Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Скачати 293.11 Kb.
НазваНавчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для професійно-технічних навчальних закладів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сторінка2/4
Дата25.02.2016
Розмір293.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу

№ п/п.


ТЕМА


Кількість годин

Всього на тему

На лабораторно-

практичні роботи1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Основи інформатики та обчислювальної техніки1.1

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2

2

1


1.2

Інформаційна система

4

4

11

1


1.3

Операційні системи

6

6

12

2


1.4

Основи роботи з дисками

4

4

11

1

11.5

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

4

22

2

11.6

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

30

30

212

12

11.7

Глобальна мережа Інтернет та її можливості

10

10

14

4

11.8

Основи алгоритмізації та програмування

10

10

14

4

1


ВСЬОГО

70

70

1026

26

52

Професійно-орієнтований курс (спецкурс) комп’ютерно-інформаційних технологій2.1

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

12

24

3

6

12

8

16

1

4

8

2.2

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

12

24

4

6

12

8

16

2

4

8

2.3

Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

10

20
5

10

8

16
3

6
ВСЬОГО

34

68

7

17

34

24

48

3

11

22
РАЗОМ

104

138

17

17

34

50

74

8

11

22


Кількість годин для:

  1. груп, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти;

  2. груп, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, для професій, що потребують поглиблених знань з інформатики та інформаційних технологій;

  3. груп, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти без отримання повної загальної середньої освіти;

  4. груп, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти;

  5. груп, які навчаються на базі повної загальної середньої освіти, для професій, що потребують поглиблених знань з інформатики та інформаційних технологій.

Зміст навчання

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки
1.1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси
Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ та перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Учні повинні знати:

- поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення; види інформації; форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації; приклади різних носіїв інформації; принципи та можливості кодування інформації; способи опрацювання інформації; поняття шуму, взаємоперетворення інформації і шуму; одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв; властивості інформації; основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

- визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності.

Учні повинні мати уявлення про:

- основні галузі застосування комп’ютерів;

- основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.


    1. Інформаційна система


Правила техніки безпеки в комп’ютерному класі.

Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем, види модемів та їх функції.

Пам’ять ЕОМ. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Арифметико-логічний пристрій, пристрій управління.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Підготовка комп’ютера до роботи.

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках.

Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ПЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності.

Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів.

Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.

Учні повинні знати:

- структуру інформаційної системи;

- призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

- основні характеристики і функції процесора;

- види пам’яті комп’ютера;

- види пристроїв введення-виведення повідомлень;

- види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

- види дисків та їх основні характеристики;

- основні характеристики комп’ютерів;

- правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

- призначення основних клавіш ПЕОМ.

Учні повинні мати уявлення про:

- роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень;

- призначення контролерів, адаптерів;

- принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;

- пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

- призначення та основні характеристики комп’ютерних мереж; типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учні повинні вміти:

- готувати комп’ютер до роботи;

- користуватися клавіатурою ПЕОМ.


    1. Операційні системи


Поняття файлу. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Маршрут до файлу.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з ОС. Інтерфейс ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційної системи.

Учні повинні знати:

- поняття файлу, його ім’я та розширення, каталогу (папки), підкаталогу, шляху до файлу;

- стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

- призначення та основні функції операційної системи;

- основні вказівки ОС для роботи з файлами, каталогами;

правила запуску на виконання програм, які працюють під управлінням операційної системи.

Учні повинні мати уявлення про:

- склад операційної системи;

- класифікацію операційних систем;

- види користувацького інтерфейсу ОС;

- правила інсталювання програмних засобів;

- конфігурування та налагодження інформаційної системи;

- особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

- записувати шлях до файлу;

- визначати місце знаходження потрібного файлу;

- вибирати об’єкти, з якими працює ОС; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

- за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран та на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати і вилучати файли та папки (каталоги), перейменовувати файли та папки, виводити на екран і на друк зміст текстових файлів та документів; впорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах; відшукувати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію;

- знаходити необхідну довідкову інформацію;

- інсталювати програмні засоби;

- запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи.

1   2   3   4

Схожі:

Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний план розроблений на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних...
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних...
України, збільшена кількість практичних робіт, спрямованих на відпрацювання аналітичних та оціночних умінь учнів
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка