Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Скачати 293.11 Kb.
НазваНавчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка4/4
Дата25.02.2016
Розмір293.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Учні повинні знати:

- основні етапи розв’язування задачі з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі задачі;

- поняття алгоритму, властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму; основні базові структури алгоритмів; сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

- основні ідеї та принципи технології структурного програмування;

- порядок складання алгоритмів і програм;

- правила запису структурованих алгоритмів і програм;

- основні вказівки навчальної алгоритмічної мови;

- основні елементи однієї з мов програмування:

- алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції;

- типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

- принципи побудови опису програми (мовою Pascal чи Basic);

- сутність операції присвоювання; призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення; звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури та алгоритми-функції.

- особливості використання табличних та рядкових величин.

Учні повинні мати уявлення про:

- класифікацію мов програмування; поняття про інтерпретацію та компіляцію; систему програмування;

- інтегровані середовища програмування;

Учні повинні вміти:

- застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

- визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування; використовувати прості й складні умови при побудові алгоритмів і програм; застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;

- описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

- складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми: на опрацювання табличних і рядкових величин, на опрацювання графічної інформації; на використання допоміжних функцій і процедур;

налагоджувати програми на ПЕОМ.
2. Професійно-орієнтований курс (спецкурс) комп’ютерно-інформаційних технологій
2.1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, теплицею, роботехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, супервізирне управління, пряме числове управління ).

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі ( ГВМ ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси ( ГВК ).

Визначення та принцип будови автоматизованих систем.

АСУП - автоматизована система управління підприємством.

САПР - система автоматизованого проектування.

АТСС - автоматизована транспортно-складська система.

АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки - основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

Учні повинні знати:

- поняття про системи управління автоматизованим обладнанням;

- принцип будови та склад гнучких виробничих систем;

- основи автоматизації виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки;

- вимоги техніки безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Учні повинні мати уявлення про:

-перспективи розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації

Учні повинні вміти:

- складати алгоритми управління автоматизованим обладнанням.
2.2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його чутливість. Класифікація датчиків по виду вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Датчики переміщення, давлення, температури, частоти.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному урівні управління.

Учні повинні знати:

- елементну базу сучасних комп’ютерів;

- основний алгоритм роботи мікропроцесора;

- пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікацію;

- засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління;

- поняття про пристрої перетворення інформації;

- структуру і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами;

- ієрархічні системи управління виробництвом.

Учні повинні вміти:

- складати алгоритми управління автоматизованим виробництвом.

2.3. Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювально техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний план розроблений на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних...
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка