три із запропонованих регістрів дозволяється змінювати для виділеного тексту циклічно, натискаючи SHІFT+F3.

Іноді буває зручно заздалегідь підготувати декілька фрагментів для вставки і завжди мати їх під рукою. Це можуть бути важкі для введення вирази, стандартні фрази, звернення, девізи, лозунги і т.д. Для полегшення роботи з такими найуживанішими в тексті фрагментами існує такий режим введення, який називається автотекстом і полягає в наступному. Користувач спочатку повинен набрати якусь фразу. Далі цю фразу потрібно виділити так, як виділяють фрагменти тексту і вибрати команду Автотекст з меню Вставка. У діалоговому вікні, що відкривається після цього, потрібно надати назву виділеному фрагменту (найчастіше в якості назви вводять перші літери фрази або перше слово) і натиснути кнопку Добавить. З цього часу при наборі в тексті назви, що поставлена у відповідність запам'ятованому фрагменту, і натискання клавіші F3, на екрані буде з'являтися весь фрагмент (фраза).

Робота з таблицями

Таблиця WORD  – це інструмент, який надає багато можливостей для впорядкування тексту в рядки та стовпці. Один із способів вставки таблиці – намалювати її аналогічно до програми малювання. Для цього зручно використовувати панель інструментів “Таблицы и границы”. Для того, щоб викликати цю панель на екран, слід скористатися командою Панели инструментов меню Вид і поставити прапорець біля панелі інструментів Таблицы и границы.

Розглянемо призначення інструментів панелі “Таблицы и границы”:

 намалювати таблицю (курсор миші розташовуємо в один із кутів майбутньої таблиці і перетягуємо по діагоналі до протилежного кута (зовнішня межа таблиці). Тепер ви можете розділити таблицю на будь–яке число комірок, намалювавши внутрішні лінії сітки);

 гумка (видалення ліній таблиці). Щоб видалити лінію з сітки, потрібно клацнути на кнопці “Ластик” і протягнути вказівник по лінії. Якщо відпустити кнопку, то лінія буде видалена;

 тип лінії (вибір типу лінії сітки);

 товщина лінії (вибір товщини лінії в пунктах);

 колір лінії (вибір кольору лінії сітки);

 колір зафарбовування (застосовує вибраний колір для зафарбовування);

 зовнішні межі (застосовує або видаляє межі в таблиці);

 злиття комірок (об’єднує виділенні комірки в одну);

 розбиття комірки (розбиває комірку на задане число рядків і стовпців);

 зміна напряму тексту (стрілки на кнопці вказують напрям тексту);

 вирівнювання (вибір стилю вирівнювання тексту в комірках);

 вирівнювання ширини стовпців;

 вирівнювання висоти рядків.

Отже, панель інструментів “Таблицы и границы” містить кнопки за допомогою яких легко змінити існуючі таблиці та створити нові.

Змінювати висоту і ширину клітинок можна методом перетягування. Для цього слід сумістити вказівник мишки з межею клітинки (так, щоб вказівник змінив вигляд) і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути на потрібну відстань. 

Для того, щоб додати рядок, слід скористатися командою Таблица > Добавить > Строки ниже (додає рядок нижче рядка, в якому розміщений курсор) або Строки выше (додає рядок вище рядка, в якому розміщений курсор). 

Для того, щоб додати стовпець, слід скористатися командою Таблица > Добавить > Столбцы слева (додає стовпець зліва від стовпця, в якому розміщений курсор) або Столбцы справа (додає стовпець справа від стовпця, в якому розміщений курсор). 

Для того, щоб знищити стовпчик (рядок) потрібно скористатися командою Таблица > Удалить > Столбцы (Строки) (видаляється стовпець (рядок), в якому розміщений курсор). Для того, щоб знищити всю таблицю потрібно скористатися командою Таблица > Удалить > Таблица.

Створення і редагування малюнків

Для роботи з векторними малюнками служить панель інструментів Рисование (Вид > Панели инструментов > Рисование). Основним засобом цієї панелі, призначеним для створення найпростіших об’єктів, є список Автофигуры. В його категоріях представлені заготовки для створення ліній, прямих і кривих, найпростіших геометричних фігур, фігурних стрілок і виносних ліній, креслярських елементів для блок–схем і функціональних схем і іншого.

Векторні об’єкти створюють шляхом їх вибору з категорій списку Автофигуры.

Їх розмір редагують шляхом перетягування маркерів виділеного об’єкта в полі документу.
Товщина контурної лінії і колір заливки об’єкта відносяться до властивостей об’єкта. Всі властивості об’єктів можна редагувати в діалоговому вікні Формат автофигуры, яке відкривають командою Формат > Автофигура, чи через контекстне меню об’єкта, чи подвійним клацанням на самому об’єкті. Зокрема, для управління товщиною і формою контурних ліній, а також параметрами заливки служать елементи управління закладки Цвета и линии даного діалогового вікна.


Для довільного повороту фігури використовують кнопку Свободное вращение на панелі інструментів Рисование. 

Вставка розриву сторінки, дати і часу, символу, файлів, OLE–oб’єктів

Розрив сторінки – місце, де закінчується одна сторінка і починається інша. При заповненні сторінки текстом і малюнками в документ вводиться автоматичний (м’який) розрив сторінки і починається наступна сторінка. Щоб розмістити розрив сторінки в певному місці, необхідно ввести жорсткий розрив сторінки. В режимі розмітки документу, попереднього перегляду і в надрукованому документі після розриву сторінки текст починається з нової сторінки.

Вставка жорсткого розриву сторінки:

1. Клацніть по місцю, звідки необхідно почати нову сторінку.

2. Виберіть команду Разрыв в меню Вставка.

3. Виберіть параметр Начать новую страницу.

Вставка поточних дати і час:

1. Клацніть по місцю вставки дати чи часу.

2. Виберіть команду Дата и время в меню Вставка.

3. Якщо необхідно вставити дату чи час на іншій мові, виберіть в полі Язык необхідну мову. В списку Язык показано перелік мов, які доступні для редагування. В залежності від вибраної мови можуть бути доступні додаткові параметри дати чи часу. Для отримання довідки по якому–небудь параметру, натисніть кнопку із знаком запитання, а потім клацніть параметр, який вас цікавить.

4. Виберіть в списку Доступные форматы необхідний формат дати чи часу. 

5. Виконайте одну із дій:

Щоб вставити дату чи час як поле, що автоматично оновлюється при відкритті та друці документу, встановіть прапорець Обновлять автоматически.

Щоб зберегти початкові дату і час як звичайний текст, зніміть прапорець Обновлять автоматически.

Вставка символу:

1. Клацніть по місцю вставки символу. 

2. Виберіть команду Символ в меню Вставка, а потім — вкладку Символы.

3. В списку Шрифт виберіть необхідний шрифт.

4. Щоб побачити збільшене зображення символу, клацніть на ньому. 

5. Два рази клацніть на символі, який необхідно вставити. 

Зауваження. У випадку вибору шрифту з системи кодування UNICODE, наприклад, шрифту Arіal чи Tіmes New Roman, в діалоговому вікні з’явиться додатковий список Набор. Цей список призначений для вибору підмножини символів шрифту, напр. грецьких букв чи кирилиці.

Діалогове вікно Символ

Вкладинка Символы (список Шрифт; список Набор; список символів, що входять до вибраного шрифту; кнопка Автозамена (добавлення символу в список автозаміни), кнопка Клавиша (зміна комбінації клавіш, призначеної для виділеного символу); поле для демонстрації комбінації клавіш; кнопка Вставить; кнопка Отмена).

Вкладинка Специальные символы (список символів та їх комбінацій клавіш; кнопки Автозамена і Клавиша; Вставить та Закрыть).

Вставка другого документа WORD  у відкритий документ

1. Встановити курсор туди, куди слід вставити інший документ.

2. В меню Вставка вибрати команду Файл.

3. Ввести им’я файлу, який необхідно вставити, в полі Имя файла. 

Зауваження: 
Щоб вставити фрагмент файла, натисніть кнопку Диапазон, а потім введіть ім’я закладки в полі Диапазон.
 


Щоб організувати роботу з кількома зв’язними документами, їх можна включити в один документ. Для цього слід створити головний документ. 

Вставка OLE–об’єктів

Можливість використання в одному документі об’єктів різної природи є дуже потужним інструментом Wіndows. Вона заснована на так званій концепції вставки і зв’язування об’єктів (OLE – Object Lіnkіng and Embeddіng).

В текстовий документ можна вставляти тексти, графічні об’єкти, фрагменти звукозапису та відеозапису.

Для того, щоб вставити об’єкт:

1. Клацніть по місцю вставки.

2. Виконайте команду меню Вставка  Объект.

При цьому відкривається діалогове вікно Вставка объекта. Воно складається з двох вкладинок:

 Создание (вставка об’єкту, можливе у вигляді значка)

 Создание из файла (кнопки Обзор, Связь с файлом та В виде значка; звичайним засобом вставки об’єктів в документ є їх імпортування з готового файлу, в якому даний об’єкт зберігається)

Вставка редактора формул

Створення нової панелі (Настраиваемая): 

СервисНастройкавкладка Панели инструментовкнопка Создать

Вставка редактора формул (на панель Настраиваемая):

СервисНастройкавкладка Команды Вставкакоманда Редактор формул.

Робота з великими документами

Розбиття тексту на сторінки

В WORD існує чотири способи контролю за розподілом тексту на сторінки. Перший – це вставка жорсткого розриву сторінки (Вставка/Разрыв, кнопка–перемикач Новую страницу або просто Ctrl + Enter). Решта три можна знайти на сторінці Положение на странице в діалоговому вікні Абзац, що викликається з меню Формат.

Висячий рядок – це рядок абзацу, який викинуло на наступну сторінку. Ізольований – це рядок, що залишився один на сторінці, в той час, коли всі решта перенесені на наступну. Коли включено контроль висячих і ізольованих рядків, то рядки, що мають лишитися одинокими в кінці сторінки, переносяться на наступну, вкорочуючи поточну. Якщо рядок абзацу залишається один зверху сторінки, то WORD до неї додає кілька, забираючи з попередньої сторінки. Щоб таке відбувалося під час побудови документа, потрібно встановити прапорець біля напису Запрет висячих строк на діалоговому вікні Положение на странице.

Якщо встановити прапорець біля напису Не разбивать абзац, то абзаци будуть друкуватися не розриваючись на межі сторінок. В WORD також можна попередити розривання абзаців, коли це не потрібно. Наприклад, щоб заголовок не залишився на одній сторінці, а решта не перенеслася на наступну. Для цього прапорець встановлюють біля напису Не отрывать от следующего. Останній спосіб визначення розміщення тексту на сторінці – це перенесення абзацу на нову сторінку. Це буває потрібно, коли, скажімо, новий розділ потрібно друкувати з нової сторінки. Тoді курсор необхідно поставити в абзац, який потрібно перенести, на діалоговій сторінці Положение на странице поставити прапорець біля напису С новой страницы і WORD встановить розрив сторінки перед цим абзацем. Трапляється, що абзац або кілька абзаців в тексті потрібно якимось чином виділити, наприклад, обвести рамкою. Для цього потрібно розмістити курсор в цьому абзаці, натиснути кнопку Таблицы и границы, що міститься в стандартній інструментальній панелі. Після появи вікна з відповідною назвою натиснути кнопку Стиль обрамления. Це спричинить випадання переліку допустимих стилів межі. Залишається лише вибрати один з них. Такий же результат можна отримати, відкривши сторінку Граница після появи діалогового вікна Границы и заливка з меню Формат. На ній є опції з різноманітними типами меж (нет, рамка, тень, объемная, другая), типами ліній, кольорами, шириною ліній (в пунктах)... Натиснувши кнопку Параметры, що міститься в цьому вікні, можна змінити інтервал між текстом і рамкою (зліва, справа, знизу, зверху).

Виділити також абзац можна за допомогою зафарбовування фону у якийсь колір. Для цього потрібно активізувати сторінку Заливка з діалогового вікна Границы и заливка, на ній вибрати колір та у відсотках визначити опцію Узор.
1   2   3   4   5   6   7   8

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка