П Л А Н


НазваП Л А Н
Сторінка3/8
Дата25.02.2016
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

Зміна інтервалів між символами

Зміна інтервалів дозволяє зменшувати чи збільшувати відстані між виділеними символами, записувати виділені символи вище чи нижче за решту, встановлювати кернінг (цей параметр змінює відстань між окремими символами так, щоб слово цілком виглядало більш гладко).

Для розтягнення чи стискання тексту потрібно виділити його або встановити курсор в позицію, з якої потрібно розпочати набір, викликати команду Шрифт з меню Формат, в діалоговому вікні вибрати закладку (сторінку) Интервал, у випадаючому списку Интервал вибрати потрібний параметр (разряженный, уплотненный), поряд встановити кількість пунктів, на які збільшується чи зменшується інтервал, перевірити вигляд тексту в панелі Образец і натиснути кнопку з написом ОК.

Для зміщення фрагмента тексту виконують попередні дії на шляху до сторінки Интервал. З випадаючого списку Смещение обирають параметр Вверх чи Вниз (зміщення відбувається відносно базової лінії). Поряд зі списком в рядку введення вказують кількість пунктів, на які буде текст зміщено. Наприкінці варто перевірити результат зміщення в панелі Образец і натиснути кнопку OK. Не потрібно використовувати зміщення тексту для встановлення великих інтервалів між абзацами, а лише для його зміщення в рядку. Дещо подібною є операція переведення тексту у верхній або нижній індекси. Але при переведенні у індекс символи автоматично зменшуються у розмірі до наперед встановленого розміру і піднімаються чи опускаються на чітко визначену величину.

При створенні художніх творів естетично вибагливі митці можуть використовувати буквицю. Буквиця – це засіб для створення великих літер (або слів) на початку абзацу. Найчастіше вони зустрічаються у історичних творах, у казках, легендах та інших літературних джерелах.

Для створення буквиці потрібно:

1. Поставити курсор у вже створений абзац.

2. Викликати діалогове вікно Буквица з меню Формат.

3. Вибрати за допомогою миші одне із значень параметра Положение (в тексті чи на полі біля тексту).

4. Вибрати потрібний шрифт з випадаючого списку (можна обирати такий, що не співпадає зі шрифтом абзацу).

5. Ввести значення в полі введення Высота в строках.

6. Ввести число в поле Расстояние до текста (величина горизонтального відступу від буквиці до абзацу).

7. Натиснути кнопку OK. Для знищення буквиці потрібно поставити курсор в абзац, викликати діалогове вікно Формат / Буквица, встановити параметр Нет в переліку можливих розміщень і натиснути OK. 

Регулювання міжрядкових інтервалів

За замовченням в WORD встановлюється одинарний міжрядковий інтервал. Вирівнювання інформації в рядках здійснюється по лівому краю. Змінювати міжрядкові інтервали можна використовуючи опції сторінки Отступы и интервалы з діалогового вікна Абзац меню Формат. Якщо у випадаючому списку вибрати позицію: минимум, точно чи множитель, то в рядку введення Значение потрібно вводити число пунктів, що визначають інтервал між рядками.

Значення величини міжрядкового інтервал:

 Одинарный  – автоматичний, за замовченням

 Полуторный  – перевищує одинарний в 1,5

 Двойной   – в 2 рази.

 Минимум  – дозволяє встановити певну висоту рядків в абзаці. 

Встановлення гарантує, наприклад, якщо інтервал 12 пунктів і пізніше відбувається збільшення розміру шрифту в абзаці до 18 пунктів, вершину рядка не буде обрізано.

 Точно  – фіксований інтервал, який не змінюється в залежності від розміру шрифту. Застосування цього параметра робить усі рядки однаковими за висотою, але при цьому можуть виникнути проблеми з верхнім і нижнім індексами.

 Множитель  – дозволяє задати число, не яке буде множитися значення міжрядкової відстані, притаманної одинарному інтервалу.

Для швидкого встановлення міжрядкових інтервалів можна скористатися такими комбінаціями клавіш:

 Ctrl+1 – Одинарный;

 Ctrl+2 – Двойной;

 Ctrl+5 – Полуторный;

 Ctrl+0 – додає чи забирає один інтервал.

Інколи, якщо в тексті перед першими рядками абзацу немає інтервалу, постає проблема поганої читабельності інформації. В таких випадках варто встановлювати між абзацами інтервал. Також якщо заголовок написано великим кеглем, то його краще відділити від попереднього абзацу вільним простором заввишки не менше половини пунктів кегля, а після нього лишити інтервал до 1/3 висоти заголовка.

Такі операції найкраще виконувати використовуючи сторінку Отступы и интервалы з діалогового вікна Абзац меню Формат, обравши інтервал в потрібну кількість пунктів в рядках введення Перед і После.

Перегляд і друкування документів

Word пропонує декілька режимів перегляду. Ми розглянемо тільки най¬важливіші з них.

Нормальний режим перегляду. При відкритті нового документа Word за замовчуванням відображає його в нормальному режимі. Як правило, в цьому режимі здійснюється введення і форматування тексту, будуть відображені всі елементи форматування. Однак макет сторінки (поля сторінки, формат паперу і т.д.) відображається в спрощеному вигляді.

Для переходу до нормального режиму потрібно виконати команду Вид / Обычный або натиснути крайню ліву кнопку горизонтальної лінійки прокрутки.

Частковим випадком нормального режиму є режим чернетки. В останньому не форматуються шрифти, що зменшує час на виведення документа. Для переходу у цей режим потрібно виконати команду Сервис/ Параметры і у вікні діалогу Параметры, вкладка Вид встановити прапорець Черновик.

Режим перегляду сторінок. Режим перегляду розмітки сторінок використо¬вують при оформленні тексту. В цьому режимі текст можна побачити на екрані у тому вигляді, в якому він буде надрукований.

Для переходу в режим розмітки сторінок слід виконати команду Вид / Разметка страницы або натиснути другу зліва кнопку на горизонтальній смузі прокрутки.

Режим попереднього перегляду перед друкуванням. Цей режим нагадує попередній, але в ньому не можна редагувати документ. Зате тут користувач може застосовувати засоби масштабування. Для переходу в режим поперед¬нього перегляду перед друкуванням потрібно виконати команду Файл / Предварительный Просмотр або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. 

Під рядком меню з'явилась панель інструментів Просмотр печати. Кнопки панелі мають таке призначення:

Печать  —  друкування документа;

Лупа    —  курсор набирає вигляду лупи, і документ в районі лупи зображується в збільшеному вигляді;

Одна страница  —  відображення однієї сторінки документа;

Несколько страниц  — відображення декількох (до шести) сторінок;

Масштаб  —  збільшення (зменшення) розміру відображуваних сторінок;

Линейка  управління відображенням координатної лінійки; 

Подгонка страниц  —   спроба скоротити кількість сторінок на одну за рахунок ущільнення тексту;

Во весь зкран  —   розширення вікна документа на весь екран. На екрані, крім вікна документа, залишається тільки панель інструментів Просмотр печати. Повторне натискування цієї кнопки поверне екран в початковий вигляд;

Закрыть  —  повернення до нормального режиму перегляду. 

Нумерація сторінок

Для нумерації сторінок використовують команду Вставка / Номера страниц. При цьому відкривається вікно діалогу Номера страниц.

У списку Положение, що розкривається, необхідно вибрати місце роз¬міщення номера сторінки, а у списку Выравнивание, що розкривається — спосіб вирівнювання номерів сторінок. Встановлення прапорця Номер на первой странице дозволяє виводити номер на першій сторінці. В полі Образец буде зображено приклад розміщення номера сторінки.
Кнопка Формат ... відкриває вікно діалогу Формат номера страницы, в якому, зокрема, можна встановити початковий номер сторінки (поле Начать с:).


Колонтитули

Колонтитул — дані, які розміщуються над (під) текстом кожної сторінки. Ці дані можуть включати назву документа, прізвище автора, дату створення документа. Колонтитул використовують для розміщення номера сторінки.

Для створення колонтитула необхідно виконати команду Вид / Колонтитулы.

Під рядком меню з'являється панель інструментів Колонтитулы. Розгля¬немо призначення деяких кнопок панелі.

Крайня ліва кнопка слугує для переключення між верхнім і нижнім колонтитулом. П'ята за порядком кнопка слугує для вставлення в колонтитул номера сторінки, шоста — дати, сьома — часу. Восьма кнопка дозволяє перейти у вікно діалогу Параметры страницы і встановити відстань від верхньої межі сторінки до верхнього колонтитула і від нижньої межі сторінки до нижнього колонтитула. Наступна кнопка дозволяє показувати/ховати текст документу при роботі з колонтитулами. Крайня права кнопка слугує для виходу в попередній режим перегляду документа.

Області колонтитулів обмежені штриховими лініями, що не друкуються. Для розміщення інформації в колонтитулі потрібно помістити курсор в область колонтитула і набрати текст або натиснути відповідну кнопку панелі інстру¬ментів Колонтитулы. Інформація, введена в колонтитул всього однієї сторінки, з'являється в колонтитулах всіх сторінок. 

Вилучення номерів сторінок

Для вилучення номерів сторінок необхідно:

 виконати команду Вид / Колонтитулы; виділити номер сторінки в ко¬лонтитулі і натиснути клавішу [Del];

 натиснути кнопку Закрытие панели на панелі інструментів Колонтитулы.

Розділ. Розділ — частина документа, в якій використовується певний формат сторінки. Для зміни формату сторінки, колонтитула, нумерації сто¬рінок необхідно ввести в документ новий розділ. За замовчуванням документ містить один загальний розділ. Щоб створити новий розділ, необхідно вставити в документ маркер закінчення розділу (горизонтальна подвійна штрихова лінія). Для цього слід встановити курсор у ту позицію документа, де потрібно створити новий розділ і виконати команду Вставка / Разрыв, при цьому на екран виводиться вікно діалогу Разрыв, в якому в полі Новий раздел необхідно вибрати необхідну опцію.

Після натискування кнопки ОК у рядку курсора з'явиться маркер закін¬чення розділу у вигляді подвійної пунктирної лінії з текстом Разрыв раздела. Для вилучення маркера кінця розділу необхідно його виділити і вилучити як звичайний виділений фрагмент.

Друкування документів

Для друкування документа слід подати команду Файл/Печать. У вікні діалогу Печать, яке з'явиться після цього на екрані, можна встановити такі параметри:

 тип принтера;

 кількість друкованих копій;

 діапазон друкованих сторінок (всі сторінки, поточну сторінку, виділені сторінки, діапазон сторінок).

При встановленому прапорці Печать в файл документ, що друкується, буде збережено в файлі, і в подальшому його можна вивести на принтер, не використовуючи Word.

Для вибору типу принтера використовують список Принтер.... 3 цього списку слід вибрати тип принтера, який встановлено на комп'ютері. При натискуванні кнопки Параметри... відкривається вікно діалогу Параметры, вкладника Печать, де можна також встановити ряд параметрів:

Черновой  —  друкування з мінімальним використанням символів формату¬вання;

Фоновая печать  — дозволяє продовжити роботу з Word під час друкування;

Графические объекты  —  друкування разом з текстом графічних об'єктів. Після встановлення необхідних параметрів слід натиснути кнопку ОК у вікні діалогу Печать. На екрані з'явиться вікно повідомлення про друкування. Процес друкування можна перервати клавішею [Esc] або кнопкою Отмена у вікні повідомлення про друкування.

При фоновому друкуванні вікно повідомлення на екрані не з'являється: для управління друкуванням слід звернутись до програми Диспетчер Печати Wіndows. 

Зміна масштабу перегляду документа

Можна екран текстового процесора WORD налаштовувати так, щоб текст на ньому виводився по усій ширині, цілими сторінками та в інших режимах. Для зміни масштабу зображення документа можна скористатися текстовим полем Масштаб стандартної панелі інструментів. Для цього потрібно клацнути мишою по ньому і ввести необхідне значення або розкрити список можливих значень для масштабування за допомогою кнопки, що міститься справа від текстового поля.

Такого ж самого результату можна добитися, використавши діалогове вікно Масштаб, що викликається за допомогою меню Вид. В WORD існує декілька режимів для перегляду документів. Повноцінний WYSІWYG–режим – це режим Разметка страницы. Режими перегляду документа:

 Обычный  –  в цьому режимі відображається текст, формат символів, графічні об'єкти і формат абзаців. При цьому не розбивається на колонки текст і не відображаються кадри (якими охоплюються ілюстрації або частини тексту). Не відображаються колонтитули та інші елементи тексту. Цей режим прийнятий за замовченням. Зручний для швидкого відображення змін в документі, для швидкого переміщення по документу. 

 Разметка страницы  –  усі об'єкти документа розміщуються саме так, як вони будуть виглядати на папері після друку. В цьому режимі найкраще оформляти зноски і колонтитули, ілюстрації і кадри. 

 Электронный документ  – WORD змінює розмір символів і рядків так, що не доводиться користуватись горизонтальною смужкою прокрутки. Дозволяє переглянути схему документа, що зручно при роботі з великими документами.

 Структура –  відображається вміст документа з його структурою, якщо в документі існують стилі заголовків. Немає можливості переглядати ілюстрації і формат абзаців. 

 Предварительный просмотр  –  можна розглядати кілька сторінок одразу такими, якими вони будуть надруковані (зовнішній вигляд, розмір заголовків, колонтитули). 

Ці режими перегляду документа можна вибрати за допомогою меню Вид або скориставшись кнопками перегляду, що містяться у лівому нижньому кутку вікна (поряд з рядком стану). Перша (зліва направо) викликає звичайний режим, друга – електронний документ, третя – режим розмітки, четверта – режим структури.

Для швидкого переміщення по тексту

CTRL + ↓   до наступного абзацу 

CTRL + ↑    до попереднього абзацу 

Page Down    за нижню межу екрану 

Page Up    до першого рядка тексту на екрані  

Alt + Ctrl + Page Up  до першого рядка попередньої сторінки 

Alt + Ctrl + Page Down  до першого рядка наступної сторінки 

Ctrl + Home   до початку документа 

Ctrl + End   в кінець документа 

Щоб потрапити на текст, що знаходиться за межами екрана, можна скористатися смужками прокрутки, а потім клацнути по ньому лівою кнопкою миші. Лінійки прокрутки дозволяють лише проглядати текст, не змінюючи позицій введення. Щоб змінити режим вставки на режим заміни чи навпаки, потрібно натиснути клавішу Іnsert або двічі мишою по кнопці ЗАМ, що знаходиться в рядку стану під робочим вікном.
1   2   3   4   5   6   7   8

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка